Ds. Harmannus Ottho   Francken    Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk Artikel door:  H. Jonas en H.M.   Somsen
Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
       
Naam:  Harmannus Ottho Francken    
Roepnaam:  Harm Otto    
In functie:  1695 -1724    
Geboorteplaats:  Zutphen Datum:  1666
Overleden te:  Zelhem Datum:  1728
       
Kinderen:   Geboren/Overleden:  
   Catharina    *18-09-1698
    Abraham    *29-02-1704
   Geertruijt    *01-01-1706
Heeft gewoond aan:  pastorie-wheeme , Koestraat 1
 nu Burgem.  Rijpstrastraat
   

 

1694– 1724 Hermannus Otto Francken
Door G. Rijsdorp

Hermannus Otto Francken is gedoopt Zutphen 28-10- 1666. Komt in 1694 naar Zelhem. Wie zijn vrouw is is niet bekend, wel dat zij drie kinderen in Zelhem krijgen. Op 18-09-1698 doopt hij zijn dochter Catharina. Op 29-02-1704 zijn zoon Abraham en op 01-01-1706 zijn dochter Geertruijt. Ds. Francken heeft zijn vrouw, de moeder van zijn kinderen niet in het doopregister vermeld, iets wat toen heel gewoon was.

Kandidaat-predikant in Zelhem november 1694. Predikant 1695. Emeritaat 6-12-1724 en overleden in 1728. Hij is dertig jaar predikant geweest in Zelhem en dat is de enige plaats waar hij heeft ‘gestaan’. Als hij in Zelhem overleden is, dan is het vrijwel zeker dat hij in de kerk binnen de dooptuin is begraven.

Avondmaalsbekers
Ds. Franken schenkt in 1709 twee zilveren avondmaalsbekers aan de Zelhemse geloofsgemeenschap. De inscriptie aan de onderzijde luidt: H.O. Francke . Kerke van Sellem . 1709 Uit het meesterteken blijkt dat de bekers in 1709 gemaakt zijn en het grote keur van Zutphen hebben. We weten niets over het waarom van deze schenking.

Opschudding

Op zondag 5 juni 1724 ontstaat in de kerk opschudding. Ds. Franken staat op de preekstoel het woord te verkondigen en ineens…. valt hij neer. Hij kan niet meer verder spreken. Door behulpzame handen wordt hij van de preekkstoel afgeholpen, eerst naar de consistorie en dan naar de pastorie gebracht. Het blijkt dat hij door een lichamelijke beroerte is getroffen, staat in de acta van de classis Zutphen van 22 november 1724. In een brief aan de classis vraagt de kerkenraad ds. Francken emeritaat te verlenen. Hij heeft 30 jaar getrouw zijn dienst vervuld, is nu 59 jaar en zal niet meer in staat zijn het ambt te vervullen. Uiteraard gaat de classis hiermee akkoord en ingaande 4 december 1724 wordt hem emeritaat verleend. 

 

Hij is mogelijk begraven in het koor van de Lambertikerk.