Brunsveldweg 6

Brunsveldweg 6 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.eu

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Brunsveldweg 6

 • Over het pand Boerderij Everinck of Haank
 • Huidige benaming

   

  Oude benaming:                              Everink in Brunsveld / Haank
  Oudste vermelding:                        
  1646 (Kreynck)

 • Huidig adres Brunsveldweg 6
 • Oude straatnaam Weg van Brunsveld naar Zelhem (1829)
 • Staat in Heidenhoek
 • Verbouwing(en) Afgebroken in 1968, nieuwbouw vakantiehuis
 • Eigenaar Gart Jan Deurvorst, wijnkoper
 • Woonplaats Terborgh
 • Kadasternummer(s)

  F   1 heide
  F   2 heide
  F   3 heide
  F   4 hakhout
  F   5 heide
  F   6 heide
  F   7 bouwland
  F   8 uitweg als bouwland
  F   9 weiland
  F 11 weiland
  F 14 weiland
  F 15 huis en erf
  F 16 boomgaard
  F 17 water als weiland
  F 18 weiland
  F 20 moestuin
  F 21 bouwland
  F 22 weiland
  F 23 bouwland
  F 24 bouwland
  F 25 hakhout
  F 26 uitweg als bouwland
  F 27 bouwland
  F 28 hakhout
  F 29 hakhout
  F 30 uitweg als bouwland
  F 31 heide
  F 32 hakhout
  F 33 onbebouwde grond
  F 34 bouwland
  F 35 heide

  F 36 uitweg als heide
  F 37 hakhout
  F 38 bouwland
  F 39 hakhout
  F 40 hakhout
  F 41 hakhout
  F 42 heide
  F 43 heide
  F 44 heide
  F 45 bouwland
  F 46 heide
  F 47 bouwland
  F 48 onbebouwde grond
  F 49 hakhout
  F 50 heide
  F 51 heide
  F 52 hakhout
  F 53 bouwland
  F 54 heide met struiken
  F 55 heide
  F 56 heide
  F 57 heide
  F 169 heide
  F 170 heide met struiken
  F 170 bis hakhout
  F 171 heide
  F 172 uitweg als bouwland
  F 179 heide
  F 195 weiland
  F 196 weiland
  F 214 onbebouwde grond  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)194 2 5 Haank 1968
  1968 gebied rondom Haank - Everink, uitsnede uit atlas.

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (E)

  1646: Jonker van Dorth (Kreynck)

  (E)

  1691: Diederik van Dorth (Stamboom Brunsveld)

  (P)

  1696: Hendrick Everinck (doopboek) Everinck in Brunsvelt (doopboek NGG, laat in 1695 en 1696 Maria resp. Geesken dopen)

  (P)

  1729: verm. Lammert Haenck (12 Eeuwen Lambertikerk)

  (E)

  1822: Gart Jan Deurvorst, Wijnkoper te Terborg (Kadasterkaart)

  (E)

  1905-1945: Fam. Pasmann van de Slangenburg

  (E)

  1945-0000: Staatsbosbeheer

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829  1829: 102 

  Wed. Geertruid Verstegen, wed. van Lambertus Keurntjes. 

  1840-1847: 102  Harmanus Keurntjes en Bernadina ( Dina )  Rondeel 
  1848-1850: 102  H. Keurntjes en B. Rondeel 
  1851-1860:  B27 H. Keurntjes en B. Rondeel 
  1861-1870:  B30 H. Keurntjes †en B. Rondeel 
  1871-1880: B23  wed. B. Rondeel † 
  Antonij Keurentjes tr. 1874 met Aleida Gesina Hillebrand
  1881-1900: B23  A. Keurentjes en A. G. Hillebrand. 
  1901-1902:  B23-B26 A. Keurentjes † 1900 en A.G. Hillebrand.†  1902 
  1902-1918:  B39-55-B69 Adrianus Theodorus Bannink en J.E. Nachtegaal. Vertr.1918 Dtc 
  1918-1928: B39-55-B69 Gerrit.J. Ter Beest en Harmina Wesselina Maalderink. vertr.1928 
  1928-1929: B39-55-B69  Derk Willem Evers getr. 1906 met Gerritje v.d.Toorn. m.i.v.1929 
  1930-1964: B69 

  Gerrit Jacob Kamperman † 1947 tr. ca. 1929 met Reina Johanna Evers (dr.)    

  1930-1964: B69  D.W. Evers † 1958 en G. v.d. Toorn † 1953 . 
  1930-1964: B69  W.G. Kamperman, nieuwbouw woning voor de oude boerderij 
  1965-1995: Brunsveldweg 6  W.G. Kamperman, afbraak oude boerderij in 1968,  afbraak veestal en overige oude opstallen in 1995 
  1995-0000: Brunsveldweg 6   Vakantiewoning/tijdelijke bewoning 

   

 • Veldnamen


  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998) Blz. 107. kaart 31-6
  Haank (boerderij) (krt 31/6)
  Haankheide (bos) (krt 31/1,2,3)
  ’t Haankvenne (woeste grond/bos) (krt 31/7)
  Bruilskempken (krt 31/6)
  het Bergstuk (krt 31/6)
  de Krommenhaok (krt 31/6)
  het grote Stuk (krt 31/6)
  olde wei bi-j de Ker
   

 • Opmerking


  Het gebied rondom boerderij Brunsveld werd ook wel eens buurtschap Brunsveld genoemd. Uit de testamenten van de familie van Dorth blijkt het goed Brunsvelt te bestaan uit 4 boerderijen in de gemeente Zelhem. Of het Brunsvelt in de 12e eeuw net zo groot is, is niet bekend. 

  Sessink of Oncrujt
  Haank of Everinck
  Wolsink
  Brunsveld
  Verband van de neegende portie in de soogenaamde Brunsveltse goederen,
  als namentlijk het erve Brunsvelt Everink of Haank, Sessink of Onkruid, en
  Wolsink, door den heer H.W.A. baron van Dorth pro litium expensis, in causa
  contra desselfs zuster vrouwe J.M.J. van Dorth tot Boslo 24 feb. 1755

  1646-1650 in 't Verpondingsregister Rigterambt Zelhem, door: Gerhard Kreynck


  103-12

  Everinck an Brunsvelt. Jonker van Dorth
  Huys ende hof 3 spint. boulant 9½ mlr 3e gerve  Bronnen:

  Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen (bewerkt door Dr. J. S. van Veen (1917)): wordt niet vermeld in deel Zelhem, blz 
  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (Bewerking R.J.J. Weetink, 2007): beide namen worden niet vermeld. Viel onder Brunsveld 
  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen 1646-1650 (Kreynck) (Bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 20 (verponding)
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz 48, blz 107, krt31/1,2,3,6,
  Oost Nederlandse Familienamen, hun ontstaan en betekenis (B.J. Hekket, uitgave 1996), blz 146.
  Erve bij Zelhem, in 1400-1450 Hoinc genaamd, in 1255 ‘het alden en nien huis Hoinc”; het is vooralsnog niet duidelijk of deze Haank bedoeld wordt of Haank, Halle. Meer onderzoek is noodzakelijk.
  12 Eeuwen Lambertikerk (Gerrit Rijsdorp, 2007), blz 94, kerkenreckenboeck 1729 (orgelfonds). Vermeld wordt Lammert Haenck. Gezien de plaats in de collectelijst is het aannemelijk dat hij op Everinck of Haank zat.
  ORA Landdrostambt Zutphen 
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805


   

Pagina 1 van 2