Doetinchemseweg 75a - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.nl

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Doetinchemseweg 75a

 • Over het pand: Boerderij Wassink afgebroken
 • Huidige benaming:

   Wassink

  Oudste vermelding:  1646 (Kreijnck
  Oude benaming boerderij:  Wassinck (1616-1618, 1629)
  Wassink (1829)
  Behoorde tot de:  Zelhemmer Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke:  1
  Broodlevering:  rustte de plicht op een roggebrood te leveren op de Zelhemmer Brink

 • Huidig adres: Doetinchemseweg 75a afgebroken
 • Oude straatnaam: Weg van Zelhem naar Doetinchem (1829)
 • Staat in: Staat in: Heidenhoek (Kreijnck), nu Wassinkbrink
 • Verbouwing(en): 1903 afgebrand, behalve de schuur tot instorting/afbraak ca. 199
 • Eigenaar: Eigenaar: Laurens Hesselink,  koopmanEigenaar: Laurens Hesselink,  koopman
 • Woonplaats: Zelhem. 
 • Kadasternummer(s):


  H 195 bouwland
  H 196 huis en hof
  H 197 weiland
  H 198 bouwland
  H 199 weiland

 • (E)igenaars - (P)achters:

   

  (P) 1598 : Lambert Wassinck (Markeboek ZHM)
  (E) 1622: De fraters van Emmerich met als procurator Dr. Bernhardus Tuijnslijper (Markeboek ZHM)
  (P) 1622: Garrit Wassinck (Markeboek ZHM)
  (P) 1640-1669: Jan Wassinck (Markeboek ZHM)

  (E)

  1646: t’ Fraterhuys t’ Embrinck (Kreynck)
  (E) 1664: Die fraterheeren tot Emmerick (Markeboek ZHM)
  (P) 1726: Jan op Wassink en Hendersken NN (DTB) (dp dr Meijntjen)
  (P) 1812: Jan op Wassink (*1768) (DTB)

  (E)

  1822: Lourens Hesselink (Kadaster)

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:

   

   

  1829: 115 

  Jan Toonk en Garritjen Garvelink. †

  1840-1847: 115 wednr. Jan Toonk (van G. Garvelink) tr. met Johanna Harmina Winkel.
  1848-1850: 115-C3 J. Toonk en J.H. Winkel.
  1851-1860: C3 J. Toonk en J.H. Winkel.
  1861-1870: C3 J. Toonk † 1867 en J.H. Winkel † 1867.
  Roelof Stoltenborg en Gerritjen ter Voet.
  1871-1880: C3 "Wassink" R. Stoltenborg en G. ter Voet vertr. 1878 naar Hengelo.
    C3 - -- zn. Gerrit Jan Stoltenborg tr.1873 met Gerharda Oosterink  en vertr. naar A 101 "Smeitink".
    C3- C3 Hendrik Nijland en Catharina Rougoor.
  1881-1900: C3 H. Nijland  vertr. naar A- Doetinchem en C. Rougoor † 1888.
  Hendrik Willem Jansen en Hendrika Johanna Buunk.
  1901-1924: C3 H.W. Janssen en H.J. Buunk.
  Boerderij "Wassink"  is in 1903 afgebrand.
    C3 Karel Janssen tr. 1903 met Everdina Johanna Wiltink  en vertr. naar B3.
  1903-1995: C3 Alleen de schuur heeft tot 1995 in het weiland gestaan tot het geheel instortte. 
       

   

 • Veldnamen:

   

  Boerderij en Veldnamen boek kaart 24-2  blz. 100

  Wassink (boerderij)
  Wassinkweide (weiland)

 • Opmerking:

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  90-18
  Wassink. t’ Fraterhuys t’ Embrinck
  Huys ende hof 4 sch boulant 10 mlr 3e gerve
  4 koeweydens slecht lant onvrij gelt
  Beswaer 5 sch Rogge Doesborchsche mate ende den smallen tient an Jonker Schaep
   
   
  Bronnen:

  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (Bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1598, broodlevering), blz 10 (1598, Lambert Wassinck, belastingplichtige), blz 89 (1622, Garrit Wassinck, boete n.a.v. schouw), blz 106 (1628, 1622: “Dr. Bernhardus Tuijnslijper procurator als lanther des goedes Wassinck”) , blz 111 (1631, Wassinck als buurman van Terinck), blz 150 (1640, Jan Wassinck, boete voor het ongeoorloofd houden van een kudde schapen), blz 152 (1640, Wassinck, transport erfgenamen), blz 201 (1658, Jan Wassinck, aangesteld tot vorster), blz 218 (1662, Wassinck, ongeoorloofd houden van een kudde schapen), blz 227 (1664, Wassinck, boete wegens het hoeden van schapen in de enk), blz 231 (1667, Wassinck, boete voor “die fraterheeren tot Emmerick” wegens absentie bij de Jaarholting), blz 235 (1669, Jan Wassinck; zijn varken is geschut in de enk).
  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen 1646-1650 (Kreynck) (Bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 23 (verponding), blz 74 (afdracht aan Jonker Schaep tot Didam)
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz 70, blz 100 krt 24/2.
  Oost Nederlandse Familienamen, hun ontstaan en betekenis (B.J. Hekket, uitgave 1996), blz 402; het erve Wassink wordt niet als zodanig genoemd, doch wel wordt de betekenis van de naam Wassink uitgelegd.
  A. Groot Jebbink/ G.E. Boenink (laatste boer op Weetink)
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman

   


  Boerderij Wassink is in 1903 afgebrand. De afgebrande boerderij is vervolgens in zijn geheel (met grond), gekocht door Ter Maat (Weetink). Hierbij werd de familie Janssen uitgekocht en is naar boerderij Klaapsink gegaan. (Met Termaat wordt bedoeld: A.J.W (Wilhelm). ter Maat ).

  In 1939 is de schuur verbouwd en gereed gemaakt ,voor het stallen van vee. Toen is nl. de Doetinchemsweg verhard en moest een grote veeschuur, die in gebruik was bij Termaat (Weetink) en Boenink (ieder voor de helft), worden gesloopt om de weg enigszins te kunnen richten.. De schuur en de boomgaard werden tot ca 1960 door Termaat (huis Weetink) zelf gebruikt; de rest van de grond werd bij boerderij Weetink gedaan. Vanaf ca 1960 werden ook de schuur en de boomgaard aan boerderij Weetink verhuurd. De schuur is uiteindelijkca 1995 gesloopt; hij stortte in van ellende.

  (bron A. Groot Jebbink)

Laatst aangepast op donderdag 06 januari 2022 16:24
Meer in deze categorie: « Doetinchemseweg 75a - Foto's