Ds. Jacobus Monteban    Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk  Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
 Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
       
Naam:  Jacobus Monteban ( Jaap)    
In functie:  1974 - 1985    
 Geboorteplaats:  Amsterdam Datum:  30-09-1922
 Overleden te:    Datum:  
 Gehuwd met:  Hendrina Gezina Agatha   Dogger    
Kinderen:      Geboren:  
   Rachel    28-08-1954
   Titsia    02-10-1959
       
Heeft gewoond aan:   pastorie-halseweg
 
Halseweg 21 
   

 

J. Monteban

 J. Monteban

Monteban achter zijn huisorgel
J.Monteban achter zijn orgel thuis.
Ds.J. Monteban en Dogger coll Jansen Ditzel

Ds. J. Monteban en H.G.A. Dogger. 

Jacobus Monteban

Door G. Rijsdorp


Jacobus Monteban *Amsterdam 30-9-1922 trouwt met Hendrina Gezina Agatha Dogger uit welk huwelijk 2 kinderen: Rachel *Leeuwarden 28-8-1954 en Titia *Zeist 2-10-1959. Kandidaat 1951. Predikant Morra en Lioessens 06-04- 1952. Predikant Buitengewone werkzaamheden bij Kerk en Wereld in Driebergen (gemeente apostolaat) 20-01-1957. Almelo 10-09-1961. ’s Hertogenbosch 24-05-1970. Zelhem 01-09-1974 en emeritus op 1-1-1985.

Wanneer ds. Monteban in 1952 in Morra en Lioessens staat heeft hij daar te maken met één gemeente die vrijzinnig is en de andere met orthodoxe snit. Het lukt hem daar om samen het Heilig Avondmaal te vieren. Voor hem de start om tot Samen Op Weg te komen in zijn kerkelijke gemeente. Zijn vertrek naar Driebergen vormt het begin om echt samen op weg te gaan en met Pinksteren 1961 treedt de groep van De Achttien bewust naar buiten. Het Samen Op Weg-proces is in gang gezet. Wanneer hij in 1974 in Zelhem komt is daar nog niet veel van samenwerking te bespeuren. Maar gaandeweg weet ds. Monteban gesprekken op gang te brengen en komt het, zij het moeizaam en langzaam, tot toenadering. In 1981 resulteert het in de Federatie Hervormd – Gereformeerd Zelhem.

Uit het Reformatorisch Dagblad  van donderdag 24 september 1992.

Ds. Jac. Monteban zeventig jaar

 

ZELHEM - Ds. Jac. Monteban, hervormd emeritus predikant te Zelhem, hoopt woensdag 30 september zeventig jaar te worden.

Jacob Monteban werd in 1922 te Amsterdam geboren. Hij bezocht de hbs in Amsterdam, deed staatsexamen gymnasium en studeerde wis- en natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens theologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Ds. Monteban deed 6 april 1952 intrede te Morra-Lioessens. Vervolgens werd hij in 1957 predikant voor buitengewone werkzaamheden. Als zodanig hield hij zich bezig met het gemeente-apostolaat.

In 1961 werd hij predikant in Almelo, vanwaar hij in 1970 naar 's Hertogenbosch ging. Van 1 september 1974 tot aan zijn emeritaat, op 1 oktober 1985, diende ds. Monteban Zelhem.

Ds. Monteban was onder meer lid van het breed moderamen van de Generale Synode, voorzitter van de Raad van Deputaten voor Samen op Weg en lid van de sectie Publiciteit van de Raad van Kerken.