Aan dit artikel werkten mee:  
G.J. Weenk: bevolkingsregister

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers

 

Over de molen:  
Oudste vermelding:  
Oude straatnaam: weg naar Hengelo
Huidige adres: wisselinkweg 1
Staat in: Velswijk
Verbouwing(en):  
Kadaster 1822:  
Eigenaar: de wed. van Jan Massink, landbouwer
Woonplaats: Zelhem
Kadasternummer(s): L 481 dennen
L 482 hakhout

 

Molenaars en huisnummers vanaf 1889: 
1861-1870: E178 Gerrit Hendrik Boeijink, korenmolenaar tr. 1869 met  Jantje Bel
1871-1880: E173 G.H. Boeijink en J. Bel
1881-1900: E173 G.H. Boeijink † 1886 en J. Bel † 1894
    zn. Berend Willem Boeijink tr. 1899 met Berendina Gerritje Toonk
    zn. Berend Hendrik Boeijink, nog ongeh.
1901-1924: E168 B.W. Boeijink vertr. 1924 naar Hengelo en B.G. Toonk † 1923
    B.H. Boeijink tr. in 1903 met Johanna Boenink en vertr. naar de molen van de overleden Engelbert Bruil in de Heidenhoek
    Gradus Johannes Wisselink molenaar tr. 1924 met Harmina Johanna Boomkamp
1925-1939: E168 E- 178 - E184 G.J. Wisselink en H.J. Boomkamp
1940-1964: E184 G.J. Wisselink en H.J. Boomkamp
1965-0000: Wisselinkweg 1 G.J. Wisselink en H.J. Boomkamp. vertr. naar Hummeloseweg 70 "'t Zwaantje"
  Wisselinkweg 1 Gerard Laurens Wisselink en Alie Harrenberg
  Wisselinkweg 1 zn. B. Wisselink en ...
1974: Wisselinkweg 1 Ontstaan van transportbedrijf K.S.W.B Transport, door samenwerking met 3 andere veevoederhandelaren. In 1988 overgenomen door B. Wisselink en de naam gewijzigd in Ecotrans B.V.
1985: Wisselinkweg 1 Afbraak molenromp en egalisatie van het terrein
2000: Wisselinkweg 1 Verhuizing Ecotrans B.V. naar Vorden
2008-0000: Wisselinkweg 1 B. Wisselink

De molen in de Oosterwijk in buurtschap de Velswijk, werd omstreeks 1869 gebouwd door de familie Boeyink gehuwd  met Jantje Bel, met de naam Boeyinks molen. Zij waren tot 1924 eigenaar en molenaar van deze molen. Ook deze molen is gebouwd door molenbouwer Kreeftenberg uit Varsseveld. Het was een ronde, stenen beltmolen met inrit. Een stenen beltmolen is in deze omgeving geen probleem, de ondergrond waarop gebouwd kan worden is dermate stabiel dat dit geen bezwaar oplevert. De belt heeft als voordeel dat de molen wat hoger komt te staan en meer wind kan vangen. Het kruien, het op de wind zetten, gaat makkelijker en door de verhoging kan de molenaar makkelijker met paard en wagen onder in de molen komen. Het laden en lossen van de zakken graan en het gemalen meel kon zodoende in droge omstandigheden plaatsvinden. In 1924 werd de molen door G.J. Wisselink overgenomen. Op 15 of 16 januari 1929, tijdens een hevige storm, knikte het wiekenkruis en moesten de wieken verwijderd worden. Ironisch genoeg waren ze kort daarvoor nog zelfzwichtend gemaakt en grondig gerestaureerd. Na de vernieling door de storm werden ze niet meer aangebracht en is de molen wiekenloos gebleven.

Zoon Berend Willem Boeijink vroeg in 1903 een Hinderwet vergunning aan voor het plaatsen van een petroleum motor. Hierdoor werd de molenaar onafhankelijk van het weer en kon er ook zonder wind gemalen worden. De petroleum motor werd vervangen door een stoommachine die op zijn beurt weer in 1953 vervangen werd door een 1 cilinder dieselmotor van 30 pk.
Na het overlijden van zijn vrouw B.G. Toonk in 1923 vertrok B.W. Boeijink in 1924 naar Hengelo en verkocht de molen aan Gradus Johannes Wisselink en zijn vrouw Harmina Johanna Boomkamp.
Broer, Berend Hendrik Boeijink had in 1903 de Molen in de Heidenhoek overgenomen van overleden molenaar Bruil.
De naam van de molen in de Velswijk veranderd in Wisselink molen.

Een hevige storm in januari 1929 vernielde het wiekenkruis en de wieken moesten verwijderd worden, alleen de molenromp bleef staan, welke in latere jaren dienst deed als graansilo. Naast de maalderij had Wisselink een bakkerij waar bakker Oldenboom uit de Meene en daarna Henk Kalf, brood bakte en in de kruideniers winkel hielpen o.a. buurmeisjes als Mieke Jansen- Venneboer en later Willy Stege.

In de schuren bij de molen lag het meel opgeslagen dat behalve met de eigen vrachtwagen ook door vrachtrijder Albert Kempers naar de klanten werd gebracht. Door de terug lopende klandizie werd de winkel gesloten en richtte Wisselink zich meer op de handel in veevoeders. Later ook de varkens handel. Uit een samenwerking met drie andere collega veevoederhandelaren in de Achterhoek ontstond in 1974 het transportbedrijf K.S.W.B Transport B.V. In 1998 werd dit transport bedrijf overgenomen door de huidige eigenaar B. Wisselink. De naam werd toen gewijzigd in Ecotrans B.V. De molenromp werd in 1985 gesloopt en de omliggende gronden geëgaliseerd.

In december 2000 verhuisde het merendeel van de activiteiten van dit bedrijf naar het industrieterrein in Vorden.

 omschrijving_historie
Foto uit collectie Eef Oosterink 
Wisselink molen foto Bennie Wisselink Colorized Enhanced
Wisselinkmolen Foto coll. Bennie Wisselink in kleur gezet door G. Knake

omschrijving_historie

Krantenartikel uit Nieuwe Rotterdamsche Courant 19-01-1929

 omschrijving_historie
Wisselinkweg 1 omstreeks 1943. Foto van fam. Wisselink

omschrijving_historie 

 Foto van kalender van Velswijk 

Jan Wisselink kl Mina Wisselink kl
Jan Wisselink. Foto coll. B. Wisselink
in kleur gezet door G. Knake
Mina  Wisselink. Foto coll. B. Wisselink
in kleur gezet door G. Knake

 omschrijving_historie
De molenromp kort voor de sloop in 1984.Foto van fam. Wisselink 

 omschrijving_historie
Het restant van de sloop in 1986. Foto van fam. Wisselink 

 omschrijving_historie
Foto van fam. Groot Nibbelink - Jansen Venneboer

 omschrijving_historie
Kempers bij de Wisselink molen. Foto van fam. Groot Nibbelink - Jansen Venneboer
Wisselinkmolen Kempers bij Wisselink molen. kl
Kempers bij de Wisselink molen. Foto van fam. Groot Nibbelink - Jansen Venneboer
in kleur gezet door G. Knake

omschrijving_historiePetroleum motor. type H20. Foto van fam. Wisselink