Ds. Oene Huistra    Stichting Oud Zelhem
       
 Bron:  12 Eeuwen Lambertikerk Artikel door:  H. Jonas en H.M. Somsen
 Auteur:  Gerrit Rijsdorp    
       
Naam:  Oene Huistra     
In functie:  30 mei 1937 tot 15 jan 1947,
 naar Menaldum
   
Geboorteplaats:  Scharnegoutum Datum:  09-09-1903
 Overleden te:  Leeuwarden Datum:  01-08-1991
Vader:  P. Huistra Moeder:  T. Hogenbrug
Gehuwd met:  Aaltje Gezina Brouwer    
Geboortedatum:  Ruinerwold 10-10-1904 Overleden:  26-04-1999
Trouwdatum:  23-04-1930 Plaats:  Meppel
Kinderen:   Geboren:  
   Jan Pieter     31-03-1932
   Trijntje    23-02-1938
   Gezina Jantina Trijntje    28-07-1934
   Pieer Julius    28-12-1942
   Cornelia Anja    15-07-1947
       
Heeft gewoond aan: nieuwe-pastorie-1858 
Doetinchemseweg 2
   

 Pastorie image001

Pastorie Doetinchemseweg 2

huisstra uit 12 eeuwenDs. O. Huistra uit 12 eeuwen Lambertikerk.

huistra

Foto uit collectie Eef Oosterink

huistra1 

Fam. Huistra. Foto uit collectie Eef Oosterink

Oene Huistra
door G.Rijsdorp

Oene Huistra *Scharnegoutum (Gem.Wymbritseradeel) 9-9-1903 en overleden 1-8- 1991. Zoon van P. Huistra en T. Hogenbrug. Huwt Meppel 23-4-1930 Aaltje Gezina Brouwer. Kinderen uit dat huwelijk zijn: Jan Pieter *Sneek 31-3-1932, Gezina Jantina Trijntje *Midwolda 28-7- 1934, Trijntje *Zelhem 23-2- 1938, Pieter Julius*Zelhem 28-12-1942 en Cornelia Anja *Menaldum 15-7-1947. Oene Huistra heeft op ‘Ruimzicht’ in Doetinchem de vooropleiding voor predikanten gedaan. Kandidaat in Noord-Holland 1929. Predikant Sloten 4-5-1930. Midwolda 17-6-1934. Zelhem 30-5-1937. Menaldum 15-6-1947 en emeritus 16-9-1968.

De beroeping
De beroepingscommissie reist in december 1936 aanvankelijk voor niets naar Hellevoetsluis. De te horen predikant is plotseling ziek geworden. De zondag daarop gaan twee commissies op stap. De een naar Hellevoetsluis en de ander naar Midwolda. Teruggekomen besluit men ds. Huistra te beroepen, maar dan rijst er een probleem. Ds. Huistra heeft gehoord dat ds. Hakkesteegt zich in Zelhem zal vestigen en die heeft zich als hulpprediker aangeboden. Als broeder Rijpstra met ds. Huistra heeft gepraat is de lucht weer opgeklaard en neemt de predikant de beroeping aan. Wel is er een vertrouwelijk bericht van de kerkenraad bij de kerkvoogden binnengekomen. Zowel de beroepen predikant als ds. Hakkesteegt hebben verzocht hen niet aan te slaan voor de hoofdelijke omslag. Over de beweegredenen wordt nergens iets gemeld, maar het heeft ongetwijfeld te maken met de hoogte van het traktement. Het verzoek van beiden wordt dan ook ingewilligd. De verhuizing van ds. Huistra wordt verzorgd door G.N. Ooijman die daarvoor ƒ 168,- vraagt, maar de opknapbeurt van de pastorie moet beperkt blijven tot het meest noodzakelijke vanwege de financiën.

Ds. Huistra wordt door de consulent bevestigd met de tekst 1 Petr. 4 vers 11. In de middag doet hij zijn intrede met een tekst uit Handelingen 8 vers 35. Zijn speciale dank gaat uit naar de Doetinchemse Inrichtingen, waarmee hij de Hervormde Zendings Gemeente bedoelt. Daar is hij enkele jaren student geweest.

Het doet ons nu vreemd aan, dat ds. Huistra ƒ 500,- van zijn traktement laat vallen ten gunste van een hulpprediker [ds. Hakkesteegt]. Je zou toch zeggen, dat wanneer er een hulpprediker nodig is vanwege toenemende werkzaamheden, de kerkvoogdij voor die salariskosten aansprakelijk zou zijn en niet de aanwezige predikant. Blijkbaar kon dat toch wel. Die situatie duurt tot 1941. Dan wordt er over gepraat door kerkenraad en kerkvoogden. Men kan zich de vreemde situatie wel voorstellen, maar toch…. Uiteindelijk besluiten de kerkvoogden na een brede discussie dat ds. Huistra die ƒ 500,- er weer moet bij krijgen via een oplopende lijn. Ieder jaar behoeft hij ƒ 100,- minder af te staan voor de hulpprediker, zodat eind 1945 alles weer zal zijn zoals het hoort.