Molen van Coops, Dorpsstraat 102
Bron: Artikel door:P. van Velde


 

omschrijving_historie

Foto van mevr Kalkwijk-Coops

 

molenH

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

De Molenweg in Halle herinnert nu nog steeds aan de stenen beltmolen, met in de kunstmatig opgeworpen heuvel de inrit van de molen. Deze molen werd in 1848 gebouwd door J.C. Horsting, de rentmeester van kasteel De Slangenburg. Hij was de vader van de bouwer van de Wittebrinksemolen. In 1866 werd de molenaar van de watermolen in Lochem, de heer G.H. Coops, eigenaar van de Halse molen. Het geslacht Coops komt van oorsprong uit Doetinchem en leverde in de zestiende eeuw al molenaars in Zelhem. In oude aktes lezen wij dan ook al: Coops, die muller van Selm, is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de oudste voorvader van het molenaarsgeslacht. In rekeningen van de stad Doetinchem aan het eind van de zeventiende eeuw worden Hendrik, Derck en Jan Coops genoemd als pachters van het stadsgemaal van Doetinchem. Dit gemaal bestond in die tijd uit zowel een wind- als een waterradmolen.

De Halse beltmolen is tot 1925 als windmolen in gebruik geweest. Regelmatig moest molenaarsknecht Johan Veenink naar het station in Zelhem om met zijn paard en hoge wagen maïs, et cetera op te halen. Inmiddels was de molenbelt afgegraven en was er rondom de molen al een nieuw bedrijfsgebouw gebouwd waar de molen binnenin stond. Later is er nog diverse keren uitgebreid en zijn er silo’s bijgebouwd. De komst van de petroleummotoren maakte dat men niet meer afhankelijk was van de wind. In de tweede wereldoorlog is de molen door bommen dermate getroffen, dat hij als korenmolen niet meer bruikbaar was om zijn werk te verrichten.
In 1955 zijn de laatste restanten van de wieken en ook het kruigedeelte om de kap te kunnen draaien er afgehaald. Daardoor degradeerde de molen tot een peperbus. In de jaren negentig van de vorige eeuw is de romp geheel gesloopt en er is nu niets meer terug te vinden van de korenmolen, die eens de trots van Halle was. Er staat nu een moderne maalderij aan de Molenweg.

Op 2-3-1900 Krijgt Bernardus Coops toestemming voor het plaatsen van een petroleummotor in windkorenmolen Halle G25, kadastraal D535.

 

Meer informatie over de fam. Coops:
Molen Coops
 
Standerd korenmolen Hummeloseweg

 

H7

De molen omstreeks 1915 

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

H1

De molen en het muldershuis omstreeks 1904, rechts het toenmalige evangelisatielokaal
Lopend op de straat Abrahams en Arend Wisselink van de Landeweer.

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

H2

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

H10

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

H9

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

H4

Foto uit collectie Eef Oosterink

 

H3

Deze ansichtkaart is verstuurd in 1948

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

H5

Foto van het internet

 

dorpsstraat11

Gezicht op Halle in 1968 

Foto uit collectie Willem Hartemink

 

H13

Foto uit collectie Freddie Wolsink

 

H6

Foto uit collectie van mevr. M. Vriezen

 

H12

Deze foto is gemaakt in 2006

Foto uit collectie Bennie Eenink

 

H11

Uit De Graafschapper van 31 aug. 1948