Ds. J. Wiersma  Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk  Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
 Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
       
 Naam:  J. Wiersma (Jelte)    
 In functie:  29-09-1947 tot 01-05-1974    
 Geboorteplaats:  it Heidenskip  Datum:  12-02-1909
 Overleden te:  Doetinchem  Datum:  31-12-1987
 Vader:  V. Wiersma  Moeder:  A.E. Postma
 Gehuwd met:  Françoise Andrée van den   Bosch    
 Geboortedatum:  6-9-1918 Amsterdam  Overleden:  26-7-1961 Doetinchem
       
 Kinderen:    Geboren:  
   Frans    27-1-1945 
   Eke    27-6-1946
       
Heeft gewoond aan:  nieuwe-pastorie-1858 
 
Doetinchemseweg 2
   
   pastorie-halseweg 
 Halseweg 21
   
   Hummeloseweg 18     

 

wiersma

Jelte Wiersma
Door G. Rijsdorp.


Jelte Wiersma *Workum 12-02- 1909. Overleden Zelhem 31-12- 1987. Zoon van V. Wiersma en A.E. Postma. Huwt met Francoise Andrée van den Bosch. Zij krijgen twee kinderen: Frans en Eke. Studeert theologie in Groningen. Kandidaat provincie Utrecht 1934. Hulpprediker Haren (Gr) 01-11-1934 tot 20-09-1935. Predikant Augustinusga 08-12-1935. Zelhem 05-10-1947 en emeritus 01-05-1974. Was preses van de PKV Gelderland.

In ‘Kerkleven’ schrijft ds. Gerbrandy een In Memoriam. Ds. Wiersma, blijkt uit de notulen, was dé sterke motor achter de restauratie van de kerk vanaf het moment dat hij in Zelhem kwam. Hij was niet bang de overheden in Den Haag te benaderen, te overleggen of boze brieven over traagheid te schrijven. Voor hem is het gereedkomen van de restauratie in 1950 een hoogtepunt. Een moeilijke tijd voor hem is het overlijden van zijn vrouw in 1961. Zij was predikante bij de Evang. Lutherse kerk. Het drukte een stempel op zijn leven. De oecumene heeft zijn warme belangstelling wat blijkt uit de contacten met protestantse en katholieke geestelijken. Gemeenteleden waardeerden hem vanwege zijn betrokkenheid en brede belangstelling. In 1962 wordt hij benoemd tot preses van de Provinciale Kerk Vergadering Gelderland, welke functie hij vele jaren bekleedt. Ook heeft hij altijd grote interesse gehad in oudheidkunde zowel in Friesland als in de Achterhoek. Publicaties van zijn hand over de Zelhemse kerk zoals de naamgeving, de klokken, enzovoort verschenen in het periodiek Kronyck van de Historische Vereniging Deutekom, Gander en Salehem. Op 17 april 1970 wordt Jelte Wiersma benoemd  tot Offi cier in de Orde van Oranje Nassau in zijn hoedanigheid van preses van de Provinciale Kerkvergadering van de provincie Gelderland en als predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente te Zelhem.