Ds. Arnoldus Cornelii    Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
Auteur:  Gerrit Rijsdorp     
       
Naam:  Arnoldus Cornelii    
In functie:  1592 - 1593    
       
Heeft gewoond aan:   pastorie-wheeme , Koestraat 1
 nu Burgem. Rijpstrastraat
   
       

 

Op aanbeveling van de Doesburgse predikant in 1592 heeft het Hof de Zutphense Vicaris Arnoldus Cornelii als predikant op proef benoemd als opvolger van Henricus Petri, die de Zelhemse gemeente de eerste tijd na de reformatie heeft gediend.

Brieven van en aan het Kwartier van Zutphen:

6856 Missive van den Doesburgschen predikant Henr. Dibbetz aan het Hof. Die van Zelhem wenschen Arnoldus Cornelii, gewezen vicaris te Zutphen, op proef als kerkdienaar aan te nemen met het oog op een latere vaste aanstelling. Schr. heeft met hem gesproken en ondersteunt het verzoek. Zie antwoord van 6 september No. 6857

Datering (voor 6 september 1592), Toegangsnummer 0124 Hof van Gelre en Zutphen, Inventarisnummer 930