Burgemeester Otto Pieter Bennewitz    Stichting Oud Zelhem
 Bron:  Oudheidkundige vereniging  Scherpenzeel  Artikel door:   H. Jonas en H.M. Somsen
 Naam:  Otto Pieter Bennewitz     
Roepnaam:  Otto    
In functie:  1867 - 1879    
Geboorteplaats:  Amsterdam Datum:   23-08-1820
Overleden te:  Zelhem Datum:   17-05-1879
Vader:  Dirk Lodewijk Bennewitz Moeder:   Carolina Ottolina Verweij
       
Gehuwd met:  Julia Theodora Petronella Cornelia Verweij    
Geboortedatum:  Geldermalsen, ± 1822 Overleden:   Scherpenzeel, 09-12-1865 
Trouwdatum:  06-09-1845 Plaats:   Geldermalsen
Vader:  Antonie Johannis Verweij Moeder:   Anna Theodora van Hamel
       
Zoon(s):       
Jan Willem Bennewitz Willem Karel Bennewitz 1869 te Zelhem
Jan Willem Bennewitz Willem Karel Bennewitz † 1869 Zelhem

 

Zoon(s):   Geboren/Overleden:  
  Anthonie Johannes Geboren/Overleden:    00-00-00/  24-12-1852
  Willem Carel Geboren/Overleden:       ± 1843/  08-04-1869
  Jan Willem Geboren/Overleden: 22-06-1846/  11-02-1862
  Dirk Antonie Geboren/Overleden: 24-02-1849/
  Otto Pieter Geboren/Overleden: 06-12-1856/
  Daniel Theodorus Geboren/Overleden:           1861/

 

Anna Theodora Bennewitz jpg Anthonia Johanna Bennewitz
Anna Theodora Bennewitz Antonia Johanna Bennewitz

 

Dochter(s):        Geboren/ Overleden:   
  Anna Theodora  Geboren/ Overleden: 22-09-1847/ 27-10-1922
  Carolina Ottolina Geboren/ Overleden: 29-12-1852/ 25-11-1874
  Antonia Johanna Geboren/ Overleden: 06-08-1855/ 07-02-1920

 

Heeft gewoond aan: Koestraat / Burgem. Rijpstrastraat 5

 

 

handtekening Bennewitz

 

Otto Pieter Bennewitz werd in 1820 in Amsterdam geboren als zoon van de bekende zilversmid Dirk Lodewijk Bennewitz hij verliest zijn vader als hij pas 1½ jaar oud is. Hij heeft zijn vader niet gekend en groeit op met zijn moeder en stiefvader Jan Willem Kerkhoven.

Bennewitz is een erg on-Hollandse naam. Waarschijnlijk afkomstig uit Oost-Duitsland of nog verder uit Polen. In 1730 vestigde zijn voorvader zich als degenmaker in het Duitse Herford. In 1785 komt de grootvader van Otto Pieter naar Amsterdam alwaar hij zilversmid wordt.

Otto Pieter Bennewitz groeit op in een kunstzinnig en gefortuneerd gezin. Al vroeg legt hij zich toe op de schilder- en tekenkunst. Hij krijgt twee tentoonstellingen in Amsterdam van zijn werk, vooral landschappen met kastelen of een haventje. In dezelfde tijd ontdekte hij ook de politiek en weldra was hij burgemeester van Scherpenzeel (1854-1868), hierna is hij burgemeester van Zelhem geworden.

In een bewaarde brief schrijft hij:

Waarde kinderen,
Gisteren toen ik aan u wilde schrijven kwam onverwacht mevrouw Romer en eenige oogenblikken later Willem V. van Keppel met Kee Renes, die er gelogeerd is en de kleine Willem. 
Van harte wensch ik u geluk met uwen feestdag waarde Renes. Ik schrijf u dit half slapende, daar ik eene zeer slechte nacht had en om ruim 5 ure alweder op mijns stoel zit. Ik had gedacht u wat aspergen te kunnen zenden, maar dat goed is ook al wispelturig. Vanmorgen was er geen en zend u dus maar wat ik heb. Vaarwel ik val in slaap, geloof mij.

Vader 
Zelhem 16 mei 1879

bennewitz bennewitz1
Burgemeester O.P. Bennewitz
Foto Iconografisch bureau, Den Haag

Burgemeester O.P. Bennewitz
Foto Iconografisch bureau, Den Haag