Korenweg 3

Korenweg 3 - Gegevens

Korenweg 3

 • Huidige benaming

  Korenhoeve

  Oudste vermelding: 1382/83

  Oude benaming boerderij:
  Hoetinck (1616-1618)
  Hotinch
  Hoetink (1553,1643)

  Oude straatnaam:
  Weg van Velswijk naar de heide (1829)
  Weg naar de Keijenburg (1829)

  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke

  Aantal stemmen in de Marke:
  1 waar(1553, 1643
  1 stem (1810, 1820, 1822, 1858)

  Broodlevering: rust de plicht op om 1 brood te leveren bij de Muldersfluite

  Staat in: Velswijk (Kreynck), Oosterwijk ca. 1849

  Verbouwing(en):ca. 1906
  ca. 1975

 • Huidig adres Korenweg 3
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Berend Hoetink, dagloner
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  L 525 bouwland
  L 535 bouwland
  L 536 huis en erf
  L 603 bouwland

  kadasterkaart

  Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen) 

   

  2022 Korenweg 3 luchtfjpg2022 Korenweg 3 Luchtfoto. Google

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (E)1646: Jonker Schaep tot Didam (Kreynck)
  (E)1703-1744: Heer van der Heijden (Markeboek)
  (E)1820-1828: Heer Wessel Grutterink (Markeboek)
  (E)1822: Berend Hoetink (Kadaster)
  (E)1829: Ermeling (Markeboek)
  (E)1830- 1834: A. Bennink (Markeboek)
  (E)1846: J.G. Praastink (Markeboek)
  (E)1847: Marken Rigter Becking (Markeboek)
  (E)1921: Erven W.C. Ermelink

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829: F4  Berend Hoetink en Janna Massink 
  1840-1847:  F4 B. Hoetink en J. Massink 
  1848-1850:  F4 zn. Derk Hoetink en Elsken Bannink 
  1851-1860:  E142 D .Hoetink en E. Bannink 
  1861-1870:  E156 D. Hoetink en E. Bannink
  Derk Jan Hilferink en Hendrika Hoetink (dr) † 1870 
  1871-1880: E186  D. Hoetink † 1874 en E. Bannink† 1874
  wednr. D.J. Hilferink † 1873 en Berendjen Assink
  wednr. H. Dengerink (van Henders Starink) tr. 2e. wed. B. Assink (van D.J.Hilferink) 
  1881-1900:   E180 wednr. H. Dengerink en wed. B. Assink 
  1901-1924: E180 - E191  wednr. H. Dengerink † 1907 en wed. B. Assink
  Gerrit Hendrik Hoftijzer tr.1903 Willemken Dengerink (dr) 
  1925-1939:  E199 - E203 G.H. Hoftijzer en W. Dengerink
  wed. B. Assink (van Hilferink en Dengerink) †1925
  zn. Gerrit Herman Hoftijzer tr. 1938 Johanna Maria Masselink 
  1940-1964:  E203 Zn. G.H. Hoftijzer †  en J.M. Masselink
  Albert  Steege en Wilhelmina Hoftijzer (dr) 
  1965-1975: Korenweg 3  Zn. G.H. Hoftijzer † 1972 en J.M. Masselink † 1967
  A. Steege † 1969 en W. Hoftijzer. vert.naar Achter de Hoven 12 en overlijd daar (†)
  Willemken Dengerink (van G.H. Hoftijzer) vert.naar Achter de Hoven 12 en overlijd daar (†1978) 
  1975-1993:  Korenweg 3 G. van Vlijmen (huisarts)
  G.van Vlijmen † en C. v.d. Graaf vertr. 1993 
  1993-2008: Korenweg 3    
  2008-2020: Korenweg 3   
  2020-0000: Korenweg 3  Harmsen  

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: kaart 9 en 10 blz. 85 en 86 

  Hoetinck steeghjen
  't Hoogestuk

 • Opmerking

   

  Gelderse Rekenkamer (1543-1795):

  378 KAIRLE hertog van Gelre bevrijdt het goed Hoetinck in het kerspel Zelem uit de hoorigheid en maakt het tot een erftynsgoed Gegeven in den jair onss Heren duysent vierhondert soeven ind tnegentich, op Vridach na sent Thomass' dach apostoli Datering 1497 December 22

  NB Afschrift op papier in inv. no. 1120 (bijl. 70)

   

  Uit: Mensch en land in de middeleeuwen, door B.H. Slicher van Bath.

  Hotinch, erf 1382/83 (Afschriften van rekeningen van de hertogen van Gelre RA.Gelderland. f.35.v.) Zelhem.

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  54-10-8 

  Hoetinck. Jonker Schaep tot Didam
  Huys ende hof 1½ spint. Boulant 6 mlr 3e gerve
  weydelant in Hummel gelegen 2 koeweydens slecht lant.
  Pacht 8 dlr t’ beswaer afgetrocken blijft

   

  6-0- Hoetinck steeghjen 2 dagh grasmaeyens
  Betaelt de pontschatting. 4 hoender Een voeder torf 2½ gl.
  opgaende holt
  Beswaer. 10 sch Rogge Doesborchsche mate an Juffv. van Carvenheim end den smallen tient 4 stv.
  7 stv. thins. 2 hoender. 2 blaeuwe gl. tot 20 stv. end 16 stv. tot ploeghgelt an de lantschap.
  De lantheer betaelt 1 mlr de bouman de rest

   

  Bronnen:

     
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1553-1810 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 5 (waar), blz 46 (1643, waar), blz 68 (1703, eigenaar), blz 100 (1744, eigenaar)
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1810-1847 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 en 5 (1810, stem en broodlevering), blz 25 (1820, eigenaar en stem), blz 38 (1822, stem), blz 87 (1828, eigenaar), blz 96 (1829, eigenaar), blz 109 (1830, eigenaar), blz 115 (1831, eigenaar), blz 121 (1832, eigenaar), blz 131 (1834, eigenaar), blz 142 (1846, eigenaar), blz 152 (1846, broodlevering), blz 155 (1847, eigenaar), blz 159 (1858, stem)
  Boerderij- en veldnamen in Zelhem (1998): kaart 9 en 10 blz. 85 en 86
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman

Pagina 1 van 2