Ds. Valentinus Weideman   (Weidemannus)    Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk  Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
 Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
 Naam:  Valentinus Weideman   (Weidemannus)    
 In functie:  1621 - 1626, naar   Doetinchem    
 Overleden te:  Doetinchem  Datum:  1636
       
 Heeft gewoond aan:  pastorie-wheeme Koestraat 1 
 nu Burgem. Rijpstrastraat 
   

 

Valentinus Weideman en Lambert Rotarius
Door G. Rijsdorp

1620 Lambert Rotarius

Op 4 oktober 1620 komen twee afgevaardigenden van Zelhem bij de Classis. Zij zeggen dat ze Lambert Rotarius, predikant te Hummelo en Olden Keppel, willen beroepen. De Classis raadpleegt Rotarius die zegt graag in zijn gemeente te willen blijven, maar het dringend verzoek van de Classis te willen volgen en naar Zelhem te zullen gaan. Valentinus Weydemannus, rector van de school in Borculo, zal hem dan in Hummelo en Olden Keppel opvolgen.

Op 7 juni 1621 klaagt ouderling Jan Eggink met nog een inwoner van Zelhem op de Classis dat ds. Rotarius niet naar Zelhem is gekomen. Ook hebben zij nog veel kosten moeten maken. De predikant verklaart daarop die kosten niet te kunnen betalen en hij moet daarvoor tekenen achterop het door Zelhem gezonden rekest. Achteraf blijkt dat hij iets dergelijks al eens eerder met Lichtenvoorde heeft gedaan. Op 30 April 1622 wordt nogmaals over die extra kosten vergaderd. Rotarius blijft waar hij is en Weideman gaat naar Zelhem.
Rector in Borculo van 1617-1620. Kandidaat-predikant Zelhem 29-8-1621. Doetinchem 20-7-1626. Overleden Doetinchem in november 1636.

De Classis past door de houding van Rotarius een ruil toe en benoemt per 29 augustus 1621 Weideman (Weidemannus) als predikant van Zelhem. In 1625 beschuldigt rigter Egbert Verstegen de predikant van ….. (is niet vermeld) en de Classis benoemt een commissie van zes personen. De rigter laat de aanklachten als zijnde een misverstand vallen en ds. Weideman wordt in ere hersteld. In 1626 krijgt hij een beroep naar Aalten, Bennekom en Doetinchem, waarna de Classis hem op 20 juli 1626 benoemt tot tweede predikant van Doetinchem.

Tijdens de 80jarige oorlog (1568-1648) heeft de kerk van Zelhem geleden onder het door Zelhem trekken in 1627 van de troepen van prins Frederik Hendrik met zijn Spaanse leger naar "de starke stad Grol" .