Boeninksteeg 14

Boeninksteeg 14,14a en 14b - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.eu

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Boeninksteeg 14

 • Over het pand Boerderij de Kleine Bieshorst
 • Huidige benaming

  Kleine Bieshorst, afgebroken

  Oudste vermelding: 1792
  Oude benaming boerderij: Kleine Bieshorst (1829)
  Verbouwing(en): hoeve is in 2007 afgebroken

   

 • Huidig adres Boeninksteeg 14, 14a en 14b
 • Oude straatnaam De Broekstraat (1829)
 • Staat in Wassinkbrink
 • Eigenaar Hendrik Jan Luiking , landbouwer
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

  H 451 bouwland
  H 452 hakhout
  H 453 hakhout
  H 454 weiland
  H 455 huis en erf (de kleine Bieshorst)  kadasterkaart
  Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters

  (E)

  1822: Hendrik Jan Luiking (Kadaster)
 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829

   

  1829: 132 

  Hendrik Jan Luijkink

  1840-1847: 132 Evert Jan Terink en Geesken Willink † 1847
  1848-1850: 132 wednr. E.J. Terink en Gerharda Lammerdina Lukkink
  1851-1860: C34 wednr. E.J. Terink en st.dr. G. L.  Luijkkink
  1861-1870: C36 wednr. E.J. Terink en st.dr. G. L.  Luijkkink † 1867
  1871-1880: C54 wednr. E.J. Teerink † 1881
  1881-1900: C54 wednr.  Antoni Teerink ( wednr. van Engelina Teerink ) en Hendrika Lettink
  1901-1924: C45-C47 wednr.  A. Teerink † 1906 ( wednr. van Engelina Teerink ) en H. Lettink † 1912
  Evert Jan Teerink tr. 1907 met Willemina Everdina Buunk
  1925-1939: C48-C55-C57 Antoni Teerink tr. 1938 met Anna Gerdina Berendsen
  1940-1964: C57 A. Teerink en A.G. Berendsen
    C57 E.J. Teerink en W.E. Buunk
  1965-1980: Boeninksteeg 14 A. Teerink en A.G. Berendsen
    Boeninksteeg 14  E.J. Teerink
  1980-2006: Boeninksteeg 14 Teerink Jan en Gerrie
    Boeninksteeg 14 Teerink André en Inge
    Boeninksteeg 14 Teerink Fa. E.J. en A.G. A.
  2006-0000: Boeninksteeg 14 Garage Teerink  sinds 2005 Doetinchem
    Boeninksteeg 14a  
    Boeninksteeg 14b Teerink André en Inge 

    

 • Veldnamen


  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem 
  (1998) Blz. 99 kaart 23/2
  de kleine Bieshorst

 • Opmerking
   

  Opdracht van ’t erve Klein Bieshorst door den gevolmagtigde van mr.
  H. Tengbergen en E.M. Hersant, ehelieden, aan Hendrik Janssen en
  desselfs huisvrouw 9 mei 1792

  Verband ter parate executie van ’t erve Klein Bieshorst, door Hendrik Jansen,
  aan de voogden over de minderjaarige kinderen van L.H. van Ooijen en
  M.A. Tonneman voor 500 gulden capitaal enz. 13 okt. 1792
  Op den 1 nov. 1796 gecedeerd aan mr. A. de Leeuw van Coolwijk en
  H.G. Haesebroeck ehelieden.
  Op den 2 nov. 1798 geroijeert 

  ORA Landdrostambt Zutphen
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805

  In 2005 is dit gedeelte van de gemeente Zelhem bij een herindeling bij Doetinchem gekomen.
  De hoeve De Kleine Bieshorst is in 2007 afgebroken ten gunste van het garage bedrijf.

Pagina 1 van 2