Gerrit Jan Takke

Bron:  G.J. Salemink Artikel door:   H.Jonas en H.M. Somsen
Naam:  Gerrit Jan Takke    
Roepnaam:  Gerrit    
Geboorteplaats:   Dinxperlo Datum:  17-12-1904
Overleden te:   Datum:  
       
Gehuwd met:   Gerharda Hendrika Derksen    
Geboortedatum:  Zelhem, 19-06-1903 Overleden:  
Vader:   Hendrik Jan Derksen (Smid) Moeder:  Grada Buunk
Trouwdatum:   Plaats:  
       
Kinderen:  Hanna Harmina * 18-05-1925 Overleden:  04-03-1928
   Janny van Soest ( Janny Takke)    
       
Heeft gewoond aan:   Palmberg 15    
   Magnoliaweg     
       
Beroep:   Loodgieter, Fietsenmaker en rijwielhandelaar    

Was lid van de plaatselijke schietvereniging in het toenmalige café De Ploeg.

takkeGerrit Jan Takke wordt geridderd door burgemeester van Hout omdat hij 25 jaar in marktcommissie heeft gezeten. foto fam. Salemink.
palmberg15
Palmberg 15 Bovenop de voormalige werkplaats is een woonhuis gebouwd.
grafsteen
Op de begraafplaats is een familiegraf van Gerrit Takke in Zelhem. De in de tweedewereldoorlog overleden Russische Jodin S.M. Burdzinska (1911-1944) is in het familiegraf bijgezet. Foto: H. Jonas

grafsteen1 Graftekst: Namens grafgeefster, eenige inwoners en
evacues van Zelhem 1943. foto H. Jonas


Het graf van een Russische vrouw op het Zelhemse kerkhof.

In deze periode van herdenken aan de gevolgen van de Tweede Wereld oorlog en zijn gevolgen voor Zelhem, een foto van een bijzondere naam die we op een grafsteen op de begraafplaats in Zelhem tegenkomen.

Dit verhaal is op 25-03-2013 door H.M. Somsen gepublceerd in het Contact Bronckhorst.

2013 13 graf 3.145 Burdzinska Foto 2013 H.M. Somsen


Een aantal van U zal het graf van, S.M. Burdzinska, geboren 16-09-1911, te Braez in Rusland en overleden op 23-10-1944 te Zelhem, zijn opgevallen.
Hoe kwam ze hier en waarom is ze hier begraven?
Als jonge Wit-Russische vrouw was zij voor de oorlog naar Nederland gekomen, zoals zoveel jonge Russische vrouwen die de armoede ontvluchtten om als dienstmeisje in het westen van het land te werken.
Zij kwam destijds in Scheveningen terecht, maar moet in de oorlog net als alle Scheveningers hun dorp verlaten.
De Duitsers hadden de Scheveningse haven en de omliggende huizen gevorderd en gesloopt en tot “Spergebied” verklaard, om zo een beter zicht te hebben op de Engelse vijand.
Hierdoor kwam Sabina Marianna Burdzinska in Zelhem terecht bij de familie G.J. Takke aan de Palmberg.
Toen zij ziek werd en stierf op 23-10-1944, had zij geen familie die zich met haar uitvaart kon bezig houden, de fam. Takke waar ze toen woonde heeft gezorgd dat zij een graf en een grafsteen op de Zelhemse begraafplaats kreeg.
Op de grafsteen is vermoedelijk een fout gemaakt bij de geboorteplaats aanduiding. Het moet waarschijnlijk Brzezin zijn een plaats die tegenwoordig in Polen ligt.