Banninkstraat 9

Banninkstraat 9 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.eu

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Banninkstraat 9

 • Over het pand Boerderij Klein Bettink
 • Huidige benaming

  Klein Bettink 

  Oudste vermelding: 1553 (Markeboek DHM)
  Oude benaming boerderij: Kleine Bettinck (1616-1618)
  Kleijn Bettink (1643)
  Kleyne Bettinck
  Klein Betting (1829)
    
 • Huidig adres Banninkstraat 9/9a
 • Staat in Velswijk
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Willem Booltink
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  L 67 boomgaard
  L 68 bouwland
  L 69 huis en erf
  L 74 bouwland
  L 75 willigebosch


  banninkstraat09 kadasterkaart                     Detail uit kadasterkaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters
   

  (P)

  1553: Jan Seeuwink (Klein Bettink) (Markeboek DHM)

  (E)

  1623: Derk Grobbe (Klein Bettink, Markeboek DHM)

  (E)

  1642: N. Plaete (’t goet Kleijn Bettink, Markeboek DHM)

  (E)

   1646: Albert Bettinck (Klein Bettink, Albert was setter ofwel belastinginner
   voor de Velswijck) (Kreynck)

  (E)

  1812-1830: Willem Booltink (*1764) (Klein Bettink) (BS en kadaster)
   
 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829

   

  1829: 248 

  1840-1847: 248  ?
  1848-1850: 248 Hendrik Jan van Campen en Hendrika Johanna Brinkhof
  1851-1860: E107 H.J. van Campen en H.J. Brinkhof
  1861-1870: E121 H.J. van Campen en H.J. Brinkhof † 1863
  wednr. H.J. van Campen (van H.J. Brinkhof) tr. 1864 Garritje Bruggink
  1871-1880: E160 H.J. van Campen en G. Bruggink
  1881-1900: E160 H.J. van Campen † 1895 en G. Bruggink † 1896
  Jan Willem Wisselstr. Geertruida van Campen (dr.)
  1901-1924: E154 - E164

  J.W. Wissels en G.van Campen † 1915
  Hendrik Jan Woerts en Hendrika Johanna Wissels (dr.) vertr. 1928 naar Hengelo

  1925-1939: E155 - E160 wednr. J.W. Wissels (van G. van Campen)
  zn. Gerrit Jan Willem Wissels tr. 1932 met Drika Johanna Eenink
  1940-1964:   A.D.R. (M?) Verstege
  1965-0000: Banninkstraat 9 Toon Kelderman en Stapelbroek
  G. Bloemendal
  1965-0000: Banninkstraat  9  Henk Bloemendal transportbedrijf
  1998-0000: Banninkstraat  9a G.J. Bloemendal

   

   
   
   
 • Veldnamen


  Boerderij- en veldnamen Zelhem (1998): blz 54 en blz 85, 09/5

 • Opmerking

   

  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1553-1810 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 (1553, broodlevering), blz 5 (1553, waar), blz 27 (1623, eigenaar Klein Bettink), blz 46 (1643, waar)
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1810-1847 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 en 5 (1810, stem en broodlevering), blz 25 (1820, eigenaar en stem), blz 38 (1822, stem), blz 87 (1828, eigenaar), blz 104 (1829, eigenaar), blz 129 (1833, eigenaar), blz 142 (1846, eigenaar), blz 152 (1846, broodlevering), blz 159 (1858, stem)
  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke, 1598-1678 (bewerking R.J.J. Weetink, 2006), blz 11 (1598, Harmen Bettinck, belastingplichtige)
  Verpondings-kohieren van het kwartier Zutphen, 1646- 1650, Richterampt Zelhem (bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 42 (Albert Bettick, setter), blz 52 (verponding Kleyne Bettinck), blz 70 (afdracht aan Jonker Vijt Christoffer van Munster), blz 81 (afdracht voor peerdegehalt aan de landtdrost der Graefschap Zutphen), blz 84 (afdracht thins aan Berent Winckelman)
  Boerderij- en veldnamen Zelhem
   (1998): blz 54 en blz 85, 09/5
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman 

  Willem Booltink pachter van Groot Bettink ( huis 249) was eigenaar van Klein Bettink (huis 248.)

  De gronden van beide boerderijen vormden een geheel.
  In Klein Bettink was ca. 1885 de bakkerij/winkel gevestigd van v. Campen en Wissels.
   

   

Pagina 1 van 2