bouwDe bouw van de nieuwe kazerne. Foto uit de collectie van Eef Oosterink.

bouw1

De bouw van de nieuwe kazerne. Foto uit de collectie van Eef Oosterink.

Brandweer4

De kinderen van de brandweermannen oefenen voor de opening. Foto van fam. Wijshake

De nieuwe brandweerkazerne is door burgemeester van Rappard op 6 juli 1982 geopend. Er ontstond het idee om dit te laten door de kinderen, onder de 12 jaar, van de brandweermannen.
Voor de kazerne stond een nagemaakte gevel van de oude kazerne die in brand gestoken zou worden. De Zelhemse brandweer zou dan uitrukken met de oude brandspuit. Helaas brandde de voorgevel zeer voorspoedig en was niet te blussen met de oude brandspuit. De kinderen rukten uit met een moderne brandweerauto, en wat de vaders niet konden, lukte dat de kinderen wel en zeer spoedig waren de vlammen gedoofd.

Brandweer4

De nagemaakte voorgevel van de oude brandweerkazerne aan de Burg. Rijpstrastraat. 
Foto van fam. Wijshake

Brandweer4

Het uitrukken van de Zelhemse brandweer, nog gekleed in hun werkkleding. 
Foto van fam. Wijshake

Brandweer4

Het opstellen van de brandspuit.  Foto van fam. Wijshake

Brandweer4

De bluspoging van de Zelhemse brandweer. Foto van fam. Wijshake

Brandweer4

De vakkundige aanpak van de kinderen. Foto van fam. Wijshake

Brandweer4

Nablussen van de brand. Foto van fam. Wijshake

Brandweer4

Het opruimen kon beginnen.Foto van fam. Wijshake 

Brandweer4

Zeer nauwkeurig werden de slangen opgerold. Foto van fam. Wijshake