Dominee Andreas Beeuw    Stichting Oud Zelhem
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk Artikel door:   H. Jonas en H.M. Somsen
Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
Naam:  Andreas Beeuw    
Roepnaam:  Antony    
In functie:  05-05-1725 tot 07-07-1753    
Geboorteplaats:  Zutphen? Datum:   circa 1700
Overleden te:  Zelhem Datum:   08-07-1753
Vader:   Moeder:   
Gehuwd met:  Christine Wagemans    
Geboortedatum:  circa 1710  Overleden:   
 Ondertrouw:  24-10-1731  Plaats:   Hengelo
Trouwdatum:  13-11-1731 Plaats:   Hengelo
Kinderen:    Geboren/overleden:   
Heeft gewoond aan:  pastorie-wheeme aan de Koestraat 1
nu Burgem. Rijpstrastraat
   

 

Ds. Beeuw is op 11-07-1753 begraven in de Lambertikerk.

Grafsteen ds. BeeuwGrafsteen Ds. Beeuw, in de kerk aanwezig. Foto: G. Rijsdorp.

Onderstaand tekst is letterlijke overgenomen:
1753 Julij 8 - Overl. Den Eerw. Zeer Geleerde Heer Der Heere Andreas Beeuw, Getrouw bedienaar des Goddelijken woorts in de Gemeente alhier te Zelhem, en den 11 Dito begraven in de kerk in het gestoelte. 't Laken 6 weken"

Opm:
Den 24 Sept. is in Plaats van onsen overleeden Ds Beeuw weerom beroepen Gerhardus Boelen Pred. te Laren. Den 21 Octob. tot Laren zijn afscheyd gepredikt uyt .... Den 28 dito voor de midd. hier bevestigt door Ds Noot Pred. te Doesburg. en Namidd: zijn eerste Pred. gedaan uyt ...

 

Andreas Beeuw.
Door Gerrit Rijsdorp. 

1725 – 1753 Andreas Beeuw Andreas Beeuw is vermoedelijk in Zutphen geboren en op 13-11-1731 in Hengelo Gld. getrouwd met Christina Wagemans. Zij gaat in 1758 naar Zutphen. Maria Beeuw, familielid van ds. Beeuw, komt in 1725 van Zutphen naar Zelhem. Vandaar gaat zij naar Hengelo en komt in 1761 terug naar Zelhem. Kandidaat-predikant Zelhem 20-5-1725. Overleden Zelhem 8 juli 1753 en op 11 juli 1753 in het gestoelte (= binnen de dooptuin) begraven in de kerk. Een fragment van zijn grafzerk is bewaard gebleven. Ook voor hem is Zelhem de enige gemeente die hij gediend heeft. Uit de acta van de classis Zutphen blijkt dat ds. Antony Beeuw, proponent binnen de classis, op 2 mei 1725 tijdens de vergadering wordt binnengeroepen. Zijn ‘opleidingspapieren’ heeft hij al laten zien. Die zijn correct en geven aanleiding hem te examineren. Na de eed van zuivering moet hij een uitleg geven over Johannes 3: 17 en 18. Daarna wordt hij over de Hebreeuwse taal ondervraagd uit Psalm 79 en de Griekse taal uit Handelingen 26. Vervolgens stelt men vragen over de voornaamste hoofdstukken van onze Godsdienst. De heren aanwezigen zijn niet onder de indruk over het gehoorde, maar hebben toch onvoldoende redenen om Antony Beeuw niet tot het predikambt toe te laten. Wel geeft men hem de nadrukkelijke boodschap mee in de komende tijd ijverig verder te studeren zodat hij een bekwaam leraar wordt tot stichting en opbouw van de hem toe te vertrouwen gemeente Zelhem.