Burgemeester Florus Jacobus Alewijn Baas Becking   Stichting Oud Zelhem
Bron:  internet Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
 Naam:  Florus Jacobus Alewijn Baas   Becking    
 Roepnaam:  Flores    
 In functie:  14-4-1846 tot 1856    
 Geboorteplaats:  Hummelo en Keppel Datum:  09-12-1811 
 Overleden te:  Varsseveld  Datum:  19-10-1876
Vader:  Herman Becking  Moeder:  Maria Ludovica Baas
 Gehuwd met:  Gerharda Horsting  Geboortedatum:  Doetinchem, 15-06-1816
 Trouwdatum:  06-09-1843 Plaats:  Doetinchem
Kinderen:  Marinus Ludovicus Geboren/Overleden: ± 1844 
   Engelinus    ± 1849 † 10-08-1901
       
Heeft gewoond aan:  Markt 27    

 

Baas Becking was burgermeester, secretaris en raadslid geweest. Op 31-12-1851 wordt hij opnieuw benoemd. Na jaren van oplopende irritatie tussen de burgemeester en de raadsleden, legt Becking op 1-1-1857 zijn functie neer.
Hij woonden in het huis en kantoor van zijn vader op de Markt dat privé bezit van de fam. Becking was. Het echtpaar Becking vertrekt in 1861 naar huis A26.

 handtekening

 Becking Het nieuws van den dag 04 12 1876

Krantenartikel uit Het nieuws van den dag 04-12-1876

 

 

   Burgemeester
 Herman Becking
   Stichting Oud Zelhem
    Artikel :   H. Jonas en H.M. Somsen 
   Naam:  Herman Becking was ook   keizerlijk notaris    
 Roepnaam:  Herman    
In functie:  1817 tot 13-4-1846    
 Geboorteplaats:  Zelhem  Datum:  11-10-1775 
Overleden te:  Zelhem Datum:  13-01-1849 
Vader:  Gerardus Becking Moeder:  Janna Willemina Teeger
       
Gehuwd met:  Maria Ludovica Baas    
Geboortedatum:  Waerden, ± 1770 Overleden:  Neede, 14-06-1839
Trouwdatum:  05-08-1800 Plaats:  Doetinchem
 Vader:  Leendert Baas Moeder:  Neeltje Horremans
       
Zonen:  Johan Wilhelm Cornelis Geboren/Overleden:   28-03-1803  †19-03-1875
   Jacobus Amos     09-02-1805  † ?
   Jan Anne    05-08-1807 †30-07-1833
   Floris Jacobus Alewijn    09-12-1811 †19-10-1876
   Gerhardus Johannes    26-11-1819 †11-01-1822
       
 Dochter(s):  Gerharda Leonora  Geboren/Overleden:  20-05-1801 † ?
   Carolina    18-01-1809 † 11-11-1862
   Sara Alida Hendrika    06-06-1810 † 19-03-1864
   Hermanna Maria    08-12-1812 † 28-12-1884
   Johanna Harmina    14-05-1816 † 30-07-1864
       
Heeft gewoond aan: Markt 9  en Markt 27    
       

 

handtekening 1

Herman vertrekt met zijn vrouw naar Keppel in 1803 waar hij de functie van secretaris vervulde, maar komt enige jaren later weer terug naar Zelhem en gaat wonen aan de Markt hoek Smidsstraat. Herman Becking was naast burgemeester en secretaris, ook keizerlijk notaris. De titel van de eerste Zelhemse burgemeester was gedurende de franse tijd “maire”, vanaf het einde van deze tijd op 24-25 december 1813 wordt de “Mairie Zelhem” omgedoopt tot gemeente Zelhem.

 

Rond 1810, in de tijd van de Franse overheersing, is het paspoort geïntroduceerd. De voorloper van ons huidige paspoort was natuurlijk nog niet uitgevoerd met een pasfoto, maar had wel een duidelijke persoonsbeschrijving.

Le Sieur:  Herman Becking
Profession:  Maire de Zelhem
Natif de:   Zelhem
 Demeurant à:  Keppel
 Et allant à:  Clèves
 Signalement:  36 ans
 Agé de:  un mètre 930 m: 
 Taille:  brúns foncé
 Cheveux:  idem
 Sourcils:   rond
 Front:  bleux
 Veux:  ordinaire
 Nez:  grande
 Bouche:  rond
 Menton:  
 Visage:  long
 Signature du Porteur:  Herm Becking
 Signes Particuliers:   aucúns
 Fait à Doetinchem le 21 Juillet 1811.  E.J. Planten

 

06 1.043 Becking Herman 
Grafsteen H. Becking en M.L. Becking-Baas in Zelhem.
Foto: H.M.Somsen 

   Burgemeester Otto Pieter Bennewitz    Stichting Oud Zelhem
 Bron:  Oudheidkundige vereniging  Scherpenzeel  Artikel door:   H. Jonas en H.M. Somsen
 Naam:  Otto Pieter Bennewitz     
Roepnaam:  Otto    
In functie:  1867 - 1879    
Geboorteplaats:  Amsterdam Datum:   23-08-1820
Overleden te:  Zelhem Datum:   17-05-1879
Vader:  Dirk Lodewijk Bennewitz Moeder:   Carolina Ottolina Verweij
       
Gehuwd met:  Julia Theodora Petronella Cornelia Verweij    
Geboortedatum:  Geldermalsen, ± 1822 Overleden:   Scherpenzeel, 09-12-1865 
Trouwdatum:  06-09-1845 Plaats:   Geldermalsen
Vader:  Antonie Johannis Verweij Moeder:   Anna Theodora van Hamel
       
Zoon(s):       
Jan Willem Bennewitz Willem Karel Bennewitz 1869 te Zelhem
Jan Willem Bennewitz Willem Karel Bennewitz † 1869 Zelhem

 

Zoon(s):   Geboren/Overleden:  
  Anthonie Johannes Geboren/Overleden:    00-00-00/  24-12-1852
  Willem Carel Geboren/Overleden:       ± 1843/  08-04-1869
  Jan Willem Geboren/Overleden: 22-06-1846/  11-02-1862
  Dirk Antonie Geboren/Overleden: 24-02-1849/
  Otto Pieter Geboren/Overleden: 06-12-1856/
  Daniel Theodorus Geboren/Overleden:           1861/

 

Anna Theodora Bennewitz jpg Anthonia Johanna Bennewitz
Anna Theodora Bennewitz Antonia Johanna Bennewitz

 

Dochter(s):        Geboren/ Overleden:   
  Anna Theodora  Geboren/ Overleden: 22-09-1847/ 27-10-1922
  Carolina Ottolina Geboren/ Overleden: 29-12-1852/ 25-11-1874
  Antonia Johanna Geboren/ Overleden: 06-08-1855/ 07-02-1920

 

Heeft gewoond aan: Koestraat / Burgem. Rijpstrastraat 5

 

 

handtekening Bennewitz

 

Otto Pieter Bennewitz werd in 1820 in Amsterdam geboren als zoon van de bekende zilversmid Dirk Lodewijk Bennewitz hij verliest zijn vader als hij pas 1½ jaar oud is. Hij heeft zijn vader niet gekend en groeit op met zijn moeder en stiefvader Jan Willem Kerkhoven.

Bennewitz is een erg on-Hollandse naam. Waarschijnlijk afkomstig uit Oost-Duitsland of nog verder uit Polen. In 1730 vestigde zijn voorvader zich als degenmaker in het Duitse Herford. In 1785 komt de grootvader van Otto Pieter naar Amsterdam alwaar hij zilversmid wordt.

Otto Pieter Bennewitz groeit op in een kunstzinnig en gefortuneerd gezin. Al vroeg legt hij zich toe op de schilder- en tekenkunst. Hij krijgt twee tentoonstellingen in Amsterdam van zijn werk, vooral landschappen met kastelen of een haventje. In dezelfde tijd ontdekte hij ook de politiek en weldra was hij burgemeester van Scherpenzeel (1854-1868), hierna is hij burgemeester van Zelhem geworden.

In een bewaarde brief schrijft hij:

Waarde kinderen,
Gisteren toen ik aan u wilde schrijven kwam onverwacht mevrouw Romer en eenige oogenblikken later Willem V. van Keppel met Kee Renes, die er gelogeerd is en de kleine Willem. 
Van harte wensch ik u geluk met uwen feestdag waarde Renes. Ik schrijf u dit half slapende, daar ik eene zeer slechte nacht had en om ruim 5 ure alweder op mijns stoel zit. Ik had gedacht u wat aspergen te kunnen zenden, maar dat goed is ook al wispelturig. Vanmorgen was er geen en zend u dus maar wat ik heb. Vaarwel ik val in slaap, geloof mij.

Vader 
Zelhem 16 mei 1879

bennewitz bennewitz1
Burgemeester O.P. Bennewitz
Foto Iconografisch bureau, Den Haag

Burgemeester O.P. Bennewitz
Foto Iconografisch bureau, Den Haag

 

  DR. Maurits Anton Brants   Stichting Oud Zelhem
 Bron:  Parlement en Politiek  Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
Naam:  M.A. Brants    
Voornamen:  Maurits Anton    
 In functie:  1894 - 1906    
Geboorteplaats:  Vorden (Gld.) Datum:  11-06-1853
Overleden te:  Zelhem Datum:  29-11-1929
Vader:  Mr. Jan Isaäc Brants Moeder:  C.Z.J.M. van Löben Sels
       
Gehuwd met:  Jkvr. Rigtje Johanna van   Andringa de Kempenaer    
Geboortedatum:  Leeuwarden, 9-4-1853 Overleden:  Zelhem, 03-05-1923
Trouwdatum:  29 maart 1883 Plaats:  Leeuwarden
Zonen:  Jan Isaac Geboren/Overleden:  15-05-1884
Dochters:  Amelia Geerhardina Geboren/Overleden:  12-03-1887/19-12-1936
       
Heeft gewoond aan:   Koestraat / Burgem.   Rijpstrastraat 5. Daarna   Halseweg 10    
       
Onderscheiding: Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw    

 

Brants halseweg10 1 1 Brants halseweg10 1 2
Halseweg 10 Eerste steen

  

 brants
Dr. M.A. Brants

Bioloog die drie jaar ARP-Tweede-Kamerlid voor het district Ede was. Gelieerd aan de familie Van Asch van Wijck (een zwager van hem was een broer van twee ARP-Kamerleden) en zwager van een ARP-Kamerlid. Na leraar biologie te zijn geweest burgemeester in Zelhem. Vroeg in de Kamer onder meer aandacht voor de vivisectie. Sloot zijn loopbaan af als burgemeester van Schiedam.

Loopbaan
- leraar plant- en dierkunde Gemeentelijke H.B.S. te Zutphen, van 19 september 1881 tot 1 januari 1895
- leraar natuurlijke historie Burgerdag- en avondschool te Zutphen, van 19 september 1881 tot 1 januari 1895
- burgemeester van Zelhem, van 1 januari 1895 tot 1 januari 1907
- lid Provinciale Staten van Gelderland voor het kiesdistrict Doesburg, van 15 oktober 1901 tot december 1906
- lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het kiesdistrict Ede, van 11 maart 1903 tot 29 december 1906
- burgemeester van Schiedam, van 1 januari 1907 tot 1910

Opleiding
- wis- en natuurkunde (niet voltooid) Rijksuniversiteit te Utrecht 
- biologie (gepromoveerd op dissertatie) Rijksuniversiteit te Utrecht tot 1881

Amalia Gerardina brandts

Dochter Amelia Gerardina Brants

Foto uit collectie Eef Oosterink
Brandts Nieuwe Rotterdamsche Courant 30 11 1929

Krantenartikel uit Nieuwe Rotterdamsche Courant 30-11-1929

Graf 3.066a M.A. Brandts  
Grafsteen Fam. Brants in Zelhem.
Foto: H.M. Somsen