Aan dit artikel van de Stichting Oud Zelhem werken mee: www.oudzelhem.eu
H.M. Somsen  
website:www.heidenhoek.nl  Heidenhoek (Heydenheurne)

Ergens werd beweerd dat de naam te maken heeft met 'heidens', ofwel zigeuners, die hier ooit een kamp zouden hebben gehad. Of wel de volgende betekenis is simpelweg Heidenhoek in het plaatselijk dialect spreekt men het uit als Heienhoek. In het verleden werden er veel schrijffouten gemaakt. Men schreef het op zoals het gehoord werd. Wanneer deze fout ontstaan is weten we niet, maar heden ten dage is het nog steeds Heidenhoek. Eind 1800 begin 1900 lag nog een grote oppervlakte aan heide in deze streek.
Bron:
Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Zutphen
Heydenheurne, 1495 (Register.Leenakten Gelre en de graafschap Zutphen. 221) Heidenhoek

De Heidenhoek is een buurtschap ten zuiden van het dorp Zelhem

Het landschap in de Heidenhoek bestaat uit dekzandreliëf met dekzandruggen en -kopjes. Het kent een afwisseling van cultuurgronden; weilanden en bolle akkers. Hiertussen liggen bosjes, houtsingels en andere natuurelementen. De buurtschap kent voornamelijk verspreid liggende bebouwing.
Langs de Heidenhoekweg bevindt zich een kleine kern bestaande uit een rij arbeidershuisjes, een voormalig mengvoederbedrijf met een karakteristieke hoge silo en een oud zondagsschooltje.

heidenhoekweg01Huizen aan de Heidenhoekweg.

Men kan hier vele kilometers over zandwegen wandelen zonder een asfaltweg tegen te komen. De omvang van dit zandwegenpatroon is zeer uniek voor een intensief gebruikt en bewoond agrarisch cultuurlandschap in de Achterhoek.

Sinds 2010 loopt de etappe Zelhem – Montferland van het Pieterpad over de Heidenhoekse zandwegen.

Voor meer informatie over de Heidenhoek bekijk ook hun website:www.heidenhoek.nl

Trots op de Heidenhoek, de Wassinkbrink en de Winkelshoek

Om hier ook in de toekomst goed te kunnen wonen, werken en recreëren is in 2011 het project Trots op de Heidenhoek, de Wassinkbrink en de Winkelshoek gestart om samen met de bewoners te werken aan het behoud en de versterking van het karakteristieke landschap. Bij dit project zijn de Stichting Achterhoek weer mooi, de Provincie Gelderland, de gemeente Bronckhorst, de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Stichting Staring Advies betrokken.

Een aantal bewoners vertellen hieronder hun verhaal, klik op de link:

Henk Boeijink: De maalderij was een middelpunt voor de boerengemeenschap.pdf

Henk Wassink: Eén van die onderduikers had een heel mooie boog met pijlen.pdf

Willy Wolsink-Hagelstein: De Heidenhoek is gewoon.pdf

Job Klein Hesselink: De ovendeur werd dichtgesmeerd met brooddeeg.pdf

Johanna Brusse-Til: De radio werkte op een accu.pdf

 

heidenhoek1Berkenlaantje in de Heidenhoek.   Foto uit collectie Willem Hartemink

 heidenhoek 1955
Deze ansichtkaart is verstuurd in 1955. Foto uit collectie Willem Hartemink

heidenhoek 1958
Deze ansichtkaart is verstuurd in 1958. Foto uit collectie Willem Hartemink

 heidenhoek
De Heidenhoekweg met zicht op de oude smederij van Bussink
Foto uit collectie Willem Hartemink

heidenhoekweg02
Heidenhoekweg met rechts de Boeijinkweg. Foto: H.M. Somsen

08 Heidenhoekweg Boeyink bedrijfswoningen 1
 Heidenhoekweg met rechts de Boeijinkweg bij Bussink. Foto: H.M. Somsen
 
Lees ook het verhaal onder Verhalen met Zelhem over de IJsbaan Halfweg. 

Dit is een verhaal met ook betrekking op de buurtschap IJzevoorde uit: De Pokker. 

Klik voor de zondagschool in de Heidenhoek op onderstaande link. 

https://oudzelhem.eu/index.php/scholen/item/914-zondagscholen-heidenhoek