De traditionele broodweging was bij de Muldersfluit op 26 mei 2022 aan de Zelhemseweg  44 te Hengelo. In 2023 is het op 18 mei.


Hieronder diverse linken naar foto-of film opnamen.

Roggebroodweging bij de Muldersfluite als immaterieel erfgoed

Roggebroodweging-omroep Gelderland-eenwagenvolverhalen.nl/Evenementen

Foto's gemaakt door John Mokkink voor Achterhoekfoto in 2016

2018 Broodwegen bij de Mulderfluite foto's gemaakt door Arno Wolsink voor Radio Ideaal.

2019 Film gemaakt door Jan Wolsink over de roggebroodweging. http://www.blikopdestreek.nl/video.php?item=0


2011 Film over de roggebroodweging bij de Muldersfluite. Opname van radio Ideaal.
Opname van Radio Ideaal.


Onder aan het artikel de cijns (roggebroodbelasting) plichtigen van Hengelo en Zelhem  en een fietstocht langs de boerderijen die roggebrood moeten leveren.2022 Opbrengst roggebroodweging voor de Stichting Zwembad  Het Elderink

Hengelo – Bij de Muldersfluite is op Hemelvaartsdag weer de traditionele Roggebroodweging gehoudenaan de weg van Zelhem naar Hengelo. Ook dit jaar hebben we veel belangstellenden en kopers van roggebrood welkom kunnen heten. Daarbij heeft het goede voorjaarsweer zeker meegeholpen. Al het aangeleverde brood is verkocht!

Al in de loop van de ochtend zijnvrijwilligers van Oudheidkundige verenigingen Salehem en De Olde Kaste, museum Smedekinck, Chr. Oratoriumkoor uit Zelhem  aan de slag met de opbouw. Vanaf 12 uur zijn zij druk met het promoten van hun meegebrachte artikelen. In de tent van museum Smedekinck en aantal kramen worden oude spelletjes en oude beroepen gedemonstreerd. Midwinterhoornblazers laten van zich horen en boeken worden verkocht. Het is erg gezellig bij de kramen en het door museum Smedekinck ingerichte terras aan de Zelhemseweg. Daar is volop koffie, thee en frisdrank te koop en ook hamburgers en worstjes! Liefhebbers kunnen ook genieten van schepijs!

Door Gerhard ten Bokkel

2022 P1140971 broodwagenAankomst broodwagen in 2022. Foto: H.M.Somsen

Goede doel van Muldersfluite 2022
Rond 13.00 uur vertrekken de muzikanten van blaaskapel de Bloasköppe van Crescendo en boerendansgroep Wi'j Eren 't Olde uit de Velswijk naar Erve Massink, Daar laden zij de door de cijnsplichtige boeren geleverde roggebroden op de versierde broodwagen. Even later komen dansgroep en blaaskapel weer teruglopen met de volgeladen versierde roggebroodwagen. Aan de optocht is het open rijtuig van Stap en Draf toegevoegd, dat  wethouder E. Blaauw en zijn partnernaar de plaats van de broodweging brengt.
Caritas Keijenborg kiestals goede doel voor Stichting Zwembad Het Elderink! Deze stichting is voortgekomen uit het burgerinitiatief  tot behoud van het zwembad. Jong en oud genieten van dit zwembad, waarbij vrijwilligers onmisbaar zijn. Deze fraaie voorziening  is van groot belang voor de leefbaarheid van Hengelo en omgeving voor nu en in de toekomst.Voorzitter van de Stichting Annette Kokgeeft een toelichting en haar oproep aan het publiek om veel roggebrood te kopen heeft zeker geholpen.

2022 aankomst loco burgem. web
Aankomst loco burgemeester Evert Blaauw  Foto: H.M. Somsen

Borrel voor de Wethouder en koetsiers
Voordat de wethouder de podiumwagen opgaat, krijgen hij en de koetsiers volgens traditie eerst een borreltje van voorzitter Henk Waarlo en secretaris Gerhard ten Bokkel van Stichting Historische Broodweging Muldersfluite. Op de podiumwagen van de HCI zijn intussen de afgevaardigden van de vier kerkgenootschappen gaan zitten. Zij bepalen roulerend waar de opbrengst heengaat.De notabelen krijgen thee met een koekje. Dan kunnen ze hun Goudse pijpen roken en genieten van een glas rode wijn. Intussen zetten de leden vanWi'j Eren 't Olde de roggebroden op het podium. Wethouder Blaauw vertelt de bezoekers uitgebreid over het ontstaan van deze traditie. Hij wijst verder op het belang van vrijwilligers bij activiteiten. Ook waar het gaat over gastvrije opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente Bronckhorst!

2022 P1140974 brood doorgeven webHet afladen van de roggebroden voor de veiling. Foto: H.M. Somsen

De zwaarste broden

De Cijnsplichtigenhebben dit jaar 639 pond roggebrood besteld bij bakker Sloot in Keijenborg. Deze bakker levert al sinds 1919 roggebrood voor de cijnsplichtige boerderijen. Verder heeft een aantal boerderijen voor een financiële bijdrage voor het goede doel gezorgd.Na een geslaagd optreden van dansgroep Wi'j Eren ’t Olde worden de grootste broden door de broodwegers gewogen. Daarna gaat veilingmeester Fred Ruiterman aan de slag om ze te verkopen.

Boerderij “Honnekink” levert het zwaarste brood van 45 pond en wordt daarvoor beloond met 2 flessen wijn. Dit brood brengt € 140 op en wordt gekocht door Caritas Keijenborg.  Het tweede brood van 44 pond is door Boerderij “Tankink” geleverd. Hoogste bod komt van Diaconie Zelhem, die € 150 voor het brood betaalt. Het derde brood van 40 pond komt van boerderij " 't Lenderink ". Dat gaat voor € 140 naar deGemeente Bronckhorst.Beide Boerderijen ontvangen 1 fles wijn. Het vierde brood van 30 pond van boerderij “Beijerink” valt buiten de prijzen, maar levert wel € 120 op door het bieden van Diaconie Hengelo. Zwaarste broden gaan later naar zorgcentra en voedselloket. Ruim 100 bezoekers komen daarna naar de stapel met gesneden roggebrood en gaan tevreden met  een pakje ambachtelijk  gebakken brood onder de arm naar huis.

2022 P1140985 brood wegen web
Het wegen van de broden door Gerhard ten Bokkel en Gerrit Harmsen. Foto: H.M. Somsen

Geslaagde dag
De Stichting Historische Broodweging Muldersfluite iszeer tevreden over de geslaagde dag, die mede mogelijk is gemaakt door de vele vrijwilligers. We zijn zeker blij, dat de Cijnsplichtigen – ook nadat we twee jaar geen broodweging konden organiseren – opnieuw aan deze eeuwenoude traditie hebben meegewerkt. Het waren destijds de geërfde boeren, dus eigenaren van de boerderijen, die zelf besloten bij het opheffen van de Marke, de cijnsplicht voor het plaggen en turfsteken in de Marke in ere te houden. Dat deden ze door hun erven ook na de verkoop of opvolging op de boerderij bij voortduring daarmee te belasten,als vorm van armenzorg. Het plaggensteken in de Marke was aan regels gebonden. Niet-geërfden mochten dit alleen na speciale toestemming doen.

De traditie van het leveren en wegen van roggebrood is ook dit jaar weer in ere gehouden. Met dank aan de kopers. De Stichting Zwembad Het Elderink zal hier zeker blij mee zijn. Het is goed dat deze unieke traditie in stand wordt gehouden. Het bestuur van de Historische Broodweging Muldersfluite hoopt samen met Cijnsplichtigen en de vele vrijwilligers het evenement te kunnenbehouden. Daarnaast bedanken we ook onze sponsoren die deze traditionele roggebroodweging elke keer weer mogelijk maken.

Tot 18 mei 2023


Cijnsplichtige boerderijen in Hengelo die roggebrood moeten leveren bij de Muldersfluite.

Bekveld
Mentink, Banninkstraat 41
Holte Klein, Hogenkampsweg 16
Honneking, Berenschotstraat 5

Dunsborg
Beijerink, Beijerinkdijk 1
Dunsborg, Dunsborg 2
Heerink, Elferinkdijk 3
Lenderink, Winkelsweg 10
Massink, Dunsborg 6
Sletterink, Dunsborg 10
Vogelink -Veugelink, Beijerinkdijk 3
Winkel, Winkelsweg 1
Wissink, Elferinkdijk 1

Gooi
Berkerij, Hengelosestraat 6
Berkes, 1892 afgebroken
Besselink, Remmelinkdijk 10
Bispink/ Bischop, Hengelosestraat 75
Branderhorst de / Smoege, Steenderenseweg 17
Elftink- Elferink, Elferinkdijk 2
Enserink, Roggetoren 2 en 4
Eulink - Oeldink, Steenderenseweg 2
Hammink 't, Hoegenstraat 5
Hiekink( Elshave) 't Heijtink, Hengelosestraat 61
Holte Groot, Holterkampsweg 1
Huijsink (Huizink), Zaarbelinkdijk 4
Jebbink Groot, Wiendelsweg 1
Jebbink Klein, Remmelinkdijk 4
Lanssink, Hengelosestraat 65
Nienhuijsink ( Niesink-Nijsinck), Uilenesterstraat 3
Reesink-Saalbrinksplaatse, Kerkstraat 4
Sessink Groot, Steenderenseweg 15
Sessink Cleijn (Klein Zessink), Bronkhorsterstraat 2
Tankink, Steenderenseweg 1
Warnink, Zaarbelinkdijk 11
Weenink, Weeninkweg 1
Wolsink, Wolsinkwweg 10
Zwavink -Swaabink, Kroezerijweg 2

Keijenborg
Coops, Pastoor Thuisstraat 19
Geltink - Klein, Pastoor Thuisstraat 17
Geltink Groot- Tilder, Pastoor Thuisstraat 15
Keijenborg- Booltink, Pastoor Thuisstraat 3
Nienhuijsink, Kerkstraat afgebroken 1968, verplaatst
Waenink, Koldeweiweg 2
Wunnink, Kerkstraat 11 Keijenborg

Varssel
Antink Groot, Antinkweg 14
Antink Klein, Antinkweg 8
Tjooitink, Varsselseweg 43
Roessink Groot, Antinkweg 2
Roessink Klein, Antinkweg 4
Wassink Groot, Varsselseweg 40

Cijnsplichtige boerderijen in Zelhem die roggebrood moeten leveren bij de Muldersfluite.

Oosterwijk
Buunk-Buink, Varsselsestraat 2
Dimmendael- Dimmendaal, Hogeveldweg 2
Everhardink, Everhardinkweg, afgebroken
Gielink, Oosterwijkweg 1
Hebbink, Hogeveldweg 6
Hemink, Ruurloseweg 26
Hogelogt -Huenink, Varsselsestraat 4
Jolink, Varsselsestraat 1
Meene de - Meenehuis, Meeneweg 12
Papenborg, Vrogteweg 3
Pokkerij, Everhardinkweg 4
Uunk-Uink, Varsselsestraat 3
Vels- Velthuijs of de Meene, Rietgeld 2
Vreterink Groot, Everhardinkweg, afgebroken
Vrogte de of Iekink, Vrogtenweg 7
Waarle -Waalder, Oosterwijkweg 4
Wentink, Hogeveldweg 4
Wolterink, Everhardinkweg 1
Wullink, Vrogtenweg 2
Zeevalkink-Segevalkink, Oosterwijkweg 2

Veldwijk
Hammink, Hoegenstraat 5
Hemmekink, Keijenborgseweg 24
Schooltink, Schooltinkweg 1
Weetink-‘t Weetink, Akkermanstraat 1
Wijcherdink- Wicherink Klein, Schooltinkweg 2
Wiskink, Akkermanstraat hoek Keijenborgseweg afgebroken.

Velswijk
Eenink-(Enink) Egerink, Wisselinkweg 6
Bannink, Banninkstraat 2
Beeftink, Velswijkweg 5
Bettink Klein, Banninkstraat 9
Beulink-Boelink, Jaaltinkweg 2
Booltink, Velswijkweg 11-Paardendorpweg 3
Bussink-Boskink, Velswijkweg 2
Hartjes- Eeftink, Jaaltinkweg 3
Hoegenslag, Akkermanstraat 11
Hoetink, Korenweg 3
Hummelink ,Jaaltinkweg 5
Jaaltink, Jaaltinkweg 4
Kamperman- Hosterkamp, Jaaltinkweg 7
Koning, Kruisbergseweg 52
Lebbink - afgebroken-Eenink, Velswijkweg 1
Luissink, Velswijkweg, afgebroken
Massink, Banninkstraat 4
Rensen, Velswijkweg 9
Seevink- Seeuwink, Banninkstraat 1
Sijbelink-Siebelink, Velswijkweg 7
Warnsink, Banninkstraat 5Muldersfluite fietsroute's afstanden ca. 27 en 28 km.

Muldersfluite fietsroutes doc.

De fietsroutes zijn te koop bij de Toeristiche Informatie Punten in Hengelo en Zelhem.  TIP.


Artikel geplaats door H.M. Somsen
Laatst bijgewerkt: 2 juni 2022