Kruisbergseweg 52

Kruisbergseweg 52 - Gegevens

Kruisbergseweg 52

 • Huidige benaming

  Hunland -Evers

  Köning

  Oudste vermelding: 1378 (Leenregister)

  Oude benaming boerderij:

  Ten Konynge,
  Coninck
  Coninginck
  Oldeconninck
  Aldekoninck
  Olden Conninck

  Behoorde tot de: Zelhemmer Hattemer Marke

  Aantal stemmen in de Marke: 1

  Broodlevering:rust de plicht op om brood te leveren bij de Muldersfluite, daarvoor de plicht op om brood te leveren op de Zelhemmer Brink

   

     
 • Huidig adres Kruisbergseweg 52
 • Oude straatnaam Kruisweg(1829)
 • Staat in Velswijk
 • Verbouwing(en) 1930 bouw nieuw voorhuis tbv fam. Bannink en de fam. Massink.
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar De weduwe van Jan Hendrik Nieuwenhuis, koopman
 • Woonplaats Zutphen
 • Kadasternummer(s)

   

  L 916 hakhout
  L 917 bouwland
  L 918 weiland
  L 919 weiland
  L 920 schuur en erf
  L 921 huis en erf
  L 922 bouwland
  L 923 hakhout

   

  kadasterkaart

   Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

   

  2022 luchtfoto Google 522022 Luchtfoto boerderij Köning  Kruisbergseweg 52. Foto Google 

   

 • (E)igenaars - (P)achters


  (E) 1378: Willem Konynge (Leenregister)
  (E) 1387: Johan Coninckinck (idem)
  (E) 1428: Gerrit Coninck (zoon, idem)
  (E) 1473: Johan Coninghinck (idem)
  (E) 1484: Bernt van Wische (idem)
  (E) 1522: Catrin van Scherpenseel (idem)
  (E) 1531: Reiner van Arler (zoon, idem)
  (E) 1551: Henrick van Arler (zoon, idem)
  (P) 1565: Lammert (Markeboek)
  (E) 1621: Reiner van Arler (zoon, idem)
  (P) 1625: Tonis Moller, bouwman op Alden Coninck (Markeboek)
  (E) 1632: Johan van Arler (broer Reiner, Leenregister)
  (P) 1644: Harmen Conninck (Markeboek)
  (E) 1646: Coop Schrasser (idem)
  (E) 1646: Aelbert Verborch (idem)
  (E) 1646: Jacob Schimmelpenninck van der Oye (idem)
  (E) 1641: Nijenconinck: Burgemeester Huigens (Markeboek)
  (E) 1645-1650: Jenneken Wolters (Markeboek) (Kreynck)
  (P) 1695- 1706: Wolter op Koninck (laat 4 kinderen dopen) (DTB)
  (P) 1708-1710: Derck op Coninc (laat 2 dochters dopen) (DTB)
  (E) 1822: Weduwe van Jan Hendrik Nieuwenhuis (Kadaster)

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
   
  1829:  178-178  Lambertus Bannink en Elisabeth te Brake †
  1840-1847:  178-178 wednr. L. Bannink (van. E. te Brake) en Garritjen Ellenkamp † 1840 
  1848-1850:  178-178 wednr. L. Bannink (van. E.te Brake,G. Ellenkamp) en Dersken Heemink † 1849 
  1851-1860:  E4-E4
  --E4
  wednr. L. Bannink (van. E.te Brake,G. Ellenkamp en Dersken Heemink )
  zn. Garrit Bannink tr.1853 met Berendina Johanna Oosterink 
  1861-1870:  E4-E5
  E4-E5/-
  wednr. L. Bannink  ( van 3 vrouwen )
  wed. Gardina Garritsen † 1867 (van Bannink ) 
  1871-1880:  E5/ --
  E5-E5
  wednr. L. Bannink † 1871
  Zn.Garrit Bannink tr.1853 Berendina Johanna Oosterink 
  1881-1900: E5-E5  

  G. Bannink en B. J. Oosterink
  Gerard Bernard Massink tr.1883 Berendina Bannink
  G.B. Massink † 1890 en B. Bannink 

  1901-1924:  E5-E5
  E5-E5
  G. Bannink † 1919 en B. J. Oosterink † 1903
  wed. Berendina Bannink (van Gerard Bernard Massink) 
  1925-1939:  E5-5-E5 
  ------E5 

  wed. Berendina Bannink
  zn. Gerrit Jan Massink  tr. 1930 met Heintje Roeterdink 

  1940-1964:  E5 

  G.J. Massink en H. Roeterdink
  wed. Berendina Bannink † 1945

  1965-1987:  Kruisbergseweg 52
  Kruisbergseweg 52
  G. J. Massink † 1969 en H. Roeterink † 1971
  Bernard Willem Johan Massink tr.1960 met Marie Evers 
  1987-0000:

  Kruisbergseweg 52
    Kruisbergseweg 52a
  Kruisbergseweg 52
   Kruisbergseweg 52a

  B. W.J. Massink en M. Evers
  Henri Carel Massink tr.1987 Met Adriana Benschop
  B.W.J. Massink vertrekt en M.Evers †
  H. C. Massink en A. Benschop vertreken 2018 naar 52M

  2010-0000: Kruisbergseweg 52b

  Hendrik Jan Herman Evers trouwde met Hester Wiltink

  2018-0000: Kruisbergseweg 52m H. C. Massink en A.Benschop

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 92 kaart 16/2

   

  Könink (boerderij)
  Köninkswei (bouwland/weiland)
  De kamp

 • Opmerking


  Door opsplitsing van de wijk wordt de Hummeloseweg/Kruisbergseweg gedeeltelijk (rechts) ingedeeld bij de Velswijk en krijgen nw. E nrs. De familie Massink had veel grond en meerdere boerderije o.a. op de Velswijkweg 1 + 3 De Gotte en de Lebbink.

   

  Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Zutphen
  tGoet ten Konynge 1), gelegen in den kerspel tSelm up den Goye, ten Zutphenschen rechte ontfinck Willem Konynge, anno 1378.

  Johan Coninckinck ontfinck dat goet Coninckinc, gelegen in den kerspel van Seelhem etc., tot eenen Zutphenschen leen, aº. 1387.

  Idem, anno 1402.

  Idem ontfengt ende tuchtigt sijn vrou Wendel an 14 malder roggen, 8 malder boeckweits, an die Luttige mate met heuren tobehoren ende an dat Leemhuys op den berge tot Coninginck, anno 1424.

  Gerrit Coninck, erve sijnes vaders Johans 2), aº. 1428.

  Johan Coninghinck vernijt eedt van den goede tot Coninghinck met sijnen tobehoren, in den kerspel van Zeelem op Goy gelegen, daer naest gelant is dat goet tot Ruessinck an d'een ende dat goet tot Nyenconinghinck an d'ander sijde, 13 Oct. 1473.

  Bernt van Wische bij overgifte Stijn Sedelers, huysfrou Johans voorn., beleent, 20 Dec. 1484.

  Verder zijn de beleeningen gelijk aan die sub 76 (zie opm. RW). Zij loopen tot die van Jacob Schimmelpenninck van der Oye op 25 April 1646.

  Dit goet is van de leenplicht gevrijt tegens wederom teleenmakinge van 24 mergen lants, onder Steenre gelegen, den 4 Julii 1648.

  1) Later heet het Aldekoninck.
  2) Beheltlick Wendelmoit Koningincks, sijre moeder, haere lijfftucht (akte).

  Opm. RW: sub 76, blz 228, is het goed Wullink; zie voor de letterlijke tekst aldaar.


  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  90-18­

  Nyen Conninck. Jenneken Wolters.
  Huys ende hof 1½ sch. boulant met de Saelweer
  van Olden Conninck 10 mlr. 3e gerve
  opgaende boomen.
  3 koeweydens slechte hiedtgront.

  30-0-

  Pacht 20 dlr onvrij gelt
  Beswaer 4 mlr haver ende 24 st peerdegehalt ande lantdrost 3 sch Rogge an Juffr. Carvenheim 1 sch. Rogge an Marquerinck.


  Een stuckjen lants. uijt Olden Conninck
  5 spint gesaeys. tient vrij. bouwt het selver

  9-0­  Het Hiedt slagh. Herman Conninck cum suis
  1½ beest weydens slecht lant. tient vrij.
  vrij gelt. 6 dlr
  Olden Conninck, versplittert de Saelweer
  bij den Nyen Conninck angeslagen.

   

   Hummelink Arnhemsche courant 25 06 1816Tekst uit de Arnhemsche-courant van 25-6-1816

  Bronnen:    

  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1598, broodlevering, blz 10 (1598, Jan up olden Konnink en Nien Henrick Konnink, belastingplichtigen), blz 30 (1603, geschil over de weg tussen Huininck en Konninck, door Huinincks stege), blz 48 (1611, Alden Conninck, absent bij jaarholting) blz 50 (1612, Conninck, secundant bij geschil over grond), blz 75 (1619, Alden Conick, absent bij jaarholting), blz 76 (1619, Jan en Tonis Coninck, beide een boete voor het ongeoorloofd laten grazen van schapen in de enk), blz 80 (1620, Oldenkoeninck, geschil over het recht tot het houden van schapen, zomer en winter), blz 84 (1622, Nijen Coninck, absent bij jaarholting), blz 97 (1625, Tonis Moller, bouwman op Alden Coninck, geschil over het recht een schaapskudde te mogen houden; krijgt de opdracht te kudde weg te doen), blz 100 (1627, de lantheer van Olden Coninck in geschil over het recht tot het houden van een schaapskudde), blz 103 (1628, de landheer van Alden Coninck heeft bewezen gerechtigd te zijn een schaapskudde te houden), blz 130 (1634, Johan Conninck, betalen openstaande boete), blz 145 (1639, Lambert Conninck, boete omdat zijn vrouw eigenmachtig geschutte beesten uit het schuthok heeft gehaald), blz 151 (1640, geschil om Olden en Conninck, met als participanten Bernhardt Winckelman, Borgemeister Louwerman en Borgmr. Huigens), blz 153 (1641, Oldenconninck, absent bij jaarholting; Borgmr Heugens (= Huigens) nieuwe erfgenaam van Nijenconinck), blz 166 (1645, Jenneken Wolters als “eijgenaerse van Olden Conninck”, blz 167 (1645, Jenneken Wolters, eventuele verkoop van het recht tot het houden van een schaapskudde), blz 168 (1644, Harmen Conninck, boete wegens het vermeend ongeoorloofd laten grazen van de schaapskudde), blz 169 (1645, geschil over de weg tussen Hoininck en Conninck, door Hoininck Stege; opdracht de weg naar de enk weer te openen), blz 181 (1648, Conninck, boete wegens het ongeoorloofd laten grazen van de schaapskudde in de enk), blz 193 (1653, Harmen Conninck, idem), blz 197,Goed Nienkonninck, geschil over eigendomsrechten van grond), blz 201 (1658, Harmen Conninck, boete wegens het van de schaeter afnemen van een geschut schaap), blz 203 (1658 Harmen Conninck, boete n.a.v. schouw), blz 207 (1659, Conninck, benadeling door de verkoop van grond; Connick heeft twee schaapsdriften), blz 225 (1664, geschil tussen Conninck en Hoeninck),
  Markeboek van de Zelhemmer-Hertmermarke 1529-1577
  Getranscribeerd door de werkgroep Paleografie van de H.V. Deutekom,
  bestaande uit Drs.G.van Koeveringe.Job de Gelder,
  Sikko Postma,Theo Rougoor en Gerrit Rijsdorp.
  Verpondings-kohieren van het kwartier Zutphen, 1646-1650, Richterampt Zelhem (Kreynck) (bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 37, 38 (verponding), blz 72 (afdracht Nijenconninck aan Juffr. van Carvenheim tot Hengel), blz 75 (afdracht Nijenconninck aan Marquerinck), blz 80 (afdracht peerdegehalt aan de Landtdrost der Graefschap Zutphen)
  Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het kwartier van Zutphen (bewerking Dr. J.S. van Veen, 1917), blz 231
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz 56, blz 92, krt 16/2
  Mensch en land in de Middeleeuwen, B.H. Slicher van Bath
  Oost Nederlandse familienamen, hun ontstaan en betekenis, B.J. Hekket (uitgave 1996), blz 215
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink Maatman

Pagina 1 van 2