Boeyinkweg 1

Boeyinkweg 1 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.eu

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Boeyinkweg 1

 • Over het pand Boerderij De Roeselmaote
 • Huidige benaming

  De Roeselmaote


 • Huidig adres Boeyinkweg 1
 • Staat in Heidenhoek
 • Eigenaar J.B. Meier, doorgehaald
 • Woonplaats Roermond, doorgehaald
 • Kadasternummer(s)

  G 161 onbebouwde grond
  G 162 huis en hof
  G 163 moestuin
  G 164 bouwland
  G 165 hakhout 


   1829 kadasterkaart met kader
  1829 uitsnede kadasterkaart  met in het kader de De Roeselmaote. Rechts daarvan hebben ook nog twee boerderijen gestaan.

 • (E)igenaars - (P)achters
   

  (E)

  1822: J.B. Meijer

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829

   

   
   

   

   

  1829:

  97

  Wednr. Jan Vrieze
  zn. Gradus Vrieze en Zwaantjen Kapellen

  1840-1847:

  97

  Jan Vrieze en Garritjen Hallerdijk

  1848-1850:

  97

  Evert Jan Eskes en Zwaantje Vrieze

  1851-1860:

  B15b

  E.J. Eskes en Z. Vrieze

  1861-1870:

  B17

  E.J. Eskes en Z. Vrieze

  1871-1880:

  B10

  E.J. Eskes † 1875 en Z. Vrieze † 1887
  Jan Berendsen en Hendrika Keijzer

  1881-1900:

  B10

  J. Berendsen en H. Keijzer

  1901-1924:

  B10 - B11

  Johan Kuenen geh. 1923 met Grada Johanna Wolsink
  Jan Berendsen en Hendrika Keijzer

  1925-1939:

  B19 - B31 - B38

  Johan Kuenen en Grada Johanna Wolsink
  Jan Berendsen † 1937 en Hendrika Keijzer † 1934
  Hendrik Jan Reinders en A.H. Mellendijk. vertr.1926 Dtc
  H. J. Velthorst tr. 1926 met B.Th. Bulten v Ruurlo

  1940-1964:

  B38

  J. Kuenen en G.J. Wolsink

  1965-0000:

  Boeyinkweg 1

  J. Kuenen en G.J. Wolsink, verhuizen na 1983 naar Halle G122  “Het Nijhuis”

 • Veldnamen

   

   

 • Opmerking


  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  49-19-8


  5-5-
  6-0-
  Teuwinck (1) Willem van Holt
  Huys ende hof 1½ spint. boulant 5 mlr 2 sch. 3e gerve
  Knoot Eijcken
  2 koeweydens, slecht lant.
  Pacht 3½ dlr, vrij gelt
  1 vercken of 4 dlr.
  Beswaer. 2 sch Rogge Zutphense mate an Juffvr. van Carvenheim ende den smallen tient.
  Noch 2 sch. an. Marquerinck.
  Een Rijx dlr. tot thins an de lantschap.
  de Pachter betaelt den uyt ganck

  (1) De naam Teuwinck komt in het geheel niet voor. Alles duidt er op dat hier de boerderij Seevinck bedoeld wordt.

    

  Arreste aan d´ halfscheijd van d’verschenen pachten en revenues van ´t goed
  Sevink, en meede aan d’halfscheijd van ´t erve en goed selfs, voor een somma
  van 1200 gulden, door Maria Anna Sophia Jagers, weduwe en
  boedelhoudersche van wijlen Joost Broeksmidt contra dr. N. Borkelo
  [reg.] 9 apr. 1697

  Requeste en decreet tot approbatie van verkoop en tot het doen van opdragt
  van het goed Seevink, aan de voogden over de onmundige Gosijna Leopoldina
  Noortwijk, verleent 14 jan. 1773
  NB. vide opdragt van Sevink tit. Velsijk, den 24 apr. 1773

   Bronnen:

  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1553-1810 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 5 (1553, waar), blz 46 (1643, waar)
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1810-1847 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 en 5 (1810, stem en broodlevering), blz 25 (1820, eigenaar en stem), blz 38 (1822, stem), blz 99 (1829, eigenaar), blz 153 (1846, broodlevering), blz 159 (1858, stem)
  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck: blz 48 Totaal verponding), blz 73 (afdracht aan Juffr. van Carvenheim), blz 76 (afdracht aan Marquerinck), blz 79 (afdracht aan het “Lantschap van Gelderlandt)
  Boerderij- en veldnamen in Zelhem (1998): blz 65 en blz 85, 09/2
  ORA Landdrostambt Zutphen

  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805
  Mevr Bloemendaal- Janssen van Bettink (2006)

  Dhr W. Janssen (2006)
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman

Pagina 1 van 2