Sporthal De Pol.  www.oudzelhem.eu
Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen

 

logo pol

 

Pol - sporthal

Sporthal De pol is bijna klaar, mededeling in De Graafschapbode van 28 maart 1974.

Foto uit collectie Eef Oosterink

Pol - sporthal

Gemeentewerken Zelhem poseren bij de sporthal de Pol. Foto uit collectie Eef Oosterink

Pol - sporthal

De sporthal werd geopend op 8 juni 1974 door burgemeester B. van Hout.

Foto: uit collectie Eef Oosterink

Staande achter de bok, noemde burgemeester de realisatie van de sporthal een prestatie "van de Zelhemse bevolking. De burgemeester bracht dank uit aan zeer veel Zelhemmers, die hun vrije uren belangeloos hebben opgeofferd om elk op hun eigen wijze een steentje bij te dragen aan de voorbereidingen. Zonder hun inzet zou deze 1,6 miljoen gulden kostende sporthal er nooit gekomen zijn.

Pol - sporthal

Foto: uit collectie Eef Oosterink

de pol sport

Mei 2004 Foto: Herman Jonas

 zaal sporthal dePol 6
Entréhal van de Pol. Foto website
zaal sporthal dePol 2
Zaal sporthal de Pol. Foto website
zaal sporthal dePol 7
Tribune sporthal de Pol. Foto website

cafe home dePolCafe de Pol. Foto website

advertentie pol

Foto: uit collectie Eef Oosterink