"De Maccabae"
Locatie in 2004:
Stephanotusweg 4, afgebroken
was later Kerkelijk centrum Dennenlust.


 

 

Bewoner(s) en functie:

fam. Bakhuis-Dozij in het houtenhuis op het terrein.
fam. IJselstein voor de Orde van de Macabeën.
fam.Lenderink, pension Dennenlust v.a. 1950 -1961
Ned. Hervormd Bejaardenhuis, 1961-1968
Ontmoetingscentrum Dennelust, jongeren soos, zaal en rouwcentrum 1968- 1994. Daarna afbraak en woonwijk.

Artikel door: H. Jonas

 


 

Maccabae

Foto uit Beelden uit het oude Zelhem

 

Maccabae
Deze kaart is verstuurd in1937

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Maccabae

Tekening © door Henk Ooyman

 

Maccabae

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

Maccabae

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

Maccabae

De Maccabae in gebruik als tijdelijk N.H. bejaardenhuis

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

De Maccabae was de oorspronkelijke naam van het gebouw, dat later bekendheid kreeg als ontmoetingscentrum Dennenlust. Het werd in 1925 gebouwd om de "Orde van de Maccabae" te huisvesten. Dat dit op een stukje woeste grond, net buiten de bebouwde kom van Zelhem gebeurde, is te danken aan het fabrikantenechtpaar Bakhuis-Dozij, een sober en ascetisch levend echtpaar.
Op het perceel werd aanvankelijk een houten bungalow gebouwd voor het echtpaar Bakhuis, maar in het midden van de jaren 20 maakte dat plaats voor het grote huis. De Zelhemmers moesten niet veel hebben van de ordeleden, die zich verheven voelden boven het gewone volk. In 1940 werd  het genootschap opgeheven. 

Direct na de oorlog werd het gebouw gebruikt voor de opvang van vluchtelingen. Zo vond o.a. Mevr. Rijpstra, weduwe van de omgekomen burgemeester van Zelhem, er onderdak met haar kinderen. In 1950 kocht de fam. Lenderink het gebouw en begon er pension Dennenlust.
In 1961 werd het tijdelijk een bejaardenhuis, ter vervanging van het verouderde armenhuis. Na de bouw van de Zonnekamp werd Dennenlust een ontmoetingscentrum, dat later gesloopt is om plaats te maken voor een bungalowwijk.