Kruisbergseweg 13

Kruisbergseweg 13 - Gegevens

Kruisbergseweg 13

 • Huidige benaming

  De Bolsenbroek

  Oudste vermelding: 1598

  Oude benaming boerderij:

  Bulsenbroeck (1616-1618)
  Bolsenbroek (1829)

  Oude straatnaam: Akkerweg 1

  Behoorde tot de: Hattemer Zelhemmer Marke

  Aantal stemmen in de Marke:vermoedelijk 1

  Verbouwing(en):

  1869 herbouw achterhuis
  1902 vloer washuisje
  1903 zolder boven de melkkamer vernieuwd
  1915 vaaltstal
  1921 voorhuis gemoderniseerd
  1924 gierkelder
  1939 voorhuis bijna geheel vernieuwd
  1965 aansluiting op de waterleiding

 • Huidig adres Kruisbergseweg 13
 • Staat in Winklelshoek
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar De hervormde diaconie van Zelhem
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  I 347 hakhout
  I 348 weiland
  I 349 hakhout
  I 350 boomgaard
  I 351 huis en erf
  I 352 opgaande bomen
  I 353 heide
  I 354 weiland
  I 355 elzenbosch
  I 356 elzenbosch
  I 357 bouwland

   

  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

   

  Veldnamenkaart 16 detail Detail uit de veldnamenkaart 16

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (P)1598: Thonis up Bulsebroek (Markeboek)

  (E)1643: Peter Christinas

  (E)1645: Bernhart Telman en Johan Engelen

  (P)1653: Berent Bolsenbroek (Markeboek)

  (E)1646: Burgm. Haeghen ende Post van Winckel

  (P)1696: Hendrick op Bolsenbroeck (doopboek)

  (E)1822: De hervormde diaconie van Zelhem

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
   
  1829: 179  Gerrit Jan Bolsenbroek en Dersken Gielink † 
  1840-1847:  179- --- wednr. G.J. Bolsenbroek (van D. Gielink) 
  1840-1847: 179-179 Hermen bolsenbroek en Gartje Radstake
  1848-1850:  179-D37n H. Bolsenbroek en G. Radstake.  nieuwbouw? 
  1851-1860: D37-D40  H. Bolsenbroek en G. Radstake. 
  1861-1870:  D40-D38 H.Bolsenbroek † 1866 en G.Radstake. 
  1861-1870: D40-D38 Derk Jan Bolsenbroek en Berendina Gerharda Ellenkamp
  1871-1880: D38-D38  D.J. Bolsenbroek en B.G. Ellenkamp 
  1871-1880: D38- --- wed. G Radstake (van H. Bolsenbroek ) † 1879
  1881-1900: D38-D33   D.J. Bolsenbroek en B.G. Ellenkamp 
  1901-1924:  D33-33- --- D.J. Bolsenbroek  † 1900 en B.G. Ellenkamp vertr. naar D32 "Kleve" 
  1901-1924: ---D33-D34 Lammert Toonk tr. 1907 met Aaltjen Buunk, komen van E2
  1925-1939: D34-41-D41  L. Toonk en A. Buunk 
  1925-1939: --- -41-D41 Bernard Hendrik Hillen tr. 1933 met Johanna Berendina Toonk
  1940-1964:  D41

  L. Toonk en A. Buunk †1946
  B.H. Hillen † 1964 en J.B. Toonk.

  1965-1968: Kruisbergseweg 13  Wednr. L. Toonk † 1968 van A. Buunk
  J.B. Toonk, vertr.
  1968-0000: Kruisbergseweg 13  Gerrit Hendrik Walvoort en Wesselina Hendrika Toonk komen van C63  "Zwaluwenborg" Boeninksteeg 8 
  1968-1995:  Kruisbergseweg 13 G.H. Walvoort † 1992  en W. H. Toonk † 1995 
  0000-0000:   Kruisbergseweg 13 Maatschap / G.H./W.H. Walvoort en H. Walvoort Scheffer

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 92 kaart 16/5

  Bolsenbroek (weiland)

  Bolsenbroeksland
  Bolsenbroeksweide

 • Opmerking

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

   

  13-12-8

  6-0- 

  Bulsenbroeck, bij parceelen versplittert.
  De Saelweer met huys ende hof 1 sch.
  boulant 6 sch. Bernt Eenninck eygenaer
  koeweydens slecht lant gebruickt hij selfs
  volgen de Parceelen vyt Bulsenbroeck

   

  Markeboek: op 13 juni 1599 is Landheer Willen verschenen, Hij heeft te kennen gegeven dat Bulsenbroek een "Schoep" (= schuurtje) op "die gemeinte" gezet en er "enen Hoff" daar bij getrokken heeft.
  Liesbett Ruessinck is als erfgenaam aanwezig en belooft "den Tuin" (= het hek) vanden Hoff nog deze dag weg te nemen. Door de gezamenlijke erfgenamen wordt besloten dat "alle timmerungen up die gemeinte staende", hoe deze ook genoemd mogen worden, afgebroken zullen worden, tenzij vooraf toestemming was verkregen.
  Lysbett wil graag tot een schikking komen met "den Erffgenaemen van den hoff".

  Melding in het Markeboek van 1646: Medegedeeld wordt dat Jan Engele "wijgerich is te betalen die Ses gulden daerop hij vergangen jaer als nieuwe Erffgenaem van Bolsenbroek is angeslagen".
  Hij brengt naar voren dat zijn mede-erfgenaam Bert Tellman al "een pondt groet (= zes gulden)" heeft betaald. De erfgenamen besluiten -daar zij beiden een stem hebben- dat hij zes gulden moet betalen.

  Bronnen:    

  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (bewerking R.J.J. Weetink, 2006), blz 10 (bouwman/belastingheffing), blz 20 (geschil met Bolsenbroek), blz 171 (geschil betalingen erfgenamen), blz 158, 166, 171 (eigenaren), blz 199 (bouwman op Bolsenbroek)
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem 
  (1998): blz 42 en blz 92 krt 16/5
  Het geslacht Demkes
   door Gerrit Rijsdorp
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem 
  (1998)
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618 en 1629, transcriptie van A. Lettink Maatman

    

Pagina 1 van 2