Banninkstraat 4

Banninkstraat 4 - Gegevens

 

Aan dit artikel van de Stichting Oud zelhem werkten mee:

G.J. Weenk:

bevolkingsregister. 

R.J.J. Weetink:

genealogie  en oude geschriften

Elly en Harry Somsen:

kadaster en huisnummers ©www.oudzelhem.eu

Bronnen:

Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)

Banninkstraat 4

 • Over het pand Boerderij Massink
 • Huidige benaming

  Massink

  Oudste vermelding: 1553 (Markeboek)
  Oude benaming boerderij: Massink (1553,1643)
  Massingh (1616-1618)
  Groot Massink
  Massinck
  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 1 waar (1553, 1643)
  1 stem (1810, 1820, 1822, 1858)
  Broodlevering: rust de plicht op om 1 brood te leveren bij de Muldersfluite
   
   
 • Huidig adres Banninkstraat 4
 • Staat in Velswijk
 • Verbouwing(en) 1901- 1933- 2010
 • Eigenaar De erven van Derk Muller, rentenier, doorgehaald
 • Woonplaats Hengelo
 • Kadasternummer(s)

  L 227 heide
  L 244 bouwland
  L 245 bouwland
  L 252 bouwland
  L 255 elzenbosch
  L 256 bouwland
  L 257 huis en erf
  L 258 boomgaard
  L 259 bouwland


  banninkstraat04 kadasterkaart

   Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen

 • (E)igenaars - (P)achters
   
   

  (E)

  1598: Garrit Massinck (Markeboek ZHM)

  (E)

  1646: Gerrit Massinck end broeders (Kreynck)

  (E)

  1697-1714: Lucas (op) Groot Massink (DTB)

  (E)

  1822: Dirk Muller (Kadaster)

  (E)

  ca 1850: Lubbartus Russer (1823-1860) (Woolschot)

  (E)

  1907: Gerrit Willink geh. met Jantje Russer.
  Burgermeester Planten uit Steenderen en Dr. Goossen ook uit Steenderen.

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829

   

   
   
  1829: 239 

  wed. Johanna Heerink
  Gart Jan Lebbink en  Janna Jansen.

  1840-1847: 239 wed. Johanna Heerink † 1843
  Jan Jansen en Nikke Assink vertr. 1846 naar 216
  1848-1850: 239-E113 wed. Johanna Hiddink (van Jan Russer)
  1851-1860: E113-E127 wed. Johanna Hiddink † 1853
  Massink --- -E127 Jacobus Lubartus Russer † 1860 en Frederika Woolschot
  1861-1870: E127-E166 wed. F. Woolschot (van J.L. Russer)
  1871-1880: E166-E166 wed. F. Woolschot (van J.L. Russer)
  1881-1900: E166- --- wed. F. Woolschot (van J.L. Russer) † 1888
    E166-E161 Garrit Willink en Jantjen Russer (dr.)
  1901-1924: E161-E171-E162 G. Willink † 1909 en J. Russer
    --- -E171-E162 Harmanus Harmsen  tr. 1909 met  Hendrika Frederika Anna Willink(dr.) † 1916
  1925-1939: E162 - E170 - E176 wednr. H. Harmsen ( van H.F.A.Willink)
    E162-E170- --- wed. J. Russer (van G.Willink) † 1930
    --- -E170-E176 Johannes Hendrikus Hiddink tr. 1934 met Gartjen Everdina Harmsen (dr.)
  1940-1964: E176 J.H. Hiddink en G.E. Harmsen
  1965-0000: Banninkstraat  4

  J.H. Hiddink † 2000 en G.E. Harmsen † 1998

  1965-1987: Banninkstraat  4 zn. H.J. Hiddink en G. Wagenvoort vertr. in juli 1987  i.v.m. ruilverkaveling  naar Varsselsestraat 3 "Uunk"
  1987-2010: Banninkstraat  4 fam. H. Buunk uit Doesburg  beginnen een honden pension zij vertr. febr. 2010
  1989-0000: Banninkstraat  4 mevr. J.J.M.H. Klooster
  1992-0000: Banninkstraat  4a A. B. Krabbenorg en M. Krabbenborg de Jong (dr)
  2010-0000: Banninkstraat  4 M. ten Vaarwerk en A. v. Baaren per 1 Maart 2010

   

 • Veldnamen

  Massink
  Bonenkamp
  Kaart 9 blz. 85

 • Opmerking
   
  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  68-3
  9-0
  Massinck. Gerrit Massinck end broeders
  Huys ende hof 1 sch. boulant 7 mlr 3e gerve
  3 beestweydens. slecht lant. voor 6 dlr vrij gelt
  Eijcken holt
  Beswaer. 2 mlr Rogge Zutphensche mate an. Juffr. van Carvenheim. ende smallen tient 10 stv 1 mlr haver ende 29 stv.
  Peerdegehalt an de lantdrost
   
  Opdragt van drie vierde parten van een derde part van half Massink, benevens
  andere parceelen onder Hummelo, door den volmagtiger van de weduwe wijlen
  den ontfanger Ant. Bart. Planten q.q. aan vrouwe Sophia Danen weduwe wijlen
  de heer burgemeester Joh. Vles 28 jan. 1757

  Bouw voorhuis. 1901? Gevelsteen schuur achter 1930?

   Bronnen:  

  ORA Landdrostambt Zutphen
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem 
  (1998)
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman

   
   

Pagina 1 van 2