Banninkstraat 9a

Banninkstraat 9a - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.eu

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Banninkstraat 9a

 • Over het pand Boerderij Groot Bettink
 • Huidige benaming

  Boerderij afgebroken stond achter Banninkstraat 9

   

  Oudste vermelding: 1341
  Oude benaming: Bettink (1553)
    Bettinck (1616-1618)
    Groot Betting (1643)
    Groot Bettink
    Groot Betting (1829)
  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 2 waar(1553, 1643)
  2 stem (1810, 1820, 1822)
  1 stem (1858)
  Broodlevering: rust de plicht op om 2 broden, 1 brood (na 1846), te leveren bij de Muldersfluite
  Eigenaar: Baron Evert Jan Wentholt, oud ontvanger der Convooien en licenten, woont huis nr. 251  Schooltink
  Woonplaats: Zelhem
     
 • Huidig adres Banninkstraat 9a
 • Staat in Gooi/Goye, later Velswijk
 • Kadaster 1822 .
 • Kadasternummer(s)


  L 62 boomgaard
  L 63 huis en erf
  L 64 weiland
  L 65 bouwland
  L 66 bouwland  kadasterkaart 

  Detail uit kadasterkaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters
   
   

  (P)

  1424: Gijsbert Bettinck

  (P)

  1598: Harmen Bettinck (Markeboek ZHM)

  (E)  

  1820-1828: Baron Evert Jan Wentholt (Markeboek DHM) (Kadaster)

  (E)

  1833: van Enck (Markeboek DHM)

  (E)

  1846: Herman Becking (Markeboek DHM)
    
 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829

   

  1829: 249

  Willem Booltink en Janna Beulink, (zijn ook bezitters van Klein Bettink, de buren op nr. 248)

  1840-1847: 249 Willem Booltink † 1841 en Janna Beulink vertrekt 1842 naar huis 247
  Na het overlijden van Willem Booltink in 1841 en het vertrek van zijn weduwe die bij haar zwager en schoonzus gaat wonen, Garrit Booltink en Catharina Cleve op "Booltink" wordt het huis niet meer vermeld.
  De erfenis van Willem Booltink "Klein Bettink"  wordt nu vernieuwd (huis 248)

   

 • Veldnamen


  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)
  , blz 84 krt 09/1 (rechtsboven)(wel ingetekend, niet benoemd)

Pagina 1 van 2