Brunsveldweg 9

Brunsveldweg 9 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.eu

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

 • Over het pand Boerderij Brunsveld
 • Huidige benaming

  Boerderij Brunsveld 

  Oudste vermelding: 1244

  Oude benaming boerderij:

  Bruinsfelt (1577)
  Brunsfelde (1616-1618)
  Brunsvelde
  Bronsveld
  Brunsfelth
  Brunsveld (1829)

  Oude straatnaam:  Weg van Brunsveld naar Zelhem (1829)

  Behoorde tot de: Zelhemmer Hattemer Marke

  Aantal stemmen in de Marke: 1

  Broodlevering: rust de plicht op een roggebrood te leveren op de Zelhemmer Brink
 • Huidig adres Brunsveldweg 9
 • Staat in Heidenhoek
 • Eigenaar Willem Pierik, molenaar
 • Woonplaats Zilvold (Silvolde)
 • Kadasternummer(s)
  F 173 hakhout
  F 174 hakhout
  F 175 heide met struiken
  F 176 bouwland
  F 177 uitweg als bouwland
  F 178 weiland
  F 180 uitweg als weiland
  F 181 hakhout
  F 183 opgaande bomen
  F 184 weiland
  F 185 weiland met struiken
  F 186 hakhout
  F 187 opgaand geboomte
  F 188 hakhout
  F 189 heide
  F 190 heide
  F 191 bouwland
  F 191bis elzebosch
  F 192 hakhout
  F 193 hakhout
  F 194 heide
  F 197 uitweg als bouwland
  F 198 bouwland
  F 199 heide
  F 200 heide
  F 201 heide
  F 202 hakhout
  F 203 opgaand geboomte
  F 204 heide
  F 205 uitweg als bouwland
  F 206 bouwland
  F 206bis hakhout
  F 207 heide
  F 208 uitweg als heide
  F 209 hakhout
  F 210 opgaand geboomte
  F 211 uitweg als hout
  F 212 opgaand geboomte
  F 213 heide
  F 215 opgaand geboomte
  F 216 schuur schaapskooi en erf
  F 217 uitweg als weiland
  F 218 weiland
  F 220 moestuin
  F 221 water als weiland
  F 222 huis en erf
  F 223 weiland
  F 224 hakhout
  F 225 uitweg als bouwland
  F 226 bouwland
  F 226bis uitweg als bouwland
  F 227 uitweg als bosch
  F 227bis hakhout
  F 228 bouwland  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

  kaart 0556 1287 8 Brunsveld 2c
  Kaart Brunsveld 1287. 

 • (E)igenaars - (P)achters
  (E) 1244: Abdij van Elten (oorkonde) (P) 1611: Garrit op Brunsfelt
  (P) 1244: Wessel van Redenbroek (oorkonde) (E) 1641: Jonckher van Dorth (Zutphen)
  (P) Wichard van Elten (E) 1646: Juffr Daetecums ende broeders
  (E) 1250: Herman graaf van Lohn (E) 1663: Joffer van Hoen
  (E) 1252: klooster Bethlehem (E) 1691: Diederik van Dorth
  (P) 1289: Bernard van Elten (P) ± 1700: Teunis Enink op Brunsvelt
  (E) 1427: Gerloch to Bruynsveld (P) 1729: verm. Jan Hoeve (12 Eeuwen Lambertikerk)
  (E) 1437: Johan, kanunnik (domheer) in Utrecht,
  heer van Brunsfelt
  (E) 1822: Willem Pierik (Kadaster)
  (E) 1487: Dirk to Bruynsveld (E) 1902-1945: Robert Pasmann, zoon van Pasmann op de Slangenburg
  (P) 1577: Kuijser Wijlem=bouwman/pachter (Markeboek) (E) 1945-0000: Staatsbosbeheer
  (P) 1598: Garrit tho Brunsfelth    
    
 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829:  101

  Wed. Fenneken Hoebink (wed. van Jan Brunsveld, zn van Garrit Brunsveld tr 1788 Zelhem Fenne Hoebink ged. 1758 Keyenborg, † 1832 Zelhem, dr van Arnoldus Hoebink en Catharina Berenschot)

   1840-1847:  101 Derk Brunsveld en Carolina Jette Witte (zn Theodorus (Derk) Brunsveld * 1796 Zelhem en Carolina Willemina Jette Witte *1817 Doetinchem † 1897 IJzevoorde, dr van Adolph Witte en Anna Ebbink, tr 1844 Doetinchem Ambt) 
   1848-1850:  101 Derk Brunsveld en Carolina Jette Witte 
   1851-1860:  B26  Derk Brunsveld en Carolina Jette Witte
   1861-1870:  29bk-B22bk Derk Brunsveld ovl 1862 en Carolina Jette Witte
  Lambertus Witten en de wed. Carolina Jette Witten (Lambertus Witten * Doetinchem Ambt tr 1863 Zelhem) 
   1871-1880:  B22 Lambertus Witten en de wed. Carolina Jette Witten 
   1881-1900:  B22 Lambertus Witten ovl 1883 en Carolina Jette Witten
  Anna Peters-Holterman  
   1901-1924:  B22-35-B38 Gerrit Jolink en Antonia Bruil (noodoplossing)
  Bernardus Jansen en Katharina von Bruch.tr. 1898 in Brunsveld 
  1925-1939: B38-54-B68 Teunis Lubertus Garretsen en Bertha Jansen, tr. 10-11-1932
  1940-1964: B68 Teunis Lubertus Garretsen en Bertha Jansen
  1965-0000: Brunsveldweg 9 T. Lubertus Garretsen†1979 en Bertha Jansen†1990
  1965-2020: Brunsveldweg 9

  A.M. Gerritsen en C.J. Garretsen, tr. 1-6-1955 Vertr.
  2020-0000: Brunsveldweg 9 Chris en Jolande van Bokhorst
      Lees ook het artikel onder Verhalen met Zelhem over Brunsveld. • Veldnamen

  Brunsveld (boerderij) (krt 31/6)
  't Roggeland
  Grote kamp veur 't huus

 • Opmerking
    en   Bronnen

  Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen (bewerkt door Dr. J. S. van Veen (1917)),: wordt niet genoemd in deel Zelhem
  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (Bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1598, broodlevering), blz 10 (1598, Garrit tho Brunsfelth, belastingplichtige) blz 49 (1611, Garrit op Brunsfelt; gerechtigd tot het houden van een schaapskudde), blz 80 (1620, Brunsfelt, gerechtigd tot het houden van een schaapskudde, zomer en winter), blz 152 (1640, transport erfgenamen), blz 155 (1641, Jonckher Dorth, dient een request in aangaande de status van “die twee goederen in Brunsfelt” die eigendom zijn van hem en van Jr. Jan van Hoen; het is niet geheel duidelijk om welke 2 goederen het gaat), blz 161 (1643, Brunsfelt; transport erfgenamen)
  Markeboek van de Zelhemmer-Hertmermarke 1529-1577
  Getranscribeerd door de werkgroep Paleografie van de H.V. Deutekom,
  bestaande uit Drs.G.van Koeveringe.Job de Gelder,
  Sikko Postma,Theo Rougoor en Gerrit Rijsdorp.
  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen 1646-1650 (Kreynck) (Bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 20 (verponding)
  Oost Nederlandse Familienamen, hun ontstaan en betekenis (B.J. Hekket, uitgave 1996), blz 95 (de buurschap Brunsvelde wordt reeds in 1244 genoemd)
  12 Eeuwen Lambertikerk (Gerrit Rijsdorp, 2007), blz 94, kerkenreckenboeck 1729 (orgelfonds) Evert te Brunsvelt en Jan Hoeve in Brunsvelt. Gezien de volgorde in de lijst lijkt Jan Hoeve op Brunsveld te zitten.
  ORA Landdrostambt Zutphen
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805
  Gelders archief
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem
   (1998), blz 44 en blz 107, krt 31/6
  Stamboom Bronsveld
  Genealogiedomein (ECAL)
  ,pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

   

  Uit: Mensch en land in de middeleeuwen, door B.H. Slicher van Bath.

  Brunsvelde, 1244. Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen, nº 642. Door L.A.J.W. Sloet, 1872 – 1876. Brunsveld/Zelhem. (Oorkonde klooster Bethlehem)

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  98-3-0
  6-0-0
  Gerrits goet in Brunsvelt. juffr. Daetecums ende broeders
  huys ende hof 1 sch. boulant 9 mlr 3e gerve
  geeft 1 vercken of 4 dlr D'Eygenaer de thient voeruijt
  t’ holt ligt door den anderen ant Brunsvelder bosch
    Brunsvelder Bosch. Jonker Dorth, juffr Daetecums end haer broeders kinderen
  opgaende holt


  6-15-0
  6-0-0
  Brunsvelder steeghken
  1 koeweydens
  Geltpacht 4½ dlr
  4 hoender 1 vercken of 4 dlr daervoor onvrij gelt.
  De lantheer heeft der gerven thient
  Opgaende boomen

   

   
   

  Het gebied rondom boerderij Brunsveld werd ook wel eens buurtschap Brunsveld of 't Goed Brunsveld genoemd. Uit de testamenten van de familie van Dorth blijkt het goed Brunsvelt te bestaan uit 4 boerderijen in de gemeente Zelhem. Of het Brunsvelt in de 12e eeuw net zo groot was, is niet bekend. 

  Sessink of Oncrujt
  Haank of Everinck
  Wolsink
  Brunsveld

  De eerst bekende eigenaar van de Brunsveld goederen is de abdij van Elten zoals blijkt uit de oorkonde uit 1244. Het goed Brunsveld(t) wordt daarin be(ge)leend aan Wessel van Redenbroek. Wessel geeft Brunsvelt aan Wichard van Elten, deze weigert dit.
  De tienden van Brunsveld komen in het bezit van de bisschop van Munster, als leen van de graaf Lon (Loon).

  In 1289 komt er door een overeenkomst met de zoon van Wichard, Bernard van Elten, het goed Brunsveld aan klooster Bethlehem.
  Godelindis, abdis te Elten, beleent den proost te Bethlehem met het goed Brunsvelde in het kerspel Seleheim
  1289 september 1 (Anno domini MCCLXXX nono in die beati Egidii)

  Peter van Bronsfelde heeft moeten ontwijcken uit sei Graefschap van Solms, om een ongeluk ofte nederlage. Vluchtende uit sijn vaderlandt is gecomen int Graefschap van Zutphen, ende aldaar begiftigt van den Grave met eeninge goederen waerop zij getimmert ende gewoont heeft, ende die zelvige genoemt na zijnen name Brunsfelt, gelegen bij Doetengem, daer heeft ter oorzacke van zijn vlucht zijn wapen verandert, de Gantelet verlaten ende het dondercruis aangenomen. Over de gifte zijn onder anderen mede present geweest eene van Bijland, eene van Keppel en noch anderen van adel (circa 1304).

  Hendrik van Bernevelt Keurnoot bij overdracht van Johan, jonkhere te Almeloen Johanna van Reede 1455, ivm goed in kerspel Albergen. Johan Bonync van erleren slage, die selde Boyng van den guede to Lindescate. Hendrik Boyng moet tyns betalen van zijn goede te Zelhem, Engelbert Bovinc van den goede to Berninchem, Jacobs wijf van Heker van Brunsinc (Tijnsboek van Elten). Johan Bruyninch zegelt in 1381 in West Falen met het wapen van Bermentvelde (drie vogels, West Fahlische Siegelb). Het goed te Zelhem kan Brunsveld zijn. In het Tijnsboek van E. komt Zelhem verder niet vaak voor.)

  In 1487 is er een scheiding van goederen tussen Derk to Bronsveld en Hendrik Kael, namens echtgenote Wendele Brunsveld. Dirk krijgt goed to Brunsveld en het huis in Doetinchem achter de stadsmuur tussen Gruyt en Hesepoorten. Kael krijgt halve goed to Bettynck onder Berk enz. (van Rhemen, no 481, RAG).

  Derck van Bronsfelt, gestorven op 3 April 1538, gehuwd (1°) Gertruijt van den Zedde, in 1491 (dochter van Willem van den Zedde en Enghel), (2°) Duive Kurkamp, op 31 Augustus 1523. Wordt in 1493 in de Doetinchemer raad gekozen tot 1506 in ANF no. 7. De naam variert: te Bronsfelt, to Brunsfelt, van Brunsfelt, en Brunsfelt. Te en to wijzen mogelijk op het feit dat hij op het goed Brunsfelt woont of het in bezit heeft. Derk toe Brunsfelt wordt ook gerichtman van Doetinchem genoemd in 27/3/1501.

  De rentmeester Johan then Poll is op 29-9-1601 als markenrichter belast met het beheer van deze goederen. De Marke, waarin veel grondbezitters zich verenigd hadden, kwamen 1x per jaar bij een om, als eigenaren van de boerderijen, te overleggen over het beheer hiervan.
  Op 17 september 1678 wordt tijdens zo’n jaar holtinge (vergadering) de heer jonker Dorth (fol. 138 verso blz 269, Markeboek 2) met zijn Brunsvelt – Oncruijt, als novitien = nieuwe Markegenoot vermeld.
  En “de nieuwe landerien aenslaen in de verpondinge”, De aanslag in de vorm van verpondinglasten (een soort belasting) zullen volgen.

  De vrouw van rentmeester Johan then Poll, joffer Judith van Hoen tot Medler is in 1663 eigenaresse van het goed Brunsveld. Juffer van Hoen is een kleindochter van een mej. Brunsvelt. Het goed Brunsveld blijft in het bezit van de fam. van Dorth. 

  Uit het testament van Diederik van Dorth in 1691, zoon van Gijsberth van Dorth en joffer Judith van Hoen, blijkt dat hij heer van Brunsvelt is.
  De omschrijving hiervan uit het testament “Vier erven in Brunsvelt onder het richter ambt Selhem (Zelhem) gelegen namelijk; erve Brunsvelt; erve Everink of Haank; erve Sesinck of Onkruit; het erve Wolsink, een weide bij den Rosendael die Brunsveltslagen genoemd.”
  Hoeves Brunsveld en Haank duiken een eeuw later op in de lijst van boerderijen onder kasteel Slangenburg.

  Verkoopsconditiën van de Brunsveltsche goederen onder Zelhem, 1762-1767. Met stukken betreffende de administratie: Datering 1758-1762.
  NB: Erfgenamen waren Th.Z. van Dorth en Marcel Hendrik van Buninck. De goederen waren nagelaten door A.M. douairière Van Dorth.

  1780 april 10
  043 Verzoek van Hendrik Tengbergen om het Hof te machtigen belanghebbenden te dagvaarden, die vermenen oude zakelijke rechten te bezitten op het goed Brunsveld, waaronder de erven Brunsveld, Haank of Everink, Sessink of Onkruijd en Wolsink in het graafschap Zutphen, en om die rechten vervolgens te mogen royeren in het protocol.
  Verzoek toegestaan.
  (Rekenkamer S 39, fo. 435, 436)

  Verband van de neegende portie in de soogenaamde Brunsveltse goederen,
  als namentlijk het erve Brunsvelt Everink of Haank, Sessink of Onkruid, en
  Wolsink, door den heer H.W.A. baron van Dorth pro litium expensis, in causa
  contra desselfs zuster vrouwe J.M.J. van Dorth tot Boslo 24 feb. 1755

  Verband van geregte aandeele van ’t goed Brunsveld en slaagen, door
  den volmagtiger van dhr. lieutenant Fr.G.H. van Stuurman en sijn vrouw
  M.G. Botman, aan den hoogwelgeboren heer baron van Middagten
  heer van ’t Vriesewijk, voor een capitaal van 1500 gulden 12 nov. 1764
  Den 14 feb. 1769 geroijeert

  1921
  In 1921 wordt de boerderij uitgebouwd tot een 3 daks boerderij, maar in 1930 brand de boerderij totaal af. Waarna de boerderij herbouwd wordt in de oude vorm voor de verbouwing in 1921.

   

  Brunsveld akte  
   Akte  uit het Rijks archief.
   

   

Pagina 1 van 2