Smidsstraat 10-12 opgeheven                                                             Herberg Lûtenants Löntje.  

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werkten mee:
H. Jonas
H.M. Somsen


lutenants lontjeHet woonhuis van de familie Ruesink, het woonhuis was van oorsprong Herberg Lûtenants Löntje. De herberg heeft op de plaats gestaan waar in 1971 Smidsstraat 10-12 gekomen is. Deel foto: uit collectie Wilco Wechgelaer. De foto zal omstreeks 1900 gemaakt zijn.
smidsstraat10 12 5Het woonhuis van de familie Ruesink van 1883-1970, in het woonhuis was in 1829 ten tijde van de wed. Becking-Hesselink de herberg Lûtenants Löntje. Foto: fam. Ruesink.
smidsstraat10 12 6 met rechts de eekschuur. Het woonhuis van de fam. Ruesink met aan de rechterzijde de in 1952 afgebrokenhelft van het woonhuis en de eekschuur.
Foto: Eef Oosterink. 
Zie ook Straatnamen -Smidsstrraat 10-12