Het voormalig Gereformeerde kerkje aan de Weverstraat 


Artikel door: H. Jonas en H.M. & E. Somsen

 

De geschiedenis van het Gereformeerd kerkje aan de Weverstraat.

In 1859 ontstaat in Doetinchem De Christelijk afgescheiden gemeente. In 1881 komt de familie Ter Wal uit Meppel naar Doetinchem, zij bezoeken de huissamenkomsten bij Hendrik Jan Bulten aan de Bezelhorstweg ook waren er huissamenkomsten bij Bulten en Brunsveld aan de Bultensweg in Doetinchem. De ruimte bij Bulten wordt te klein. In 1888 wordt de kerkelijke gemeenschap in “de Kruisberg” geïnstitueerd als Oud-Gereformeerde Gemeente en in 1889 kan het eerste gebouw, “ Het Lokaal “ waarvoor de gemeenteleden , grond en materialen ter beschikking  stelden, in gebruik worden genomen. Dan ontstaat er onenigheid en de bezoekers uit Zelhem splitsen zich af. Ter Wal is inmiddels naar Zelhem verhuisd en bij hem thuis worden samenkomsten gehouden. In 1902 is aan de Weeverstraat in Zelhem met hulp van een paar gulle gevers een kerkje gebouwd, waarvan Ds. Meijer met Ter Wal en Hissink de drijvende krachten achter de bouw van het kerkje waren.  In 1912 vertrok Ds. Meijer naar de Oud- Gereformeerde Gemeente in Den Helder, daarna zijn er in Zelhem alleen nog een aantal jaren gastpredikanten en leesdiensten geweest en viel de gemeente uit elkaar. Daardoor liep het kerkje van de Oud–Gereformeerde Gemeente aan de Weverstraat in Zelhem leeg. Een gedeelte van de Zelhemse gemeenteleden ging namelijk over naar de Gereformeerde kerk in Doetinchem en een kleiner gedeelte ging weer terug naar de Oud Gereformeerde Gemeente aan de Bezelhorstweg in Doetinchem. Nadat de Zelhemse Oud-Gereformeerde Gemeente omstreeks 1919 is opgeheven, is de Gereformeerde Kerk van Doetinchem ten behoeve van de wijkgemeente Zelhem in het bezit gekomen van het kerkgebouwtje.

Hierdoor konden de naar de Gereformeerde kerk in Doetinchem vertrokken personen hun erediensten weer in de eigen plaats vieren, als wijkgemeente Zelhem, van de Gereformeerde kerk Doetinchem.
Deze overname is voor 1919 geweest, maar niet bij de notaris beschreven. Een aantal voormalig Oud-Gereformeerde leden uit Zelhem die naar de Gereformeerde kerk in Doetinchem waren overgegaan beschouwden het kerkje als hun eigen opgerichtte en gedeeltelijk betaalde kerkje. Dat gaf bij de verbouwingsplannen in de 60er jaren problemen. Een niet bij het kadaster bekende juridisch eigenaar wil het kerkje verbouwen.
De achtergevel van het oude kerkje blijft bestaan omdat het verbouwd werd en verder is het gehele gebouw opnieuw opgetrokken. De gemeenteleden hebben zelf zoveel mogelijk de sloop ter hand genomen om de kosten te drukken. De vaste banken, kansel, kachel, alles is er uit gehaald en dak en muren gesloopt. Bij de wederopbouw heeft timmerman Klein Holte het timmerwerk gedaan. Een aantal bestaande kerkramen zijn opnieuw gebruikt.
De zondagmiddag diensten konden weer in Zelhem gehouden worden in een nieuw met stoelen ingerichte frisse multifunctionele kerkruimte met klein keukentje. De orgelgalerij werd voorzien van een nieuw “orgel”, ter vervanging van het oude harmonium.
Door het Samen op Weg proces in 1981 wordt de Zelhemse Gereformeerdegemeente als zelfstandig geïnstitueerd en worden zij eigenaar van het kerkje. Dat geeft nu echter weer problemen bij de notaris. Doordat in 1919 de zaak niet goed geregeld was, hakt de notaris nu de knoop door en wordt de Zelhemse Gereformeerde kerk alsnog formeel eigenaar van het kerkje.

In 1987 gaat de Gereformeerde kerk  Zelhem fuseren met de Nederlands Hervormde gemeente in Zelhem. Daardoor ontstaat de Federatie Hervormd- Gereformeerd Zelhem. Na een aantal jaren is het Gereformeerde kerkje, in gebruik als vergaderruimte “De Rank” overbodig geworden en wordt het in 1994 verkocht en als kantoor ingericht. In 2013 is het voormalige kerkje opnieuw verkocht.

Tekst van  H.M. en E. Somsen

gereformeerde kerk en armenhuis zw verHet Gereformeerde Kerkje, daarachter het "Armenhuis". Foto: uit collectie Eef Oosterink

gereformeerde kerk uitsnede Harry kl

Foto: uit collectie Willem Hartemink, in kleur bewerkt door G. Knake

rechterkant verFoto: uit collectie Eef Oosterink, in kleur bewerkt door G. Knake
interieur 1 kl
Foto: uit collectie Eef Oosterink, in kleur bewerkt door G. Knake
linkerkant ver kl
Linkerkant kerkje. Foto: uit collectie Willem Hartemink, in kleur bewerkt door G. Knake

 gereformeerde kerkje3 ver
Foto uit collectie van Willem Hartemink

gereformeerde kerk ver

 Het Gereformeerde kerkje werd verbouwd tot "De Rank", de gemeenschapsruimte van de
Hervormd-Gereformeerde Federatie. Foto: uit collectie Willem Hartemink

Gereformeerde kerk nieuw web

Het Gereformeerde kerkje. Foto: Richterink.
Weverstraat Gerf. kerk Rweb

Het Gereformeerde kerkje Foto: Richterink.
Weverstraat het gereformeerde kerkje R web
Het Gereformeerde kerkje Foto: Richterink.
foto G. Rijsdorp Lambertikerk
Foto G. Rijsdorp.
weverstraat rank
 De Rank, April 2004 Foto H. Jonas

2021 april 8 ger kerk
April 2021 Foto Google