Keijenborgseweg 24/24a

Keijenborgseweg 24/24a - Gegevens

Keijenborgseweg 24/24a

 • Huidige benaming

  Hemmekink

  Oudste vermelding: 1553 als Hemekink (Markeboek)

  Oude benaming boerderij: Hemmekinck, Hemekink, Hemmekingh

  Behoorde tot de : Dunsborger Hattemer Marke

  Aantal stemmen in de Marke: 1 waar (1553, 1643)  , 1 stem (1810, 1820, 1858)

  Broodlevering:rust de plicht op om 1 brood te leveren bij de Muldersfluite

 • Huidig adres Keijenborgseweg 24 en 24a
 • Oude straatnaam Weg van Hengelo op Doesburg (1829)
 • Staat in Velswijk
 • Verbouwing(en) 1886 (muuranker)
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Baron Evert Jan Wentholt
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  K 201 dennen
  K 202 boomgaard
  K 203 huis en erf
  K 204 tuin
  K 205 bouwland
  K 206 hakhout
  K 207 bouwland
  K 209 bouwland

   

  kadasterkaartDetail uit de kadasterkaart van 1822 (L.C. Machen)

   

  Veldnamennkaart 8

  Detail uit de veldnamenkaart 8

   

  2022 luchtfoto met huis nummers

  Bewerkte luchtfoto met huisnummers Foto Google

   

   

   

   

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
   
  1829:  270 Peter Garritsen en Hermina Wijman 
  1840-1847: 270 P. Garritsen en H. Wijman 
  1848-1850: 270-E88  P. Garritsen en H. Wijman 
  1851-1860: E88- E96
  --- -E96 
  P. Garritsen en H. Wijman, vertr. 1853 naar E 104 ("Schooltink")
  Bernardus Tankink en Johanna Arendsen 
  1861-1870: E96-E142  B. Tankink en J. Arendsen 
  1871-1880:  E142
  E142
  B. Tankink en J. Arendsen † 1877
  Johannes Wilhelmus Tankink en Gerharda Woert 
  1881-1900:   

  E142- -- 
  E142- --

  wednr. B. Tankink (van J. Arendsen ) vertr. 1886 naar Hengelo 
  J.W. Tankink en G. Woerts vertr. 1882 naar Hengelo
  Gerrit Jan Willemsen en Johanna Willemina Tankink vertr. 1886 naar Hengelo
  1881-1900: E142-E135 wed. Gerharda Lanckhorst (van G.J. Hoebink)† 1896 zij kwam van E 163 'de Leempot"' 
  1901-1924:  E135 - E144- ------ -144-E136 Arnoldus Hoebink † 1909
  zn. Arnoldus Hoebink, † 1906, tr. 08-06-1900 met Grada Stapelbroek, † 1905
  Bernardus Hilbert en Daatje Klein Lenderink vertr. 1916 naar Vorden.
  Johannes Hendrikus Stephanus Stapelbroek tr. 1916 met Aleida Maria Niessink. 
  1925-1939:  E136-E141- E146
  E136-141- ---
  E136-141-E146
  J.H.S. Stapelbroek en A.M. Niessink vertr. naar Lichtenvoorde
  Hendrikus Johannes Hofstede en Grada Berendina Hoebink † 1928
  Johannes G. Kruis en Theodora H. Hofstede vertr. 1931 naar Steenderen 
  wednr. H.J. Hofstede tr. 2e Willemina Berendina Klein Tank. 
  1940-1964: E146   H.J. Hofstede en W.B. Klein Tank. 
  1965-1976: Keijenborgseweg 24  H.J. Hofstede † 1976 en W.B. Klein Tank † 1969 
  1977-0000: Keijenborgseweg 24   C.J. Kalkhoven
       

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 84 kaart 8/3

   

   

 • Opmerking

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  49-9-8

  24-0 
  Hemmekinck. de weduwe van de Pastor de Roy.
  Huys ende hof 1½ spint. boulant 5½ mlr. 3e gerve
  5 koeweydens slecht lant, waer onder begrepen 1 koeweidens soo den bouwman toebehoort.
  Pacht 16 dlr.
  Beswaer 2 sch. Rogge 2 sch. Boeckweit Zutphensche mate an Marquerinck

   

   

  Akte Walburgisker te Zutphen, waarbij Johan van der Mey en zijn vrouw Engelberth een jaarrente, gaande uit het goed Hemmekinck, gelegen in het kerspel Zelhem, verkopen [aan de vicarissen], 1569.

  1736: Hendrik Jan Stakebrand, leenheer van het goed Hemmekink onder Zelhem, wordt machtiging verleend aan het Hof kennis te nemen van leengeschillen en leenprocedures met onwillige vazallen en ongekwalificeerden. (Rekenkamer S 23, fo. 883, 884)

  1770: Verzoek van Pierre Boibeleau de la Chapelle, namens zijn vrouw A. van Lochteren Stakebrand, eigenaar en bezitter van de leenkamer behorende tot het goed Hemmekink, om het Hof te machtigen kennis te nemen van leengeschillen en leenprocedures van voornoemde met onwillige vazallen en ongekwalificeerden. Verzoek toegestaan. (Rekenkamer S 36, fo. 349-351)

  Verband van ’t erve en goed Hemmekink genaamt, indien daar eenig
  allodiaal goed, in’t geheel ofte ten deel onder mochte weesen ofte behooren,
  voorts alle die allodiale stukken en parceelen, onder, bij, ofte omtrent het
  voornoemde goed Hemmekink gelegen, met alle ap- en dependentie van dien,
  dewelke door wijlen dominee. Henrik de Roij, in leven praedicant in
  ’s Gravenhage en juffr. Agnita van Luchteren, desselfs nagelaten weduwe
  staande houwlik ofte anders aangekoft, of op desselve verstoren en door zijn
  overlijden op desselfs kinderen gedevolveerd, ofte gehaeradeerd zijn, voor
  een somma van 3150 gulden, door juffr. Agnita van Luchteren weduwe van
  wijlen dns. Henr. de Roij, in leven praedicant in ’s Gravenhage, voorts haar
  kinderen de juffrn. Maria en Jacoba de Roij, de controlleur Andries de Roij,
  voor hem selven en als volmagtiger van zijn suster Eleonora de Roij, sig
  te samen sterk makende voor haare respe[ctive] jongsten soon en broeder
  Nicolaus de Roij, aan dhrn. gedeputeerden deser graafschap 12 feb. 1692
  Nb. geen bijsondere parceelen / behalven Hemmekink / worden in het
  verband speciaal genoemt. reg. 5 mei 1698.

  Opdracht van een weideland Wissinkmate, behoord hebbende tot Hemmekink,
  door den heer E.F. baron van Heeckeren tot Enghuizen en zijne ehegemalinne
  aan Jan Broekhuizen en desselfs huisvrouw 27 mrt. 1793

  Opdracht van den Hooijakker, onder Hemmekink behoord hebbende, door den
  heer E.F. baron van Heeckeren en vrouwe H.J.S.M. gravin van Nassouw la Lecq,
  ehelieden, aan Jan Besselink 1 mei 1793

  Opdracht van een stuk land op de Davels, tot Hemmekink behoord hebbende,
  nr.14 door voornoemde transportanten aan Bernardus Berendsen en
  Maria Besselink, desselfs vrouw 1 mei 1793

  Opdracht van ’t huis Hemmekink met berg, boomgaard, hof, den kamp bouwland
  tegen- en ‘t boschje achter ’t huis en verder houtgewas, de cavensteden Wissink,
  Kruisweg en Broekhuijzen,de weidelanden Hemmekinkslag, Griesslag en Ronde Maatje, en eenige perceelen
  bouwland op Heemstede en Davels door den heer E.F. baron van Heeckeren en
  zijn hoogwelgeboren ehegemalinne vrouwe J.S.M. gravin van Nassau la Lecq,
  aan den heer E.J. Wentholt en vrouwe J.J. Bouricius, ehelieden 26 sept. 1793

   


   

  Bronnen:    

  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1553-1810 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 5 (1553, waar), blz 46 (1643, waar), blz 100 (1744, eigenaar)
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1810-1847 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 en 5 (1810, stem en broodlevering), blz 25(1820, eigenaar en stem), blz 87 (1828, eigenaar), blz 129 (1833, eigenaar), blz 142 (1846, eigenaar), blz 152 (1846, broodlevering), blz 159 (1858, stem)
  Boerderij- en veldnamen in Zelhem (1998): blz 49 en blz 84, 08/3
  ORA Landdrostambt Zutphen

  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman

Pagina 1 van 2