Ds. Hero Frederik Octavius   Hendrik Ulvers    Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
 Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
 Naam:  Hero Frederik Octavius   Hendrik Ulvers    
 In functie:  1882 - 19-05-1895    
 Geboorteplaats:  Koemenlembolai  Datum:  25-12-1853
 Overleden te:  Ermelo  Datum:  21-07-1913
       
 Heeft gewoond aan:  nieuwe-pastorie-1858
 Doetinchemseweg 2

   
       

H. F. O. H. Ulfers.jpg
Hero Frederik Octavius Hendrik Ulfers
Door G. Rijsdorp

H.Th.O.H. Ulffers. *Koemelembolai (N.O.I.) 25-12- 1853. Komt met zijn zuster Sophia Charlotte Wilhelmina Frederika *Koemele 9-6-1861 naar Nederland. Zij gaat 25-2-1884 naar Tienhoven en hij vertrekt 21-5- 1895 naar Horssen (Gld). Kandidaat in Noord-Holland 1879. Predikant ‘s Heer Abtskerke 4-4-1880. Zelhem 26-7-1882. Horssen 26- 5-1895. Landeweer 15-1-1899. Emeritus 17-11-1907. Overleden Ermelo 21-7-1913.

De beroeping
Na het vertrek van ds. Locher in mei 1880 worden acht predikanten beroepen, maar geen van hen heeft zin om naar Zelhem te komen. Weer komt de kerkenraad op 18-04-1881 met een brief bij de kerkvoogdij waarin zij vragen het traktement met ƒ 200,- te verhogen en te brengen op ƒ 1.300,-. Er heerst nog steeds een schaarste aan predikanten. Andere gemeenten hebben de traktementen al eerder verhoogd en in Nederland zijn circa driehonderd gemeenten zonder predikant, waarvan sommige al jaren. Van de kerkvoogden komt geen reactie. Na een viertal afwijzingen van predikanten, die in de meeste gevallen het lage traktement als oorzaak hebben, wordt in december 188127 weer een dringend beroep op de kerkvoogdij gedaan. Na nogmaals vier beroepingen, die steeds op het traktement afketsen, wordt het uitgebracht op ds. H.F.O.H. Ulfers. Het is inmiddels al 19 april 1882. Gelukkig neemt hij het aan en op 23 juli 1882 komt hij naar Zelhem. Zijn traktement is wel ƒ 1.350,- geworden met vrijdom van belasting en vrij wonen in de pastorie met tuin. Op 26 juli na de zondagse dienst is er een kerkenraadsvergadering en in het notulenboek is opgenomen dat ’s morgens ds. Ulfers door zijn broer, predikant in Tienhoven, wordt bevestigd met een preek over Lukas 4 vers 18 en 19, terwijl de nieuwe predikant ’s middags zijn intredepreek houdt over Mattheus 28 vers 18-20.

Ziek
Al kort na zijn intrede, in oktober 1882 moet ds. Ulfers op advies van zijn dokter met ziekteverlof. Buiten de gemeente moet hij zich in een badinrichting laten behandelen. Het is heel goed mogelijk dat hij naar Duitsland ging om daar een zogenoemde Kneippkuur te ondergaan, in die tijd een bekende behandeling. In december 1883 tekent hij weer de notulen als voorheen. Alles bij elkaar betekent het voor de kerkelijke gemeente wel een periode van drie en een half jaar zonder predikant.

Klachten

Nog even speelt in 1894 een vervelende kwestie. Er komen klachten binnen over het zedelijk leven van ds. Ulfers. De classis bemoeit zich ermee en wanneer de kerkenraad zich op 27 december 1894 over de kwestie buigt, blijkt dat de klacht over de onzedelijkheid berust op de getuigenverklaringen van twee personen, die elk verwijzen naar een verschillende zaak. Voor de onzedelijke woorden, gebruikt tijdens een catechisatieles kon geen enkele getuige worden aangevoerd en daarom meende men de klachten als ongegrond te moeten beschouwen en ds. Ulfers vrij te moeten spreken. Dergelijke kwesties hebben meestal tot gevolg dat de verhoudingen toch verstoord zijn en ds. Ulfers heeft vermoedelijk zelf de consequentie getrokken. Hij neemt op 19 mei 1895 afscheid met een preek over Mattheus 28 vers 20.

 Knaake fotos Aannemen als lidmaat herv.kerk 002 verAanneming als lidmaat van de hervormde kerk. Ds. Ulfers met o.a. H.E. Knaake, Anna Knaake, Derk Coops en Mies Coops.Foto fam. Knaake. Overige namen ontbreken nog.