Jaaltinkweg 7

Jaaltinkweg 7 - Gegevens

Jaaltinkweg 7

 • Huidige benaming

  De Kamperman

  Oudste vermelding: 1553 (Markeboek)

  Oude benaming boerderij:
  Hosterkamp of Stegerhofstede
  Stegerhoffstede (1616-1618)
  Stegerhof of Campermans stede (Kreynck)
  Camperman (1781)
  Kamperman (1829)

  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 1553:
  Hostercamp en Henrik Massink of Steger Hofstede. Beide: 1 waar
  1643: Hosterkamp of Stegerhofstede: 1 waar
  1810: wordt alleen Camperman(stem) en Kamperman (broodlevering) genoemd
  1820: is de naam: Camperman, Hosterkamp of Stegerhofstede

  Broodlevering: rust de plicht op om 1 brood te leveren bij de Muldersfluite
   

 • Huidig adres Jaaltinkweg 7
 • Staat in Velswijk
 • Verbouwing(en) Ca. 1987 en eerder
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Berend Kamperman, landbouwer
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  L 1034 huis en erf
  L 1035 hakhout
  L 1036 bouwland

  kadasterkaart

  Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

   

  2022 luchtfoto2022 Luchtfoto Google

   

 • (E)igenaars - (P)achters

  (P) 1616: Stegerhoffstede, pachter Jan ter Stege
  (E) 1632: Hendrik Massink (Markeboek)
  (E) 1640: Burgermr. Tengbergen (Stegershofstede) (Markeboek)
  (E) 1646: Zelst (Kreynck)
  (E) 1744: Harmen Enserink (Hosterkamp en Stegerhofstede) (Markeboek)
  (E) 1820: Johannes Hendricus Bennink C.S. (Markeboek)
  (E) 1822: Berend Kamperman (Kadaster)
  (E) 1828: H.W. Praasterink (Markeboek) (Kamperman)
  (E) 1829-1833: H.W. Praastink (Markeboek) (Kamperman)
  (E) 1846: G.J. Praastink (Markeboek)
  (P) 1696: Berent op Kamperman (doopboek)

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829

   

  1829: 234  Berend Kamperman en Grada Lovink
  1840-1847: 234 B. Kamperman en G. Lovink
  1848-1850: 234 B. Kamperman en G. Lovink
  1851-1860: E123-E137  B. Kamperman en G. Lovink
  1861-1870:  E137-E21 B. Kamperman vertr. naar C59 en G. Lovink † 1863
    --- -E21 Arnoldus Jebbink tr. 1863 met Teuntje Kamperman (dr.) en vertr.1868  naar Bergh
    --- -E21 Willem Reinders en wed. Everdina Kamperman komen ca. 1880 terug  op de Kamperman.
  1871-1880: E21- ---  C. Eelderink † 1873 en wed. Everdina Kamperman vertr. naar Bergh
    --- -E21 Gart Jan Wesselink en Frederika Hendriksen komen van F33 en vertr. 1878 naar Ambt Doetinchem.
    --- -E21  
  1881-1900:  E21- ---  W. Reinders † 1884 en wed. E. Kamperman ( van Carel Eelderink)    vertr. 1884 naar E9
    --- - E16 Gerhardus Berendsen en Theodora Baars †1892
    --- - E16 wednr. G. Berendsen (van Th.Baars) en Bernadina Jansen
  1901-1924: E16- ---  wednr. G. Berendsen van Th.Baars †1915 en Bernadina Jansen †1909
    --- -E16 Albertus Hendrikus  Hoenink † 1914 tr. ca.1913 Johanna Willemina  Berendina Berendsen
    --- -E16 Bernardus ten Oever tr. 1915  de wed. Johanna Willemina Berendina  Berendsen van Albertus Hendrikus Hoenink
  1925-1939:  E16-16-E19 B. ten Oever en J.W.B. Berendsen
    E16-16-E19 Theodrus Hendrikus Hoenink tr. 1938 met Frederika Wilhelmina  Willemsen.
  1940-1964: E19  B. ten Oever en J.W.B. Berendsen
    E19 Th.H. Hoenink en F. W. Willemsen
  1965-1976: E19/Jaaltinkweg 5  Th.H. Hoenink en F. W. Willemsen
    E19/Jaaltinkweg 5  B. ten Oever en J.W.B. Berendsen
  1976-1986: Jaaltinkweg 5  Th.H. Hoenink en F. W. Willemsen, vertr.
    Jaaltinkweg 5 H.B.Th. Hoenink en J.W.M. Vredegoor, vertr.
    Jaaltinkweg 5 B. ten Oever †1986 en J.W.B. Berendsen †1984
  1986-0000: Jaaltinkweg 7   H. Reijers komt van Gendringen
     Jaaltinkweg 7 B.H.M. Reijers komt van Gendringen

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 85 kaart 09/ 6

  Estbroeckse
  Boelinck maetjen

 • Opmerking


  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  40-17-8
  12-0-
  Stegerhof of Campermans stede. Zelst
  Huys ende hof 2 spint.boulant 4½ m1r. 3e gerve
  Knoot willigen.
  Gebruickt hier ondereen Estbroeckse onder
  Hummel gelegen ende Boelinck maetjen
  slecht lant. groot 2 koeweydens
  Pacht 8 dlr vrij gelt.
  Beswaer 3 sch Rogge Zutphense mate an Marquerinck
  Een brood jaerlix op den Dunsborch voor den Armen.
  End 2 stv. thins ande lantschap Bouman betaelt den vytganck

    


  BENNINK, Johannes Hendrikus. Stemgerechtigd in de Dunsborger Hattemer Marke voor Camperman, Hosterkamp of Stegerhofstede; werd lidmaat van de NH kerk op 15-05-1795
  Geb. Zelhem 23-03-1778, ged. Zelhem 29-03-1778, overl. Eibergen 12-12-1846 op 68-jarige leeftijd.

  Verband van seeker half erve, den Camperman genaamd, met al zijn recht en
  gerechtigheid, voor een somma van 600 gulden, door Jenneken Harmsen,
  weduwe van Frerik Hammink, g’assisteerd geweest met Willem Mentink, aan
  de heer ouwd-lands[chrijver Johan van Essen 10 nov. 1688
  reg. 8 feb. 1699, vid. bourschap Velsijk
  26 juni 1781
  Opdragt van een weide het Maatjen uit het erve Camperman door
  Harmen Becking voorts Abraham Praastink en zijn vrouw Hendrica
  Wentink aan Evert Jan Hendriksen

   

   

   

  Bronnen:

  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1553-1810:
   (transcriptieA. Menkveld/J. Renema): blz 5 (1553, waar), blz 32 (1632, eigenaar), blz 40 (1640, eigenaar Stegerhofstede), blz 46 (1643, waar), blz 100 (1744, eigenaar Hosterkamp en Stegerhofstede))
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1810-1847:
   (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 en 5 (1810, stem en broodlevering), blz 25 (1820, eigenaar en stem), blz 38 (1822, stem, als Hosterkamp én als Steger Hofstede), blz 87 (1828, eigenaar), blz 106 (1829, eigenaar), blz 109 (1830, eigenaar), blz 115 (1831, eigenaar), blz 124 (1833, eigenaar), blz 142 (1846, eigenaar), blz 153 (1846, broodlevering), blz 155 (1847, eigenaar), blz 159 (1858, stem en eigenaar)
  Boerderij- en veldnamen in Zelhem:
   (1998): de namen Camperman, Kamperman, Hosterkamp alsmede Stegerhofstede worden niet vermeld.
  Stamboom Bennink
  ORA Landdrostambt Zutphen:
   
  - Toegangsnummer 0217 - Inventarisnummer 672
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Tafel Zelhem, Miscellanea - Periode 1696-1805
  Genealogiedomein (ECAL):
  ,pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman

   

   

Pagina 1 van 2