Ds. G. Boelen    Stichting Oud Zelhem
 Bron:   12 Eeuwen Lambertikerk  Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
Auteur:   G. Rijsdorp    
Naam:   Gerhardus Boelen    
In functie:   28-10-1753 tot 1795    
Geboorteplaats:   Deventer Datum:  23-07-1723
Overleden te:   Zelhem Datum:  22-12-1806
       
Gehuwd met:       
Kinderen:   Adriana Geboren/Overleden:  † 12-12-1788
   Euphemia Mechteld Geboren/Overleden:  
   Martinus Geboren/Overleden:  † 15-11-1769
       

 

Heeft gewoond aan: 

pastorie-wheeme, Koestraat nu Burgem. Rijpstrastraat

Is op 27 december 1806 begraven in het koor van de Lambertikerk.

Opm:
Den 24 Sept. is in Plaats van onsen overleeden Ds Beeuw weerom beroepen Gerhardus Boelen Pred. te Laren. Den 21 Octob. tot Laren zijn afscheyd gepredikt uyt .... Den 28 dito voor de midd. hier bevestigt door Ds Noot Pred. te Doesburg. en Namidd: zijn eerste Pred. gedaan uyt ...1753 – 1795 Gerardus Boelen
Door G. Rijsdorp.

Geboren in Deventer op 23-7-1723. Overleden 22-12-1806 en op 27 december begraven in de kerk binnen de dooptuin.

In de Zelhemse doop- en begraafboeken wordt ook vermeld: Adriana Boelen die in 1754 van Laren komt en in 1756 naar Schinebeek vertrekt. Euphemia Mechteld Boelen komt in 1754 van Laren en gaat later naar Doetinchem. Martinus Boelen 15 november 1769 overleden en op 21 november begraven. ’t Laken zes weken.  Fragment grafzerk ds. Beeuw . Gerardus Boelen is kandidaat-predikant en later predikant in Laren (Gld) vanaf 2-2-1749. Hij komt 24-9-1753 van Laren en wordt op 21-10-1753 in Zelhem bevestigd. Op 28-10-1753 houdt hij zijn eerste dienst. Emeritaat 1795.

In het Zelhemse doopboek (rbs.1831) pagina dertien april 1753 staat de volgende tekst: Den 24 sept. is in plaats van onsen overleeden Ds. Beeuw weerom beroepen Gerhardus Boelen pred. te Laren. Den 21 sept. tot Laren zijn aftreden gepredikt den 28 dito voor de middag hier bevestigd door Ds. Noot, pred. te Doesburg en namiddag zijn eerste preek gedaan.

Uit het notulenboek13 blijkt dat hij op 13 april 1795 een brief aan de classis heeft gezonden waarin hij schrijft dat hij ruim 46 jaar predikant in deze gemeenschap is, bevestigd in Laren in de maand februari 1749 en ruim 72 jaar oud is met een zwakke gezondheid. Begin juni wordt hem emeritaat verleend met behoud van traktement en hij mag nog in de pastorie blijven wonen tot de nieuwe predikant naar Zelhem komt.