De Zelhemse en Desselse familie Bel


In 1990 begon ik, met een duwtje in de rug van broer Ben: Jij hebt de tijd, zoek nou eens even uit waar we vandaan komen, een onderzoek naar onze familie.

De gegevens van ons gezin in Boekelo, klompenmaker Carel Bel en Grada Ebbers met vier kinderen Harry, Willemien, Ben en Carel vanaf 1932 waren bekend. Daarna ging de tocht naar het gemeentehuis in Doetinchem om van het gezin van kleermaker Herman Bel en Mina Dierssen, mijn grootouders, met de kinderen Carel, Evert, Sina en Mies de juiste geboorte-, trouw- en overlijdensgegevens te zoeken. Hierbij vond ik een doodgeboren eerste kind van het mannelijke geslacht, waarover ik nog nooit iets gehoord had. Het gezin woonde vanaf
1900 tot circa 1955 aan de Varsseveldseweg 121 te Ambt-Doetinchem.
Ook vond ik daar nogal veel gegevens van andere families die rond die tijd daar woonden, o.a. de families Ebbers, Dierssen en Bulten. Voor de families Ebbers en Bulten heb ik veel gegevens overgenomen van mijn neef J.W. (Jan) Hendriksen en deze aangevuld met de eigen vindingen.

Voor onze overgrootouders, timmerman Carel Bel en Sina Regelink, ging de tocht een aantal keren naar Zelhem, in het kelderarchief van het gemeentehuis naast de Ned. Herv. Kerk. Carel werkte samen met zijn vader Berend Hendrik Bel in de timmerwerkplaats in het dorp van Zelhem. Hier werd ook de broers Jan en Herman het vak van timmerman bijgebracht.
Carel en Sina woonden vanaf 1868 nabij de Varsseveldseweg te Ambt-Doetinchem dicht tegen de grens van Zelhem bij zijn schoonouders in, waar zeven zonen, Bernard Hendrik (timmerman), Berend (timmerman), Herman (kleermaker), Gerrit (landbouwer), Carel (timmerman), Derk (overleden 4 jaar), Lodewijk (timmerman) en één dochter Bernarda (Narda) geboren werden. Vader Carel overleed op 43-jarige leeftijd, in november 1885. Moeder Sina hertrouwde in 1891 met Tonny Helmink, weduwnaar van Dersken te Mebel, waarna nog twee halfbroers, Derk Hendrik Cornelis - en Antoon Hendrik Helmink geboren werden.
De daar voorgaande generatie, onze betovergrootouders, Berend Hendrik Bel (timmerman) en Hendrika Johanna Looman trouwden in 1833 en woonden bij de ouders Jan Bel en Johanna Rotman in. Berend Hendrik nam het timmerbedrijf van zijn vader Jan Bel over. Ze kregen twaalf kinderen waarvan zeven dochters en vijf zonen. De oudste zoon Jan (timmerman) huwde met Hendrika van der Loo en vestigde zich in Dieren. Een afstammeling hiervan, J.L. (Joop) Bel, woont ook in Hoogeveen. De tweede zoon Carel bleef, zoals hierboven beschreven, bij vader in het bedrijf. De derde zoon Hendrik werd schoenmaker te Dieren, huwde met de weduwe Hendrika Grada Boom en woonde en werkte daarna in Zelhem als schoenmaker, ze kregen geen kinderen. De vierde zoon Herman (timmerman) emigreerde volgens de burgerlijke stand van Zelhem naar Noord Amerika, hiervan kon ik niets terug vinden. De vijfde zoon Bernard overleed toen hij zes maanden oud was. De zeven dochters huwden allen en woonden te Zelhem en Doetinchem, hiervan noem ik Hendrika Bel, zij huwde op 11-12-1863 met Jan Antony Klokman, hoofdonderwijzer in Zelhem en schrijver van twee boeken:

J.A. Klokman, Schetsen en tafereelen uit den Achterhoek (Doetinchem 1856).
Het boek bevat beschrijvingen van zijn voettochten vanuit Zelhem naar onder andere Enschede, Arnhem, Winterswijk.

H.A. Klokman, Schetsen en novellen (Doetinchem 1879).
Dit postuum uitgegeven boek bevat vertellingen over het dagelijks leven in de Achterhoek op grond van zijn persoonlijke ervaringen.

De voorgaande generatie, de timmerman van Zelhem, onze oudvader, Jan Bel, huwde in 1806 met Johanna (Janna) Rotman uit Brummen. Jan begon met een eigen timmerbedrijf in het dorp van Zelhem. In het gezin van Jan en Janna werden acht kinderen geboren, waarvan er drie jong overleden. Twee zonen en drie dochters huwden in volgorde van leeftijd: Johanna Megchelina, Hendrika, Berend Hendrik onze betovergrootvader, Gart Jan en Harmina. Nakomelingen van Gart Jan Bel, ook zelfstandig timmerman in Zelhem en eigenlijk concurrent van broer Berend Hendrik, wonen nu anno 2007 nog in en om Zelhem en in De Meern bij Utrecht (Gerrit Jan Bel is journalist/redacteur en medespeurder naar de familie Bel).

Terug naar Jan Bel. Hij is geboren op 30-07-1780 en heeft zijn vader, Migchiel, nauwelijks gekend. Deze overleed toen hij drie jaar oud was. Hij werd samen met zijn twee zussen Reintje, (geboren in 1776) en Maria Elisabeth, (geboren in 1782) opgevoed door moeder Hendrika van Til, dochter van Harmen van Til en Catarina Naafs. Met dit gezin Van Til en de nakomelingen ervan, hebben de Bel-familieleden enige generaties lang veel contact gehad.

Het heeft mij heel wat zoekwerk gekost om te vinden dat Joannes (Migchiel), zoon van Martinus Bel, van Roomse religie, onder Retie (België) is geboren en aldaar op 17-02-1731 (RK) is gedoopt met de naam Joannes, zoon van Martinus Bel en Barbara Van de Put.
Hij huwde op 31-12-1775 te Zelhem als Johannes Migchiel Bel met Hendrika van Til, gedoopt (NG) d.d. 07-12-1749 te Zelhem. Migchiel deed hierbij de kerkelijke gelofte Hendrica niet te hinderen bij de uitoefening van haar kerkelijke plichten en de kinderen uit dit huwelijk gereformeert te zullen laten dopen en op te voeden. De (NG) Nederduits Gereformeerde kerk werd later de Nederlands Hervormde kerk.
Michiel overleed in 1783 in het voormalig Westfalen, waar hij werkende was. Zijn vrouw Hendrika bleef met drie kleine kinderen achter en huwde niet weer. Ze had het echter niet zo breed, als dagloonster en met wat steun van de kerk moest ze rond zien te komen.

De familie Bel in of onder Retie (België)
De twee daaraan voorafgaande generaties woonden in Werbeek-Hodonk, dat kerkelijk onder de RK parochie Retie viel. We beginnen met het gezin van: Martinus Bel en Barbara Van de Put, gehuwd op 29-01-1717 te Retie, waaruit vier dochters en één zoon Joannes, gedoopt op 17-02-1731 te Retie, werden geboren. Drie van de vier meisjes huwden. Van zoon Joannes is in Retie geen huwelijk te vinden en hij is waarschijnlijk omstreeks 1770 naar Zelhem getrokken en heeft daar werk gevonden, waarschijnlijk als timmermansknecht bij zijn toekomstige schoonvader Harmen van Til.
Deze had in 1773 een grote knecht en een kleine knecht aan het werk. De ouders van deze Martinus, Walterus Bel en Elisabeth Aerts, huwden op 02-06-1684 in Dessel. Zij woonden in Werbeek-Hodonk en lieten in Retie zeven kinderen dopen, twee meisjes en vijf jongens, van wie Martinus de oudste was. De jongste, Nicolaus, huwde op 03-06-1731 in Reusel - Bladel (Noord-Brabant)met de vermelding dat hij in Werbeek geboren was. Dit bleef een Rooms Katholieke familietak Bel, waarvan er momenteel, in 2003, nog een aantal rond Bladel en Reusel woont.
De grootvader van onze Joannes (Migchiel), Walterus Bel, gedoopt op 26-01-1662 te Dessel, was de jongste zoon van weer een Martinus Bellens (Bel) en van Elisabeth Sweerts. Zij huwden op 03-02-1638 in Dessel, waar zij hun zeven kinderen lieten dopen.

De families Belmans, Bellens of Bel in Dessel
Onze (Zelhemse) familienaam BEL is in Dessel ontstaan tussen 1624 - 1648 uit de namen Belmans en Bellens en wel ongeveer op de volgende manier:
Rond 1640 huwden er in Dessel drie jongens en twee meisjes in de volgende volgorde:
1 - Martinus Bellens met Elisabeth Sweerts d.d. 03-02-1638. Hieruit werden drie kinderen gedoopt als Bellens en vier, na 1646, als Bel.
2 - Bartholomeus Bellens met Maria Meensel d.d. 05-03-1639. Hun enig kind werd als Joannes Bellens gedoopt voor 1646.
3 - Catharina Bellens met Adrianus Van Gompel d.d. 06-02-1641. Hieruit werd één dochter Van Gompel gedoopt.
4 - Joannes Bel met Ida Loots d.d. 26-05-1645. Hieruit werd één kind gedoopt als Bellens en na 1646 zeven kinderen als Bel.
5 - Elisabeth Belmans met Jacobus Marien d.d. 28-10-1648. Hieruit werden drie dochters Marien gedoopt. Bij het overlijden van broer en zus, Martinus Bellens en Catharina
Bellens, resp. in 1678 en 1676, werd ook de naam Bel genoteerd.

Van deze vijf jongelui waren alleen van Joannes en van Elisabeth geklapperde, d.w.z. uit het Latijn vertaalde, doopaktes te vinden:
22-04-1617 - Joannes - Laurentius Belmans en Martina Swinnen
22-07-1620 - Elisabeth - Laurentius Belmans en Martina Swinnen
26-04-1624 - Walterus - Laurentius Belmans en Martina Swinnen (geen verdere gegevens van Walterus)

Dat Martinus Bellens, geboren circa 1613, bijna zeker uit dit zelfde gezin komt, kan nagegaan worden uit de naamgeving van zijn kinderen, in volgorde: Martina, Martina, Guilhelmus, Laurentius, Joannes, Catharina en Walterus. (Deze Martinus is voor Bel - Zelhem belangrijk, onze rechte stamlijn). Op 9 mei 2004 kreeg ik via e-mail een kopie van een door de tand
des tijds ernstig beschadigde doopakte in handen:

??-02-1614 - Martinus z.v.....entius Belmans en Martina....nnen
Getuigen: Joannes..?.. en Barbara Cleeren

Ditzelfde geldt, wat namen betreft, in mindere mate ook voor Joannes Bel (Bellens), met de kinderen: Joannes, Martinus, Maria, Walterus, Laurentius, Godefridus, Anna en Elisabeth. In dit gezin van Joannes was zoon Martinus de eerste dopeling die op 25-02-1649 de naam BEL kreeg. Hij werd pater en was 26 jaar lang rector aan de Latijnse school in Dessel tot zijn overlijden op 21-07-1700, tevens koster, organist, klokkenluider en ziekenbezoeker.
Voor Catharina en Bartholomeus Bellens was het moeilijker vast te stellen of zij tot dit gezin behoorden. In het geklapperde doopbestand van Dessel zitten tussen januari 1608 en september 1617 korte en langere perioden met weinig of geen dopelingen. Het doopboek van Dessel is hier zodanig beschadigd, dat er weinig meer te lezen valt.
Het trouwbestand tussen juli 1600 en november 1613 heeft hetzelfde manco, waardoor een datum van het huwelijk tussen Laurentius Belmans en Martina Swinnen ook niet in dit bestand te vinden is.
Wel zijn doopdata te vinden van beiden met de namen van de ouders en een broer van Laurentius, Nicolaus:
15-12-1582 - Martina - Hermanus Swinnen en Catharina Crols
03-02-1585 - Laurentius - Gualterus Bellens en Elisabeth NN
09-05-1587 - Nicolaus - Gualterus Belmans en Elisabeth Cleeren

Van dit laatst genoemde echtpaar Gualterus Bellens (Belmans) en Elisabeth Cleeren, beiden geboren circa 1560 en gehuwd circa 1584 was verder alleen een begraafakte van Elisabeth Cleeren te vinden op 22-02-1624. Hierin werd Gualterus Belmans als Walter Bel aangegeven.
De namen Belmans en Bellens werden in Dessel afwisselend toegepast en hieraan heeft waarschijnlijk de pastoor te Dessel tussen 1618 - 1664, Lambertus Vos van Mol, S.T.B.F., deken van district Geel 1653, die rond 1646 de scepter zwaaide een eind gemaakt door de namen Belmans en Bellens in Dessel te laten vervallen en deze te vervangen door de naam Bel.
Dit is in Geel en Mol niet gebeurd, hier bleven beide namen Belmans en Bellens na 1648 voortbestaan. Deze komen dan ook in België veel meer voor dan de naam Bel. Met het noteren van de huwelijken begon men in Dessel op 06-07-1567 en van de dopelingen op 28-09-1575, of dit echter regelmatig gebeurde mag worden betwijfeld.

De eerst genoteerde (Bellens - Belmans) huwelijken te Dessel zijn:
Belmans Nicolaus X Heyns Maria07-07-1573
Bellens Martinus X Van Huemel Anna11-01-1575
Bellens Gerardus X Huysmans Maria 04-10-1575
Belmans Nicolaus X Ykens Catharina19-02-1577
Bellens Adrianus X Aerts Catharina28-09-1578
Bellens Nicolaus X Vaes Anna13-08-1624
Bellens Martinus (1614) X Sweerts Elisabeth 03-02-1638, dit is het eerste bekende huwelijk in dit stamboombestand fam Bel.

De eerste dopelingen zijn:
05-04-1576 - Joanna-Bellens Nicolaus en Heyns Maria -Getuigen; Moirkens Mathias en Van..... Emeretiana
01-11-1577 - Adrianus - Belmans Nicolaus en Ykens Catharina -Getuigen; Belmans Gerardus en Elens Maria
10-02-1583 - Elisabeth - Bellens Joannes en Vransen Waltrudis -Getuigen; Van de Ven Henricus en Thommes Elisabeth
03-02-1585 - Laurentius - Bellens Gualterus en (NN) Elisabeth -Getuigen; Van Gompel Joannes en Diericx Catharina
09-05-1587 - Nicolaus - Belmans Gualterus en Cleeren Elisabeth -Getuigen; NN Henricus en Belmans Maria
??-02-1614 - Martinus - Bellens....rentius en....nnen Martina -Getuigen; NN Joannes en Cleeren Barbara
22-04-1617 - Joannes - Bellens Laurentius en Swinnen Martina -Getuigen; De Peuter Cornelis en Van Gompel Anna
De laatste vier tevens bekenden in dit familie onderzoek.

Verder waren er nog dopelingen van families Belien, vanaf 26-04-1576 (ook na 1648), tot 15-09-1695. Ik kon echter geen verband vinden tussen deze Belien families en de Bellens - Belmans of Bel-families.

Samenvatting van de familie Bel
Ik ben zelf van mening dat de namen Belmans - Bellens en dus Bel oorspronkelijk wat te maken hebben met het gehucht Bel, een parochie in het land van Belle, later Bell en vanaf de
twintigste eeuw met de naam Bel. In het dorp stonden in 1435 drie en twintig huizen als een lint gebouwd langs een zandweg met circa 140 bewoners. Het is een heuvelachtig gebied van 1144,7 ha, met heide en parabool vormige duinen, de Capucienen - en de Asberg, een Oase van Stilte en Rust, gelegen tussen de rivieren De Grote Nete ten zuiden met de daarop uitstromende Molse Nete aan de noordzijde.
Waarschijnlijk kwam er een jonge man uit Bel die zich vestigde in Mol of Dessel en aldaar de naam Belmans of Bellens meekreeg. De oorsprong van deze namen kwam uit deze streek.


GEZINSBLAD Joannes (Migchiel) BEL Hendrica van TIL

 

MAN
     naam Joannes (Migchiel) BEL
    vader Martinus BEL
    moeder Barbara Van de PUT
     doop 17-02-1731 te Retie
 doopgetuigen Wilhelmus Van de Put - Joanna Janssen
   gezindte RK - (NG)
     bron L.Hannes + Retie DTB
  brontekst 17 februarius
       Bapt: est proles legt: Martini Bel et Barbara Van de Put
          Susc. Wilhelmus van de Put et Joanna Janssen Joannes"
       
       Of: Joannes - wettige zoon van Martinus Bel en Barbara Van de Put.
       Doopgetuigen: Wilhelmus Van de Put en Joanna Janssen.
       
     info De getuigen - Wilhelmus Van de Put, * 22-12-1703 te Retie, z.v.
       Godefridus Van den Put en Maria G(he)ijs, huwde op 02-09-1732 met
       Catharina Crols, waaruit een dochter Anna Maria, * 05-07-1733 te Retie.
       Joanna Janssen, * 07-10-1674 was de stiefmoeder van vader Martinus Bel.
  overleden 1783 te v.m. Westfalen
     bron G.A Zelhem, Huw.1813, dochter Maria-Elisabeth
  brontekst Akte
     info Hierin staat de volgende verklaring: Dat wijlen haar vader
       Migchiel Bel in het jaar één duizend zeven honderd drie en tachtig
       (1783) in het voormalig "Westphalen", alwaar hij werkende was, is
       overleden, zonder dat ooit enig meerder bewijs daarvan bij haar
       moeder Hendrika ontvangen is.
       (Dit werd door een getuige Evert Roenhorst bevestigd.)
       Migchiel werd ongeveer 51 jaar.
  begrafenis te voormalig Westfalen.
   roepnaam Michiel
    beroep Timmerman (waarschijnlijk)
     info Gedachten over het werk (de arbeid) van Michiel en Jan Bel.
       
       Michiel * 1731 was waarschijnlijk timmerman toen hij circa 1770 in
       Zelhem kwam. Mogelijk was hij knecht bij Harmen van Til zijn a.s.
       schoonvader. Deze had in 1773 twee knechten "een grote en een kleine".
       Betalings probleem van Mr. Pieter Hillen aan Harmen van Til.
       Dit betrof op 7 december 1773 het vorderen van 53 guldens en 16
       stuivers voor het bewerken van 56 roeden bouwland door hemzelf,
       het maken van een doodkist voor zijn vrouw, het leveren van palen
       en 50 dagen arbeidsloon, voor hemzelf en de grote + kleine knecht.
       (ORA 927 pag. 129 en 130)
       Migchiel huwde in Dec. 1775 met Hendrika van Til, * 1749.
       De jongere broer van Hendrika, Berent van Til, * 1761 was toen ±
       15 jaar en werd timmerman (Leerling van Michiel Bel ?)
       Michiel overleed in 1783. Zoon Jan, * 1780 was nog geen 4 jaar oud.
       Berend van Til, 22 jaar, was toen volwaardig timmerman, huwde in
       1791, 29 jaar oud en hij kreeg onder meer twee zonen, Jan, * 1793
       en Michiel, * 1797 die ook beiden timmerman werden.
       Jan Bel, was rond 1794 veertien jaar oud werd ook timmerman 
       (Leerde hij het timmervak van Berent van Til ?)
       Jan Bel huwde in 1806, 26 jaar oud en was of werd zelfstandig
       timmerman met een eigen bedrijf met hulp van knechten en later ook
       van twee zonen.
       Waarschijnlijk waren de broers, Jan (* 1793) en Michiel (* 1797)
       van Til, leerlingen van Jan Bel, Beiden waren ze getuigen bij het
       huwelijk van zijn oudste dochter en tevens nicht,
       Johanna-Mechelina (19 jaar) met Gerrit-Jan Bussink (26 Jaar).
       Jan van Til (* 1793) huwde in 1814 en Michiel van Til (* 1797) in 1821. 
       De oudste zoon Barend, van Michiel van Til, * 1821 werd op zijn
       beurt weer knecht (1850) bij Jan Bel.
       Tevens was Jan-Michiel van Grol, oomzegger van Jan Bel, in 1840,
       19 jaar oud, knecht tevens inwonend bij Jan Bel en Janna Rotman.
       
       Alle hier genoemde namen MICHIEL zijn vernoemingen naar MICHIEL
       BEL die zonder aankondiging van datum kwam en ook verdween uit Zelhem.
       De naam Michiel komt in de doopboeken van Zelhem vanaf 1694 tot
       1776 niet voor.
    adres te Zelhem
    straat "onder", Zelhem
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
VROUW
     naam Hendrica van TIL
    vader Hermen (z.v. Hendrick) van TIL
    moeder Catrina NAAFS
     doop 07-12-1749 te Zelhem
   gezindte NG
     bron R.A Arnhem-Zelhem-NG-RBS.1829, pag. 143
  brontekst "Dec. 7 - Hendrica - Harmen van Til en Trijntjen."
     info Lidmaten NG Zelhem (aangenomen) - 1781 - Tekst:
       (A2) "Den 12 April: Hendrika van Til, in het Dorp."
       (Ds. G. Boelen - Zelhem RBS 1832.3-33-2)
       Gelijktijdig met haar jongere zuster Garritjen.
  overleden 28-06-1816 te Zelhem (Dorp 7) tijd 12.00
     bron G.A Zelhem 1816
  brontekst Akte
     info Hendrika van Til, weduwe van Michiel Bel, overleed ten huize van
       haar zoon Jan Bel, in het dorp Zelhem.
       De aangevers waren: Hendrik Haverkamp, 41 jaar, landbouwer en
       Aalbert Wassink, 35 jaar, dagloner.
       Beiden in het dorp Zelhem woonachtig.
       Hendrika werd 66 jaar oud, de akte vermeld 67 jaar.
    beroep Dagloonster, na het overlijden van Migchiel
    adres te Zelhem
    straat Dorp
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
RELATIE
  ondertrouw 09-12-1775 te Zelhem
     bron R.A Arnhem-Zelhem-NG-RBS.1831.1 blz. 31
  brontekst Akte
     info Trouwgelofte Migchiel voor de Nederduits Gereformeerde kerk (NG).
       (citaat)
       "Maand. dag procl.
       Dec.  10  I
       ,,   17  II
       ,,   24  III
       getr. Den
       31 Dec.
       
       Johannes Migchiel Bel Z. van wijlen Martinus Bel, en Hendrika van
       Til D. van Harmen van Til beiden onder Zelhem. 
       Wij ondergeschrevene verklaren en getuigen bij deezen dat Johannes
       Migchiel Bel, van de Roomse religie zijnde, beloofd heeft, volgens
       art: 5 en 6 van het placaat op de ongelijke huwelijken, Hendrika
       van Til niet te zullen verhinderen, maar vredelijk laten
       gebruiken, alle pligten van de Gereformeerde religie, zowel binnen
       als buiten 's huis, en zowel bij gezondheid als ziekte, als ook
       dat alle kinderen uit dit huwelijk zullende geproriëerd worden in
       de Gereformeerde Kerk, niet alleen zullen gedoopt, maar ook in de
       Gereformeerde religie zullen worden opgevoed.
       
       G Boelens V.D.M te Zelhem.
       F Kleuvers ouderling
       A van der Hulst Diaken
       
       Zelhem
       Den 9 dec.
       1775 "  (einde citaat)
  kerkelijk 31-12-1775 te Zelhem
     kerk NG
     bron R.A Arnhem-Zelhem-NG-RBS.1832.2 blz. 24
  brontekst zie Ondertrouw
       
     info Het gezin van: MICHIEL BEL en HENDRICA VAN TIL.
       Johannes Migchiel Bel van Roomse religie zijnde, woonde voor zijn
       huwelijk reeds onder Zelhem. Wanneer en waar hij geboren is, niet bekend.
       Hij huwde op 31 dec. 1775 met Hendrica van Til, 26 jaar, in de
       (NG) Nederduits-Gereformeerde Kerk, te Zelhem. (In 1796 de Ned.
       Herv. Kerk.) Hier gingen zij op 9 dec.1775 in ondertrouw, en
       beloofde Migchiel schriftelijk zijn kinderen in de gereformeerde
       religie te laten dopen en op te voeden. Ook zou hij Hendrika niet
       hinderen bij de uitoefening van haar kerkelijke plichten.
       Ze gingen wonen in het dorp van Zelhem.
       
       Hendrika werd ruim 5 jaar later op 12-04-1781 lid van de NG Kerk,
       gelijktijdig met haar zuster Garritjen.
       (Zie akte lidmaten NG - RBS 1832.3 - pag. 33)
       
       Ze kregen vier kinderen, twee dochters, resp. Reintje en Johanna
       Catharina, daarna een zoon Jan en nog een dochter Maria Elizabeth.
       
       Het tweede kind, Johanna Catharina is waarschijnlijk op vrij jonge
       leeftijd overleden.
       
       Erg lang heeft dit huwelijk niet geduurd (ruim 7 jaar). Binnen een
       jaar na de geboorte van zijn jongste dochter Maria-Elizabeth,
       overleed Migchiel in 1783 in het voormalig Westfalen, alwaar hij
       werkende was.
       Dit volgens een verklaring van Hendrica in de Burgelijke
       huwelijksakte van dochter Maria-Elizabeth met Toon van Grol op 24
       januari 1813 te Zelhem. Deze verklaring werd bevestigd door een
       getuige, Evert Roenhorst.
       
       Hendrica bleef met vier (of drie), jonge kinderen achter van resp.
       7, 4 ?, 3 en ½ jaar oud. Zij heeft nooit een officieel bericht van
       het overlijden van Migchiel ontvangen.
       Als dagloonster moest zij in het onderhoud van haar gezin
       voorzien. Tevens werd zij "bedeeld" door de diaconie van de kerk.
       
       Een notitie uit het Notulenboek van de kerkenraad van Zelhem. 
       Beginnende op 23 juli 1782 en eindigend op 02 okt. 1855. 
       
       Het oude Notulenboek van deze kerkenraad, beginnende anno 1594 is
       bij een brand (circa 1880-1882) in de woning van Jan Bel (scriba),
       zoon van Gart Jan Bel, verloren gegaan. 
       
       d.d. 25-08-1792. (blad 72)
       "Hendrika van Til, weduwe van Michael Bel, nu maar één meisje meer
       bij haar hebbende, welk meisje zij mogelijk van soude kunnen
       dienen, [uit werken gaan] soude ook maar in de genoemde [zes]
       maanden bedeeld worden."
       
       Maria Elizabeth zou dan 10 jaar en 4 maanden oud zijn. 
       Hendrika heeft hier zeker een moeilijke en armoedige tijd
       doorgemaakt.
       
       Een akte van voogdij was in Arnhem en Zelhem niet te vinden.
       Wel kwam "Michiel Bell" enige keren, tussen 1780 en 1782, voor als
       koper bij openbare verkopen van diverse stukken, o.a:
       Op 25-07-1780 van een deel zaailand op "den Grootenkamp", om het
       graan te oogsten voor de somma van 9 guldens en 10 stuivers. Als
       borg voor betaling stonden, Jan Semmelink en Roelof Oostgijsen. Op
       02-10-1780 werd de betaling voldaan. (Zie kopie akte van de verkoop)
       Bij een volgende verkoop kocht hij "een onder en overbed" voor 6
       guldens en 10 stuivers, vervolgens een "karn" voor 12 stuivers.
       Een koe bracht in die tijd tussen de 30 tot 60 gulden op.
       
       
       DE KINDEREN VAN MICHIEL EN HENDRIKA.
       
       1.  Reintje, * 27-02-1776, gedoopt op 01-03-1776. Ze was
       (waarschijnlijk als dienstbode) werkzaam in Zutphen en werd aldaar
       lidmaat NG in april 1801 en vertrok er op 02-05-1802 terug naar Zelhem.
       Zij huwde op 15-06-1809 te Zelhem, 33 jaar oud, met Albert Albers
       * 23-02-1778, gedoopt op 01-03-1778, 31 jaar, zoon van Jan Willem
       Albers en Jenneken Meseman, wonende te Ruurlo. 
       De naam Albers werd in Zelhem als Aalbers genoteerd.
       Zij vestigden zich in Ruurlo waar Albert geboren was.
       Reintje was lidmaat van de NG Kerk in 1802.
              
       2.  Johanna Catharina, * 08-01-1779, gedoopt op 10-01-1779.
       Hiervan is na de doop niets meer te vinden. Zij is waarschijnlijk
       op jonge leeftijd overleden.
       In de kerkelijke notities van overlijden voor 1812 ontbreken
       perioden.
       
       3.  Jan, * 30-07-1780, gedoopt op 06-08-1780. ("De Stamhouder"),
       werd timmerman evenals zijn vader Migchiel ??? (Deze had het werk
       soms ver van huis.) 
       Jan ging waarschijnlijk op jonge leeftijd uit huis om als jongste
       knecht het vak van timmerman te leren, hetgeen hem schijnbaar goed
       gelukt is.
       Hij vestigde zich als zelfstandig timmerman in het dorp van Zelhem. 
       Jan huwde, 25 jaar oud op 04-05-1806 met Johanna Rotman (Janna),
       26 jaar, * 09-09-1781, te Zutphen, wonende te Brummen, dochter van
       Hendrik Rotman en Geertjen Baltink, ook wonende te Brummen.
       Zij gingen wonen in het dorp van Zelhem, op A7, (nummering 1829).
       
       4.  Marija Elizabeth, * 01-11-1782, gedoopt op 3-11-1782.
       Zij was dienstbode en werd lidmaat van de NG kerk in Zelhem op
       07-04-1803, dit ging met attest op 23-06-1807 naar Drempt, daarna
       was zij "dienstbaar" in de gemeente Keppel.
       Zij huwde 30 jaar oud, op 24-01-1813, te Zelhem, zowel kerkelijk,
       als voor de Burgelijke Stand, één der eerste burgelijke huwelijken
       (de eerste in 1813), zoals ingesteld door Napoleon, met Toon van
       Grol, 25 jaar, boerenknecht, * 27-07-1787, gedoopt op 30-09-1787
       te Steenderen, zoon van Gerrit-Jan van Grol en Johanna Derksen,
       wonende in de Toldijk te Steenderen.
       Ook zij vestigden zich in het dorp van Zelhem, op A4.
       
       Hendrica overleed ruim 66 jaar oud, op 28-06-1816 te Zelhem, als
       weduwe van Michiel Bel, ten huize van haar zoon Jan.
       De akte geeft 67 jaar op, dit werd door de aangevers (buren),
       opgegeven.
--------------------------------------------------------------------------------
KINDEREN
V    naam Reintjen BEL
   geboren 27-02-1776 te Zelhem
     doop 01-03-1776 te Zelhem
 doopgetuigen Johanna-Gerhardiena Rensen
  overleden 10-01-1848 te Ruurlo, huis No 9
    gehuwd 16-06-1809 te Zelhem Aalbert ALBERS
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Johanna Catharina BEL
   geboren 08-01-1779 te Zelhem
     doop 10-01-1779 te Zelhem
 doopgetuigen "Catharijna Naavs", (Grootmoeder)
  overleden ! te Zelhem
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Jan BEL
   geboren 30-07-1780 te Zelhem
     doop 06-08-1780 te Zelhem
 doopgetuigen Gerritjen van Til (tante)
  overleden 25-01-1854 te Zelhem (Dorp 42)
    gehuwd 04-05-1806 te Zelhem Johanna ROTMAN
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Marija Elizabeth BEL
   geboren 01-11-1782 te Zelhem
     doop 03-11-1782 te Zelhem
 doopgetuigen geen
  overleden 05-10-1830 te Zelhem (Dorp 44)
    gehuwd 24-01-1813 te Zelhem Toon van GROL
--------------------------------------------------------------------------------

 GEZINSBLAD Jan BEL Johanna ROTMAN

MAN
     naam Jan BEL
    vader Joannes (Migchiel) BEL
    moeder Hendrica van TIL [3]
   geboren 30-07-1780 te Zelhem
     bron Zie doop
     doop 06-08-1780 te Zelhem
 doopgetuigen Gerritjen van Til (tante)
   gezindte NG
     bron R.A Arnhem-Zelhem-NG-RBS-1832, pag. 54
  brontekst Akte
       "Julij 30 / Aug: 6 - Jan - Michiel Bel en Hendrika van Til - Get:
       Garritjen van Til." 
       (Obiit 25 January 1854)
     info Lidmaten NG Zelhem (aangenomen) - 1812 - Tekst:
       (A2) "Den 19 Decbr: Jan Bel in 't Dorp."
       (Ds. D. Hummelinck - Zelhem RBS 1832.3-116-2)
  overleden 25-01-1854 te Zelhem (Dorp 42) tijd 9.00
     bron G.A Zelhem 1854
  brontekst Akte
     info Jan werd ruim 73 jaren oud
       De aangevers waren: Johan-Diederich Abrahams, van beroep smid, oud
       33 jaar en Atoon Meijer, van beroep Molenaarsknecht, oud 25 jaar,
       beiden naburen.
       Jan was weduwnaar van wijlen Janna Rotman, en overleed in het dorp
       van Zelhem op No 42, bewoond door zijn zoon Berend Hendrik en gezin.
    beroep Timmerman / Aannemer
    adres 04-05-1806 te Zelhem
    straat In het dorp van Zelhem op A7: Nummering 1829 

         land NL
-------------------------------------------------------

VROUW
     naam Johanna (Janna) ROTMAN
    vader Hendrik ROTMAN
    moeder Geertjen BALTINK
     doop 09-09-1781 te Zutphen
   gezindte NG
     bron G.A Zutphen 1781 - Sept.
  brontekst Akte
       "Ds. G Bruinus - Johanna - Hendrik Rotman, Gertjen Balting - D: 9 Sept."
     info Janna was lidmaat van de NG Kerk, "attest uit Zutphen op
       24-04-1806 naar (in) Brummen en per 1 juny na Zelm."
       Lidmaten NG Zelhem (ingekomen) - 1808 - Tekst:
       (A5) "Den 19 Maart: Johanna Rotman, van Brummen."
       (Ds. D. Hummelinck - Zelhem RBS 1832.3-125-5)
  overleden 02-12-1850 te Zelhem (Dorp 7) tijd 01.30
     bron G.A Zelhem 1850
  brontekst Akte
       "Overleden Janna Rotmans, als echtgenote van Jan Bel, timmerman
       te Zelhem; Zijnde de Ouders van de Overledene aan de Comparanten
       volgens dezelve verklaring onbekend." 
     info Janna werd ruim 69 jaren oud.
       De aangevers waren: Berend Klein Molenkamp, 57 jaar en 
       Gart-Willem Bannink, 50 jaar, beiden arbeider en "naburen".
   roepnaam Janna
    beroep z.b.
    adres 04-05-1806 te Zelhem
    straat In het dorp van Zelhem op A7: Nummering 1829
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
RELATIE
  ondertrouw 11-04-1806 te Zelhem
     bron R.A Arnhem-Zelhem-NG-RBS. 1836 pag. 4/5
  brontekst Akte
       "Op den 11e April zijn na zich behoorlijk op een Zegel van 6
       Stuiver te hebben aangegeven in ondertrouw opgenomen.
       Jan Bel, Jongman, Zoon van wijlen Michiel Bel en Hendrica van Til,
       geboren en woonachtig alhier, oud -- jaren. (met)
       Johanna Rotman, Jonge dochter van Hendrik Rotman en Gertjen
       Balting Ehelieden, geboren te Zutphen, woonagtig te Brummen.
       Getuigen: Het overlijden van Bruidegoms vader blijkt gelijk mede
       het consent van de Bruids Moeder zijnde voorts de Moeder van de
       Bruidegom en de Vader van de Bruid in den Gerigte present geweest.
       Geboden:  1e - 13 April; 2e - 20 Apr; 3e - 27 Apr. Solemnisatie: ......"
  kerkelijk 04-05-1806 te Zelhem
     kerk NH
     bron Zie ondertrouw, RBS-1831.1 blz. 150 en RBS-183
  brontekst Akte  
       "1806 Den 4 Mei. Zijn op vertoon attest getrouwd Jan Bel geb. en
       wonende te Zelhem, en Johanna Rotman, geb. te Zutphen, laatst
       gewoond hebbende te Brummen."
     info Het gezin van: JAN BEL en JANNA ROTMAN.
       Jan en Janna kwamen na hun huwelijk op 04-05-1806 te wonen in het
       dorp van Zelhem op No A7 (nummering 1829).
       Janna werd reeds lidmaat van de NG kerk in Zutphen en Jan werd dit
       op 19-12-1812 in Zelhem 
       Jan oefende het beroep van timmerman/aannemer uit, met daarnaast wat landbouw.
       Ze kregen 8 kinderen, 5 dochters en 3 zonen. Hiervan werden er
       slechts 5 volwassen.
       
       Bij de eerste volkstelling in 1829, B.R (Bevolkingsregister)
       1829-1840, te Zelhem dorp, staat het volgende bij perceel A7
       genoteerd:
       
       1 Jan Bel, hoofd, timmerman, 49 jaar.
       2 Johanna Rotman, vrouw, z.b., 48 jaar.
       3 Berend-Hendrik, z.b., 17 jaar.
       4 Gart-Jan, z.b., 16 jaar.
       5 Harmina, z.b., 8 jaar.
       
       Drie kinderen waren reeds op jonge leeftijd overleden. 
       
       DE KINDEREN VAN JAN en JANNA.
       1.  Johanna-Megchelina, * 09-06-1807, gedoopt op 14-06-1807, ze
       was bij deze volkstelling in 1829 niet meer thuis wonend en kwam
       als lidmaat op 19 Sept. 1824 terug in Zelhem vanuit "Deutichem".
       Ze had daar waarschijnlijk als dienstbode gediend.
       Zij is op 31-03-1827, 19 jaar oud, in Zelhem gehuwd met Gart-Jan
       Bussink, kleermaker, * 03-12-1800, 27 jaar, zoon van Jan Bussink
       en Johanna-Wilhelmina Buiink.
       Ze woonden ook in het dorp van Zelhem op No 59.
       
       2.  Hendrika, * 01-07-1809, gedoopt 02-07-1809, dienstbode, ook
       zij woonde in 1829 niet meer in het gezin thuis.
       Zij huwde 25 jaar oud op 08-05-1835 te Warnsveld met Hendrik
       Scheperkamp. * 19-08-1807 te Warnsveld, zoon van Gerrit Jan
       Scheperkamp, wever en Derkjen Leurink.
       Zij woonden daarna in Warnsveld.
       
       3.  Barendje, * 22-12-1810, gedoopt 25-12-1810.
       Zij overleed 18 maanden oud op 04-06-1812.
       
       4.  Berend-Hendrik, * 28-07-1812, gedoopt op 02-08-1812.
       Hij werd timmerman bij vader Jan, deed belijdenis NH op 19-12-1832
       en huwde 20 jaar oud, op 27-04-1833 met Hendrika-Johanna Looman,
       22 jaar, * 11-11-1810, te Zelhem, dochter van Hendrik Looman en Janna Uunk.
       Zij trokken bij vader Jan en Moeder Janna in.
       
       5.  Gart-Jan, * 13-03-1814, gedoopt op 20-03-1814 werd ook
       timmerman bij vader Jan en werd lidmaat NH op 16-04-1835.
       Hij vertrok in 1837, 23 jaar oud, richting Brummen, kwam terug, en
       huwde 27 jaar oud op 07-05-1841 met Geziena Walvoort, 27 jaar,
       dochter van Hendrik Walvoort en Berendiken Lankhof. Zij gingen
       wonen op Dorp 314, waar Gart-Jan met een eigen timmerbedrijf begon. 
       
       6.  Carel, * 30-10-1815, gedoopt 05-11-1815.
       Hij overleed bijna 5 jaar oud op 25-10-1820.
       
       7.  Harmina, * 30-07-1818, gedoopt 09-08-1818.
       Zij overleed bijna 2 jaar oud op 26-07-1820.
       
       8.  Harmina, * 11-05-1821, gedoopt op 20-05-1821.
       Zij werd dienstbode in Vorden en in de Velswijk te Zelhem, lidmaat
       NH op 02-04-1841 en huwde 22 jaar oud, op 26-05-1843 met Gradus
       Bloemendal, 31 jaar, arbeider / landbouwer, zoon van Jan-Willem
       Bloemendal en Gartjen Leussink. Zij gingen wonen in de buurtschap
       Velswijk, Gem. Zelhem.
       
       Neef en oomzegger Jan Michiel van Grol, de jongste zoon van
       Maria-Elizabeth Bel (zuster van Jan), kwam 19 jaar oud in 1840 als
       timmermansknecht het gezin versterken. Hij was toen wees, zowel
       zijn ouders als zijn twee broers waren overleden.
       
       In 1808 moest de in slechte staat verkerende muur om de kerk
       worden afgebroken en vervangen. In Lichtenvoorde werden 34 nieuwe
       palen gekocht voor 1 gulden 25 per stuk, terwijl voor tolgeld en
       vertering onderweg 3 gulden 30 nodig was. Jan Bel en Engelbert
       Preasterink zetten de palen en smid Hendrik Willem Praesterink
       levert het ijzeren hekwerk voor 145 gulden 60.
       
       In 1826 waren door achterstallig onderhoud ingrijpende
       veranderingen noodzakelijk aan de school en het schoolhuis in
       Zelhem. Het Markebestuur, hiervoor verantwoordelijk, betaalde aan
       B. Beulink te Doetinchem f 10.- voor het maken van een tekening en
       een bestek tot verbetering van de school en het
       schoolmeestershuis.
       Jan Bel ontving van het Markebestuur in 1828 voor het verbeteren
       van de school en het meestershuis volgens aanneming f 315.- en
       voor werkzaamheden buiten het bestek f 8.95. Samen f 323.95. (Een
       waarlijk hoog bedrag voor die tijd.)
       Tevens ontving Jan Bel in 1829, f 2.50 voor het maken van een slot
       aan de voordeur in het schoolhuis.
       
       Aan de pastorie van de kerk verrichtte "Jan en knegt" diverse
       reparaties en werkzaamheden in:
       1813 voor f 34-64-0 (34 guldens, 64 stuivers en 0 centen)
       1823 voor f 28-11-0
       1826 voor f 946, aan J. Bel c.s. (en anderen) "aannemers der
       reparatien aan de pastorie."
       1826 voor f 82, aan reparatie buiten bestek.
       1830 voor f 8-30-½, voor geleverde planken en arbeidsloon. enz. 
       
       Bij een deel van deze werkzaamheden had Jan de steun van zijn
       beide zonen Berend-Hendrik en Gart-Jan.
       
       Tevens was Jan Bel volgens het Oorspronkelijk aanwijzende Tafel en
       Minuutplan van het Kadaster in 1832 eigenaar van een stuk
       bouwland, wat heide en een stukje dennenbos

       Jan was ook kerkenraadslid.
       Lidmaten NG Zelhem - 1835 - Tekst: "Op belijdenis aangenomen in
       tegenwoordigheid van Broeder J. Bel. 22 Febr: 1835."
       (Ds. Rutger van Sijll - Zelhem RBS 1832.3-171-5)
       Op de kerkenraadsvergadering van 8 december 1835 (blad 211), gaat
       men over tot de verkiezing van nieuwe kerkenraadsleden in de
       plaats van de aftredende broeders J. Bel en J.W. Wolsink.
       
       Kerkenraadsvergadering op 20 februari 1846. (blad 360)
       "...... Voorts zijn ter tafel gebracht eene verklaring van Jan Bel
       en echtgenote alhier woonachtig, waarbij aan de diakonie in
       eigenhandig geschrift d.d. 5 februari 1846 wordt gelegateerd een
       stuk bouwland, genaamd het "MEULENLAND", kadastraal ..... onder
       beding dat hunne kinderen na hunne dood het zullen mogen bouwen op
       den derden garf, welk stuk met dankzegging is aangenomen." 
       (1/3 van de opbrengst moest als huur afgedragen worden aan de
       kerk.)
       
       Moeder Janna overleed als eerste, ruim 69 jaar oud op 02-12-1850
       in het dorp op No A7.
       
       Vader Jan overleed op 25-01-1854, 73 jaar oud op No 42.
       Beiden ten huize van zoon Berend-Hendrik.
--------------------------------------------------------------------------------
KINDEREN
V    naam Johanna Megchelina BEL
   geboren 09-06-1807 te Zelhem
     doop 14-06-1807 te Zelhem
  overleden 30-06-1886 te Zelhem (Dorp 51)
    gehuwd 31-03-1827 te Zelhem Gerrit Jan BUSSINK
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Hendrika BEL
   geboren 01-07-1809 te Zelhem
     doop 02-07-1809 te Zelhem
  overleden 11-12-1888 te Warnsveld
    gehuwd 08-05-1835 te Warnsveld Hendrik SCHEPERKAMP
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Barendjen BEL
   geboren 22-12-1810 te Zelhem
     doop 25-12-1810 te Zelhem
  overleden 04-06-1812 te Zelhem (Dorp 7)
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Berend Hendrik BEL
   geboren 28-07-1812 te Zelhem
     doop 02-08-1812 te Zelhem
  overleden 05-10-1892 te Zelhem (Dorp 95)
    gehuwd 27-04-1833 te Zelhem Hendrika Johanna LOOMAN
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Gart Jan BEL
   geboren 13-03-1814 te Zelhem
     doop 20-03-1814 te Zelhem
  overleden 14-05-1896 te Ambt-Doetinchem (IJzevoorde)
    gehuwd 07-05-1841 te Zelhem Geziena WALVOORT
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Carel BEL
   geboren 30-10-1815 te Zelhem
     doop 05-11-1815 te Zelhem
  overleden 25-10-1820 te Zelhem (Dorp 7)
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Harmina BEL
   geboren 30-07-1818 te Zelhem
     doop 09-08-1818 te Zelhem
  overleden 26-07-1820 te Zelhem (Dorp 7)
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Harmiena BEL [51] rel 14
   geboren 11-05-1821 te Zelhem
     doop 20-05-1821 te Zelhem
  overleden 11-02-1898 te Zelhem (Dorp 80)
    gehuwd 26-05-1843 te Zelhem Gradus BLOEMENDAL
--------------------------------------------------------------------------------
GEZINSBLAD Berend Hendrik BEL Hendrika Johanna LOOMAN

 

MAN
     naam Berend Hendrik BEL
    vader Jan BEL
    moeder Johanna ROTMAN 
   geboren 28-07-1812 te Zelhem tijd 11.00
     bron G.A Zelhem 1812
  brontekst Akte: Zelhem, 29-07-1812
       "In den jaren één duizend achthonderd en twalef, den negen en
       twintigsten van de maand July, des avonds om negen uren, is voor
       ons Herman Becking, Maire van de gemeente Zelhem, Canton
       Doetinchem, Arrondisement Zutphen, Departement van den Boven
       IJssel. De functie doende van officier van den Burgelijken stand
       gecompareerd Jan Bel, Timmerman, oud twee en dertig Jaren,
       woonachtig in de gemeente Zelhem in het dorp. Ons verzoeken op te
       maken De acte van geboorte van een kind van het Manlijke geslacht,
       waarvan Zijne Ehevrouwe Johanna Rotman op gisteren Dinsdags des
       voormiddags elf uuren ten huize ten hunnen woonplaats bevallen was
       en waaraan de voornaam van BEREND-HENDRIK zou worden gegeven.
       Zijnde deze verklaring, van meesten waarheid wij ons hebben
       verzekerd, geschied in tegenwoordigheid van Hendrikus Molenkamp,
       oud zeven en zeventig jaren en Evert-Jan Janssen oud negen en
       veertig jaren, dagloners, mede in het dorp Zelhem woonachtig,
       welke dezen acte van geboorte, nevens dus Comparant, en ons na
       gedane voorlezing hebben ondertekend".
       
                             Jan Bel
           Evert  Janssen      Hendrikus Molenkamp
              Jan
           Herm. Becking
       
       Deze akte die in moeilijk leesbaar handschrift is gesteld, heb ik
       zo goed mogelijk proberen over te nemen.

     doop 02-08-1812 te Zelhem
   gezindte NH
     bron R.A Arnhem-Zelhem-NG-RBS. 1832 pag. 227
  brontekst Akte
       "Juli 28 / Aug. 2 - Berend Hendrik - Jan Bel en Janna Rotmans."
     info Lidmaten NG Zelhem (aangenomen) - 1832 - Tekst:
       (A10) "Den 19 Dec: Barend Hendrik Bel, in 't Dorp."
       (Ds. D. Hummelinck - Zelhem RBS 1832.3-159-10)
  overleden 05-10-1892 te Zelhem (Dorp A95) tijd 12.00
     bron G.A Zelhem 1892
  brontekst Akte: Zelhem, 06-10-1892
       "Op heden den Zesden October, achtien honderd twee-en-negentig,
       zijn voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente
       Zelhem, Provincie Gelderland, verschenen: Garrit Buiink, oud drie
       en vijftig jaren, van beroep klompenmaker.
       Adolf Zeevalkink, oud zestig jaren, van beroep arbeider.
       Beide wonende in deze gemeente, die Ons hebben verklaard, dat op
       Woensdag den Vijfden October des middags ten twaalf ure, ten zijne
       huize in het dorp Zelhem wijk A - No 95 in deze gemeente, in de
       ouderdom van Tachtig jaren, is overleden. BEREND-HENDRIK BEL,
       zonder beroep. Geboren en wonende te Zelhem, Weduwnaar van
       Hendrika-Johanna Looman in leven zonder beroep, gewoond hebbende
       en overleden te Zelhem, Zoon van wijlen de echtelieden Jan Bel en
       Johanna Rotman in leven "landbouwers", gewoond hebbende en
       overleden te Zelhem.
       Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt, en na voorlezing
       geteekend, met den eersten Comparant, verklarende de tweede niet
       te kunnen schrijven".
       
         G Buiink       J Gijnweenink.
       
     info Berend Hendrik werd 80 jaar oud, voorheen timmerman te Zelhem. 
   roepnaam Berend-Hendrik
    beroep Timmerman / Aannemer
    adres 28-07-1812 te Zelhem
    straat In het dorp van Zelhem, No 7
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
VROUW
     naam Hendrika Johanna LOOMAN
    vader Hendrik LOOMAN (AGTERKAMP)
    moeder Janna UUNK
   geboren 11-11-1810 te Zelhem
     bron Zie doop
     doop 18-11-1810 te Zelhem
   gezindte NH
     bron R.A Arnhem-Zelhem-NG-RBS, 1830 pag. 218
  brontekst Akte
       "Slagtm. 11/18 - Hendrika Johanna - Hendrik Looman en Janna Uunk."
     info Lidmaten NG Zelhem (aangenomen) - 1831 - Tekst:
       (A10) "Den 30 Maart: Hendrika Johanna Loman in het Dorp."
       (Ds. D. Hummelinck - Zelhem RBS 1832.3-154-10)
  overleden 29-03-1874 te Zelhem (Dorp A78) tijd 20.00
     bron G.A Zelhem 1874
  brontekst Akte
     info De aangevers waren: Johannes-Diederik Abrahams, 53 jaar, smid en
       Hendrik-Jan Derksen, 45 jaar, koopman, beiden wonende te Zelhem.
   roepnaam Johanna
    beroep Dienstbode
    adres 27-04-1833 te Zelhem
    straat In het dorp van Zelhem, No A7
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
RELATIE
  ondertrouw 14-04-1833 te Zelhem
     bron Huwelijksakte en bijlagen
  wettelijk 27-04-1833 te Zelhem
   getuigen 1 Gerrit-Jan Bussink, 32 jaar, kleermaker, schoonbroer van de
       bruidegom. 2 Arnoldus Bennink, 59 jaar, koopman. 3 Hendrik
       Teerink, 26 jaar, bouwknecht. 4 Hendrik-Willem Jansen, 36 jaar,
       arbeider. Allen wonende te Zelhem.
     bron G.A Zelhem, huwelijken 1833
  brontekst Akte en bijlagen 
     info Berend-Hendrik Bel werd ingeschreven voor de Nationale Militie;
       "dat aan hem vervolgens bij loting is ten deele gevallen het
       nommer 21 hetwelk hem tot den dienst verpligtte, hij daaraan heeft
       voldaan, door het in dienst stellen van eenen plaatsvervanger." (wie ?)
       Zijn signalement:
       "Lengte: 1 El 70.2 Strepen. Aangezicht: lang. Voorhoofd: hoog.
       Oogen: bruin. Neus: ordinair. Mond: klein. kin: rond.
       Haar: donkerbruin. Wenkbrouwen: idem. Merkbare teekenen: geen.
       Arnhem, den 6 April 1833."
  kerkelijk      
     bron Geen kerkelijk huwelijk            
     info Het gezin van: BEREND-HENDRIK BEL en JOHANNA LOOMAN.
       (Timmerman / Aannemer te Zelhem) 
       
       Berend-Hendrik, 20 jaar en Johanna, 22 jaar, trokken na het
       huwelijk op 27-04-1833 in bij vader Jan en moeder Janna op No A7,
       in het dorp van Zelhem.
       Alle 12 kinderen werden hier geboren, waarbij Berend-Hendrik,
       samen met Vader Jan en broer Gart-Jan de boterham als timmerman
       probeerden te verdienen. Veel werk werd verricht voor de Herv.
       Kerk in Zelhem in de vorm van reparaties aan kerk en pastorie.
       Tevens werden er via de kerkvoogdij nogal wat lijkkisten gemaakt
       voor diverse gemeenteleden. De kosten hiervoor varieerde van f 1.50
       voor een kinderkist tot ca. f 4.00 voor een "buitengewone" lijkkist.
       (afschrift van; "Boek van ontvangst en uitgaaf der Hervormde
       Diakonie van Zelhem")
       Voor het herstellen van "De kleine Bolsenbroek" ontving
       Berend-Hendrik in 1862, (aangenomen) f 54,49.
       
       Naast het timmerwerk werd er door Berend-Hendrik, met hulp van
       zijn gezin, landbouwwerk verricht. Hiertoe had hij enkele stukken
       land van de kerk gepacht, o.a. het "Meulenland" dat vader Jan aan
       de kerk geschonken had in februari 1846 "op den derden garf" (1/3
       van de opbrengst als pacht), dit was in 1859 rogge, 5/4 mud. Rond
       1870 betaalde hij hiervoor f 2.00 per jaar.
       
       In 1837 vertrok Gart-Jan naar Brummen en kwam neef Michiel van
       Grol, 17 jaar, als timmermansknecht bij het gezin inwonen.
       Hij was wees, zoon van de in 1830 overleden Maria-Elisabeth Bel en
       de in 1835 overleden Toon van Grol. 
       Gart-Jan kwam na 1840 terug om een eigen timmerbedrijf te starten
       in Zelhem en huwde op 07-05-1841 met Gezina Walvoort. 
       
       In het bevolkingsregister van 1840 tot 1847, werd het achtste
       kind, een dochter Jantjen als laatste genoteerd.
       
       In het bevolkingsregister van 1848 tot 1851 staan bij Dorp No 7,
       oude nummering, nieuw No 37, de volgende namen genoteerd:
       
       1  Bel Jan, * 1780, hoofd, timmerman
       2  Rotman Joh'na, * 1781, vrouw, z.b., overl. 02-12-1850, 69 jaar.
       3  Bel Berend-Hendrik, * 1812, zn., timmerman
       4  Looman Hendrika, * 1810, sch.d., z.b.
       5  Bel Janna, * 1833, kl.d., vertrekt in Mei 1850, 16 jaar oud,
         voor een dienstbetrekking bij de herberg "Het Witte Paard", van de
         fam. Hoffeling.
       6  Bel Jenneken, * 1835, kl.d., z.b.
       7  Bel Jan, * 1837, kl.z., z.b.
       8  van Grol Michiel, * 1820, timmermansknecht, vertr.op 01-11-1849 naar elders.
       9  Bel Hendrika, * 1839, kl.d., z.b.
       10 Bel Garritjen, * 1840, kl.d., z.b.
       11 Bel Carel, * 1842, kl.z., z.b.
       12 Bel Hendrik, * 1844, kl.z., z.b.
       13 Bel Jantjen, * 1845, kl.d., z.b.
       14 Bel Barendina, * 1847, kl.d., z.b.
       15 Bel Herman, * 1848, kl.z., z.b.
       16 Bel Bernard, * 01-05-1850, kl.z. overl. 02-11-1850, 6 mnd.
       17 Bel Barendjen, * 1851, kl.d,.Dit laatste kind, was toen nog niet geboren.
       
       Het Bevolkinsreg. 1851 tot 1860, adres dorp No 42 en het
       Bevolkingsreg. 1861 tot 1870, adres A 54 - A78a vermelden:
       Berend-Hendrik Bel, als hoofdbewoner.
       Barendjen het laatste kind werd geboren op 05-06-1851.
       Een aantal kinderen vertrekt in die tijd naar elders, zie
       vermelding per kind.
       
       Zoon Bernard, * 1850, overleed 5 maanden oud op 02-11-1850,
       
       Vader Jan Bel, * 1814, overleed hier op 25-01-1854, 73 jaren oud.
       
       Garrit Schuurman, * 12-10-1813, komt als timmermansknecht bij het
       gezin inwonen.
       DE KINDEREN VAN BEREND-HENDRIK EN JOHANNA.
       1.  Janna: * 13-11-1833.
       Na de dienstbetrekking in de herberg "Het Witte Paard", te Zelhem,
       werd zij dienstbode bij de fam. Heul, dorp No 6. Daarna kreeg zij
       een betrekking in Doetinchem stad, bij de fam. v. Mirrebach,
       Hamburgerstr. No 54, apotheker, van 07-05-1861 tot 02-03-1865.
       Zij huwde, 31 jaar oud op 06-04-1865 te Zelhem met Jan-Frederik
       Lovink, 31 jaar, * 30-04-1833, landbouwer, zoon van wijlen de
       echtelieden Steven-Harmanus Lovink, veearts en Harmina-Antoinetta
       Hendriksen, te Doetinchem.
       Zij gingen wonen in Doetinchem-stad, Kapoenistraat A 177.
       
       2.  Jenneken: * 01-12-1835.
       Zij ging 16 jaar oud, op 01-05-1852, in dienstbetrekking bij de
       fam. Syll, in het dorp No 5 te Zelhem en ging per 01-05-1855 naar Hengelo (G).
       Van 01-05-1860 tot 11-11-1863, was zij in dienstbetrekking in
       Doetinchem-stad, Markt No 58, bij dokter Bentfort, verloskundige.
       Zij huwde, 28 jaar oud, op 11-12-1863 met Willem Wolsink, 30 jaar,
       * 17-06-1833 te Doetinchem, zoon van wijlen Willem Wolsink en
       weduwe Hendrika-Johanna-Sofia Jonk, wonende te Doetinchem.
       Het beroep van Willem was Sociëteithouder in Doetinchem-stad, op
       de Markt A 275.
       Jenneken huwde gelijktijdig met haar zuster Hendrika * 1839 en met
       dezelfde getuigen,
       
       3.  Jan: * 25-11-1837.
       Hij werd timmerman bij vader Berend-Hendrik en vertrok 25 jaar oud
       op 30-10-1862 naar Enschede, woonde daar in bij de familie
       Groothuis, Belt 273. Hij ging daarna op 03-06-1863 naar Ellecom en
       op 29-08-1863 naar Doetinchem. Daar was hij werkzaam bij Herman
       Aalderink en is daarna op 01-05-1864 naar Rheden (G) vertrokken.
       In Rheden huwde hij 30 jaar oud op 30-11-1867, met Hendrika van
       der Loo, * 21-11-1844, 23 jaar, dochter van Pieter van der Loo en
       Jantje Havesman, * 1816, wonende te Dieren.
       Jan en Hendrika vestigden zich in Dieren, Gem. Rheden.
       (Uit deze tak komt de fam. J.L. Bel, te Hoogeveen)
       
       4.  Hendrika: * 31-03-1839.
       Zij was, ca. 1856, ook als dienstbode in de herberg "Het Witte
       Paard" werkzaam. Per 01-05-1857, aanvaarde zij, 18 jaar oud, een
       dienstbetrekking in de onderwijzerswoning in het dorp van Zelhem
       op No 24, bewoond door Jan Antony Klokman, hoofdonderwijzer te
       Zelhem en echtgenote Carolina Becking. Tevens woonden hier nog
       enkele onderwijsgevenden.
       Van 12-05-1862 tot 04-02-1863 was zij in betrekking bij de fam.
       Coops, in Doetinchem stad, Markt 276, waarna Hendrika richting
       Zelhem terug ging.

       Hendrika Bel, huwde 24 jaar oud op 11-12-1863 als tweede
       echtgenote van Jan-Antony Klokman, 43 jaar, * 31-10-1820 te
       Hummelo/Keppel, zoon van Gerrit-Jan Klokman, onderwijzer te
       Laag-Keppel en wijlen Catharina Wernink.
       
       Naast zijn beroep als schoolhoofd te Zelhem was Jan-Antony tevens
       schrijver van reisverhalen.
       
       Hendrika huwde gelijktijdig met haar zuster Jenneken, met dezelfde
       getuigen, waaronder Constant Baron van Heeckeren van Brandenburg,
       oud 30 jaar, uit Doesborgh.
       Deze was enige jaren daarvoor kostganger geweest in de herberg
       "Het Witte Paard". 
       
       
       5.  Garritjen: * 17-11-1840.
       Zij vertrok op 06-05-1861, 20 jaar oud, voor een dienstbetrekking
       naar Ambt-Doetinchem en daarna op 30-04-1864 in Doetinchem stad.
       Zij huwde 32 jaar oud, op 07-12-1872 te Zelhem, met Derk-Jan
       Eelderink, 37 jaar, * 12-09-1835, arbeider, zoon van Derk
       Eelderink en Janna Braakman. Ze gingen wonen in de buurtschap
       Halle, Gem. Zelhem.
       
       
       6.  Carel: * 17-02-1842
       Hij was timmerman bij zijn vader Berend-Hendrik. Door loting kwam
       hij vrij van de Nationale Militie, lichting 1861.
       Carel huwde 27 jaar oud op 03-06-1869 met Geziena-Hendrika (Sina)
       Regelink, 21 jaar, * 27-08-1847, j.d.v. (jonge dochter van),
       Berend Regelink en Barendje Teerink.
       Dit huwelijk werd gelijktijdig met dat van zijn zuster Jantjen,
       met ook dezelfde getuigen, doch geen Baron, gesloten.
       Ruim twee jaar na zijn trouwen, in november 1871, kwam Carel
       (officieel) bij z'n bruid en schoonouders inwonen, te IJzevoorde C
       35, Gemeente Ambt-Doetinchem (opgave bevolkingsregister van
       Ambt-Doetinchem). Zijn eerste zoon Bernard-Hendrik was hier toen
       reeds op 10-08-1869 geboren.
       
       
       7.  Hendrik: * 16-03-1844.
       Hij ging per 01-04-1861, 16 jaar oud, tijdelijk naar Warnsveld en
       kwam daarna als schoenmaker inwonen bij de fam. Radstake in het
       dorp van Zelhem op A 30.
       In 1868 betaalde de Diakonie van de Herv Kerk aan Hendrik
       leergeld, "voor 't leren van schoenmaken aan J. Reugebrink."
       Op 25-05-1870, 26 jaar oud, ging hij inwonen bij zijn oudste broer
       Jan Bel te Dieren, tot 25-10-1873, waarna hij richting Hummelo vertrok.
       Hier huwde hij 30 jaar oud, op 04-04-1874, met Hendrika Boom, 53
       jaar, weduwe van Bernard Naafs.
       Opmerkelijk is dat geen familieleden Bel als getuigen bij dit
       huwelijk optraden.
       
       
       8.  Jantjen: * 17-12-1845.
       Zij ging per 01-05-1863, 17 jaar oud, een dienstbetrekking aan bij
       haar zuster Hendrika en Jan-Antony Klokman, op No A 26, de
       onderwijzerswoning in Zelhem.
       Jantjen huwde op 03-06-1869, 23 jaar oud, te Zelhem met Gerrit-Jan
       Boeyink, 25 jaar, * 24-10-1843 te Winterswijk, korenmolenaar, zoon
       van wijlen Berend-Willem Boeyink en weduwe Johanna Ubbing. Zij
       huwden gelijktijdig met Carel en Sina, en vestigden zich bij de
       korenmolen te Velswijk E-173, Gem. Zelhem. 
       [Dit zijn de overgrootouders van J.W (Jan) Hendriksen,
       samensteller van het boek "Van geslacht tot geslacht".] 
       
       
       9.  Barendina-Hendrika: * 25-03-1847.
       Zij huwde op 01-02-1877, 29 jaar oud, met Jan-Bernard Klein
       Molenkamp, * 02-10-1849, 27 jaar oud, kleermaker te Zelhem, zoon
       van Derk-Willem Klein Molenkamp, kleermaker en wijlen Berendjen
       Scheffer te Zelhem. Zij woonden in het dorp van Zelhem op A 33.
       
       
       10. Herman: * 10-11-1848, timmerman, overl. .....? te Noord-Amerika.
       Hij werd op 06-04-1868, 19 jaar oud lidmaat van de NH kerk en
       vertrekt dan tussen 1871 en 1881 naar Noord-Amerika.
       Een juiste datum of bestemming wordt niet vermeld. Waarschijnlijk
       is dit omstreeks 1874 geweest. In dat jaar werd bij zijn oudere
       broer Carel een zoon geboren op 18-06-1874, die eveneens Herman
       genoemd werd.
       Hiernaar zijn de drie tegenwoordige Bel(len), 1997, n.l.
       Herman-Bernard [298], Bernard-Herman [300] en Herman-Evert [307],
       evenals Herman van Arnhem [315], vernoemd.
       
       N.B. In de immigratieboeken te Den Haag, en Arnhem, is niets over
       Herman te vinden. Evenmin via het ledenbestand van de Mormonenkerk
       in Amerika (onderzocht te Apeldoorn).
       
       
       11. Bernard: * 01-05-1850, overleden op 02-11-1850 te Zelhem. Hij
       werd slechts 6 maanden oud.
       
       Een maand later op 02-12-1850 overleed hier ook zijn grootmoeder
       Janna Rotman, 69 jaar oud.
       
       
       12. Barendjen: * 05-06-1851.
       Zij huwde, 26 jaar oud op 04-10-1877 met Gart-Jan Zillevolde, 23
       jaar, * 12-03-1854, klompenmaker in de Gem. Zelhem, in de
       buurtschap Oosterwijk, zoon van wijlen Hendrik Zillevolde en
       weduwe Reintjen Onstenk te Zelhem.
       
       
       Volgens de gegevens van de B.S.(burg. stand), van 1871 tot 1880 en
       verder, staat bij No A2 - A78 het volgende:
       Moeder Hendrika-Johanna Looman (Johanna), overleed op 29-03-1874,
       63 jaar oud.
       Hiervoor werd door Berend-Hendrik een lijklaken van de Herv. kerk
       gehuurd, kosten f 3.30.
       
       Alle kinderen trokken geleidelijk uit huis.
       Berend-Hendrik bleef alleen achter.
       
       Per 25-11-1880, Berend-Hendrik was toen 68 jaar oud, kwam het
       gezin van Jannes Wentink en Harmina Vriezen uit Arnhem met hun 3
       kinderen bij hem inwonen.
       
       
       Berend-Hendrik Bel, voorheen gewoond op A 78a, overleed op
       05-10-1892, 80 jaar oud, ten huize van zijn dochter Gerritjen (*
       1840) en Derk-Jan Eelderink, op A 95 te Zelhem.
       
--------------------------------------------------------------------------------
KINDEREN
V    naam Janna BEL
   geboren 13-10-1833 te Zelhem
     doop 03-11-1833 te Zelhem
  overleden 28-02-1888 te Stad-Doetinchem, de Kapoeniestra
    gehuwd 06-04-1865 te Zelhem Jan Frederik LOVINK
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Jenneken BEL
   geboren 01-12-1835 te Zelhem
     doop 03-01-1836 te Zelhem
  overleden 29-03-1904 te Stad-Doetinchem (de Markt)
    gehuwd 11-12-1863 te Zelhem Willem WOLSINK
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Jan BEL
   geboren 25-11-1837 te Zelhem
     doop 07-01-1838 te Zelhem
  overleden 29-04-1905 te Dieren, gemeente Rheden
    gehuwd 30-11-1867 te Gem. Rheden, woonplaats Dieren. Hendrika van der LOO
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Hendrika BEL
   geboren 31-03-1839 te Zelhem
     doop 05-05-1839 te Zelhem
  overleden 12-01-1909 te Stad-Doetinchem (het Buitenwijk)
    gehuwd 11-12-1863 te Zelhem Jan Antony KLOKMAN
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Garritjen BEL
   geboren 17-11-1840 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 13-04-1900 te Zelhem (Dorp 81)
    gehuwd 07-12-1872 te Zelhem Derk Jan EELDERINK
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Carel BEL
   geboren 17-02-1842 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 28-11-1885 te Ambt-Doetinchem - IJzevoorde 35
    gehuwd 03-06-1869 te Zelhem. Gezina Hendrika REGELINK
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Hendrik BEL
   geboren 16-03-1844 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 02-04-1894 te Zelhem - Velswijk E 189
    gehuwd 04-04-1874 te Hummelo - Keppel. Hendrica Grada BOOM
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Jantjen BEL
   geboren 17-12-1845 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 13-03-1894 te Zelhem - Velswijk E 173
    gehuwd 03-06-1869 te Zelhem Gerrit Hendrik BOEYINK
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Barendina Hendrika BEL
   geboren 25-03-1847 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 13-04-1879 te Zelhem (Dorp 33)
    gehuwd 01-02-1877 te Zelhem. Jan Bernard KLEIN MOLENKAMP
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Herman BEL
   geboren 10-11-1848 te Zelhem
     doop te Zelhem
  overleden !
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Bernard BEL
   geboren 01-05-1850 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 02-11-1850 te Zelhem (Dorp 7)
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Barendjen BEL
   geboren 05-06-1851 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 15-06-1885 te Zelhem - Oosterwijk 4
    gehuwd 04-10-1877 te Zelhem Gart Jan ZILLEVOLDE
--------------------------------------------------------------------------------

GEZINSBLAD Gart Jan BEL Geziena WALVOORT

MAN
     naam Gart Jan BEL
    vader Jan BEL
    moeder Johanna ROTMAN
   geboren 13-03-1814 te Zelhem tijd 15.00
     bron G.A Zelhem 1814
  brontekst Akte
     info De getuigen waren: Berent Zemmelink, 62 jaar, kuyper en Berend
       Reusink, 42 jaar, smid, beiden woonachtig in het dorp van Zelhem.
     doop 20-03-1814 te Zelhem
   gezindte NH
     bron R.A Arnhem-Zelhem-NG-RBS.1832, Pag 235
  brontekst Akte
       "Maart 13/20 - Garrit Jan - Jan Bel en Johanna Rotmans."
     info Lidmaten NG Zelhem (aangenomen) - 1835 - Tekst:
       (A14) "Den 16 April: Gerrit Jan Bel, Dorp."
       (Ds. Rutger van Sijll - Zelhem RBS 1832.3-173-14)
  overleden 14-05-1896 te Ambt-Doetinchem (IJzevoorde) tijd 22.00
     bron G.A Ambt-Doetinchem 1896
  brontekst Akte
     info Gart-Jan werd 82 jaar oud
       De aangevers waren: Jan-Willem Looman, 46 jaar en Theodorus
       Verhoeven, 39 jaar, beiden landbouwers, te IJzevoorde,
       Ambt-Doetinchem.
   roepnaam Gart-Jan
     code D
    beroep Timmerman / Aannemer
    adres 07-05-1841 te Zelhem
    straat Dorp van Zelhem, No 59(1842)/61(1861)/49(1880)
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
VROUW
     naam Geziena WALVOORT
    vader Hendrik WALVOORT
    moeder Berendeke LANGENHOF
   geboren 19-01-1814 te Aalten, buurtschap Barlo tijd 13.00
     bron R.A Arnhem-Aalten, 1814
  brontekst Akte
     info De getuigen waren Hermanus Freriks, 44 jaar, voorzanger bij de
       Hervormde Gemeente en Fredrik-Hendrik Lindenhovius, 25 jaar,
       landbouwer, beiden wonende in Aalten.
     doop te Aalten
   gezindte NH
     info Lidmaten NG Zelhem (ingekomen) - 1833 - Tekst:
       (A22) "Den 7 Sept: Gesina Walvoort, van Aalten."
       (Ds. Rutger van Sijll - Zelhem RBS 1832.3-169-22)
  overleden 04-03-1881 te Zelhem (Dorp 49) tijd 18.00
     bron G.A Zelhem 1881
  brontekst Akte
     info De aangevers waren: Johannes Teunissen, 45 jaar, metselaar en
       Arnoldus klein Molenkamp, 50 jaar, kleermaker, beiden wonende in
       de gemeente Zelhem.
       Gezina Walvoort was gehuwd met Gart-Jan Bel.
     code D
    adres 07-05-1841 te Zelhem
    straat Dorp van Zelhem, No 59
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
RELATIE
  wettelijk 07-05-1841 te Zelhem
   getuigen 1. Berend Meisink, 32 jaar, smid. 2. Jan-Herman Bennink, 35 jaar,
       bakker. 3. Hendrik-Jan Scheffers, 35 jaar, schoenmaker. 4.
       Louis-Constant Becking, 28 jaar, ontvanger van accijnzen.
     bron G.A Zelhem, huwelijken 1841
  brontekst Akte
  kerkelijk 09-05-1841 te Zelhem
     kerk NH
     bron R.A Arnhem-Zelhem-NG-RBS, 1831.1-dl.2, pg 202
  brontekst "1841 - 9 Mei, ingezegend: Gart Jan Bel Z. van Jan Bel en Johanna
       Rotmans, met Gesina Walvoord D. van Hendrik Walvoord en Berendike
       Lankhof."
       
     info Het gezin van:  GART-JAN BEL en GEZINA WALVOORT.

       (Timmerman / Aannemer te Zelhem) 
       
       Gart-Jan, * 13-03-1814.
       Hij vertrok in 1837, 23 jaar oud, uit het ouderhuis naar Brummen
       en kwam op 15-9-1840 terug naar Zelhem dorp, No 314.
       Hij huwde op 07-05-1841, 27 jaar oud, met Gezina Walvoort, 26
       jaar, * 19-06-1814, te Aalten.
       Zij verhuisden op 25-12-1842 naar dorp No 59 en kregen 7 kinderen.
       Gerrit Schuurman, * 12-10-1813, uit de gemeente Wisch,
       timmermansknecht, woonde bij het gezin in. Deze ging later als
       knecht naar broer Berend-Hendrik.
       Nog een drietal knechten kwamen en gingen.
       
       Ook Gart-Jan had een eigen timmermansbedrijf en verrichtte evenals
       zijn broer Berend-Hendrik nogal wat timmerwerk voor de Hervormde
       Kerk, o.a. Lijkkisten, timmerwerk aan het armenhuis, etc.
       Tevens bezat Gart-Jan de vaardigheid voor het maken van tekenwerk,
       bestek en enig toezicht voor de armenhuis in 1861, waarvoor hij f 8.00 ontving. 
       Voor een zelfde werk aan de boerderij "De Grote Bolsenbroek" in 1869 ontving hij 
       f 2.00. (Mogelijk moet deze vaardigheid worden toegeschreven aan zoon Jan,
       timmerman, * 1845.)
       
       In 1869 werden de toeganspaden naar de kerk vervangen door het
       leggen van een vloerwerk rondom de kerk met twaalfduizend stenen
       (150 m2) door G.J. Bel.
       
       Op 29-09-1869 geeft het Provinciaal College van Toezicht op het
       beheer der goederen van de Hervormde gemeenten in Gelderland
       goedkeuring aan het besluit van Kerkvoogden en Notabelen der
       Hervormde gemeente te Zelhem om aan G.J. Bel voor de som van f
       175.- onderhands te verkopen de zogenaamde Kerkenhof, gelegen op
       de Palmberg in de kom van het dorp, kadestraal bekend in Sectie N
       onder nummer 1378, huis en erf twee aren twee en negentig
       centiaren en 1379, moestuin twaalf aren acht centiaren.
              
       In het Bevolkingsregister van 1871 tot 1880 wordt vermeld, dat
       Gart-Jan met zijn gezin op A 49 woonde.
       
       Volgens deze gegevens woonden in 1880 zoon Jan, * 1845 en zijn
       vrouw Janna-Willemina Holst met 4 kinderen, bij Gart-Jan en Gezina in.
       
       Gart-Jan was in 1871 tevens scriba van de kerkenraad der Herv. Kerk.
       
       Gezina Walvoort overleed hier op 04-03-1881, 66 jaren oud.
       Gart-Jan betaalde voor de huur van het lijklaken (de beste), f 4,50.
       
       Gart-Jan overleed, 82 jaar oud, op 14-05-1896, ten huize van
       dochter Berendjen, te IJzevoorde C 140/141, Ambt-Doetinchem.
       
       
       DE KINDEREN VAN GART-JAN EN GEZINA.
       
       1. Jan, * 12-08-1841, overleden 14-08-1841 te Zelhem, heeft
       slechts twee dagen geleefd.
       
       2. Berendjen (Bet), * 14-08-1842, overleden 27-12-1919.
       Zij huwde 32 jaar oud op 19-09-1874 te Ambt-Doetinchem (Genlias
       A.18), met Gerrit-Jan Looman * 07-03-1844 te Ambt-Doetinchem,
       landbouwer, zoon van Martinus Looman en Grada Buynk.
       Gerrit-Jan en Berendjen woonden te Ambt-Doetinchem, IJzevoorde C 136.
       Ze hadden in 1879 een dochter Grada-Gezina Looman, * 05-12-1876,
       overleden 30 jaar oud op 04-06-1907 te ijzevoorde.
 bel hanneke looman

Johanna (Hanneke) Bel, Gerrit-Jan Looman en Berendjen (Bet) Bel

Foto van mevr. J. Boersma-Bel 

       3. Jan, * 18-07-1845, overleden op 20-12-1930, timmerman,
       opvolger van vader Gart-Jan Bel.
       Hij huwde op 01-08-1872, 27 jaar oud met Janna-Wilhelmina Hols, *
       27-10-1846, 25 jaar, d.v. Arnoldus Hols, landbouwer, en Grada
       Hofs, wonende te Zelhem.
       Zij woonden bij de ouders, Gart-Jan en Gezina in en kregen 8 kinderen:
       
       4. Johanna. * 17-08-1848, overleden 19-03-1853, te Zelhem, werd
       maar vier jaar en zeven maanden oud.
       
       5. Hendrika-Johanna, * 26-08-1851.
       Gaat op 09-11-1870 naar Doetinchem-Stad, als dienstbode bij de
       fam. van Nek in de Waterstraat A-140, daarna de fam. Bacher,
       Marktstraat A-154.
       Zij huwde, 29 jaar oud, op 16-06-1881 met Willem Radstake, *
       22-04-1859 te Doesborgh, 29 jaar, zoon van Derk Radstake,
       winkelier en Geertruida Albers, wonende te Doesborgh.
       Willem was winkelbediende / reiziger (vertegenwoordiger).
       
       6. Johanna (Hanneke), * 13-06-1854, overl. 17-04-1918, 63 jaar oud, ongehuwd.
       Zij was doof, en woonde tussen 1890 en 1918 in bij haar zuster
       Berendjen te IJzevoorde, Ambt-Doetinchem.
       
       7. Gerhard. * 03-04-1857, timmerman (architect / aannemer),
       overleed op 11-11-1917, 60 jaar oud.
       Hij huwde op 17-04-1885, 28 jaar oud, met Johanna-Everdina
       Praastink, * 12-01-1860, 25 jaar, overleden op 08-08-1921, 61 jaar, 
       dochter van Arnold-Jan Praastink en Johanna-Everdina Wicherink.
       Zij kregen 5 kinderen, te Zelhem geboren.
       
       Een verder verloop van deze familietak Bel, bevindt zich bij
       Gerrit Jan Bel, de Meern.

--------------------------------------------------------------------------------
KINDEREN
M    naam Jan BEL
   geboren 12-08-1841 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 14-08-1841 te Zelhem (Dorp 59)
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Berendjen BEL
   geboren 14-08-1842 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 27-12-1919 te Zelhem
    gehuwd 19-09-1874 te Zelhem Gerrit Jan LOOMAN
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Jan BEL
   geboren 18-07-1845 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 20-12-1930 te Zelhem
    gehuwd 01-08-1872 te Zelhem Janna Wilhelmina HOLS
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Johanna BEL
   geboren 17-08-1848 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 19-03-1853 te Zelhem
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Hendrika Johanna BEL
   geboren 26-08-1851 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 26-09-1924 te Schiedam
    gehuwd 16-06-1881 te Zelhem Willem RADSTAKE
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Johanna BEL
   geboren 13-06-1854 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 17-04-1918 te Ambt-Doetinchem (IJzevoorde)
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Gerhard BEL
   geboren 03-04-1857 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 11-11-1917 te Zelhem
    gehuwd 17-04-1885 te Zelhem Johanna Everdina PRAASTINK
--------------------------------------------------------------------------------

GEZINSBLAD  Carel BEL
       Gezina Hendrika REGELINK

MAN
     naam Carel BEL
    vader Berend Hendrik BEL
    moeder Hendrika Johanna LOOMAN
   geboren 17-02-1842 te Zelhem tijd 15.00
     bron G.A Zelhem 1842
  brontekst Akte
     info De getuigen waren: Hendrik Kempers, 31 jaar, wever en Berend
       Klein Molenkamp, 49 jaar, arbeider. Beiden wonende te Zelhem.
     doop te Zelhem
   gezindte NH
     info Na 01-01-1840 geen doopaktes van Zelhem in R.A. Arnhem.
  overleden 28-11-1885 te Ambt-Doetinchem - IJzevoorde 35 tijd 03.00
     bron G.A Doetinchem 1885
  brontekst Akte
     info Carel werd slechts 43 jaar oud. In de overlijdensakte werd 41 jaar genoteerd.
       De aangevers waren: Evert Jan Colenbrander, 70 jaar, landbouwer en
       Gerrit Veldhorst, 50 jaar, landbouwer. Beiden wonende te IJzevoorde.
    beroep Timmerman
     info Carel werd timmerman bij z'n vader Berend Hendrik.
       Voor de Nationale Militie hoorde hij bij de "ligting 1861", hij
       werd van de werkelijke dienstplicht door loting van lot No 25 vrij gesteld.
    adres Nov. 1871 te Ambt-Doetinchem
    straat IJzevoorde; Wijk C 35
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
VROUW
     naam Gezina Hendrika REGELINK
    vader Berend REGELINK
    moeder Barendje TEERINK
   geboren 27-08-1847 te Ambt-Doetinchem tijd 21.00
     bron G.A Ambt-Doetinchem 1847
  brontekst Akte
     info De getuigen waren: Antony Mijnen, klompenmaker, 67 jaar en Albert
       Eelderink, dagloner, 24 jaar.
     doop te Doetinchem
   gezindte NH
  overleden 03-10-1925 te Ambt-Doetinchem (Langerak) tijd 06.00
     bron G.A Ambt-Doetinchem 1925
  brontekst Akte
     info De aangevers waren: Hendrik Enzerink, 61 jaar, landbouwer, en
       Hendrikus-Derk-Jan Nijenhuis, 51 jaar, ook landbouwer.
       Gezina Hendrika Regelink overleed als weduwe van Tony Helmink,
       eerder weduwe van Carel Bel en werd 78 jaar oud.
   roepnaam Sina
    adres 27-08-1847 te Ambt-Doetinchem
    straat IJzevoorde, Wijk C 35 / C 39 / C 50
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
RELATIE
  ondertrouw 23-05-1869 te Ambt-Doetinchem
     bron Certificaat B.S. Ambt-Doetinchem
  brontekst Akte
  wettelijk 03-06-1869 te Zelhem.
   getuigen 1 Johannes-Diderikus Abrahams, 49 jaar, smid. 2 Hendrik Bel, 25
       jaar, schoenmaker, broeder van de bruidegom. 3 Derk Oldenhave,
       33 jaar, broodbakker. 4 Berend Klein Molenkamp, 74 jaar,
       arbeider. Allen wonende te Zelhem.
     bron G.A Zelhem, huwelijken 1869
  brontekst Akte
  kerkelijk NH
     info Het gezin van: CAREL BEL en SINA REGELINK.
       
       Overgrootouders, H.B.Bel 
       
       Het huwelijk op 03-06-1869 van Carel en Sina, werd gelijktijdig
       met dat van zus Jantjen Bel en Gerrit Hendrik Boeyink gesloten.
       Dit zijn de overgrootouders van J.W. Hendriksen (Jan), mijn neef
       (H.B.B) van moeders kant, samensteller van het boekje "VAN
       GESLACHT TOT GESLACHT", 1987, te Zelhem.
       
       Carel, timmerman bij vader Berend Hendrik, trok pas (officieel) na
       ruim 2 jaar, op 06-11-1871 in, bij zijn schoonouders en bruid, te
       IJzevoorde C 35, Ambt-Doetinchem. (BR-R19-263 van 1869-1879)
       Zijn eerste zoon Bernand Hendrik was hier toen reeds op 10-08-1869
       geboren. Alle 8 kinderen zagen hier het levenslicht, daarvan
       werden er 5 volwassen.
       
       De jaren 1885/1886 moet voor dit gezin een drama zijn geweest.
       Op 17-11-1885, overleed het zevende kind Derk, 4 jaar oud.
       Elf dagen later op 28-11-1885 overleed vader Carel, 43 jaren oud.
       En 11 maanden later overleed de oudste zoon Bernard Hendrik, op
       05-10-1886, 16 jaar oud.
       (BR Ambt-Doetinchem, R20-280 van 1879-1889)
       Sina moest na het overlijden van Carel als arbeidster in het
       onderhoud van haar gezin zorgen.
       
       Vijf jaar voordat Carel en zijn twee zonen waren overleden, was
       hier op 30-12-1880, zijn schoonvader Berend Regelink, op 66 jarige
       leeftijd reeds gestorven.
       Diens vrouw, Berentje Teering, overleed 74 jaar oud, op 26-03-1887.
       
       De huisnummering wijzigde, evenals in Zelhem, ook hier nogal eens.
       Van C 35 (in 1869), naar C 39 (in 1889), enz.
       
       Na het vertrek van zoon Herman, bijna 14 jaar, op 05-06-1888, naar
       Zelhem, als toekomstige kleermaker, vertrok Sina met de overige
       kinderen naar de woning van weduwnaar Tony Helmink, * 14-03-1846
       te Wisch, wonende te IJzevoorde C 39 / C 67, een landbouwersgezin.
       Tony Helmink had toen nog geen eigen kinderen, hij was gehuwd
       geweest met, Dersken te Mebel, * 12-06-1823, een weduwe met drie
       kinderen, "Schuurman".
       Met hem huwde Sina op 23-01-1891, waarna er nog twee kinderen
       geboren werden.
       
       1- Derk Hendrik Cornelis Helmink, * 27-11-1891.
       2- Antoon Hendrik Helmink (Antoon), * 18-02-1894.
       Halfbroers van de kinderen Bel.
       
       
       Het register van de Burgerlijke Stand (R21-118 van 1890-1899) van
       de gemeente Ambt-Doetinchem, vermeldt over dit gecombineerde gezin
       te IJzevoorde, Langerak 98, het volgende :
       
       1. Helmink Tony, * 1846, hoofd, huwde op 23-01-1891.
       2. Schuurman Gerritje, * 13-03-1863, stiefdochter, vertrekt 12-03-1892.
       3. Schuurman Theodorus, * 19-03-1867, stiefzoon, vertrekt naar C 277.
       4. Bleumink Bernardus Johannes, * 24-07-1832, bestedeling,
         overleed 64 jaar oud, op 22-12-1896.
       5. Regelink Gezina Hendrika, * 1847, vrouw, huwde op 23-01-1891.
       6. Bel Berend, * 1872, timmermansknecht, vertrekt 02-04-1897, 24 jaar.
       7. Bel Gerrit, * 1875, fabrieksarbeider, vertrekt naar Bergh.
       8. Bel Carel, * 1877, timmermansknecht, overleden, 09-06-1894, 16 jaar.
       9. Bel Bernarda, * 1879, vertrekt, 26-08-1895, 16 jaar, naar Bergh. 
       10. Bel Lodewijk, * 1883, woont bij A. Ebbers te (zie Ebbers, rel 18)
       11. Helmink Derk Hendrik Cornelis, * 1891, zoon.
       12. Helmink Antoon Hendrik, * 1894, zoon.
       13. Konink Albert, * 17-03-1864, bestedeling, armlastig, vertrekt naar B-280.
       14. Bussink Derk Jan, * 09-02-1880, fabrieksarbeider, komt
         inwonen op 16-06-1897, vertrekt op 10-08-1897 naar Bochholt.
       
       Het boerderijtje waar dit gezin woonde is afgebroken. Hier is nu
       (1997) de nieuwbouwwijk "Overstege" aan de noordzijde van de
       Varsseveldseweg en Zelhemseweg.
       
       
       DE KINDEREN VAN CAREL EN SINA.
       
       1.  Bernard Hendrik, * 10-08-1869, timmerman.
       Hij overleed, 16 jaar oud, op 05-10-1885, te IJzevoorde,
       Ambt-Doetinchem, ongeveer 11 maanden na zijn vader Carel.
       
       2.  Berend, * 24-09-1872, ook timmerman.
       Hij huwde 24 jaar oud, op 02-04-1897, met Antonia (Antje) 
       Dierssen, * 19-02-1871, 26 jaar. Zij gingen wonen in de gemeente
       Zelhem.
       
       3.  Herman, * 18-06-1874.
       Hij vertrekt bijna 14 jaar oud op 08-06-1888 uit het ouderhuis,
       IJzevoorde C 39 en is dan werkzaam en in de kost als leerling
       kleermaker bij zijn oom, Arnoldus Klein Molenkamp, * 1836,
       kleermaker en tante Berendina-Hendrika Regelink, * 1841, wonende
       te Zelhem op A 46/44.
       Op 08-02-1893 vertrok hij van daar naar de gemeente Rheden (G) en
       daarna op 06-04-1894 naar Renkum. (Archief van Renkum is verbrand
       in de tweede wereldoorlog 1940-'45).
       Hij werd vrijgesteld van de militaire dienstplicht, lichting 1894,
       wegens broederdienst.
       Volgens de archieven duikt hij weer op in Nijmegen, komend vanuit
       Ubbingen (onder Groesbeek), op 06-01-1897.
       Daar heeft hij gewerkt in de Lange Burchtstr. 10, een
       winkelstraat.
       Op 19-07-1898, 24 jaar oud, gaat hij naar Doetinchem-Stad. Hij
       woont dan in bij de familie Kousman, een arbeidersgezin, op B
       205/339, tot 09-04-1900.
       
       Herman huwt dan, 28 jaar oud, op 04-05-1900 met, Willemina Grada
       Dierssen (Mina), bijna 22 jaar oud, * 15-05-1878, te Zelhem. Zij
       vestigen zich aan de Varsseveldseweg C 21/29, wijk IJzevoorde,
       Gem. Ambt-Doetinchem.
       
       Mina, de vrouw van Herman en Antje, de vrouw van Berend zijn
       zusters, dochters van Evert Dierssen en Willemina Grada (Harmina)
       Jolink.
       
       4.  Gerrit, * 05-12-1875, arbeider / landbouwer.
       Hij was knecht bij Wassink, landbouwer op C 378. Hij vertrekt daar
       op 15-05-1894 richting Bergh. Hij huwde, 21 jaar oud, op
       15-10-1897 met Hendrika Minkhorst, 22 jaar, * 09-05-1875.
       Zij trekken bij de ouders van Hendrika in, een landbouwersgezin te
       Gaanderen D 106 / D 154, Ambt-Doetinchem.
       
       5.  Carel, * 27-11-1877, timmerman.
       Hij overleed op 09-06-1894 te Ambt-Doetinchem, Langerak 98, in het
       huis van Tony Helmink en zijn moeder Sina, 16 jaar oud.
       
       6.  Bernarda, * 01-08-1879.
       Zij vertrekt 16 jaar oud, op 26-08-1895 naar Bergh, komt terug in
       IJzevoorde op 01-09-1899.
       Ze huwde, 24 jaar oud, op 23-10-1903, met Willem Oldenboom, 28
       jaar, * 11-11-1874, timmerman, zoon van Harmanus Oldenboom en
       Willemina Hanskamp.
       Zij gingen inwonen bij moeder Sina en stiefvader Tony Helmink te
       IJzevoorde C 39 / C 50.
       
       7.  Derk, * 30-06-1883, overleed, 4 jaar oud, op 17-11-1885, 11
       dagen eerder dan zijn vader Carel.
       
       8.  Lodewijk, * 30-06-1883, timmerman. Hij werd knecht te
       Langerak B 130, bij Aalbert Ebbers * 17-07-1862. De broer van mijn
       (H.B.B) grootvader Bernard Ebbers.
       Aalbert Ebbers was gehuwd met Hendrika Grada Meyerink.
       Lodewijk vertrekt van daar op 26-05-1900 richting Wisch, komt
       terug op 09-01-1901, woont dan enige maanden tot 10-05-1901 in 
       bij broer Berend.
       Gaat dan naar IJzevoorde C 39 - C 50 bij zijn moeder Sina en
       stiefvader Tony inwonen en huwde daarna, op 17-09-1909, met
       Harmina Minkhorst, 23 jaar, * 30-11-1885, zuster van Hendrika, de
       vrouw van broer Gerrit.
       Zij vestigen zich te Gaanderen op G 51.
       
       Hendrika en Harmina Minkhorst zijn de dochters van Harmanus
       Minkhorst en Aleida Johanna Chevalking.
       
       Geziena Hendrika Regelink (Sina) overleed, 78 jaar oud, op
       03-10-1925, te Langerak (huisnummer wijzeging, C 50 in L 98),
       Ambt-Doetinchem, als weduwe van Tony Helmink, eerder weduwe van
       Carel Bel.
       
       Het tweede huwelijk na 23-01-1891 van Sina met Tony Helmink.
       (Zie volgende gezinsblad)
       Sina en Tony woonden hier omtreeks 1920 samen met hun jongste zoon
       Antoon-Hendrik Helmink (Antoon), * 18-02-1894, gehuwd op
       26-04-1918 met Willemina Janssen (Mina), * 05-08-1897 en hun 2
       zonen; Antoon, * 10-10-1919 en Willem-Johan, * 22-09-1921, later
       nog een zoon Gerrit.
       Hun oudste zoon Dirk Hendrik Cornelis Helmink, * 27-11-1891,
       dirigent, huwde 27 jaar oud, op 11-07-1919 te Ambt-Doetinchem met
       Gijsberta Uliana Derksen, * 05-12-1892, 26 jaar, geboren te
       Echteld. Zij woonden in Stad-Doetinchem en kregen 6 kinderen.

--------------------------------------------------------------------------------
KINDEREN
M    naam Bernard Hendrik BEL
   geboren 10-08-1869 te Ambt-Doetinchem (IJzevoorde)
     doop      te Doetinchem
  overleden 05-10-1886 te Ambt-Doetinchem, IJzevoorde 35
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Berend BEL
   geboren 24-09-1872 te Ambt-Doetinchem (IJzevoorde)
     doop      te Ambt-Doetinchem
  overleden 21-11-1935 te Doetinchem
    gehuwd 02-04-1897 te Ambt-Doetinchem Antonia DIERSSEN
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Herman BEL
   geboren 18-06-1874 te Ambt-Doetinchem (IJzevoorde)
     doop      te Doetinchem
  overleden 04-12-1956 te Montfoort
  begrafenis      te Doetinchem (Loolaan)
    gehuwd 04-05-1900 te Ambt-Doetinchem Willemina Grada DIERSSEN
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Gerrit BEL
   geboren 05-12-1875 te Ambt-Doetinchem (IJzevoorde)
     doop      te Doetinchem
  overleden 06-10-1955 te Doetinchem
  begrafenis      te Doetinchem
    gehuwd 15-10-1897 te Ambt-Doetinchem. Hendrika MENKHORST
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Carel BEL
   geboren 27-11-1877 te Ambt-Doetinchem (IJzevoorde)
     doop      te Doetinchem
  overleden 09-06-1894 te Ambt-Doetinchem, Langerak 98
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Bernarda BEL
   geboren 01-08-1879 te Ambt-Doetinchem (IJzevoorde)
     doop      te Doetinchem
  overleden 04-07-1960 te Zelhem
    gehuwd 23-10-1903 te Ambt-Doetinchem Willem OLDENBOOM
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Derk BEL
   geboren 07-01-1881 te Ambt-Doetinchem, (IJzevoorde)
     doop      te Doetinchem
  overleden 17-11-1885 te Ambt-Doetinchem, IJzevoorde 35
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Lodewijk BEL
   geboren 30-06-1883 te Ambt-Doetinchem (IJzevoorde)
     doop      te Doetinchem
  overleden 16-03-1952 te Doetinchem (Gaanderen)
    gehuwd 17-09-1909 te Ambt-Doetinchem Harmina MENKHORST
--------------------------------------------------------------------------------

GEZINSBLAD  Jan BEL
       Janna Wilhelmina HOLS

MAN
     naam Jan BEL
    vader Gart Jan BEL
    moeder Geziena WALVOORT
   geboren 18-07-1845 te Zelhem tijd 00.30
     bron R.A Arnhem-Zelhem
  brontekst Akte
     info De getuigen waren: Alof Middeldorp, timmerman, 39 jaar en Berend
       Radstake, kuijper, 23 jaar, beiden wonende in de gemeente Zelhem.
     doop te Zelhem
   gezindte NH
     info Na 01-01-1840 geen doopaktes van Zelhem in R.A. Arnhem
  overleden 20-12-1930 te Zelhem tijd 23.30
     bron G.A Zelhem, 1930
  brontekst Akte
     info De aangevers waren: Johannes-Hermanus Teunissen, 51 jaar,
       metselaar en Michiel van Til, 40 jaar, landbouwer, beiden wonende
       te Zelhem.
       Jan werd 85 jaar oud en was de echtgenoot van Janna-Willemina Hols.
     code D
    beroep Timmerman / Aannemer
     info Huwde op 01-08-1872 met Janna-Wilhelmina Hols, * 27-10-1846 te Zelhem.
    adres 01-08-1872 te Zelhem
    straat In het dorp van Zelhem, A 249
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
VROUW
     naam Janna Wilhelmina HOLS
    vader Arnoldus HOLS
    moeder Grada HOFS
   geboren 27-10-1846 te Zelhem ?
     doop
   gezindte NH
  overleden 27-05-1932 te Laren
     bron Genlias
  brontekst 85 jaar oud, als weduwe van Jan Bel
    adres te Zelhem
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
RELATIE
  wettelijk 01-08-1872 te Zelhem
   getuigen 1. Gart-Willem Radstake, 59 jaar, landbouwer. 2. Hendrik van Til,
       34 jaar, timmerman. 3. Gart van Til, 31 jaar, arbeider. 
       4. Hendrik Teunissen, 32 jaar, metselaar, allen wonende in de
       gemeente Zelhem.
     bron G.A Zelhem, 1872
  brontekst Akte
  kerkelijk NH
     info Het gezin van: JAN BEL en JANNA-WILHELMINA HOLS
       
       Zij gingen inwonen bij de ouders van Jan, in het dorp van Zelhem
       op A 49 (B.R. 1871 - 1880).
       Jan, timmerman / aannemer, was de opvolger van zijn vader Gart-Jan.
       Jan was tevens lid van de kerkenraad.
       
       Op de laatste bladzijde van het, "Aantekenboek der handelingen van
       de Eerwaarde Kerkenraad der Hervormde Gemeente te Zelhem 1855 t.m.
       08-06-1947", is door de predikant H.F.D.H. Ulfers het volgende
       vermeld:
       
       "Omstreeks de jaren 1880 - 1882 tijdens de vacature van Ds. Th.
       Locher, was het oudste notulenboek (beginnende anno 1594) in last
       (beheer) bij Jan Bel, inwoner te Zelhem. Een plotselinge brand
       vernielde het huis en ook dit merkwaardige notulenboek. Hier
       volgen echter de namen der predikanten van dien tijd, t'geen ik
       heb uit het Zutphense classicaal register."
       
       En dan volgen de namen, beginnend bij 1594 Johannes Tremonienus
       tot 1882 Ds. Ulfers.
       
       In 1896 werd waarschijnlijk het armenhuis ingrijpend gewijzigd
       voor een totale post van f 1855,07.
       Jan Bel ontving hiervan f 129,00 als aannemingssom en voor het
       bijwerk nog eens f 33,11. Voor de geleverde stenen ontving hij f 16,40.
       Vader Gart-Jan ontving voor de stoelen f 19,15 en voor het timmerwerk f 9,94.
       
       
       DE KINDEREN VAN JAN EN JANNA
       
       1.  Gerrit-Jan (Gert), * 25-12-1872, timmerman, ging op 09-05-1895 naar
       Barchem, gemeente Laren (G).
       Hij huwde met de weduwe Gerritje Odink - Reurslag, die reeds één
       dochtertje had, waarna uit dit huwelijk nog een zoon geboren werd.
       Dirk-Jan, * 25-12-1898, timmerman, overleden 28-09-1972.
 bel gert

Gerrit-Jan (Gert) Bel en Gerritje Reurslag,
en hun zoontje Dirk-Jan Bel (25-12-1898 / 28-9-1972)

Foto van mevr. J. Boersma-Bel

       
       2.  Arnoldus, * 01-09-1874, timmerman, overleden op 01-02-1902.
       Hij huwde op 16-05-1899, met Dina-Hendrika Wentinck, * 08-04-1875,
       dochter van Hendrik-Willem Wentinck en Aaltjen Hebbink.
       
       3.  Gesina, * 03-10-1876. Zij kwam op 03-07-1905 vanuit Rotterdam
       terug in Zelhem en vertrok op 04-06-1905 naar Rheden.
       Zij huwde, 28 jaar oud, op 18-08-1905 met Jan Slijkhuis, 
       * 05-11-1867 te Markelo, timmerman, wonende te Rheden.
       
       4.  Grada-Everdina-Hendrika, * 05-07-1878, ging op 27-01-1932 naar Rheden.
       
       5.  Johannes-Wilhelmus (Johan), * 18-12-1881.
       Hij huwde 30 jaar oud op 15-05-1912 te Brummen (A.38 - Genlias)
       met Jantje Reesink 30 jaar, geboren 01-10-1881 te Brummen, d.v.
       Teunis Reesink en Jenneken Wilgenhof. Geen kinderen:
 bel johan

Johannes-Wilhelmus (Johan) Bel en Jantje Reesink
Zij woonden o.a. aan de Kerkweg A25a

Foto van mevr. J. Boersma-Bel 

       6.  Janna-Wilhelmina * 05-11-1884.
       Zij ging 13 oktober (circa 1905) naar Den Haag en kwam op
       24-12-1909 terug in Zelhem.
       Ze huwde 28 jaar oud op 23-10-1913 te Zelhem met Willem Hukker 27
       jaar, * 23-10-1886 te Zelhem, z.v. Willem Hukker en Johanna Ditzel.
       Ze kregen vier zonen.

       7.  Hendrika-Johanna, * 12-02-1886.
       Zij ging op 26-05-1905 naar Laren (G) en kwam op 17-10-1907 terug in Zelhem.
       Ze huwde 27 jaar oud op 30-05-1913 te Zelhem (A.13 - Genlias), met
       Adriaan-Hendrik Frederiks 26 jaar, * 14-02-1887 te Hengelo, z.v.
       Gerard-Johannes Frederiks en Maria Hermsen.
 wilhelmina bel

Miena Bel (Wilhelmina)

Foto van mevr. J. Boersma-Bel

       
       8.  Miena, * 02-10-1889.
       Zij ging op 03-01-1907 naar Rheden, kwam op 14-09-1915 terug in
       Zelhem en ging daarna op 12-05-1916 naar De Bilt, om later weer
       terug te keren naar Zelhem.
       Ze huwde 26 jaar oud op 20-04-1916 te Zelhem met Martinus Schreurs
       25 jaar, geboren te Rheden, z.v. Martinus Schreurs en Janetje Jacobsen.

--------------------------------------------------------------------------------
KINDEREN
M    naam Gerrit Jan BEL
   geboren 25-12-1872 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden !
    gehuwd 10-01-1896 te Laaren Gerritjen REURSLAG
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Arnoldus BEL
   geboren 01-09-1874 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 01-02-1902 te Zelhem, Dorp 87
    gehuwd 16-05-1899 te Zelhem Dina Hendrika WENTINCK
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Gesina BEL
   geboren 03-10-1876 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden     ! te Rheden ?
    gehuwd 18-08-1905 te Zelhem Jan SLIJKHUIS
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Grada Everdina Hendrika BEL
   geboren 05-07-1878 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 24-03-1936 te Doesburg
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Johannes Wilhelmus BEL
   geboren 18-12-1881 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden     ! te Brummen ?
    gehuwd 15-05-1912 te Brummen Jantje REESINK
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Janna Wilhelmina BEL
   geboren 05-11-1884 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 23-08-1942 te Zelhem
    gehuwd 23-10-1913 te Zelhem Willem HUKKER
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Hendrika Johanna BEL
   geboren 12-02-1886 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden     ! te Zelhem ?
    gehuwd 30-05-1913 te Zelhem Adriaan Hendrik FREDERIKS
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Miena BEL
   geboren 02-10-1889 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden     ! te Zelhem ?
    gehuwd 20-04-1916 te Zelhem Martinus SCHREURS
--------------------------------------------------------------------------------

GEZINSBLAD  Gerhard BEL
       Johanna Everdina PRAASTINK

MAN
     naam Gerhard BEL (eigenaar van zaal Bel)
    vader Gart Jan BEL
    moeder Geziena WALVOORT
   geboren 03-04-1857 te Zelhem tijd 02.00
     bron R.A Arnhem-Zelhem, 1857
  brontekst Zie kopie van akte
     info De getuigen waren: Michiel van Til, timmerman, 59 jaar en
       Gart-Willem Radstake, arbeider, 43 jaar, beiden wonende in de gemeente Zelhem.
     doop te Zelhem
   gezindte NH
     info Na 01-01-1840 geen doopaktes van Zelhem in R.A. Arnhem.
  overleden 11-11-1917 te Zelhem
     bron G.A Zelhem
     info Gerhard werd 60 jaar oud
     code D
    beroep Timmerman (Architect / Aannemer logementhouder)
     info Huwde op 17-04-1885 met Johanna-Everdina Praastink, * 12-01-1860 te Zelhem
    adres te Zelhem
    straat Dorp 49
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
VROUW
     naam Johanna Everdina PRAASTINK
    vader Arnold Jan PRAASTINK (eigenaar van de Ploeg)lees ook de informatie
	   bij familie Praastink.
    moeder Johanna Everdina WICHERINK
   geboren 12-01-1860 te Zelhem tijd 07.00
     bron R.A Arnhem-Zelhem, 1860
  brontekst Akte
     info De getuigen waren: Jacob van Arragon, kuiper, 66 jaar en
       Isaac-Anne-Christiaan Regelink, zonder beroep, 61 jaar, beiden
       wonende in de gemeente Zelhem.
     doop
   gezindte NH
  overleden 08-08-1921 te Zelhem
   roepnaam Johanna
    adres te Zelhem
    straat Dorp 49
     land NL
 bel gerhard hanneke  jo praastink

Gerhard Bel en Johanna Everdina (Jo) Praastink

Jo Praastink

Foto van mevr. J. Boersma-Bel 

Foto van mevr. J. Boersma-Bel 

--------------------------------------------------------------------------------
RELATIE
  wettelijk 17-04-1885 te Zelhem
   getuigen 1 Jan Bel, 40 jaar, timmerman te Zelhem, broeder van de Comparant.
       2 Willem Radstake, 26 jaar, winkelier te Doesburg, behuwd broeder
       van de Comparant. 3 Evert-Jan Vleeming, 62 jaar, molenaar te
       Hengelo. 4 Fredrik-Herman Wicherinck, 62 jaar, winkelier te
       Doetinchem, beiden ooms van de Comparant.
     bron R.A Arnhem-Zelhem, 1885
  brontekst Akte
     info Gelijktijdig huwden zowel wettelijk als kerkelijk Gerrit Booy en
       Hendrika Wilhelmina Praastink een zuster van Johanna Everdina
  kerkelijk 17-04-1885 te Zelhem
     kerk NH
     bron R.A Arnhem-Zelhem-NH-RBS, 1831.1 pag. 253
  brontekst Gerhard Bel en Johanna Everdina Praastink.
     info Het gezin van: GERHARD BEL en JOHANNA-EVERDINA PRAASTINK
       
       Zij woonden te Zelhem, in het Dorp op No 49, waar alle 5 kinderen
       geboren werden.
       Op dezelfde dag dat Johanna met Gerhard trouwde, 17-04-1886,
       trouwde haar zuster Hendrika Wilhelmina met Gerrit Booy. Hendrika
       overleed bij de geboorte van een tweeling, die werden voor een
       groot deel opgevoed door Johanna.
       

       DE KINDEREN VAN GERHARD EN JOHANNA-EVERDINA
       
       1.  Gerrit-Jan (Gerrit), * 28-03-1886, architect / aannemer, overleden in
       Semarang op 02-02-1945, gehuwd in Bandoeng, met
       Theodora-Louise-Albertine Bogaardt (Dora), * 02-07-1884, overleden
       te Malang op 28-09-1945.
       Beiden overleden ten gevolge van het Jappenkamp.
       Ze hadden 3 kinderen, lees ook Indiegangers.
       
       2. Arnold-Johan (Nol), * 20-12-1887, monteur / rijwielhandelaar,
       overleden op 14-02-1924 te Zelhem, door een motorongeluk.
       Nol woonde van 13-01-1906 tot 14-05-1907 in Vught.
       Hij was gehuwd met Hermina Lohuizen, * 27-11-1892.
       Zij kwam op 19-08-1911 vanuit Lochem in Zelhem en gaat na het
       overlijden van Nol op 02-12-1925 naar Winterswijk.
       
       3. Johan-Evert (Johan), * 03-12-1889, overleden op 29-07-1955.
       Hij huwde 32 jaar oud op 02-03-1922 te Zelhem met
       Hermina-Geertruida van Zuilekom 27 jaar, d.v. Jan-Willem van
       Zuilekom en Hendrika Kets.
       
       0. Levenloos geboren mannelijk kind op 27-08-1891.
       
       4. Hendrik-Willem (Hendrik), * 23-06-1893, aannemer, overleden op 07-09-1945.
       Hij huwde met Catharina Louise Hentsen * 25-01-1890, te Rotterdam.
       Zij waren woonachtig in de gem. Rheden (G), daarna in Hengelo (O)
       van 20-11-1937 tot 27-12-1937, waarna ze naar Innsbruck vertrokken.
       
       5. Gezina-Johanna (Sientje), * 03-04-1897, overleden 13-07-1996 Doetinchem.
       Zij huwde 25 jaar oud op 21-12-1922 te Zelhem met Jan Hendrik Demmink
       27 jaar, * 03-02-1895 te Zelhemm, z.v. Willem Demmink en Aaltje Radstake.
       
--------------------------------------------------------------------------------
KINDEREN
M    naam Gerrit Jan BEL
   geboren 28-03-1886 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 02-02-1945 te Semarang - Oost Indie
  begrafenis      te Semarang (Nederlands ereveld Kal
    gehuwd 21-01-1918 te Bandoeng Theodora Louise Albertine BOGAARDT
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Arnold Johan BEL
   geboren 20-12-1887 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 14-02-1924 te Zelhem
    gehuwd circa 1915 te Zelhem ? Hermina van LOHUIZEN
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Johan Evert BEL
   geboren 03-12-1889 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 29-07-1955 te Zelhem ?
    gehuwd 02-03-1922 te Zelhem Hermina Geertruida van ZUILEKOM
--------------------------------------------------------------------------------
M    naam Hendrik Willem BEL
   geboren 23-06-1893 te Zelhem
     doop      te Zelhem
  overleden 07-09-1945
    gehuwd circa 1920 te ? Catharina Louise HENTZEN
--------------------------------------------------------------------------------
V    naam Gezina Johanna BEL
   geboren 03-04-1897 te Zelhem
  overleden 13-07-1996 te Doetinchem
    gehuwd 21-12-1922 te Zelhem Jan Hendrik DEMMINK
--------------------------------------------------------------------------------

GEZINSBLAD  Johan Evert BEL en Hermina Geertruida van ZUILEKOM

ploeg1Cafe de Ploeg in de Koestraat.

MAN
naam Johan Evert BEL vader Gerhard BEL moeder Johanna Everdina PRAASTINK geboren 03-12-1889 te Zelhem doop te Zelhem gezindte NH overleden 29-07-1955 te Zelhem ? roepnaam Johan adres te Zelhem land NL -------------------------------------------------------------------------------- VROUW naam Hermina Geertruida van ZUILEKOM geboren circa 1895 te Zelhem bron Genlias doop gezindte NH overleden ! te Zelhem ? info Dochter van Jan Willem van Zuilekom en Hendrika Kets. adres te Zelhem land NL -------------------------------------------------------------------------------- RELATIE wettelijk 02-03-1922 te Zelhem bron Genlias - Zelhem 1922 kerkelijk kerk NH opmaak 28-01-2004 -------------------------------------------------------------------------------- KINDEREN V naam Johanna Hendrika Everdina (Jopie) BEL geboren 03-06-1922 te Zelhem -------------------------------------------------------------------------------- V naam Jannie Gerharda (Jannie) BEL geboren 12-01-1924 te Zelhem -------------------------------------------------------------------------------- V naam Gerharda BEL geboren 25-02-1925 te Zelhem --------------------------------------------------------------------------------
 volksfeest5 1934

vlnr. Jopie Bel, Jo Buursink, Jannie Bel en Chrisje Jansen

Foto uit Gelderland in woord en beeld van 28-9-1934, collectie Willem Hartemink


GEZINSBLAD                              
       Jannie Gerharda BEL

VROUW
     naam Jannie Gerharda (Jannie) BEL
    vader Johan Evert BEL
    moeder Hermina Geertruida van ZUILEKOM
   geboren 12-01-1924 te Zelhem
     doop
   gezindte NH
   roepnaam Jannie
     info Gehuwd met Jan Sjoerd Boersma Overleden 13-06-1964
    adres te Zelhem
    straat Doetinchemseweg 15
   postcode 7021 BP
     land NL
--------------------------------------------------------------------------------
KINDEREN
M    naam Alfred Boersma
   geboren Zelhem
--------------------------------------------------------------------------------

 

Zelhemmers beproefden hun geluk in Nederlands Indië

2011 17 Hendrik Bel Indie
Hendrik Bel

door H.M. Somsen 

Zelhem - Hendrik Willem Bel geboren in 1893, werd als jonge man verliefd op de dochter van een grote boer uit de Heidenhoek. Deze gevoelens waren wederzijds, maar haar ouders zagen deze verkering helemaal niet zitten, een zoon van Gerhard Bel en Johanna Everdina Praastink, was helemaal geen partij voor hun dochter. Onder ouderlijke dwang maakte zij de verkering uit.

Hendrik Willem Bel wilde hierna niet meer in Zelhem blijven en besloot in 1911 zijn oudere broer Gerrit Jan Bel geboren in 1886 te volgen, die als architect naar Ned. Indië was vertrokken en daar in 1918 in Bandoeng met Theodora Louise Albertine Bogaardt trouwde. Na een lange bootreis liep Hendrik Willem Bel op de kade van Batavia een andere Zelhemmer, Antoon Boenk van de Halseweg, te lijf.
Hendrik Willem Bel trouwde rond 1920 met Catharina Louise Hentzen, een generaalsdochter, en maakte naam als ingenieur/ bruggenbouwer en werd hierdoor miljonair, hij overleed op 7-9-1945. Zijn oudere broer Gerrit Jan en zijn vrouw, bezweken in 1945 tijdens de Japanse bezetting in een Jappenkamp te Semarang en werden daar op het Nederlands ereveld K.A.L. begraven.
Hendrik Willem Bel kwam enkele malen terug in Zelhem en bezocht dan altijd zijn oude geliefde, die later met een boerenzoon uit Eibergen was getrouwd. Deze boerenzoon kreeg wel de goedkeuring van haar ouders, maar ging door financieel wanbeheer failliet en werd van zijn boerderij afgezet. De andere Indiëganger Antoon Boenk kwam terug naar Zelhem en werd na zijn dood in het Zelhemse familiegraf begraven.

 

Auteur en onderzoek:
H.B. (Harry) Bel, * 10-12-1932 Boekelo (NL)
De Westmaden 15
7909 CR Hoogeveen.
Tel: 0528.262143
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.