Voormalig Gemeentehuis.
locatie
: Burg. Rijpstrastraat 5
Huidige locatie: Bronckhorst, gemeente Hengelo.

Na gedeeltelijke afbraak in 2008 en aanbouw is dit een zorghotel geworden van
"de Gouden Leeuw groep".


Bronnen:

Artikel door: Herman Jonas en Harry Somsen.

Beelden uit het oude Zelhem
G.J. Weenk
- bevolkingsregister
Elly en Harry Somsen - kadaster en huisnummers

 

Over het huis:

 
Oude straatnaam: Koestraat
Verbouwing(en): 1938: bouw 2e verdieping
1981:
2007: tot zorghotel
Kadaster 1822:  
Eigenaar: De domeinen
Woonplaats:  
Kadasternummer(s): N 524 weiland

 

 

Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:

1861-1870:        A89              Dirk Pool en Martina Georgina Elisabeth v.d. Upwich komen in 1868 van
                                             A13       
                                             wednr. Otto Bennewitz

1871-1880:      A2k                wednr. Otto Bennewitz † 1879
                                             Derk Antonie Bennewitz en Louise Grada Bennink in 1876 naar Deventer
                                             Jan Gijseweenink en Wijmptjen van Voorst (burgemeester)

1881-1900:      A2                  J. Gijseweenink en W. van Voorst
                                             Dr. Maurits Antonie Brants en Jkvr. Rigtje Johanna Andringa de
                                             Kempenaer

1901-1924: A8 - A11               Dr. M.A. Brants en Jkvr. R. v Andringa de Kempenaer
                                                         Johan Jacob de Kempenaer en Pauline Gerardina Sijbilla Strikma Linschoten
                                              Johannes Rijpstra en Beatrix Regina de Planque komen 1921 van A36

1925-1939: A11 - A16             J. Rijpstra en B. R. de Planque vertr. 1938 naar Doetinchem
                                             J. Rijpstra en B. R. de Planque komen in 1939 weer terug van
                                              Doetinchem

1940-1964:  A16                     Johannes Rijpstra † 1944 in Duits concentratiekamp en B.R. de Planque
                                              naar Doetinchemseweg 35. 

                                              Herman Jan Langman en L.C.H. van de Horst
                                             A. Wonnink, gemeentebode op bovenwoning van het gemeentehuis

1965-2004: Burg. Rijpstrastraat 5   A. Wonnink ca.1975 naar de Talmastraat
                                             Gemeentehuis tot 1-1-2005

2008-0000:       "                    Na gedeeltelijke afbraak en vergrote aanbouw is het sinds 2008 een
                                              zorghotel van "de Gouden Leeuw" groep.

 -----------------------------

 

De naam van de straat was eerst de Koestraat, na de tweede wereldoorlog is deze straat vernoemd naar Burgemeester Rijpstra, die in de tweede wereld oorlog omgekomen is. Ten tijde van de eerste burgemeester van Zelhem, Herman Becking, was de gemeentesecretarie gevestigd aan de Markt, zijn opvolger en zoon Baas Becking heeft in zijn ambtsperiode gebruik gemaakt van Het Witte Paard. In de voorgevel is een steen ingemetseld met de volgende tekst: De eerste steen is gelegd den 8 Juni 1867 door D. Pool, Burgemeester W. Obelink en L. Ruessink. wethouders.

De grond voor het gemeentehuis was aangekocht van de Ned. Hervormde gemeente, ter grote van 12 roedes. De bovenverdieping was de ambtswoning van de burgemeester. Het laagste inschrijvingsbedrag was 8.279,- gulden, maar daarvoor werd het niet gegund, de aanneemsom moest met minstens duizend gulden worden verminderd. Het pand bleef tot enkele jaren voor de tweede wereldoorlog bijna onveranderd.

 

image001

 De eerste steen van het gemeentehuis.

image002

Het Gemeentehuis omstreeks 1900
Foto uit collectie Willem Hartemink

 image003

Het gemeentehuis rond 1910
Foto uit collectie Willem Hartemink

image004

Het gemeentehuis tijdens  de verbouwing in de jaren 30 van de vorige eeuw

Krantenartikel uit collectie Gerard Bruil

 image005

Foto uit collectie Harry Somsen

 image006

© Tekening door Henk Ooyman

 

image007

Het gemeentehuis in de jaren 30 na de verbouwing

Foto uit collectie Willem Hartemink

 image008

De avondsecretarie voor bewoners, die buiten de gemeente werken in 1954.

Links H.J. Luijmes, midden H.W. Colenbrander en rechts H. Bannink.

Foto uit collectie Freddie Wolsink

 image009

Aan de achterkant van de balie.
Foto uit een privé verzameling

 image010

Gemeentehuis1972.jpg
Foto uit collectie Willem Hartemink

 image011

Ansicht uit 1967
Foto uit collectie Willem Hartemink

 image012

Achterkant van het gemeentehuis
Foto uit een privé verzameling

 image013

Het voormalige café de Ploeg in gebruik als gemeentehuis
Foto uit een privé verzameling

 

Het voormalig café De Ploeg is in 1978, voor 240.000 gulden van de familie Dierssen, aangekocht door de gemeente Zelhem. Het al lange tijd leegstaande pand werd gebruikt als noodruimte voor de verbouwing van het gemeentehuis ook huize Gerdessen was in gebruik om ambtenaren te huisvesten.
Het vernieuwde en vergrote gemeentehuis werd op 17 februari 1982 geopend door de Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland, de heer Mr. W.J. Geertsema.
Op 2 juli 1980 besloten gedeputeerde staten het raadsbesluit goed te keuren en de bouw te gunnen aan bouwbedrijf v.d. Kemp uit Silvolde. De totale bouwkosten zouden uiteindelijk uitkomen op 6.100.00 gulden.

Klik hier voor de plattegronden van het gemeentehuis.

 image014

Het gemeentehuis in 1986
Foto uit collectie Willem Hartemink

 image015

Het Gemeentehuis in april 2004
Foto H. Jonas

 image016

De trouwzaal in 1971

Foto van Wolter en Margreet Hassink

 image017

De nieuwe trouwzaal
Foto uit collectie Harry Somsen

image019 


Het gemeente wapen van Zelhem ziet er als volgt uit:
"Wapen, zijnde van goud beladen, met een ploeg van sabel, beschenen door de Zon"

image020

De Hoge Raad van Adel heeft op 20 februari 1816 dit wapen van de gemeente Zelhem bevestigd.
Het wapendiploma heeft altijd in de raadzaal van het gemeentehuis gehangen.
Foto uit collectie Eef Oosterink

 image021

Deze snijwerken waren geplaatst in de hal van het voormalige gemeentehuis van Zelhem. Het kunstwerk is verdeeld in 4 panelen. Door dhr. Schoemaker is getracht het verleden, heden en toekomst vast te leggen, maar ook van werk en cultuur.

1. De Stichting van Zelhem in het jaar 801, door Liudger. De nodige kracht hiertoe ontving hij door zijn geloof (stralen van boven), zijn gelaat drukt uit devotie en kracht. De eerste kerk was een eenvoudige kapel, opgebouwd temidden van een primitieve bevolking.

2. Na de stichting van het kerkje kwam de ontginning en ontwikkeling pas goed op gang. Boeren zochten de juiste vruchtbare grond uit, waarop ze hun gehoorzame (oren) knechten plaatsten, die goed van spierkracht voorzien waren (gebogen houding man). De persoon die het werk deed speelde weinig of geen rol (geen gezicht).

3. Het heden is zonder uitleg al heel goed afleesbaar. Bovenin de symbolen van muziek, zang en toneel, d.m.v. hoorn, stemvork en masker duidelijk gemaakt. In het midden van het paneel is de natuur afgebeeld waarmee de omgeving van Zelhem nog rijkelijk voorzien is. Daaronder de sport, afgebeeld door een bal en net.

4. Dit paneel kan men nader omschrijven als het beeld van de industriële vorming die Zelhem in de toekomst misschien ondergaan zal (robotfiguur met min of meer mechanisme onderdelen die onvoltooid zijn). De toekomst is onzeker en het is nog maar de vraag of de mensheid baas blijft over zijn eigen uitvindingen. Toch vind u in het paneel een hartvorm, wanneer er liefde blijft zal ook de toekomst leefbaar zijn.

Deze panelen zijn geschonken aan het Erfgoedmuseum van de Oudheidkundige vereniging Salehem op 1 januari 2005 toen de gemeente Zelhem opging in de gemeente Bronckhorst.


-------------------------------------

Oude Foto's


image022Foto omstreeks 1902, collectie Willem Hartemink.

 

image023Foto omstreeks 1905, collectie H.M. Somsen.

 

image024

Foto omstreeks 1930, collectie Willem Hartemink.

 

image025

Foto Gerrit en Riek Eskes.

 

image026

De verbouwing ca 1938, foto Eef Oosterink.

 

image027

Foto uit de collectie van Eef Oosterink.

 

image028

Winter 1949, foto Willem Hartemink.

 

image029Foto uit de collectie van Willem Hartemink.

 

image030Foto uit de collectie van Eef Oosterink.

----------------------------------------

 Personen foto's 

 

image031D. Witteveen. Gemeente secretaris van 1901 tot 1912 voor zijn kosthuis in de Smidsstraat.

Foto, H.M. Somsen.

 

image032
Witteveen voor het gemeentehuis omstreeks 1910, foto collectie H.M. Somsen.


 

image033
De handtekening van D. Witteveen,  foto H.M. Somsen.

 

____________________________

Foto's uit 2004

 image034
Oktober 2004, foto Barry Jonas.


image036
Oktober 2004, foto Barry Jonas.

 

image035
Oktober 2004, foto Barry Jonas.

 

image036
Oktober 2004, foto Barry Jonas.

 

image037
Dit waterornament is geschonken door voormalig burgemeester Th. Heere en kreeg een plaats bij de ingang van de raadzaal. Oktober 2004, foto Barry Jonas.

Nade verbouwing van het gemeentehuis tot zorghotel is het monument terug geplaatst  naar de kant van de parkeerplaats  bij het zorghotel.

 

image038
Oktober 2004, foto Barry Jonas. Een schenkink van Th. Heere.

 

image039
Oktober 2004, foto Barry Jonas.

---------------------------------------------------

 

Foto's leeg gemeentehuis in 2005 

Op 31 december 2004 is de gemeente Zelhem opgegaan in de gemeente Bronckhorst. In maart 2005 mochten wij het ontmantelde gemeentehuis, onder leiding van de voormalige bode Jan Olthof, fotografen.image041

De achteringang. 


image042De balie bij de hoofdingang.

 

image043Balie 1, openbare werken.

 

image044
Balie 2, vrom.

 

image045Balie 3 afd.bevolking.

 

image046 
De kamer van de burgemeester.

 

image047
De kamer van de burgemeester.

 

image048
Het binnenhofje.

image049
Het binnenhofje.

image050
Het binnenhofje.

image051

De oude safe.

 

image052

 De meest authentieke ruimte van het oude gemeentehuis rond 1900.

 

image053

Het archief in de kelder.

 

image054

 Een van de vele archiefkasten.

 

image055

 De computerafdeling in de kelder.

 

image056
De bunker in de kelder.

 

image057

 De bunker interieur.

image058

 De raadszaal.

 

image059

De raadszaal met balie.

 

image060

 De hal voor de raadszaal.

 

image061

 De keuken.

image062
De personeelskantine in het gemeentehuis.

 

image063

 Het verwarmingssysteem.