www.oudzelhem.nl
Huidig adres:
 
Vorig adres:  Brinkweg 38 Zelhem
Website:  
Opmerking:  Opgericht in 1960. Komt voort uit Vromen   Voor Verpakking.
 In 2000 is de productie verplaatst naar Cuijk.
Aan dit artikel werkten o.a. mee:  H. Jonas, H. M. Somsen en Willy Jansen

 ​
logo celtona celtona logo klaproos met naam


De start van productie in Zelhem: introductie van servetten.

Henk ten Eikelder celtona uitsnede Henk ten Eikelder heeft ons op weg geholpen om de geschiedenis van Zelhem in grote lijnen op papier te krijgen. We gaan deze keer met grote stappen door de geschiedenis heen. Later zullen we beslist op bepaalde perioden of vroeger gemaakte produkten terug komen.
Henk ten Eikelder heeft zich als taak gesteld zoveel mogelijk van vroeger boven water te krijgen.
Misschien hebt u thuis nog iets waardevols liggen. Geef ons dan een seintje. We zullen u er dankbaar voor zijn. We zijn ook bezig de geschiedenis van Cuijk in beeld te brengen. Tussen beide bedrijven blijkt al heel vlug contact te hebben bestaan. Maar dat leest u later wel. Omdat er tot nu toe niet aan systematische geschiedschrijving is gedaan, is het best mogelijk dat we hier en daar een verkeerd jaartal gebruiken of een andere fout maken. Het menselijk geheugen heeft nu eenmaal zijn beperkingen.
Henk ten Eikelder  

 

Henk ten Eikelder kwam in 1959 in dienst, dus hij kan zelf al een lange periode overzien. Een deel van de historie van Papier Doetinchem is verweven met die van het Zelhemse bedrijf. Een mooi verhaal, want de start van het bedrijf heeft alles te maken met het scheppen van een behoefte. Papieren servetten werden kort na de Tweede Wereldoorlog nog nauwelijks gebruikt. Toen de heer Van Veen samen met de heer Vromen de papierfabriek weer op poten zette, beschikten zij over een machine die een soort pakpapier maakte, maar het bleek ook mogelijk er zijdepapier mee te maken. Dit zijdepapier was geschikt voor servetten. In die periode kende men in Nederland en de rest van Europa alleen servetten die uit Zweden werden geïmporteerd. De oorlog ging goeddeels aan de Zweden voorbij en de ontwikkeling was er doorgegaan. We maakten tijdens de bevrijdingsdagen de servetten mee die de geallieerden in hun noodrantsoen meebrachten. Die zullen wel legergroen zijn geweest. De heer Vromen verloochende zijn joodse afkomst niet en zag handel in servetten. Voor de oorlog had hij in Zutphen een Kantoorboekhandel, waar ondermeer suiker- en puntzakken werden geplakt. In die tijd was hij dus in feite al met papierverwerking bezig.

DE EERSTE SERVETTENMACHINE

Met Van Veen van de Papierfabriek Doetinchem sprak hij op een goede dag af, dat Van Veen papier zou maken terwijl hij voor de verkoop zou gaan zorgen. Hij verkocht aanvankelijk alleen pakpapier. Na korte tijd kocht Vromen in Zweden een tweedehands servettenmachine (Nielsen & Pedersen), plaatste die machine in een hoekje van de Papierfabriek, kocht zijdepapier van Van Veen en ging servetten maken. Er was in feite sprake van twee bedrijven in één: een papierfabriek en een papiergroothandel. Sterk met elkaar verweven, doch wel met gescheiden boekhoudingen. Vromen gaf de servetten weg aan de klanten die bij hem kochten. Een markt voor servetten was er immers nog niet. Heel langzaam ontstond zo een circuit van servettengebruikers.

VOOR HET EERST VERKOPEN

De omzet steeg en steeg. Vromen besloot de servetten te gaan verkopen. Vromen Voor Verpakking was de slogan. Hieruit is uiteindelijk het Zelhemse bedrijf ontstaan. Een precieze startdatum is niet te noemen; het zal 1948 of 1949 zijn geweest. Dat wordt nog moeilijk als we ooit een jubileum willen vieren. In het begin speelde zich alles af in een kleine verwerkingshal in Doetinchem. In 1959 stonden er een stuk of drie servettenmachines, er kon damastpapier worden gemaakt, er was een polydrukmachine aanwezig voor het bedrukken en snijden van plastic zakken en er stonden enkele kastrolmachines (voor kast- en kaftpapier) en nog wat bijzondere apparatuur. De Papierfabriek Doetinchem was inmiddels zo gegroeid, dat voor de papierverwerking naar een andere ruimte moest worden omgezien. De beschikbare ruimte werd al gedeeld met de firma Edelpapier die plakband maakte. Henk ten Eikelder kwam half 1959 in dienst. Hij was eigenlijk medewerker van de papierfabriek, maar was tevens monteur voor de verwerking. Henk herinnert zich dat hij zelf nog voor een gereedschapskist moest zorgen. 


1959 Oude Verwerking Doetinchem 1959
1957 De afdeling verwerking bij Vromen Papierfabriek Doetinchem, de voorloper van Celtona. 
Foto: collectie Willy Jansen.

VERHUIZING NAAR ZELHEM

In 1958 werd een begin gemaakt met de bouw van het bedrijf in Zelhem. In september 1960 vond de officiële opening plaats. De naam was Vromen Verpakking. Er volgde vanaf die tijd een stormachtige ontwikkeling, die startte in een ruimte van totaal 100 bij 550 meter (de huidige oude laagbouw). Er werkten rond 50 mensen in 2-ploegendienst. Twee keer per week werden de goederen per spoor afgevoerd; de treinrails zijn inmiddels verdwenen.

stationsemplacement21960. Bij de bouw van Celtona kwam er ook een aftakking van het spoor Doetinchem-Zelhem bij de Brinkweg naar Celtona.

CELTONA

Tussen 1960 en 1965 werd het merk Celtona ingevoerd. Cuijk kwam in dit plaatje nog niet voor. Henk ten Eikelder graaft in zijn geheugen en meent dat er in die tijd een bedrijf in Engeland met de naam Celtona werd overgenomen. Celtona staat voor: Cellulose, Towels, Napkins. Hoe het precies was, is Henk nog aan het nagaan. Tot 1970 draaide het bedrijf onder de naam Celtona, men had zich langzamerhand losgeweekt van de Papierfabriek Doetinchem. In de periode 1965 - 1970 kwam Buhrmann - Tetterode in beeld. Celtona werd overgenomen.

papierverwerking Zelhem 1960 W. Jansen Vromen Voor Verpakking. Papierverwerking in Zelhem in 1960. Foto: coll. Willy Jansen

DE EXPORT PAPIERFABRIEK NIJMEGEN

In 1970 kwam er de Export Papierfabriek Nijmegen, waar Celtona Cuijk uit voortgekomen is, bij. Men was in Cuijk een papierfabriek met papierverwerkingsafdelingen aan het bouwen. Men verliet Nijmegen en Wychen. De Export Papierfabriek voerde de naam Nefa (afgeleid van Nederlandse Fabrikaat). De naam van de bedrijven vanaf die tijd Celtona-Nefa. Celtona stond min of meer voor de huishoudelijke papiersoorten en Nefa voor de hygiënische papierwaren. Na een jaar of zeven werd de naam Nefa verkocht aan een ander bedrijf dat disposables maakte. De naam Celtona, immers goed bekend in de markt, zal voorlopig wel blijven - nu onder de paraplu van JA/Mont.

Uit: Celtona Info 1e jaargang nummer 3 - juli 1991


De rol om zoveel mogenlijk boven water te krijgen over de geschiedenis van Celtona en te plaatsen op de website van oudzelhem is overgenomen door Willy Jansen.


 

Bedrijfsleiding Celtona Zelhem van 1960 tot het einde van Celtona Zelhem.

directie w directie w


Van 1960-1977 de heer Adriaanse (rechts op de 1e foto tijdens zijn afscheid)
Algemeen bedrijfsdirecteur Vromen Papierfabriek Doetinchem.
Van 1977-1986 de heer Olyslager (links op de foto samen met zijn vrouw)
Hij was bedrijfsleider Celtona Zelhem.
Van 1986 tot einde Celtona Zelhem, Joop Lieverdink, rechts Bedrijfsleider.
Foto: uit de Celtona Info van oktober 1991, collectie Willy Jansen 


De geboorte van Celtona

Celtona ontstond na het samengaan van de Nederlandse Exportpapierfabriek (Nefa) met Vromen Verpakking. De fabriek in het Brabantse Cuijk produceert met drie machines uit oud papier en cellulose per jaar ruim 40.000 ton tissue- en crêpepapier en maakt daarvan vele papierproducten, zowel ingekleurde, bedrukte als onbedrukte (wit). Het complex is bijna 100.000 m2 groot en omvat een eigen waterzuiveringsinstallatie, die vervuiling van de naastgelegen Maas met afvalwater voorkomt. 

Zelhem in Gelderland is gespecialiseerd in het decoreren en bedrukken van produkten voor zowel de consument als grootverbruikers. Celtona heeft in het bijzonder in Nederland inmiddels een belangrijk marktaandeel in zowel sanitair-hygiënische als tafelpapier produkten opgebouwd. Basis voor de goede resultaten zijn vooral de voortdurende research en investeringen in nieuwe produkten, technologie en apparatuur, de geperfectioneerde bedrukkingstechniek en het ongekend brede assortiment. Daarbij is de effectieve samenwerking tussen produktie, marketing en verkoop onontbeerlijk  Bovendien wordt hard gewerkt om de afzet via export extra impulsen te geven.

Bron: BT-intern/november 1987.

 


ONZE MOEDER: 
Papierfabriek Doetinchem.

In de dertiger jaren was uitgeverij/drukkerij Misset te Doetinchem in handen van de families Misset en Van Veen. Een dochter van Van Veen was getrouwd met Oscar Nettle die samen met zijn broer een papierfabriek in Tsjechië bezat. Toen de zonen Geert en van Veen aan het werk moesten, is het idee ontstaan om in Doetinchem met papierproductie te beginnen. In 1937 ging een in Duitsland gekochte 2e hands papiermachine in een voormalige steenhouwerij aan de Terborgseweg van start. Al snel na de oprichting kwam de tweede Wereldoorlog en in die periode kwam Bram Vromen, die in Zutphen de pakpapiergroothandel Abraham Vromen Papiercompagnie had gedreven als onderduiker in nauw contact met de familie Van Veen. Na de oorlog zijn de twee bedrijven samengegaan tot Vromen & Papierfabriek "Doetinchem" NV en de Papierfabriek kreeg in de volksmond de naam "Vromen". Vermeldenswaard is dat de gebroeders Nettle in 1948 hun papierfabriek in Tsjechië kwijtraakten aan het communistische regime en met hun families naar Nederland vluchtten. Beiden hebben nog een tijdje bij de papierfabriek gewerkt om vervolgens elk hun eigen Papierfabriek op te richten, Oscar in Elten (voortgezet door zoon Igor en lang geleden reeds gesloten) en zijn broer in Suameer/Bergambacht (toen nog SCA non woven productie). Tussentijds was Geert van Veen directeur geworden van de Misset-bedrijven (later opgegaan in Reed Elsevier resp. Senefelder Misset beide thans nog aanwezig in Doetinchem).

60-er jaren:

In 1963 was Vromen & Papierfabriek "Doetinchem" zelfstandig, een deel van de aandelen was op de beurs genoteerd, de rest was nog steeds in handen van de familie Vromen en Van Veen. In 1963 zijn alle aandelen verkocht het aan het pas opgerichte concern Bührmann-Tetterode (BT). Vromen & PD bestond toen uit vier afdelingen, te weten Vromen Papierhandel (95 personen), Papierfabriek (150 personen), Celtona te Zelhem (100 personen) en Waterpantser te Enschde (20 personen). Ook had het bedrijf deelnemingen, te weten 100% North of Ireland Papermil, 50% Edelpapier (partner Papierfabriek De Hoop) en 50% Pillo Pak (partner Golfkartonfabriek De Zeeuw).

Het pand van de Doetinchemse Papierfabriek staat gek genoeg midden in de stad. Toen ze in 1937 begonnen, stonden ze midden in de weilanden en is langzamerhand de stad ons hen heen gegroeid. De relatie tussen Celtona en de Papierfabriek is dus al heel oud. Ze leverden altijd al papier. De Papierfabriek en Celtona waren vele decennia "bloedbroeders". We zijn nadrukkelijk nooit concurrenten geweest, maar we vulden elkaar juist aan.

GridArt 20220807 143259756 1

Vromen Papierfabriek 1950-1960. Met uitzondering foto rechtsboven: 1960 Debby te Pas, productmanager bij Paper Projects en commercieel directeur Hans de Heus van Papierfabriek Doetinchem.
              
Paper Projects

Toen Celtona Zelhem in 1999 gesloten werd, heeft Papierfabriek Doetinchem twee machines overgenomen en zijn ze in een hal in Dinxperlo voor Celtona eindproducten gaan maken. Het betreft hier de zogenaamde Table Top producten. Die vestiging in Dinxperlo werd  later Paper Projects genoemd, om verschil te maken tussen de papierproductie en de nabewerking. Sinds juni 2007 is de vestiging in Dinxperlo gesloten en samengevoegd met Paper Projects (nabewerkingsafdeling) in Doetinchem. Jaren heeft Paper Projects  voor ons het 'nitty-gritty' business en wel het kleinere complexere werk. We vormden toen samen de meest efficiënte keten naar de eindgebruiker in Table Top land in heel Europa. Korte lijnen en halve woorden. Het was overduidelijk: de verstrengeling tussen Papierfabriek Doetinchem en Celtona leverde niets dan goeds op. 

ONZE FAMILIE:

De Nederlandsche Export Papierfabriek N.V. werd in 1919 gesticht door de uit Sunderen in Nordrhein-Westfalen afkomstige Hoppenhöfer, eigenaaroprichter van vijf fabrieken in Duitsland. Na de Eerste Wereldoorlog bestond er in het buitenland weerstand tegen Duitse producten. Om toch zijn voorheen export naar Engeland te herstellen kocht Hoppenhöfer een leeg fabrieksgebouw in Nijmegen om van daaruit onder Nederlandse vlag toiletpapier te kunnen exporteren. In 1925 kreeg Nijmegen de eerste toiletpapiermachine in Nederland, in 1930 door een machine voor zijde papier, een product waarvan onder meer gekleurde servetten werden gemaakt. Drie jaar later begon men met de productie van celstofwatten voor verpakkingsdoeleinden, ook in zeer fijn hooggebleekte kwaliteit, geschikt voor ziekenhuizen. In 1934 werd uit deze celstoffenwatten het eerste NEFA damesverband geproduceerd, een artikel dat uitgroeide tot een der meest verkochte producten in Nederland.

advertentie Nefa damesverband

Peter van der Zand: "In de jaren 60 was het marktaandeel van het Nefa damesverband 70 tot 80% op de Nederlandse markt. Het damesverband werd in die tijd verkocht via drogisterijen. De supermarkten kwamen op en de leiding wilde ook via dat verkoopkanaal gaan leveren. De drogisterijwereld pikte dat niet en stopte met de verkoop. Verkoop in de supermarkten was geen succes en men wilden terug naar de drogisterijen. Die weigerden en dat was fataal voor het merk en product".

Nog voor de Tweede Wereldoorlog werd begonnen met celstofwegwerpluiers en papier waren voor andere hygiënische en huishoudelijke doeleinden. Als vijandelijk eigendom werd de fabriek na de Tweede Wereldoorlog door het Nederlandse Beheersinstituut overgenomen en vervolgens verkocht aan de vroegere administrateur van het bedrijf H.B. Jacobs. In 1970 werd de Nederlandsche Export Papierfabriek opgenomen in de Bührmann Tetterode groep. De in 1960 gestichte nieuwe vestiging in Cuijk, de huidige vestiging, nam de productie in de zeventiger jaren geheel over. Het Nijmeegse pand aan de Tollenstraat werd in 1977 gesloopt.

 Export papierfabriek zestiger jaren W. Jansen w
De Nederlandsche Export Papierfabriek N.V. te Nijmegen in de 50-er jaren.

Celtona Cuijk

Bericht uit De Echo van 28 oktober 1960. Belangrijke nieuwe industrie te Cuijk. N.V. Exportpapierfabriek bouwt moderne fabriek op het Havenindustrieterrein te Katwijk. MET DE BOUW WORDT SPOEDIG BEGONNEN. Na langdurige en moeizame onderhandelingen, waarbij diverse moeilijkheden moesten worden overwonnen, is deze week volledige overeenstemming bereikt tussen de N.V. Export Papierfabriek te Nijmegen en het gemeentebestuur van Cuijk over de bouw van een moderne papierfabriek op het nieuwe industrieterrein te Katwijk. De benodigde vergunningen werden bereids verkregen en het aannemingsbedrijf Peters te Boxmeer zal spoedig met de bouw beginnen.
Voor de nieuwe fabriek is in Duitsland de grootste papiermachine in haar soort van heel Nederland in aanbouw.


machinehal steigers w 1Machinehal voor de papiermachine / doubleermachine 2 in Cuijk.
Foto: collectie Willy Jansen

 

Bührmann-Tetterode

Een belangrijke gebeurtenis in de ontwikkeling van Papierfabriek Doetinchem was in 1963 de fusie van de Amsterdamse bedrijven Bührmann Papiergroothandel en Lettergieterij Amsterdam v/d Tetterode tot Bührmann-Tetterode (BT). Binnen enkele weken trad ook Vromen & Papierfabriek Doetinchem toe, evenals Edelpapier Doetinchem dat voor 50% eigendom was van Papierfabriek Doetinchem. De overige 50% van Edelpapier behoorde aan De Hoop in Eerbeek. Celtona Zelhem maakte tot 1971 deel uit van de onderneming. In dat jaar nam BT de Nederlandsche Export Papierfabriek (NEFA) in Nijmegen/Cuijk over en vormde daar na samen met Celtona de Celtona-Nefa BV, later Celtona BV genoemd.

Binnen het Bührmann-Tetterode concern waren bedrijfsbrandweerwedstrijden, "En ik kan me herinneren dat wij ook wel eens een wedstrijd verloren hebben", herinnert zich Bernard Eelderink. "Het was op een gegeven ogenblik zo dat we met twee teams aan die bedrijfsbrandwerwedstrijden deelnamen en dan werden we één en twee. Was voor de andere niet zo leuk".


Bedrijfsbrandweer 1977 78 webBedrijfsbrandweer 1976. Foto: collectie Willy Jansen

bedrijfsbranweer avond
1977 Bedrijfsbrandweer instructie avond. Foto: collectie Willy Jansen.

 

Celtona Zelhem

De basis van Celtona Zelhem NV was gelegen in Vromen Papierfabriek Doetinchem. Daar werd oorspronkelijk met een papierverwerkingsafdeling begonnen die dermate snel expandeerde dat werd besloten voor de verwerkingsafdeling een nieuwe fabriek te bouwen in Zelhem Vromen Voor Verwerking.

De productie omvatte allerlei papierwaren voor hygiënische  en huishoudelijke doeleinden, de meeste behorende tot de zogenaamde wegwerpartikelen. Dat waren bijvoorbeeld papieren handdoeken, witte en bedrukte servetten, bedrukt cadeau, sinterklaas en kerst inpakpapier, kastpapier met een versterkend plastic deklaagje, kaftpapier, damast vellen en rollen, placemats en druppelvangers (=onderzetters). Vele jaren werd al het te verwerken papier geleverd door Vromen Papierfabriek N.V. Doetinchem.

In de beginperiode van Celtona heeft de aan- en afvoer van materialen en gereed product nog via het spoor verlopen. De spoorlijn liep oorspronkelijk van Doetinchem naar Ruurlo en onder andere De naastliggende houthandel Oldenboom heeft heel veel van zijn hout aangeleverd gekregen met wagons. Er was een zijtak die naar de achterkant van Celtona leidde, waar grondstoffen en gereed product met wagons aan- en afgevoerd werden. Deze spoorlijn is gesloten in 1972 en in 1977 zijn de rails opgebroken. Toen kwam alles per vrachtwagen, maar de laadkuil met het perron waren tot de afbraak van het gebouw nog steeds aanwezig.

station15Het rangeren van locomotief 364 naast het Celtona spoor, om bij Celtona te komen.
Foto uit de coll. van Gerrit Garretsen. 

brinkweg38 2Luchtfoto met goed zichtbaar het spoor naar Celtona. Foto coll. Eef Oosterink.

 De komst van Celtona in 1961 betekende voor Zelhem in zekere zin het begin van het industriële tijdperk. In het voorwoord van het magazine van Stichting Industrieel Kontakt Zelhem (IKZ) uit 1969 vermeldt de toenmalige burgemeester jahr. mr. H.G. van Holthe tot Echten: "Velen zien Zelhem nog als een uitsluitend agrarische gemeente met veel natuurschoon en mogelijkheden voor recreatie. In werkelijkheid neemt de plaatselijke industrie, vooral de laatste jaren, in toenemende mate een belangrijke plaats in voor de werkgelegenheid.". In 1972 meldt dezelfde burgemeester dat "In verband met de afvloeiingsregeling van arbeidskrachten uit de landbouw die een zaak van het hoogste belang is.

Zelhem luchtfoto ZW 1963 F. Giesen
1963 Luchtfoto van het industrieterrein met rechts de 'Celtona' gebouwen. Foto: F. Giesen.

In het bestemmingsplan voor het dorp Zelhem is toentertijd ruimte gereserveerd voor industrie. Binnen een periode van ongeveer zes jaar is de circa elf hectare beschikbare industrieterrein verkocht en hebben zich daar een zestiental nieuwe bedrijven gevestigd met aan het milieu van Zelhem aangepaste lichte en schone industrieën. Een van de bedrijven is Celtona geweest. De bouw van de fabriek, de Verwerkingsafdeling Celtona producten van het moederbedrijf Vromen Papier & Papierfabriek Doetinchem N.V. heeft in 1960 plaatsgevonden aan de Brinkweg 38 in Zelhem, waarbij in 1964, in 1967 en in 1970 nog uitbreidingen zijn toegevoegd. 
My beautiful pictureDe 'Sik' kon zodoende ook naar het laadperron van Celtona. Foto: H. Scheffer.

Verwerkingsafdeling Celtona is in 1946 aan Vromen Papier & Papierfabriek Doetinchem N.V. toegevoegd. De Papierfabriek was al in 1937 door de heren G. en B.C.H. van Veen in samenwerking met de uitgeversmaatschappij Misset in Doetinchem opgericht. Opmerkelijk was het gebruik van oud papier als grondstof voor nieuw papier. Er zijn veel overnames geweest in de papierindustrie, zo ook voor Celtona. Zoals gezegd bracht Vromen de papierververwerkingsafdeling in 1963 over naar Zelhem. In die tijd, in 1963, fuseerden de Amsterdamse bedrijven Bührmann Papiergroothandel (waartoe sinds 1926 ook de Zutphense N.V. Gelderse Papier Maatschappij v/d Volkertsz behoorde) en Lettergieterij Amsterdam v/h Tetterode tot Bührmann-Tetterode (BT). Enkele weken later trad ook Vromen Papier & Papierfabriek Doetinchem, inclusief Celtona, toe tot dit conglomeraat.Alcohol.

Aandacht voor het milieu is altijd aanwezig geweest in de papierbranche, maar ook in de geest van de tijd. Het bestuur van IKZ schrijft in zijn voorwoord van Zelhem, uw woon- werk- en leefgemeenschap (1972): "Wij in Zelhem mogen ons gelukkig prijzen met een SCHONE industrie die geen afbreuk doet aan de natuurlijke omgeving".

De papierindustrie werd ook gehouden aan steeds strengere milieunormen. Bij Celtona in Zelhem werden inkten gebruikt op alcoholbasis. Vanwege de steeds strengere emissienormen heeft dit onder andere de doorslag gegeven voor het vertrek in 2000 naar Celtona Cuijk. In Cuijk werd toen al geruime tijd geen toestemming meer gegeven voor het drukken met inkten op alcohol basis, maar werden uitsluitend watergedragen inkten toegepast.

De alcohol inkten waren van invloed op de werkomstandigheden bij Celtona in Zelhem. Een vroegere werknemer, Arnnold Elsenaar, herinnert zich: "Als je daar eenmaal in werkt, dan merk je het niet meer. Ik heb wel eens gehoord dat jongens 's avonds naar huis gingen. Die werden aangehouden, moesten op een pijpje blazen en dat pakte gelukkig negatief uit. Alleen vanwege die alcohollucht".
GridArt 20220701 185509633

Kees van der Voort (l) en Jan van Mourik buigen zich over het geschikt maken van flexodrukmachines voor watergedragen inkten.


Naamsbekendheid in heel Europa

 

In de reclame-uitingen van Celtona zijn drie verschillende logo's te onderscheiden. Het eerste eigen meest voorkomende logo is een klaproos, in zwarte lijnen. Het tweede logo, een zwart vierkant met daarin een gedraaid wit vierkant, is dat van Bührmann-Tetterode verbonden met de naam Celtona. En het derde logo, een rand zwart logo met een wit kruis daarin met de naam Celtona als opvolger van het Celto-logo van de cellulose handdoeken van Vromen uit de jaren vijftig van de vorige eeuw.

De producten van Celtona bereikten de consument via warenhuizen, supermarkten en drogisterijen. Ook werden grootgebruikers bediend zoals ziekenhuizen, horecabedrijven en scheep- en luchtvaartmaatschappijen. Het afzetgebied van Celtona was niet alleen het binnenland, maar ook het buitenland. 
drogistententoonstelling Den Haag 1960Drogistententoonstelling Den Haag 1960
Celtona op Horecava 1978
Celtona  op Horecava beurs in 1978. Foto: collectie Willy Jansen

 

Trots wordt in de bedrijfspresentatie van Celtona in het I.K.Z.-blad uit 1972 vermeld: 'Export vindt in hoofdzaak naar Europese landen plaats. Dat betekent dat monsieur Jean du Pont te Parijs zijn handen droogt aan eenzelfde Celtona handdoekje als mijnheer Jan Bruggeman in Amsterdam en ook dat Liselore Schmitz in Duisburg haar neusje snuit in net zo'n papieren zakdoekje als Liesje Smit in Doesburg'.

Een reclamefilmpje uit 1982, waarin onderzoek wordt gedaan naar toiletpapier, keukenrollen en servetten, meldt de slogan: Celtona papier waar over is nagedacht. In datzelfde jaar werden door Celtona speciale servetten gedrukt en aangeboden ter gelegenheid van de officiële heropening van het gemeentehuis in Zelhem op 17 februari 1982. Een commercial uit 1986, waarin cadeaupapier, servetten en kastpapier werden aangeprezen, meldt Celtona papier, dat gebruik je voor je plezier.


celtona 9

Advertentie uit gemeentegids Zelhem 1988.


In september 1979 was er nog een grote consumentenactie voor de verkoop van servetten, toiletpapier, tissue keukenrollen en papieren zakdoekjes. Daarbij stond de bekende televisiepresentator Willem Ruis nog centraal. Willem Ruis werkte, eigenlijk tegen zijn principes in, mee aan reclamecampagnes. Het deed zijn gevoel voor ironie goed, dat het voor wc-papier was. Alleen vond hij het jammer dat Celtona niet van zijn suggestie gebruik maakte om zijn hoofd op het papier in plaats van op de verpakking te zetten.

Willem Ruis 1979 Advertentie 1979. Foto: collectie Willy Jansen

 


James River gaf beste garanties voor toekomst.
Celtona onder Amerikaans / Italiaanse directie.

Bron: De Gelderlander 19 juli 1989. 

Omdat de Amerikaanse/Italiaanse combinatie James River Corporation en Gruppo Ferruzi de beste garantie biedt voor het behoud van de werkgelegenheid bij de Celtona-bedrijven in Zelhem en Cuijk ligt overname door dit concern het meest voor de hand.
Andere kandidaten, van wie er in de markt waren voor Celtona, konden die garanties niet bieden.

Arbeidscontracten
Een aantal garanties, waaronder naleving van de thans lopende arbeidscontracten voor het personeel in Zelhem en Cuijk, is inmiddels al door James River en Gruppo Ferruzi afgegeven. Overige garanties zullen in de nog lopende onderhandelingen worden besproken. Directeur F. Année van Celtona verwacht dat de onderhandelingen tussen het moederbedrijf Bührmann Tetterode en de Amerikaanse/Italiaanse combinatie in de loop van dit jaar worden afgerond. Volgende week vragen de directies Bührmann en Celtona een advies van de ondernemingsraden over de overnameplannen. Bij Celtona in Zelhem werken 120 mensen, in de vestiging Cuijk ruim 400 mensen.
De heer Année zegt dat Celtona nu te maken zal krijgen met Amerikaans management en toont zich daarover niet ontevreden. In hoeverre de overname consequenties heeft voor de leiding van de beide Celtona-bedrijven en het produktiepakket is nog niet duidelijk. Celtona produceert tissues en papierwaren voor de horeca en huishoudelijk gebruik. Zowel het Zelhemse en Cuijkse bedrijf zijn, aldus de heer Année, zeer winstgevend. De bijdrage van het Ierse Invercon Papermills aan het bedrijfsresultaat neemt de heer Année 'wat magerder'.

Investeringen
De tissue-bedrijven van Bührmann Tetterode waren vorig jaar voor een omzet van 280 miljoen gulden. Het James River-concern schat de omzet voor dit jaar op 650 miljoen dollar. Het concern heeft belangen in tissue-bedrijven in Frankrijk, Spanje, Italië en Turkije, samen met de Italiaanse partner Gruppo Ferruzi dat zich toelegt op agrarische en chemische activiteiten.
De afstoting van de tissue-divisie van Bührmann Tetterode werd dit voorjaar aangekondigd na een intern strategisch onderzoek. Daaruit bleek dat Bührmann de noodzakelijke investeringen in de versterking van de tissue-divisie niet op kon brengen en dat afstoting een logische stap was. James River, na Scott, het grootste papierconcern ter wereld beschikt daarentegen over een miljarden vermogen. "Geld zat", aldus de heer Année. De verwachting is dat de Celtona-bedrijven na overname een sterkere positie zullen krijgen op de Europese tissue-markt.

GridArt 20220801 205141560 Frans Ane

Werkgelegenheid
Celtona directeur Frans Année sluit niet uit dat het produktiepakket in Zelhem en Cuijk na de overname zal worden uitgebreid en dat de werkgelegenheid bij beide bedrijven daardoor zal toenemen. Sinds bekend werd dat de Celtona-bedrijven verzelfstandigd zouden worden is het personeel op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De overname komt voor hen dus niet als een verrassing.

 

Frans Année  Tussen 1990 en 2000 was Celtona Zelhem ZEER SUCCESVOL. Jaren met veel investeringen, innovatieve productiemethoden en technieken, milieuvriendelijke innovatieve maatregelen, vergaande nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Arbo en veiligheid en vooral grote winstmarges. Celtona liep niet alleen voorop in Nederland, maar ook binnen het concern en Europa. 

Een geweldige onderneming waarbij de mensen nog voorop stonden en de saamhorigheid van toen ons altijd bij zal blijven.

 

Meer informatie over de geschiedenis van Celtona na de bedrijfs foto's en stukken uit de Celtona info (het personeelsblad van Celtona Nederland NV.)


 

In 1972 besloeg het bedrijf 12.000 m2 en werkten er circa 130 mannen  en vrouwen, merendeels wonend in Zelhem en omgeving. Daarnaast waren thuiswerkers aan het bedrijf verbonden aan het bedrijf die inpakwerkzaamheden verrichten.


celtona 1Voorkant gebouw met kantine, monsterkamer, administratie, bezoekers ingang, receptie, secretariaat en kantoor bedrijfsleider.
Bron: Foto's: IKZ (Industriële Kring Zelhem) - woon - werk- en leefgemeenschap 1972.

celtona 2 W. JansenGebouw met het spoor aan de achterzijde met de naastliggende houthandel Oldenboom.
Bron: Foto's: IKZ (Industriële Kring Zelhem) - woon - werk- en leefgemeenschap.

celtona 3
Rotatiedrukmachine Olympia voor het bedrukken van kast- en inpakpapier en kerst/paars tafellaken en lopers.
Bron: Foto's: IKZ (Industriële Kring Zelhem) - woon - werk- en leefgemeenschap.


celtona 7
De handdoeken afdeling. Twee handdoekenmachine in werking met de instructie op de machine 'doe nooit twee kwaliteiten in de doos'. De afdeling van Mehmet Dilaver met onze Turkse collega's.
Bron: Foto's: IKZ (Industriële Kring Zelhem) - woon - werk- en leefgemeenschap.

celtona 4
De inpakafdeling met de servettenpakjes machines.
Bron: Foto's: IKZ (Industriële Kring Zelhem) - woon - werk- en leefgemeenschap.

celtona 6
De inpakafdeling met het sorteren van de pakjes servetten assorti en kast-kaft en inpakpapier.
Bron: Foto's: IKZ (Industriële Kring Zelhem) - woon - werk- en leefgemeenschap.

celtona 5

Magazijn gereed product. Met o.a. damastvellen in bruinpakpapier.
Bron: Foto's: IKZ (Industriële Kring Zelhem) - woon - werk- en leefgemeenschap.

Celtona 1977
Advertentie uit 1977 in het Contact Vorden. 
brinkweg38 1

 Luchtfoto Omgeving Celtona en Oldenboom. Foto uit de coll. van Eef Oosterink
Foto: uit collectie Willy Jansen


 

MENSEN AAN HET WERK uit BT-Intern/september 1984.

Een fotoreportage van de werkende mensen bij Celtona in het Gelderse Zelhem, even boven Doetinchem. Het bedrijf telt rond 100 medewerkers en houdt zich uitsluitend bezig met produktie; de directie van de twee Celtona-bedrijven en alles wat met verkoop, boekhouding e.d. te maken heeft zijn in Cuijk te vinden. In de grote hallen staan tientallen productiemachines, die de omvangrijke Technische Dienst voor het merendeel zelf heeft omgebouwd en aangepast aan de behoeften. Daarmee wordt een uitgebreide reeks papieren producten gemaakt: servetten (ruim één miljard per jaar), placemats, tafelkleden, damast, kast- en kaftpapier en luxe verpakkingspapieren.


GridArt 20220630 193509663 Telefoniste/receptioniste Tiny Schutter in gesprek met secretaresse Yvonne Hogers.
Chef administratie Willy Jansen en medewerkster Carla Temming-Rietberg bekijken de dagelijkse registratiestroom op het beeldscherm.
In de monsterkamer verzamelen, registreren en bewaren de dames M. Jansen (l) en A. Kappert monsters van de producten en stellen daaruit uiteenlopende sets samen.
De inkoop en de dagelijkse planning zijn bij G. Nijland (l) en R. de Kock in goede handen.

GridArt 20220630 193717820 Heftruckchauffeur M. Lieverdink regelt de juiste belading van de vrachtwagens die de dagelijkse goederenstroom naar Cuijk verzorgen.
Nauwkeurigheid is troef als D. Vels (l) onder het wakend oog van B. Eelderink, rubber stempels in register op een drukcilinder plakt.
Een aantal medewerkers van de technische dienst bezig in de werkplaats. V.l.n.r. J. v.d. Beld, J. Berendsen, een vakantiehulp, J. Rozendal, een tweede vakantiekracht en M. Messing.
In zijn domein, de inktkeuken, zorgt W. Smeenk voor schone inktbussen. Hier verplaatst hij een stapeltank.

GridArt 20220630 193926507 S. Yagci verwisselt één van de vier papierrollen van de Bretting servettenmachine.
W. Nijenhuis (r) en tijdelijke kracht P. Bruggeman zien nauwlettend toe of de productie van de servettenmachine 13 wel aan de eisen voldoet.
Het inpakken van vellen damastpapier gebeurt hier vakkundig door A. Bektas (l) en S. Cakir.
Rollen kaftpapier worden verpakt door Rikie Brekveld, waarbij G. Wassink aansluitend de volle pallets afvoert.


Een groot bord vol dampende stamppot boerenkool met geurige rookworst en gevuld met een 'kuiltje' jus.

Deze traditie was er al ten tijde dat Vromen & Papierfabriek "Doetinchem" toen nog in handen van de families Vromen en Van Veen. Daarom aten alle werknemers samen met de directie elk jaar in December boerenkool. Voor het eerst gebeurde dat al in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

boerenkoolmaaltijd 1957
1957-Boerenkool maaltijd bij Vromen Voor Verwerking. Dat het er vrolijk aan toe ging bewijst deze foto wel . De directie zorgde zelf voor een stukje vrolijkheid.
v.l.n.r:Hans Hoefman, Anton Peters en zijn broer Gerrit Peters of Hendrik Hartgerink.
Foto: collectie Willy Jansen

Boerenkool eten is een traditie, die teruggaat tot 1641. Stamppot is een typisch Hollands en het stamt uit de Middeleeuwen. Vroeger werkten we in de zomer op het land. Om dat zware werk te kunnen doen, deden we in de winter extra energie op door 'stevige te eten. De combinatie van aardappelen, boerenkool, worst of spek zorgde bovendien voor een extra laagje vet om onszelf warm te houden. Een groot bord vol dampende stamppot met geurende rookworst en gevuld met een 'kuiltje' jus.

boerenkoolfestijn               Op deze foto van voor 1958 : Henk van Veen, directeur; Geert van Veen, directeur; Arend de Roos, adjunkt; en de heer Eggink uit Zelhem. De Maaltijd vond plaats bij Café-Restaurant Groenendaal in Doetinchem. Vanuit Zelhem werd nog enkele jaren deelgenomen aan de Doetinchemse boerenkool maaltijd. Later kwam er de klad in in, maar in maart 1966 werd de draad weer opgepakt. Tot later was het de afsluiting van het jaar. Een korte toespraak, soms uitreiken van diploma's en vervolgens "aanvallen".
Foto: collectie Willy Jansen

Celtona Zelhem heeft vanaf 1960 die traditie lange tijd voortgezet bij 't Witte Paard in Zelhem. In die tijd werkten veel werknemers bij Celtona Zelhem en op de boerderij van hun familie in de omgeving van Zelhem. 

Traditiegetrouw wordt de boerenkoolmaaltijd altijd voorafgegaan door een 'borreluurtje". Gezellig even bijpraten met je collega's onder het genot van een drankje. Ook oud-collega's en hun partners zijn hierbij uitgenodigd.

Nadat de grootste dorst gelest was, kon men aan tafel. Aanvallen kon nog niet, want de traditie gebied dat voorafgegaan wordt er een speech gehouden.

Het eten was zoals gewoonlijk uitermate goed: lekker smeuïge boerenkool met rookworst, ribbetjes, zure uitjes en augurkjes. Uiteraard mag na afloop een kopje koffie niet ontbreken.

Al met weer wederom een geslaagde boerenkoolmaaltijd. Op naar volgend jaar.
witte paard6 Het Witte Paard ca. 1960. Foto: collectie W. Hartemink.

 


Pensioenfonds Celtona.


Van een appeltje voor de dorst in een nieuw jasje (november 1992) naar een geweldig Celtona pensioen. Allemaal geweldig voor Celtona medewerkers behartigd en slim doordacht opgezet door de Ondernemingsraad en Management in de negentiger jaren. 1 januari 1993 de succesvolle overstap van Bührmann-Tetterode naar het eigen Celtona pensioenfonds. Toen SCA in 2012 het pensioenfonds niet over wilde nemen, betekende dat de afspraken, die waren opgebouwd tot de datum van de overname in het Celtona-pensioenfonds achterbleven. Het fonds kon voortbestaan als zogeheten gesloten pensioenfonds. Een andere mogelijkheid was dat het pensioenfonds geliquideerd werd en dat opgebouwde aanspraken werden overgedragen aan een verzekeraar. Onderhandelingen betrokken partijen (sociale partners en management ) vonden plaats over de precieze voorwaarden waaronder de opgebouwde aanspraken verzekerd zouden worden in de toekomst voor de gepensioneerde deelnemers. Er werd besloten, dat de deelnemers in het gevolg hun uitkering kregen van een verzekeraar. Dus het Celtona pensioenfonds werd geliquideerd en zeer succesvol ondergebracht bij Aegon door vertegenwoordigers van het personeel, gepensioneerden, ondernemingsraad en management (Hemmy ter Hove, Henk Roeffen en Jack Ruijters spelen hierin een belangrijke rol).

GridArt 20220802 120201391 pensioenfonds

 Werkvoorbereiding Zelhem
Werkvoorbereiding per computer. Foto: collectie Willy Jansen
Linksboven;Het maken van de werktekeningen op de Applecomputer, Zittend Bart Kreeftenberg. staand Erik Eppink.
Middenboven;Het maken van een  opname/negatief m.b.v. de camera. Frank Joosten.
Rechtsboven Het maken van een polymere drukvorm. Patricia Jansen.
Links onder;Handmatig van de werktekeningen. Nathalie Jansen.
Rechtsonder;Het monteren van een drukvorm op en sleeve. Gerwin Lievestro.

Werk voorbereiding servetten 1
Werkvoorbereiding bedrukken:
Origineel -> werktekeningen per kleur -> films per kleur -> matrijzen per kleur -> rubbers per kleur -> rubbers passend op de drukwalzen per kleur -> in de drukmachine -> inkt per kleur in de verschillende inktbakken -> drukwerken instellen -> en daar is het meerkleuren resultaat. Foto: Willy Jansen.
samensteling producten
Een greep uit het assortiment van Celtona Zelhem Foto: Willy Jansen


 Vormvoorbereiding, Inktkeuken en Product archief.
inktkeuken Zelhem 1De inktkeuken in Zelhem Foto : Coll. Willy Jansen1999 01 foto inktkeuken
1999. Operator Freek van Wal (r) en groepsleider werkvoorbereiding Frank Joosten: "Het mengen van inkten gaat nu automatisch. Bovendien worden retourinkten veel efficiënter gebruikt." 

Marian monsterkamer web
Marian Jansen bij een klein gedeelte van de vele monsters. Foto: coll. Willy Jansen            

De grondstoffen waren afkomstig uit de fabrieken  in Doetinchem en Cuijk. Celtona staat voor Celstof Towels (hand­ doekjes) Napkins (servetten). Het personeel werd grotendeels in eigen bedrijf opgeleid.CUIJK 
servet opening gemeentehuis Servet ter gelegenheid van de  officiele  heropening van het gemeentehuis in Zelhem op 17 februari 1982. Foto: H.M. Somsen
 


tankwagen1
De brandweerauto bij aankomst in Zelhem om water te vervoeren op 27 maart 1951. Deze tankwagen is na de uitdiensttreding in 1967, verkocht aan de papierfabriek De Hoop, later Celtona in Zelhem. Foto: uit collectie Eef Oosterink
BronnenI.K.Z. Stichting Industrie Kontakt Zelhem (1969). Werk in Zelhem.
I.K.Z. Stichting Jndustrie Kontakt Zelhem (1972). Zelhem, uw woon- werk- en leefgemeen schap. 
Beukelaer, H. de (1990). Nijver in het groen: Twee eeuwen industriele ontwikkeling in Achterhoek en Liemers.
Doetinchem: Stichting Staring Instituut / Mr . H.J. Steenber­genstichting.
Celtona Info diverse jaargangen. 
Stichting Oud Zelhem.

 

Onderwerp: Achterhoekse Celtona Zelhemse anekdotes, tradities, gewoontes, feitjes en onhebbelijkheden

Plezier, saamhorigheid en gemeenschapszin gingen hand in hand. Ook "Naoberschap" typisch voor de Achterhoek kwam nog regelmatig voor. Vanouds was het een ruime en intensieve vorm van burenhulp. Voor nieuwkomers bij Celtona viel je al meteen onder dat "Naoberschap" en voelde je al meteen zeer welkom.

Tradities en gebruiken werden in stand gehouden en zeer gewaardeerd, zoals meiboom zetten, groen maken, Abraham en Sara plaatsen en "kraomschudden".

Celtona teamsporten waren zeer populair en vele teams zeer succesvol. In dames volleybal, heren zaalvoetbal, touwtrekken en klootschieten waren we de "beste".

Ook brandweer wedstrijden waren zeer populair.

Jubilea werden altijd gevierd, maar een afscheid werd zeker niet vergeten.

Kortom altijd de gelegenheid voor een feestje of BBQ.

De Personeelsvereniging was altijd zeer actief en organiseerde elk jaar toch zeker vier evenementen voor oud en jong. O.a. BBQ's op het expeditie platform, auto ster ritten, fiets/wandel tochten (dan maar hopen dat je het verschil tussen een dromedaris en kaneel wist en hoe "Pluk 10 brandnetels" kon oplossen), uitjes voor de kinderen en natuurlijk niet te vergeten Sinterklaas en Piet in de kantine.

De hoogtepunten van het jaar waren zoals altijd het bedrijfsfeest en de traditionele "boerenkoolmaaltijden".1977 Volleybal dames Zelhem uitsnede dames
Boven vlnr. Loes Molenkamp, Jozefien Jansen, Rickie Kel en Annie Willemsen.
Onder vlnr. Gonnie Harbers, Riet ten Eikelde, Marian Jansen en Leidinke Eenink.
Trainer: Cees Adriaanse jr. Initiatiefnemers: Cees Adriaanse jr. en Henk ten Eikelder.
Kampioen damesvolleybalteam Celtona 1977 Foto: collectie Willy Jansen.


1977 Volleybal dames Zelhem huldiging
Kampioen damesvolleybalteam Celtona 1977 Foto: collectie Willy Jansen.

personeel 1977

 Personeel Celtona 1977. Foto:collectie Willy Jansen.

Afscheid Adriaanse 1
1977- Personeel en management Celtona tijdens het afscheid van de heer Adriaanse Sr.
Foto: collectie Willy Jansen.

Afscheid Adriaanse 2
 
Afscheid Adriaanse 3
 1977 Personeel Celtona tijdens het afscheid van de heer Adriaanse Sr. Foto: collectie Willy Jansen.

***
 
1978 zaal voetbalteam
1978 Zaalvoetbalteam. Foto: collectie Willy Jansen.

1978 BBQ techn. dienst 1 1978 BBQ Techn. dienst 2
1978 
1978
1978 BBQ Techn. dienst 3 1979 afscheids feest
1978 1979 afscheidsfeest

1978 BBQ Technische dienst bij de schoonouders van Marius Messing in de Slangenburg. Foto collectie Bernard Eelderink

1993 1 brandweer 1993 3 brandweer
   
1993 4 brandweer 1993 2 brandweer

13-03-1993 Brandweeroefening met o.a. Hans Rozendaal, Jaap Rozendaal en Johan Kreeftenberg.
Foto Frans te Brake.
 

***
De TD altijd goed voor een feestje.
Een meiboom halen en versieren voor Bertus Zoethout.
ewald van de zand marinus messing toon kemperman henk molenkamp meiboom versieren bij han kl hesseling
Ewald van de Zand, Marinus Messing, Toon Kemperman en Henk Molenkamp.
Foto Frans te Brake.
 
***
Touwtrekwedstrijden,  de TD doet mee.

bennie elsman frans te brake hans rozendaal jos lahn jan van maurik jan berendsen

Touwtrekwedstrijd, met Bennie Elsman,Frans te Brake,Hans Rozendaal,
Jos Lahn, Jan van Mourik en Jan Berendsen. Foto Frans te Brake.

frans te brake han kl hesselink jos lahn jan berendsen
Touwtrekwedstrijd, met Frans te Brake, Han Kl. Hesselink, 
Jos Lahn, en Jan Berendsen. Foto Frans te Brake.

4 ewald elsman toon kemperman willem nijenhuis hans rozendaal bernard eelderink 3 ewald van de zand bennie elsman toon kemperman willem nijenhuis hans rozendaal bernard eelderink
Ewald Elsman, Toon Kemperman, Willem Nijenhuis, Hans Rozendaal en Bernard Eelderink.
Foto: Frans te Brake
Bernard Eelderink, Bennie Elsman, Willem Nijenhuis, Hans Rozendaal, Jan Berendsen en Ewald van de Zand.
Foto: Frans te Brake


***
1980 jos egberts bij druppelvanger machine Zelhem
1980 Jos Egberts bij de druppelvanger machine in Zelhem. Foto collectie Willy Jansen.

1990 Dirk Vels 25 j jubileum
1990 Derk Vels 25jarig jubileum.  Foto collectie Willy Jansen.

OR Zelhem 1991 1
1991 De Ondernemings raad van Celtona. Foto: collectie Willy Jansen.
Op de foto staand v.l.n.r; Ewald v.d. Zand, Wim Blaauw, Mike v.d. Broek, Frank Werkman.
Zittend v.l.n.r.; Marcel Postulart, Hanny Vrieze en Bert Tuller.
1992 feestavond zelhem
 Feestavond Celtona 21 oktober 1992. Foto collectie Willy Jansen.

personeelsfeest zelhem 1995
1995 Personeelsfeest 1 juli.  Foto collectie Willy Jansen.

Het kwam regelmatig voor dat collega's van ons lagen te slapen in de late dienst boven hoog op een papiermoederrol. Dat werd oogluikend altijd gedoogd door de ploegchefs. Iedereen wist dat de betreffende collega's al om vier uur s'ochtends waren opgestaan om de koeien te melken en vele agrarische werkzaamheden uit te voeren. Zelfs hebben we een collega moeten bevrijden, omdat hij tijdens het slapen tussen twee rijen moederrollen gevallen was. Maar oppassen: meerdere keren per maand kwam de heer Olyslager onaangekondigd kijken of iedereen wel op zijn werkplek stond. Zitten was natuurlijk ook niet toegestaan. 

Meteen als je aan de handdoekenmachine-3 begon te werken werd het je duidelijk gemaakt door de ploegchef, dat je niet meer dan 80 zakken handdoeken per ploeg mocht produceren. Als je meer maakte dan 80 zakken dan werden die administratief (krabbeltje op de wikkel) overgeheveld naar de volgende dienst.  Vrijdags in de late dienst had je een groot probleem, omdat je in die ploeg ook maar 80 zakken mocht opleveren. Dus veel koffie drinken en de moederrollen klaar zetten voor de collega's. Zaterdags werden de voorraden geteld dus oppassen !

In de middagpauze werd er regelmatig gevoetbald met een tennisbal op de expeditie binnenplaats. Echter na geruime tijd werd dat verboden omdat de vloer te glad was en veel kwetsuren werden opgelopen.

De heer Jansen van Personeelszaken Cuijk had 1 keer per week spreekuur in Zelhem. Hij zou binnenkort met pensioen gaan. In het zonnetje in zijn "aquarium" viel hij regelmatig in zijn stoel in slaap. Echter dat viel niet mee, want we belden hem elk kwartier op als hij sliep. Toen Piet Zelderust wederom te laat was op zijn werk kwam en zich moest melden bij de heer Jansen, werd hem gevraagd waarom hij wederom te laat was. Het antwoord was simpel en eerlijk: "Ik kon mijn schoenen niet vinden ". Simpel omdat Piet altijd op klompen op de boerderij thuis liep en maar één paar schoenen had.

We hoefden nauwelijks bij te betalen als er meestal vrijdagmiddag na de dagdienst een barbeque werd gehouden. Waar ook het bier dus Grolsch rijkelijk vloeide. De opbrengst van de verkoop van wegwerppallets, metaal en schroot was meestal ruim voldoende om de kosten te dekken.

Op het perron achter bij Celtona Zelhem werden vele barbecues gehouden bij een afscheid of meestal zomaar. De trein wagons nodigden wel eens uit om te "keten" en wat te "rommelen".

1976 de jonkies bij producties 1976 De jongkies van toen in de productie bij Celtona. Foto:collectie Willy Jansen.

Gert Steege werkend aan de kledenvouwmachine gooide een honderdtal gevouwen tafelkleden van het dessin 1975 weg in de afvalbak, omdat hij dacht dat daar vlekken op zaten. Echter dat was het rode neusje van het sneeuwpoppetje. Want toen nog niemand wist dat hij kleurenblind was. Sinds toen mocht Gert niet meer aan de kledenvouwmachine werken en werd hij heftruckchauffeur in de inpakafdeling.

Als nieuwkommer op de fiets was je je fiets de eerste dag meteen kwijt. Die fiets hing dan boven in de expeditie aan twee touwtjes. De fiets was natuurlijk geprepareerd met twee aardappeltjes tussen je spatborden en de fietsbanden. Niet voor het oog te zien, het lag niet aan het slot, maar de fiets ging niet vooruit  ?!

Vervelende collega's werden wel eens in een intern transport doos gestopt. Gebeurde niet vaak, eigenlijk zelden, maar nu terugkijkend:  had niet mogen gebeuren!

Het kwam vele malen voor vooral op de vrijdag, dat collega's door de politie van de weg werden gehaald. Ze roken naar alcohol. Dus  "pijpje" blazen. Altijd negatieve uitslag. De politie heeft nooit begrepen hoe dat mogelijk was. "Ze stonken toch naar alcohol toen ze het raamje van de auto opendraaiden". Wij weten wel beter: werken in de inktkeuken en bij de rotatie drukmachines zorgden ervoor dat de lucht van de alcoholinkten in je kleren ging zitten en zelfs in je huid. Dus goed wassen als je thuis kwam.

Toen kon je nog "studeren in de baas zijn tijd". Rustige plek zoeken achter de dubbele branddeur, of een kar achter de deur zetten, of je bureaula open zetten. Bij geluid hup de boeken in de la of een andere bergplaats. Werd door iedereen gedoogd, behalve natuurlijk door de heer Olyslager.

Er gebeurden best veel ongelukken met zwaar letsel. In de meeste gevallen betrof het de vingers. Diepe snijwonden, geplette vingers en in enkele gevallen afgesneden- of afgerukte vingers. We hadden gelukkig een geweldige EHBO onder leiding van Hans Boeijink. Ook de ploegchefs traden altijd kordaat op (vooral Jan Kel en Memmeth Dilaver). Niets ziekenhuis bellen! Gewonde geruststellen, wond beoordelen, druk verband aanleggen, hand omhoog houden, bij twijfel eerst langs dr René de Planque en anders per auto naar de eerste hulp in het ziekenhuis te Doetinchem. Niet vergeten de afgerukte vinger/vingerkootje gekoeld in ijs meenemen (We hebben wel eens een vingerkootje uit de vuilnisbak moeten halen en die is er weer keurig goed functionerend aangezet). In de meeste gevallen liep het met een sisser af, doch missen een aantal oud collega's toch een of meerdere vingerkootjes. Natuurlijk werd het thuisfront van de gewonde meteen persoonlijk door zijn ploegchef geïnformeerd en door deze meteen naar het ziekenhuis gebracht. "Naoberschap ", typisch voor de Achterhoek was meteen van toepassing voor de gewonde en zijn familie.

GridArt 20220715 200608961 anecdotus

In de zomer liep de temperatuur op tot boven de 40 graden. Zeker in de rotatiedruk- en damasthal werden temperaturen gemeten van 45°celsius. De deuren ook s'avonds mochten niet open, omdat dan de buurt meteen klaagde. Verkoeling was er nauwelijks, ofschoon er wel koud water in flessen gratis te pakken was. Als je geluk had, werd er eens per dag ijs gehaald (waterijsjes werden het meest verorberd). Dan maar tijdens de dienst vaak naar de koffie automaat (gevuld met koffie, thee, warme chocolade en poedersoep kip en groente en soms tomaat). De redding was pas aan het einde van de ploeg, want het bier stond wel koud te wachten en de brandslang werd regelmatig opengedraaid. Er werd veel gerookt door bijna iedereen. Dat mocht alleen buiten, maar alleen als je machine maar door liep. Machine manning is toen al bij Celtona Zelhem uitgevonden.

Als een organisatisch of praktisch probleem had ging naar "Willy Wortel", die had wel meestal snel een "out of the box" idee of oplossing.

In de gloriejaren van Celtona Zelhem bestond de productie uit verschillende productgroepen / machinegroepen.

De witte tissue gevouwen servetten. Begonnen met 25 en 33 cm 1-laags servetten handverpakt op de SM4 en 7 (SM = servettenmachine). Gevaarlijke machines met een band mes.
Deze machines werden opgevolgd door de SM12 (25 cm servetten 1 en 2 laags) en de Bretting-1 (32 cm servetten) volledig geautomatiseerd (prägen-vouwen-verpakken-in dozen doen en dozen sluiten).
De dispenserservetten compact, nova en super wit en naamdruk werden gedrukt, gevouwen en in papieren wikkels verpakt op SM15, SM16 en SM17.

servetten machine bundelaar 2Productie dispenserservetten met bundelaar in een papieren wikkel.

bundelaar dispenservettenDispenserservetten in wikkel gereed voor verpakken in doos.

IMG 6899 2
IMG 6898 2Foto's collectie Willy Jansen.

De bedrukte servetten naamdruk en seizoen (kerst en pasen). Naamdruk (25x25cm, 32x33cm, 40x40cm 1, 2 en 3-laags) werd hoofdzakelijk geproduceerd op SM11, SM12 en SM13. Seizoen servetten werden bedrukt op de SM-8, SM-9, SM-10. Of meteen verpakt per 500 stuks of afgeteld met telstroken per 25 of 50 stuks voor de verpakkingsafdeling.

Handverpakken op de servetten machineServetten verpakken met de hand in plastic zakken

SM 13 IMG 6897 2 2Foto collectie Willy Jansen.

SM -18: Productie 32cm. 1 laag servetten horeca en naamdruk.
1999 Ben Bloemendaal 1Ben Bloemendaal Foto collectie Willy Jansen.

Placemats tot 6 kleuren op de TSM-4. (TSM = tabl servetten machine). Meestal direct verpakt aan de machine en kleine aantallen naar onze thuiswerkers voor de sets kerst en pasen.
TSM 4 IMG 6889 2Fischer&Krecke-2 Foto collectie Willy Jansen.

Rotatie druk machine. Ooit begonnen met de Olympia (5 kleuren) en Fischer&Krecke-1 (1 kleur); geëindigd met de Fischer&Krecke-2 rotatiedrukmachine (6 kleuren, bedrukkingsbreedte 3x50 cm voor kerst en sinterklaas inpakpapier en kastpapier en 120cm voor hoofdzakelijk de kerst/paas kleden.

IMG 6891 2Foto collectie Willy Jansen.
IMG 6892 2Foto collectie Willy Jansen.


Onderzetters (ook wel druppelvangers genoemd) eerst op 7 kleine druppelvanger machines en daarna op een nieuwe onderzetter machine. Meestal direct verpakt aan de machine en kleine aantallen naar onze thuiswerkers voor de sets kerst en pasen.
Lees ook het artikel over de Higtech druppelvangermachine voor Zelhem die 7 machines verving.

De verpakkingsafdeling bestond uit twee productgroepen. De verpakking van de kerst en paasservetten op de Beck-1 en de Senning (pak 20, 25 en 50 servetten, 33 en 40 cm servetten en 1, 2 en 3-laags). Op deze afdeling werden de pakjes servetten gesorteerd en met soms 8 verschillende dessins verpakt in dozen.

Ook Naam druk en beroemde merken werden in pakjes verpakt (o.a. Villeroy&Boch).
De andere productgroep was het inpakpapier en kastpapier. Kastpapier werd eerst naar de bedrukking gecoat dus het beroemde plastic laagje). Op KR9, 10 en 11 (KR = kastrolmachine) werden de rotatiedrukrollen verwerkt tot rolletje voor 2,5 tot 3 meter. Daarna werden de rolletjes gesorteerd en verpakt in dozen met wel 10 verschillende dessins per doos. Bekende klanten waren Hema en V&D voor Sinterklaas en Kerst inpakpapier. De meeste rollen waren 50 cm breed, maar op 70 cm breed kwam voor.kastrol machine 11Kastrolmachine voor productie kast- en inpakpapier. 
rolletjes sorteermachineKast en inpakpapier sorteermachine

De damast, grof linnen en non wovenafdeling. Het grootste volume bedrukt uit damastproducten (dus damastpräging). Zag je veel bij de Chinees. Op de PK4 en 5 (PK = prägekalander) werden rotatie en vellen geproduceerd (de vellen werden met een zeis van de haspel gesneden en daarna met de hand verpakt).
IMG 6894 2 DamastDe rotatie damast werd tot rollen verwerkt op de RW1 en RW2 (RW = rollenwikkelaar). RW1 rollen op huls 100 en 120cm breed met een lengte van 50, 100 of 140 mtr. RW2 later KR-8 rollen hoofdzakelijk 120 cm breed met een lengte van 7, 8, 10 of 25 mtr. Alles in het begin met de hand verpakt in dozen.
Tevens werd op deze afdeling de seizoenrotatiedruk (kerst en pasen) in grof linnen geprägd op de PK3.
IMG 6895 2 2DamastFoto's collectie Willy Jansen.
Deze geprägde seizoenrotatiedruk werd daarna meestal gevouwen als loper of laken op de kledenvouwmachine en verpakt bij onze thuiswerkers tot sets (gevouwen lopers, lakens, placemats, servetten, onderzetters, ingekochte menukaarten en kaarsen, etc.)

kledenvouwmachineKledenvouwmachine Foto collectie Willy Jansen.

Tevens werden op de  80x80cm napperons gesneden, gevouwen en in trays verpakt.
naperon IMG 6893 2Napperonmachine Foto collectie Willy Jansen.
johan Kreeftenberg Drupa 1
Op de beurs in Dusseldorf stond deze CMF drukmachine die aangekocht is door Celtona.
Met Johan Kreeftenberg en Ben Koolman. Foto Frans te Brake.

 Drupa 2 CMF drukmachine kopie
 De CMF drukmachine die aangekocht is door Celtona. Foto Frans te Brake.

Andere belangrijke afdelingen waren: Vormvoorbereiding, Inktkeuken en Technische dienst.

Vorm voorbereiding met Bernard Eelderink
Van ontwerp naar film per kleur.
Derk Vels vorm voorbereiding

Van film naar matrijs naar rubber per kleur

  
Celtona uit Celtona film
Beeld uit Celtonafilm uit 1989.

 

De ondergang van een zeer bekend merk en zeer gerespecteerd bedrijf.

Celtona producten en het merk Celtona zag je overal. Van Burgers Zoo, van der Valk, de Efteling, de gehele Nederlandse en Belgische kust, in de gehele Benelux, in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, in GB&I (Groot Brittannië en Ierland), Nordic (Finland, Noorwegen, Zweden en Denemarken) tot op IJsland. 
GridArt 20220712 213935740 De verkoop en vertegenwoordigers reisden heel West, Midden en Noord Europa door, geweldig ondersteund door de afdeling Marketing en Customer Service (toen nog verkoop binnendienst geheten).


GridArt 20220802 145935896
De buitendienst kiest vijf keer per jaar een thema uit en gaat daarmee één of twee dagen "de boer" op. Voor de derde keer was Texel aan de beurt. In groepjes van twee bezocht men een groot aantal horeca-ondernemingen en andere klanten. Jan den Hartog: "Texel is zeker voor 98% Celtona".

V.l.n.r.: Jan den Hartog, Jos de Bruijn, Henri Rook, Dirk Laporte, Alphons Beentjes, Oscar van Herpen, Andy van de Broek, Hindrik Tijsseling, Levent Ömerkö en Bert Koelemay.

Maar met de overgang naar Ja/Mont kwam daar een einde aan en werd overgestapt naar het nieuwe merk Lotus/Lotus Professionel.

Het bericht lekte dinsdag 6 oktober 1998 uit door een ondoordachte uitlating op het gemeentehuis in Cuijk: Zelhem gaat verhuizen. De regionale en radio zouden de volgende morgen het bericht naar buiten brengen. Hans Wijn: "Op dat moment werd onze eerste prioriteit het correct informeren van onze medewerkers". De reden voor de behuizing ligt in Fort James Europa 2000 besloten. Dit programma is opgesteld omdat de markt voor de tissue-industrie in de nabije toekomst zeer concurrerend zal zijn, waarbij bovendien verwacht wordt dat de grondstofprijzen, die de laatste jaren erg laag waren, behoorlijk zouden stijgen. Om in die concurrentieslag zijn toekomst veilig te stellen, zal Fort James Europa (Celtona Zelhem maakt onderdeel uit van Fort James Europa) steeds adequater en slagvaardiger moeten reageren. Om dat te kunnen bewerkstelligen is een aantal initiatieven op papier gezet die snel tot resultaat kunnen leiden.Één van de initiatieven die voortvloeien uit het FJE2000 programma, is het PPNR-project, dat stond voor Product Portfolio and Network Rationalization, in het Nederlands te vertalen met Reorganisatie van Assortiment en Productielocaties. Het doel van PPNR is het terugbrengen van de vaste kosten en variabele kosten, onder meer door het aantal productielocaties terug te brengen en het assortiment producten te verkleinen.

Dus in gewone mensen taal Fort James Europa wil alleen verder gaan met groot volume papier- en verwerkingsmachines (toiletpapier, keukenrollen, handdoeken, poetspapier en witte servetten).Celtona Zelhem past totaal niet in die strategie en zal daarom gesloten worden.Het gecompliceerde en arbeidsintensieve tafelpapier segment van Celtona Zelhem zal worden afgestoten en de hoog capaciteitsmachines verhuizen naar Cuijk.
In de periode 1999/2000 werden ongeveer acht servetten/placematsmachines samen met de ondersteunende afdelingen
drukvormvoorbereiding en inktkeuken verhuisd naar Cuijk en de tafelpapier machines (rotatiedruk, präging, rollen, vouwen
en verpakken) en kleinere servettenmachines werden verkocht of verschroot. 

En kwam er een einde aan het glorieuze tijdperk van Celtona papier producten.

hier onder het einde van Celtona Zelhem. 

Wat blijft is de belangrijkste herinnering aan Celtona:
'Echt die saamhorigheid die we in Zelhem hadden, die vind je nergens '.

GridArt 20220714 141611734

 

De productie in Zelhem is in 2000 overgeplaatst naar Celtona in Cuijk. Deze Productielocatie maakt sinds juli 2012 deel uit van Essity. 

De vestiging Zelhem is gesloten en de gebouwen zijn verkocht. De voormalige Celtona gebouwen zijn in 2017 gesloopt en vervangen van Kloostrans, logistieke dienstverlener en transportbedrijf. 
Uit de Celtona Info van oktober 1991.
Zelhem neemt maatregelen voor toekomstige uitbreidingen.
Vraaggesprek met bedrijfsleider Celtona Zelhem, Joop Lieverdink.
joop lieverdink uitsnede

Wanneer het bedrijf in Zelhem uit zou willen breiden, is daar voldoende ruimte voor. Door grondruil met de gemeente is een groter terrein ter beschikking gekomen.

Bedrijfsleider Joop Lieverdink vertelt: ”De gemeente wilde graag een stuk grond dat eigendom is van Celtona overnemen. Daar hadden we geen bezwaar tegen mits we,  aangrenzend aan ons terrein, een perceel ter beschikking zouden krijgen dat minstens zo groot was. We wilden uitbreiding in de toekomst in ieder geval veilig stellen".”Hoewel het een wat gecompliceerde driehoeksruil is geworden, is dit toch gelukt. Celtona verkoopt ongeveer 5.500 m2  en ruilt/koopt circa 10.000 m2 aan grenzend terug. Een mooie ruil, want buurmans grond is in de regel slechts één keer te koop”. ”We zitten met het bedrijf al aan de grens van de mogelijkheden. Er zijn plannen om er een hal bij te zetten. Ruwe schetsen zijn er al gemaakt, maar het is nog niet bekend wanneer we tot bouw over zullen gaan".

Concentreren van productie  activiteiten
Door verschuiving van delen van het produktenpakket van Cuijk naar Zelhem, en om gekeerd,  zijn  er de  laatste  jaren bij ons veel machines bijgekomen.

De grote volumes onbedrukte servetten worden meer en meer in Cuijk geproduceerd en de bedrukte klantgerichte producten worden grotendeels al in Zelhem gemaakt.
Verwerking Zelhem heeft zich in de loop van de jaren steeds meer gespecialiseerd in het maatwerk: het drukken en verpakken van produkten in kleine en grote oplages volgens de wensen van de klant. '’t Zou een beetje vreemd zijn om dit op twee plaatsen te doen, want het gaat immers om flinke investeringen. Bovendien is het beter om produktie, waaraan bepaalde milieu-eisen gesteld worden, op één plaats te concentreren. Ik denk bijvoorbeeld aan het omgaan met inkten en bijbehorende stoffen. De nieuwe inktmengdoceerinstallatie met mogelijkheden tot hergebruik van inkt is in Zelhem inmiddels in gebruik genomen. Zo’n dure installatie ga je niet op twee plaatsen neerzetten”.

”Inmiddels zijn we al weer bezig met het ontwikkelen van nieuwe plannen.  Zelhem gaat langzamer hand een fase in van automatisering. We zijn nu al doende met het creëren van automatische overgaves. De  drukkende machines leveren dan compleet ingepakte produkten. De machinevoerders hoeven dan minder handmatigwerk te doen en kunnen zich geheel concentreren op het produktie-proces  en de kwaliteits controle                                     

Stilstandtijden

”Voorts besteden we veel aandacht  aan  het  terug brengen van de stilstandtijden van de machines.

We willen daardoor de produktiecapaciieit van de machines verhogen. ' t Is de bedoeling dat instellen en omstellen meer systematisch plaats zal vinden. De man aan de machine hoeft dan niet zelf alle handelingen zelf te verrichten. Een voordeel hiervan zal ook zijn dat we met minder afval te maken krijgen”.

”We   mòeten dit wel doen omdat we in Zelhem meer en meer  worden geconfronteerd met naambedrukte, en dus klantgebonden, orders van kleine omvang. Om dit alles goed op de rit te krijgen, zullen we een actieplan opstellen, al is het alleen al om onszelf te dwingen deze werkzaam-heden binnen een bepaalde rijd uit te voeren”.

” Dergelijke aanpassingen vragen wel creativiteit, want het meeste moeten we hier zelf uitdenken en (laten) bouwen”.

Uitbuiting van de eigenkracht

”De kracht van Zelhem, snelle levering van naamdrukorders, moeten we volledig zien uit te buiten. Maar het gaat niet alleen om snelheid, ook de kwaliteit van de produkten vraagt de nodige aandacht. Met alle acties moeten we de concurrentie zien voor te blijven”.

" Dat de klanten naamdruk, als onderdeel van een totaalpakket, op prijs stellen blijkt ondermeer uit de opdrachten die we hier binnen krijgen van de collega bedrijven binnen Europese collega bedrijven Ook in andere landen ziet men er de voordelen van in." 

”Langzamerhand zien we dat de samenwerking binnen Europese collega bedrijven vruchten begint af te werpen. Collegabedrijven kopen bij ons en wij weer bij hèn zodat we allemaal completere produktpakketten aan de klanten kunnen aanbieden”.


 Uit de Celtona Info van oktober 1991.

Nu ook volautomatisch wikkelen van pallets in Zelhem

Jan van Mourik 2


 

Uit de Celtona Info van oktober 1991.

Henk ten Eikelder: werkoverleg in Zelhem loopt goed.

1991 10 henk ten Eikelder 1 1
1991 10 Henk ten Eikelder 2 1


 Uit de Celtona Info van juni 1992 
Thuiswerkers celtona 1 web

Thuiswerkers celtona 1 web
Voor de kerst en jaarwisseling. Gezellig.
Thuiswerkers 2 celtona tekst uitsnede


Uit de Celtona Info van juni 1992 
Een goed georganiseerde EHBO in Zelhem

Celtona EHBO 2


Uit de Celtona Info van juni 1992 
Vrachtwagens rijden af een aan in Zelhem.

Expeditie Celtona verhaal w

Uit de Celtona Info van september 1992

In Zelhem wordt hard gewerkt aan verbeteringen
1992 verbeteringen Zelhem 1 1jpgPagina 1
1992 Verbeteringen Zelhem 2 1

 


De traditionele jaarlijkse Boerenkoolmaaltijden.
Uit de Celtona Info van Januari 1997

Op 30 december 1996 was het weer zover. Traditiegetrouw wordt de maaltijd voorafgegaan door een ‘borreluurtje. Gezellig even bijpraten met je collega’s onder het genot van een drankje. Ook oud-collega’s en hun partners zijn hierbij uitgenodigd.

Nadat de grootste dorst gelest was, kon men aan tafel. Aanvallen kon nog echter niet, want de traditie gebied ook dat de maaltijd voorafgegaan wordt door een speech. 

Het eten was zoals gewoonlijk uitermate goed: lekkere smeuïge boerenkool met rookworst, ribbetjes, zure uitjes en augurkjes. Uiteraard mag na afloop een kopje koffie niet ontbreken.

Al met al weer een geslaagde boerenkoolmaaltijd. Jammer was echter wel dat er dit keer minder medewerkers de gang naar het Witte Paard hebben gemaakt dan andere jaren. Het zou toch zonde zijn als een dergelijke traditie verloren gaat.   

 
witte paard6    Het Witte Paard ca. 1960. Foto: collectie W. Hartemink. 


Feestavond Celtona Zelhem
Uit de Celtona Info van Januari 1997
 
1997 Feestavond Celtona 1
 

Automatisering overpakmachines Zelhem
Meer tijd voor controleren van productieproces
Uit de Celtona Info van April 1997
  
1997 automatisering 1 1  1997 automatisering 2 1 

Celtona Zelhem valt in de prijzen.
Lotus Paastafelkleed bekroond.
Uit de Celtona Info van Juli 1997
 
1997 juli Valt in prijzenPagina 1
1997 juli valt in prijzen 2
Pagina 2
 

Higtech druppelvangermachine voor Zelhem.
Een machine vervangt zeven andere machines.
Uit de Celtona Info van Oktober 1997
1997 Druppelvanger 1 1
pagina 1
1997 druppelvanger 2 1

Franse damastproductie naar Zelhem.
 Zelhems damast beter en goedkoper
Uit de Paperclip van Januari 1998
1998 01 Damast 1 1
 pagina 1
 
1998 01 Damast 2 1

Uit de Celtona Info van Juli 1998
Klootschieten met barbecue in Varsseveld
1998 klootschieten 1


Celtona en het milieu.
Van alcohol naar water in Zelhem
Uit de Paperclip van Oktober 1998
 1998 10 flexodruk 1 1
 Pagina 1
 
1998 10 flexodruk 2 1
 

Sint Nicolaasfeest in Zelhem.
Uit de Paperclip van Januari 1999
1998 St. Nicolaas feest 1

sinterklaas op NEFA 1957 1
Sinterklaas op NEFA in 1957  Foto: collectie Willy Jansen
 


Machines verhuizen naar Cuijk.

Verhuizing zeer gedetaileerd in kaart gebracht.
Uit de Paperclip van Oktober 1999
1999 10 machines verhuizen 1 1
 1999 10 machines verhuizen 2 2
                                                                                                                                                                                            
 1999 10 machines verhuizen 3 1

Machines die in 1999 verhuisden1999 Ben Bloemendaal 1
Ben Bloemendaal aan de servettenmachine.
Foto: collectie Willy Jansen

1999 kledenvouwmachine 1

Kleden vouwmachine. Foto: collectie Willy Jansen
1999 machine verhuizen 3
Ook deze moest verhuizen. Foto: collectie Willy Jansen

  


Van Zelhem naar Cuijk.
"Alleen de radio mis ik nog"
uit de Paperclip van Januari 2000
2000 01 1 van Zelhem naar Cuijk

luchtfoto Celtona Zelhem W. Jansen  Luchtfoto Celtona tot 2000. Foto: uit collectie Willy Jansen 


 

Informatie Historie 

                                                Celtona logo W. Jansen        Opmaak 1

Voor informatie over de volledige historie van Celtona Zelhem, Nefa (Nederlandsche Export papierfabriek Nijmegen), Vromen Voor Verpakking (Papierfabriek Doetinchem) en Celtona Cuijk (Essity), mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


steunons

U kunt deze website steunen als blijk van waardering en ter dekking van de onkosten met uw donatie op rekeningnummer: NL 37 RBRB 8818 9907 56 bij de Regiobank van H.M. Somsen t.n.v. Oud Zelhem/Hengelo. 

Website opmaak voor Stichting Oud Zelhem: H.M. Somsen. 

Spaar de Jumbo Hollak punten voor de Stichting Oudzelhem, zie de startpagina.