Bocholtseweg 1

Bocholtseweg 1 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.eu

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Bocholtseweg 1

 • Over het pand Boerderij Nardy
 • Huidige benaming

  Nardy

 • Huidig adres Bocholtseweg 1
 • Oude straatnaam Groote weg van Zelhem naar Boocholt (1829)
 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829

   

  1829:  

  heide

  1940-1964: G 10a H.W. Heerink en J. van Til
  1965-1980: Bocholtseweg 1

  B. Heerink

    Bocholtseweg 1 M.A. Reinders
  1980-0000: Bocholtseweg 1 Alex en Diana Reinders
  1990-0000: Bocholtseweg 1 M.A. Reinders


   

 • Veldnamen

   

  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz. 94 kaart 18/7 

Pagina 1 van 2