Ds. Rutgerus van Sijll    Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk   Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
 Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
 Naam:  Rutgerus van Sijll    
 In functie Zelhem:  09-06-1833 tot 01-02-1865    
 In functie NHK:  19-01-1873 tot 01-12-1885    
 Geboorteplaats:  Beusichem  Datum:  21-04-1807
 Overleden te:  Berg en Dal  Datum:  21-12-1889
 Vader  Huig Thomas van Zijl  Moeder:  Hendrina Beatrix Budding
Gehuwd ontmoet:  Grada Everdia Ebbink    
Geboortedatum:  08-07-1812 Winterswijk Overleden:  16-02-1870 Hengelo
 Trouwdatum:  26-08-1836  Plaats:  Winterswijk
       
 Kinderen:   Geboorte:  Overleden:
   Hugo Thomas Frederik  23-09-1838   
   NN 04-12-1839   † 04-12-1839
   Everdinus Hendrinus   Beator  17-07-1842   † 01-05-1862
   Janna Geziena Maria 29-08-1847   † 29-11-1871
   Gerardis Jurrianus   Didericus 24-01-1849   † 16-08-1849
   Gerhardus Jurrianus   Rutgerdinus 14-07-1852   † 23-02-1937
   Grada Everdina Josina ??-04-1855   † 21-07-1855
       
Heeft gewoond in: nieuwe-pastorie-1858 met schuur Doetinchemseweg 2    

 

Deze dominee had een boerenschuur, waar later voerman  Dimmendaal  woonde. Hij had een paar paarden en riet zelfs met paard en wagen naar de heide om schollen te halen. Van hem is de anekdote bekent dat hij tijdens de middagzang wel eens het spreekgestoelte vertrokken om de pin te verzetten van zijn grazende koe.

 

Rutgerus van Sijll
Door G.Rijsdorp

Geboren Beusichem 21-4-1807, overleden Berg en Dal 21-12-1889. Zoon van Huig Thomas van Sijll en Hendrina Beatrix Budding. Huwt 26-8-1836 akte 51 Winterswijk met Grada Everdina Ebbink *Winterswijk 8-7-1812 dochter van Frederikus Ebbink en Everdina Mellink. Vier kinderen worden geboren in Zelhem: Hugo Thomas Frederik *23-9-1838, Everdinus Hendricus Beator *17-7-1842, Janna Gezina Maria *29-8- 1847 en Gerardus Jurrianus Didericus *24-1-1849 die op 16- 8-1849 komt te overlijden. Kandidaat in de provincie Gelderland. Predikant te Zelhem vanaf 9-6-1833 tot 1-2-1865 wanneer hij op eigen verzoek met eervol ontslag gaat. Hij vertrekt uit Zelhem. Predikant Halle 19-1-1873 (hij is dan 65 jaar) tot zijn eervol ontslag op 1-12-1885.
Beroeping
Volgens de notulen van 11 februari zijn aanvankelijk zes namen genomineerd. Enige tijd daarna blijven daar drie namen van over en veertien dagen later is er een lijstje waar ds. Van Sijll bovenaan staat. Toch moet er iets aan de hand zijn geweest. Wanneer er op 1 april over de beroeping vergaderd wordt blijkt er een klacht te zijn. L. van Til zou zijn stem onder druk (van derden) op die van ds. Van Sijll hebben uitgebracht. De klacht is niet gericht tegen de beroepen predikant, maar tegen de beroepsprocedure. Uit de bijlagen16 kunnen we opmaken. G. Hillen heeft op 31 maart 1833 een lijst van verzonden brieven inclusief de vervaardigde portokosten. Het gaat om een ​​lijst van ruim veertig aangeschreven predikanten waaronder ds. Van Sijll. heeft heeft mannen predikanten uit het hele land aangeschreven. De portokosten totaal ƒ 12,42½. Per korte verbruikte portokosten 10 tot 30 cent en dat verschil in hoogte lag niet aan de afstand, maar mogelijk aan het gewicht. Amsterdam staat op de lijst met 10, maar ook met 30 cent. Beusichem waar ds. Van Sijll dan woont, staat op de lijst met 5 cent, maar ook met 20 en 25 cent. Twaalfeneenhalve gulden gedeeld door gemiddeld 20 cent zou op zestig brieven!

 Uit het feit dat tijdens de beroeping in 1833 ds. Van Sijll in Beusichem woont, de plaats waar hij ook in 1807 is geboren, valt op te maken dat Zelhem niet alleen zijn gemeente is, maar tevens de enige gemeente waar hij is begonnen eerste. Op de leeftijd van 57 jaar gaat hij al met emeritaat en dat heeft een reden, maar daarna verderop.

 Emolument wijn
In het hoofdstuk over de censura mores, de doop, het huwelijk en het avondmaal kunt u lezen over de onstichtelijke gevolgen van het besluit17 van 13 oktober 1834. De kerkvoogden stellen voor om de wijn voor het Heilig Avondmaal op een andere wijze beschikbaar te stellen. Maar dat zou ten koste gaan van zijn emolumenten. Toga
Op 13 oktober 1854 vraagt ​​ds. Van Sijll18 aan de kerkenraad van zij het goed vinden dat hij een toga gaat dragen. Zij keuren dat goed maar zeggen erbij de kosten niet te kunnen betalen. Na de kerkdienst van zondag 29 februari 1856 vergadert de kerkenraad (in die tijd was het heel gebruikelijk om op zondag te vergaderen). In de notulen van die vergadering staat de predikant die morgen voor het eerst het ambtsgewaad, de toga, gedragen. Die toga was hem door de colleges van kerkvoogden, notabelen en kerkenraad van de koster op een vererende wijze wijze. Men vond dat feit zo belangrijk, dat men vond het melden te maken in de kerkelijke krant. Enkele maanden later besluiten men zelfs een speciale togakast in de consistorie te laten maken. beschuldigen

Wanneer ds. Van Sijll ruim eenendertig jaar predikant in Zelhem gaat het fout! We schrijven 3 november 186419. Tijdens een speciale kerkenraadsvergadering geeft broeder Spijkers te kennen dat er in de gemeente bezwaren in omloop zijn tegen de wandel van hun leraar en herder. Het wordt ondersteund door de broeders Hillen, Buersink en Bolsenbroek. Men wil weten van de geruchten op waarheiden. Niemand van hen kan echter zeggen wie de geruchten heeft en ook geen bewijs tegen de wandel van de predikant. De predikant zelf heeft bij herhaling duidelijke dat de aantijgingen onterecht zijn, en hij zou graag zien dat de broeders de zaak zou plaatsvinden. Daarop volgt op 3 januari 1865 een bijzondere visitatie waarbij in eerste instanties ds. Van Sijll niet aanwezig is. Als hij wordt binnengeroepen krijgt hij de gelegenheid te verweren, wat hij doet ook doet. Na een lunchpauze van anderhalf uur komt men weer bij elkaar en de visitatoren zijn van mening dat de schuld van de predikant niet is bewezen, maar zijn onschuld evenmin. De visitatoren begonnen met een toespraak waarin de leden van alle drie colleges worden gemaand om met hun leraar in vrede en liefde het heil der gemeente te helpen. Wat er precies is voorgevallen staat nergens beschreven. Wel iets over het einde van zijn leraarschap en herder zijn in Zelhem. Enkele weken na de visitatie schrijft ds. Van Sijll dat hij ingaande 1 februari 1865 eervol ontslag zou willen hebben en met emeritaat zou willen gaan. Het is hem onmogelijk om direct de pastorie te verlaten en hij vraagt ​​om toestemming om een ​​​​​​andere woning te blijven gevonden. Hij zal de pastorie verlaten voordat er een nieuwe predikant komt.

 Toen de nieuwe pastorie in 1858 werd gebouwd, heeft hij een ijzeren hek aan de straatzijde laten en uitgevoerd, zoals uitgevoerd. Hij vraagtbedragin verband met zijn vertrek het van ƒ 127,- uit te betalen, wat inderdaad ook gedaan is.

 

   Ds. Gerdina Jacoba de Jong -   Baerends    Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk  Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
 Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
 Naam:  Gerdina Jacoba de Jong - Baerends    
 Roepnaam:  Inge    
In functie GK-Halle:
In functie Zelhem:
 03-07-1988 vertrok op 19-03-1995
 1995 - 29-6-2008 
   
Geboorteplaats:  Rheden   Datum:  29-01-1961  
 Vader:  E. Baerend  Moeder:  A.G. Reinders 
 Gehuwd met:  Roelof Tjitte de Jong    
 Trouwdatum:  01-05-1981 Plaats:  Tholen 
 Kinderen:   Geboren:  
   Paula A.     16-03-1985 * Lochem
   Anja E.    12-07-1987 * Lochem
   Wouter T.    02-03-1992 * Halle
       
Heeft gewoond aan:  pastorie-halseweg  Halseweg 21    

      

de Jong Baerends
Mevr. G.J. de Jong - Baerends

 

Mevr. G.J. de Jong - Baerends

door G. Rijsdorp

Gerdina Jacoba Baerends, *Rheden 29-01-1961. Dochter van E. Baerends en A.G. Reinders. Huwt Tholen 1-5-1981 Roelof Tjitte de Jong. Kinderen zijn Paula A. *Lochem 16-3-1985, Anja E. *Lochem 12-7-1987 en Wouter T. *Halle 2-3-1992. Theologische studie aan de universiteit van Kampen. Doctoraalstudie in de theologie Kampen 1986 afgesloten met de scriptie ‘Metamorfose, op zoek naar kernen van belijden’. Halle bij Zelhem 3-7-1988 predikant Gereformeerde kerk. Zelhem 19-3-1995 predikant federatie.


 
echtpaar de Jong Baerends Het echtpaar de Jong-Baerends

 Ds. Petrus Wilbrennink  Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk  Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
 Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
       
 Naam:  Petrus Wilbrennink    
 In functie:  1605 - 1611    
Overleden te:  Hengelo  Datum:  1613
       
 Heeft gewoond aan:  pastorie-wheeme Koestraat 1
 nu Burgem. Rijpstrastraat   
   

 
Petrus Wilbrennink
door G. Rijsdorp.

Kandidaat-predikant Hengelo en Zelhem 1605-1611. Ds. Wilbrennink blijft predikant in Hengelo en overlijdt aldaar in 1613. Hengelo en Zelhem vormden binnen de Classis Zutphen één kerkelijke gemeente. In de praktijk een te groot gebied voor één predikant. Tijdens de classis van 1 oktober 1610 wordt besloten dat beide zelfstandig worden en een eigen predikant krijgen.

 

   Ds. Laurens Johannes   Politton    Stichting Oud Zelhem
       
  Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk Artikel door:  H. Jonas en H. M. Somsen
 Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
 Naam:  Laurens Johannes Politton    
 In functie:  1988 - 1992    
 Geboorteplaats:  Samarinda Datum:  10-06-1944
 Gehuwd met:  Maria Assa   Trouwdatum:  30-03-1974 
       
 Kind:  Ratusera Mariani  Geboren:  16-09-1979 Indonesie
       

 

Laurens J. Politton
Door G. Rijsdorp

Polliton
Laurens Johannes Politton * Samarinda, Indonesie 10-6- 1944 op 30-3-1974 gehuwd met Maria Assa, geboren 15-6-1948. Zij hebben een dochter Ratusera Mariani *Indonesie 16-9-1979.

Laurens heeft na de hogere middelbare school, de technische faculteit en daarna de theologische faculteit te Tomohon gedaan, gevolgd door een Master of Ministry Studie aan het Trinity College te Singapore. Laurens is o.a. synodevoorzitter, gemeentepredikant, Lid Centraal Comité Ind. Raad van Kerken en lid alg. bestuur Ind. Protestantse kerken geweest. Vanaf 1985 docent aan de Theologische Faculteit te Tomohon in Sulawesi, het vroegere Celebes.

Maria Assa heeft na de middelbare handelsschool de theologisch faculteit te Tomohon gedaan, eveneens gevolgd door een Master of Ministry Studie aan het Trinity College te Singapore. Vanaf 1978 uitgezonden predikant, voorzitter commissie Voor Geloof en Kerkorde. Voorzitter vrouwenorganisatie van de kerk en coordinator werk onder geïsoleerde stammen. Vanaf 1985 docent aan de Theologische Faculteit te Tomohon.

 Een advertentie in dagblad Trouw van 11 april 1987 komt via ds. Van Dorp in het predikantenteam terecht en die spelen daarop in met het vergaren van informatie. Het gaat om het project ‘Missionaire Presentie en Assistentie’ uitgaande van het Hervormd Evangelisatorisch Beraad (H.E.B.). Al in 1972 is de gedachte ontstaan dat zending wederkerig moet zijn. Als het H.E.B. naar een zendingspredikant op zoek gaat wordt, na vele jaren wachten, gereageerd door een predikanten-echtpaar. Nader contact pakt positief uit. Nu gaat men op zoek naar een Nederlandse kerkelijke gemeente. Die zou vanaf januari 1988 voor een periode van vier á vijf jaar op basis van een parttime werkverband een Indonesisch predikantenpaar in de geloofsgemeenschap moeten opnemen en laten functioneren zoals andere aanwezige predikanten.

De reden waarom Zelhem reageert is de behoefte aan contact met iemand uit een andere cultuur, die meedenkt en ons een spiegel kan voorhouden. Iemand die van buitenaf wezenlijke vragen opnieuw kan stellen en waarop wij een antwoord zouden moeten geven. Van ons vraagt het extra werk, begeleiding en inspanning. Het is de bedoeling dat de predikanten gewoon in de eerste periode meedraaien in al het kerkenwerk ter plaatse. In de vervolgfase zullen ook regionale contacten gelegd moeten worden. De bevestiging en intrede van beide predikanten is op eerste Pinksterdag 22 mei 1988 in de Lambertikerk voor buitengewone werkzaamheden. Ruim vier jaar blijven beiden werkzaam in Zelhem. De uitzenddienst voor beide predikanten begint op 28 juni 1992. Zij gaan dan terug naar Sulawesi.