Boeninksteeg 5-5a

Boeninksteeg 5-5a - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.nl

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Boeninksteeg 5

 • Over het pand Boerderij Boenink
 • Huidige benaming

  Boenink

  Oudste vermelding:  1378
  Oude benaming boerderij:  Bouninck
  Bueninck (1616-1618)
  Buninck (1629)
  Boeninck
  Behoorde tot de:  Zelhemmer Marke

 • Huidig adres Boeninksteeg 5 en 5a
 • Oude straatnaam De Kathorster straat (1829)
 • Staat in Heidenhoek (Kreynck), nu Wassinkbrink Heidenhoek (Kreynck), nu Wassinkbrink
 • Verbouwing(en) 1855: muurankers boerderij. 1911: muuranker achterhuis, 2006: renovatie
 • Eigenaar Gart Willem Ooiman, landbouwer
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

  H 327 bouwland
  H 328 huis en erf (oude bouwplaats)
  H 329 elzenbosch (huidige bouwplaats)
  H 330 boomgaard
  H 331 weiland
  H 332 bouwland
  H 333 weiland
  H 334 bouwland  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters

  (E)

  1646: Geestelick (Kreynck)

  (E)

  1664: Rentmr. Sloot weghens Boeninck (Markeboek Zelhemmer Marke)

  (E)

  1676: absent bij de Holtinge van 22’ Maeij 1676 Buijninck , Rentm. Tengnagel (Markeboek Zelhemmer Marke)

  (E)

  1678: Holtinge van 27’ Maeij 1678 Absenten, Buninck de Rentmr. Tengnagel (Markeboek Zelhemmer Marke)

  (E)

  1823: Gart Willem Ooyman (Kadaster 1822)
 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829

   

   

   1829: 160 

  Gart Willem Ooijman en Christina Boenink

   1840-1848: 160  G.W. Ooijman en C. Boenink 
   1848-1850: 160  G.W. Ooijman en C. Boenink 
   1851-1860: C66 - --- G.W. Ooijman † 1853 en C. Boenink † 1856 
  1855 Nieuwbouw dwarshuis met schuren? 
    C66-C70  Gart Hendrik Ooijman tr. 1864 met Elsken Venneboer, bouw zuidelijk naastgelegen boerderij / schuur -1911. 
  1861-1870: C70  G.H. Ooijman en Elsken Venneboer 
  1871-1880: C73  G. H. Ooijman † 1876 en Elsken Venneboer 
  1881-1900: C73- ---  wed. E. Venneboer van G.H. Ooijman † 1897 
    C73-C59  Gerrit Willem Ooijman tr.1893 met Theodora Harmina Coops  (van Coops Molen Wiekenweg)  
  1901-1924: C59-C61  G.W. Ooijman en T.H. Coops. 
  1925-1939: C61-C64-C66  G.W. Ooijman † 1936 en T.H. Coops 
  1940-1964: C66  Wed. T.H. Coops van G.W. Ooijman † 1951
  1965-0000: Boeninksteeg 5 N.J. Ooijman
   0000-2004: Boeninksteeg  5a D.J. Obelink † 2004  en B. de Vries
  2004-0000: Boeninksteeg  5a mevr.  B. Obelink-de Vries
  2000-2015: Boeninksteeg  5  J.B.W. Ebbers vertr. 
  2015-0000: Boeninksteeg  5 J. Lauwerier 

    • Veldnamen

  Boerderij- en veldnamen in Zelhem (1998), blz 42, blz 99, krt 23/4, blz 101, krt 25/6, blz 107, krt 31/2, blz 92, krt 16/8, blz 99, krt 23/2,5,6, blz 99, krt 23/6, blz 92, krt 16/4, blz 93, krt 17/5, blz 99, krt 23/3 en blz 98, krt 22/3,4.

  Veldnamen

  Boenink
  Boeninkheide
  Boeninkheide (2)
  Boeninkhuuksken
  Boeninks Grote Weide
  Boeninks Ronde Wei
  Buninksbusken
  Buninksbusken(2)
  Boeninksteeg
  Boeninkswei
  Boeninksweide
  Bongerd de
  Kampweide de • Opmerking

  Bronnen: 

  Register op de Leenakteboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen, Mr. J.J.S. Baron tot Sloet en Dr. J.S. van Veen (1917), blz 237, 238.
  Markeboek Zelhemmer Marke, folio 96, regel 16, 17, 18, folio 129 regel 3, folio 134v regel 24, folio 138v, regel 17
  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen Zutphen, 1646-1650, Richterampt Zelhem, bewerking R.J.J. Weetink (2006), blz 27.
  Dhr B. de Vries (5A), oktober 2006
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink en Maatman


  Opmerkingen:
  In 1378 wordt geschreven: De naaste erven zijn Goet tot Boeninck en dat Goet tot Tille.
  Uit 1676 en 1678 volgt dat Buijninck= Buninck
  Gegevens:

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:


  91-10
  31-10
  Boeninck. Geestelick
  Huys ende hof 2 sch. boulant 10 mlr. 3e gerve
  Geltpacht 61 d1r
  3 koewydens. 3 dagh grasmaeyens. pacht 21 dlr
  Beswaer 5 sch. Rogg Doesborchsche mate an jvr. Carvenheim ....(2) 4 ....(2) Isendoorn tot Zutphen (1). Den uitganck betaelt de bouman

  (1) Verzamelstaat laat zien dat Boeninck 6-0- verschuldigd is aan het Klooster Isendoorn te Zutphen
  (2) Ontbrekende woorden. Mogelijk dat het originele document nog iets prijs geeft? 

Pagina 1 van 2