Huidige benaming:

Dorpshuis "De Korenaar", voormalige Gereformeerdekerk Halle
Website: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Huidig adres: Dorpsstraat 85

Laatst bijgewerkt: Februari 2020
www.oudzelhem.eu

Aan dit artikel werkten mee:
G.J. Weenk
- bevolkingsregister
Elly en Harry Somsen
- kadaster en huisnummers en foto's 
W.M.J. Vriezen-Schuurman
H. Jonas

 

Over het gebouw:

 
Oude benaming:  Gereformeerde kerk
Oude straatnaam:  
Staat in: Halle/dorp
Verbouwing(en): Bj. 1937 kerk. BJ. 1968 "de Korenaar"
2012 Dorpshuis de Korenaar.
Kadaster 1822:  
Eigenaar:  
Woonplaats:  
Kadasternummer(s):  

 

Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:

1829:    
1937-1939:   Gereformeerde kerk va. 1937
1939-1964:   Gereformeerde kerk
1964-0000: Dorpsstraat Gereformeerde kerk
1968: Dorpsstraat de Korenaar achter de Gereformeerde kerk
  Dorpsstraat 85 Gereformeerde kerk en verenigingsgebouw
2009-0000:
2012-0000:
Dorpsstraat 85 Kerkgebouw en buurthuis
Dorpshuis "De Korenaar"
Achter het dorpshuis heeft huisarts van Maurik haar praktijk gerealiseerd.

 

Opmerkingen:Kerkgebouw aan de eredienst ontrokken door samengaan met de Hervormde Gemeente tot de Protestantse Gemeente van Halle.
 
 
Bronnen:
Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz.103 kaart 27/5
Boekje Gereformeerde kerk Halle 1933-1983
 

 

image001

Foto omstreeks 1910, het evangelisatielokaal had in het begin maar twee
ramen en links de molen van Coops en de Dorpsstraat is nog niet verhard.

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

De Gereformeerde Kerk in Halle is in 1933 geïnstitueerd, maar de geschiedenis van deze kerk begint al veel eerder. In 1886 is het niet tot instituering gekomen omdat het aantal gelovigen te gering was. In die tijd ging men te kerke naar De Keurhorst te Varsseveld. Voor de Halse gereformeerden een hele opgave om elke zondag opnieuw de lange tocht naar De Keurhorst te maken, 2 uur lopen over zandwegen die in de de winter drekwegen waren.
Op den duur werd die afstand toch wel een bezwaar en mede daarom kwamen er bijbellezingen bij Ter Maat op Harmenshuus en bij Heusinkveld op Abbink. In de negentiger jaren wordt er een Evangelisatie vereniging opgericht. Notulen uit die tijd zijn niet bewaard gebleven, maar in 1895 is er in de notulen van de moederkerk sprake van: Het preken in Halle en Dinxperlo.
In 1897 ligt er bij de kerkenraad een verzoek van jongelui in Halle om een lokaaltje te bouwen waar de Chr. Jongel. Ver. Rehoboth kunnen samen komen. De grond wordt beschikbaar gesteld door de familie Dimmendaal van de Polwever. In de volgende jaren komen er steeds meer samenkomsten voor de gereformeerde Hallenaren in het lokaaltje. In 1908 wordt het lokaaltje overgedragen aan de evangelisatie vereniging.
In 1919 moet het lokaal dringend gerepareerd worden, kosten 143,- gulden.
Op 15 december 1921 wordt voor het eerst een huwelijk bevestigd in het lokaaltje van D.J. Geurkink en A. Lammers uit Halle.
In 1929 de restauratie van het lokaal. Het plafond moet vernieuwd worden, het dak is slecht en het moet eigengelijk van buiten gepleisterd worden. Bovendien is het wenselijk dat het lokaal vergroot wordt. De bouwplannen worden besproken met de aannemer. In het bestek word vermeld: Geen sterke drank op 't terrein en verboden misbruiken van Gods naam. De laagste inschrijving is 572,- gulden.

 

image002

Het in 1929 gerestaureerde evangelisatielokaal, aan de Dorpsstraat.
In 1938 is dit pand afgebroken, en op deze plaats is de pastorie gebouwd.

 

Vanaf de ledenvergadering van 14 maart 1930 wordt er steeds uitvoeriger gediscussieerd om een zelfstandige gemeente te worden. Vele vergadering zijn er gehouden om meer diensten in Halle te krijgen en of Halle nu wel of niet zelfstandig moet worden. De kerkenraad van De Keurhorst weiger meestal om medewerking te geven. In het najaar van 1932 stelt de classis een commissie in tot onderzoek omtrent kerk instituering in Halle. Op 3 september 1933 was de instuering van de gereformeerde kerk van Halle een feit. Hoe dat ging vermelden de bronnen niet. De eerste kerkenraadsvergadering vindt plaats op 8 september, de aanwezige ouderlingen waren: G.W. Legters, J.C. Lammers en de diakenen H.W. Brunsveld en F.W. Harbers, in december werd G.H. Klein Hesselink als 3e ouderling gekozen.
In de jaren die volgen is er steeds meer behoefte aan een eigen voorganger en in 1934 doet kandidaat Zeilstra zijn intrede. Het lokaaltje zag er niet uit als een kerk en er kwamen ook steeds meer gebreken.
Op 25 maart 1936 vergadert de bouwcommissie over een plan voor de bouw van een kerk en een pastorie, begroot op 10.000,- gulden. Er wordt besloten een giften actie bij alle kerken in Nederland te ondernemen. De giften stromen binnen, maar er moet toch zuinig aangedaan worden. Vooral kerkbanken zijn een kostbare zaak. Van een collega hoort Zijlstra dat een groot aantal banken staat opgeslagen van de Amsterdamse Nassaukerk. Resultaat: haal maar op wat je nodig hebt. Ook de preekstoel is een afdankertje van de kerk van Eefde-Gorssel.

 

image003

Het evagelisatielokaal in Halle. Foto uit collectie Harry Somsen

 
Kerk Halle bouwtekening

Bouwtekening 1937 door W.H. Hebly uit Aalten.  Tekening uit Gereformeerde kerk Halle 1933-1983

 

image004

Afbraak oude evagelisatielokaal.

Foto uit collectie Gereformeerde Kerk Halle

 

image005

Foto uit Gereformeerde kerk Halle 1933-1983

 

image006

Kandidaat E. Zeilstra legt de eerste steen op 14 mei 1937,
naast hem metselaar Rots uit Aalten

Foto uit Gereformeerde kerk Halle 1933-1983

 

image007

De bouwcommissie

L. Klumpenhouwer, D.J. Geurkink, F.W. Harbers, H.W. Brunsveld en J. Legters
G.W. Legters, ds. E. Zijlstra en A.J. Geurkink

Foto uit Gereformeerde kerk Halle 1933-1983

 

Op 25 juli 1937 wordt ds. E. Zijlstra bevestigd door ds. A. Schweitser, zijn oud wijkpredikant van Amsterdam-Noord. Het is een heel bijzondere dienst, want aan het eind doopt de nieuwe predikant zijn eerste kind, Egbert Keimpe. Zijn tractement is 1.700 gulden per jaar plus vrij wonen en zoveel mogelijk in natura en 30 gulden voor de fiets.

Op woensdag 29 september 1937 wordt de kerk officieel in gebruikt genomen. De voorzitter van de bouwcommisie, G.W. Legters, laat psalm 127: 1 zingen. Na gebed en openingswoord overhandigen twee leden van de commissie de sleutels van de kerk aan ds. Zijlstra. Het enige wat Halle nu nog ontbreekt is een eigen pastorie. In juli 1938 wordt het oude lokaatje afgebroken en op die plaats wordt de nieuwe pastorie gebouwd.

 

image008

De nieuwe Gereformeerde kerk.
Op woensdag 19 september 1939 wordt de kerk officieel in gebruik genomen.

Foto uit 1937, collectie Willem Hartemink

 

image009

De bouw van de pastorie op de plaats van het oude evangelisatielokaaltje, in maart
1940 kon het gezin Zijlstra de pastorie gaan bewonen.

Foto uit Gereformeerde kerk Halle 1933-1983

 

image010

 De nieuwe Gereformeerde kerk, nu met pastorie

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

image011

Foto omstreeks 1950, uit collectie Willem Hartemink

 

image012

Kerk interieur. Foto uit collectie Willem Hartemink

 

image013

Foto uit collectie fam. Oldenboom

 

 image014

Het leggen van de eerste steen in 1967 van De Korenaar, de officiële
opening was op 13 maart 1968.

Foto uit collectie Gerrit Overbeek

 

image015 

 

image016

Foto uit collectie van mevr. M. Vriezen

 

image017

Foto uit 2007 door Willem Hartemink


Df11554
Vooringang kerk.
Halle kerk en pastorie Dorpsstraat
Kerk en pastorie.
Interieur Korenaar
Kerk interieur. foto: internet
Halle Kleine kerk 001
Orgel galerij met orgel. Foto: website kerkorgels.

Halle Kleine kerk 006

Het kerkorgel. Foto: website kerkorgels.

Halle Kleine kerk 009
Het orgelfront in de voormalige kerkruimte. Foto: website kerkorgels.