Huidige benaming: café Opgeheven    Adres: Keijenborgseweg 23 

Laatst bijgewerkt: april 2020

Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werkten mee: 
G.J. Weenk - bevolkingsregister
Elly en Harry Somsen - kadaster en huisnummers

       Over het huis:

   Oude benaming: Café Buitenlust

Oude straatnaam: Weg van Hengelo op Doesburg (1829)

               Staat in: Velswijk

Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:

          1829: geen bewoning

1965-0000:   Keyenborgseweg 23

 

 

image001
.Foto uit een particuliere verzameling.
image002

Foto uit 2007 door Willem Hartemink