Korenweg 2

Korenweg 2 - Gegevens

Korenweg 2

 • Huidige benaming  Oudste vermelding: 
  1382/1383

  Oude benaming boerderij:
  Groote Wicherdinck (Kreynck)
  Den Ham in de volksmond

  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke

  Aantal stemmen in de Marke:waar (1643, voor Wicherink en Wicherink), 
  1 stem (1820, 1822 voor Wicherink of Hoegen),
  1 stem (1858, voor Klein Wicherink)

 • Huidig adres Korenweg 2 , (nieuwbouw)
 • Oude straatnaam Weg van Velswijk naar de heide (1829)
 • Staat in Zelhem (Slichter van Bath, Velswijk
 • Verbouwing(en) 1840 afgebrand en vermoedelijk herbouwd op een andere locatie
 • Eigenaar Dunsborger en Hattemer Mark
 • Kadasternummer(s)

  N 1 heide (huidige bouwplaats) oude bouwplaats niet bekend

   

  1920 kaart met locatie aanduidingAtlas 1920 met aanduiding boerderij

   

  1932 kaart met huisnummers1932 kaart met huisnummers uit die tijd.

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (E) 1438: Albertus Wicherdinck

       1483: Rent Wycherdinck (vicarie in de kerk van Zelhem)

   ?   1569: zeligen Garritt Wicherdinck

       1646: Baerken ende Mockinck (Kreynck)

       1847: de Heer J. Breukink (Wicherink) (Markeboek)


  (P) 1569: Huge Banninck zaliger bowman up Wicherdinck

       1598: Banninck (Zelhem-Hattemermarke)

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829

   
  1829: F2  Hendrikus Wentink en Aaltjen Zemmelink 
  1840-1847: F2
  F2 
  H. Wentink en A. Zemmelink
  Aalbert van den Berg en Harmina Velders inw. 
  1848-1850: F2 nw-F17
  F2 nw- - 
  Willem Onstein en Harmina Wentink (dr.)
  H. Wentink † en A. Zemmelink 
  1851-1860:  E134-E148 W. Onstein en H. Wentink 
  1861-1870:  E148-E188 W. Onstein en H. Wentink
  1871-1880:  E188-E188/-      
  E188-E188
  W. Onstein † 1875 en H. Wentink vertr A122
  Lammert Looman (van E13) en Mechtelina Gosselink 
  1881-1900: E188-186/-
  E188-186   
  L. Looman † 1889 en M. Gosselink vertr A133
  Hendrikus Lieverdink en Engelina Schuurman 
  1901-1924:  E186-199-E188
  --199-E188
  H. Lieverdink † 1915 en E. Schuurman † 1915
  Zn. Jan Willem Lieverdink tr. 1905 met Maria Lammerdina Assink 
  1925-1939: E188 -(195) E200       
  E188 -(195) E200    
  J.W. Lieverdink en M.L. Assink
  Zn. Hendrik Lieverdink tr 1933 met Gerritje Lettink.vertr. 
  1940-1964: E200     J.W. Lieverdink † 1941 en  M.L. Assink † 1977
  Ahrend Mulderij en Engelina Hendrika Lieverdink (dr.) 
  1965-0000: Korenweg 2  A. Mulderij † en E.H. Lieverdink † 
  0000-0000: Korenweg 2  A.G.H.M. Vrochten en C. Mulderij (dr.)

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 85 kaart 09/8

  Den Ham

 • Opmerking  Uit: Mensch en land in de middeleeuwen, door B.H. Slicher van Bath.

  Wichterdinch, erf 1382/83 (Afschriften van rekeningen v. de hertogen van Gelre RA. Gelderland. f.35.v.) Zelhem.

  72-14-1

  10-10- 

  4-10-

  van arg. (1)  Groote Wicherdinck. Baerken ende Mockinck

  Huys ende hof 1 sch. boulant 8 mlr, 3e gerve
  Eycken boomen ende knoot willigen. 2½ beestweydens
  Pacht. 7 dlr. vrij gelt
  Een vercken oft 3 dlr.
  Beswaert. 1 sch. Rogge. 1 sch. mancksaet Zutphensche mate an Secretaris Cremer.
  2 mlr haver. 2 Rijder gl. peerdegehalt an de lantdrost. bij den bouman betaelt.
  (1) Onduidelijk wat hier bedoeld wordt

   

  Gelderse Rekenkamer 135: ARNOLT hertog van Gelre maakt het vrije hofgoed Wycherdinck tot een erftynsgoed Gescreven in den jair onss Heren dusent vierhondert achtendertich, opten Soenendach cantate 
  Datering 1438 Mei 11.
  NB: a. Afschrift op papier in inv. no. 416 (bijl. 62), overgegeven door AILBERTUS WICHERDINCK
        b. Afschrift op papier in inv. no. 1120 (bijl. 75). Dit goed lag in het kerspel Zelhem

  In de portefeuille 144 in het archief van de Gedeputeerde Staten van de graafschap Zutphen in een stuk van het jaar 1666 wordt gezegd; dat aen huijss, holt ende Saetgewas op de goderen Wicherdinck ende Hissinck, beijde in Zelhem gelegen, bij den deurtoght der Francsche troupen schade is geleden. Opdracht van ’t achtiende part van ‘t goed Groot-Wijcherdinkbrink, door
  Willem Wijcherinck, Gerrit Geltink, Jan Hemmink, en zijn huijsvrouw Jantjen
  Wijcherink, aan dominee Everhardus Mattheaus, pastor tot ´s Heerenberge
  10 nov. 1696


  De boerderij werd in 1961 afgebroken en nieuwbouw op de dezelfde plek.
  De boerderij stond op het grondstuk Den Ham waar meerdere boerderijen bij elkaar stonden o.a. Wiecherink.

   

   Bronnen:

  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998)
  Vicarie in de kerk van Zelhem 1483; transcribtie 2010 door Sikke Postma en Gerrit Rijsdorp
  ORA Landdrostambt Zutphen - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 672
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Tafel Zelhem, Miscellanea - Periode 1696-1805

Pagina 1 van 2