Jaaltinkweg 4

Jaaltinkweg 4 - Gegevens

Jaaltinkweg 4

 • Huidige benaming

   Jaaltink

  Oudste vermelding: 1378 (register leenaktenboeken)

  Oude benaming boerderij:

  Jalekinck
  Alkingh
  Jaalkink (1553)
  Jaeltinck (1616-1618)
  Jaeltink (1643)
  't Jaaltink (1829)

  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke

  Aantal stemmen in de Marke:
  1 waar (1553, 1643)
  1 stem (1810, 1820, 1822, 1858)

  Broodlevering: rust de plicht op om 1 brood te leveren bij de Muldersfluite

  Staat in: Gooi, later Velswijk

 • Huidig adres Jaaltinkweg 4
 • Eigenaar Wilhelm Philip Emilius Ermeling en consorten, paardenarts
 • Woonplaats S Hage (Den Haag)
 • Kadasternummer(s)

   

  L 1090 bouwland
  L 1098 bouwland
  L 1101 bouwland
  L 1105 huis en erf
  L 1106 weiland
  L 1107 weiland
  L 1108 bouwland

  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

   

   

 • (E)igenaars - (P)achters

  (E) 1378: Derich Aelkingh

  (E) 1384: Henrich Jalekinck

  (E) 1429: Derich Jaelkinck

  (E) 1454: Johan Jaelkinck

  (E) 1465: Ott Jalekynck

  (E) 1473: Johan Jaelkinck

  (E) 1484: Johan Jaelkinck

  (E) 1533: Johan Jaelkinck

  (E) 1565: Johan Jalinck

  (E) 1577: Johan Jalinck

  (E) 1580: Gerrit Jaelkinck

  (E) 1581: Thonisken Jaeltinck

  (E) 1596: Rabe Jaelkinck

  (E) 1622: Gerrit Winter(s) (Markeboek)

  (E) 1628: de weduwe Winters (Markeboek)

  (P) 1634: Johan (Jan) Jaeltinck (Markeboek ZHM)

  (E) 1646: Z Gerlick Winter (Kreynck)

  (E) 1741: Roelof Bennink

  (E) 1743: Janna Coops

  (E) 1758: Arnoldus Bennink

  (E) 1792: Roelof Bennink

  (E) 1820: de Heer Wessel Grutterink (Markeboek)

  (E) 1822: Wilhelm Philip Emilius Ermeling en consorten (Kadaster)

     
  (E) A. Bennink (Markeboek)

  (E)  Arn. Bennink (Markeboek)

  (E)  G.J. Praastink (Markeboek)

  (E)  Marken Rigter Becking (Markeboek)

   

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829


  Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829:

  1829:

  219

  Jan Veldkamp en Aaltjen Wennekink

  1840-1847:

  219

  J. Veldkamp en A. Wennink †1843
  zn. Jan Veldkamp tr. met Garritjen Smeenk

  1848-1850:

  219

  wednr. J. Veldkamp van A. Wennink
  J. Veldkamp jr.en G. Smeenk

  1851-1860:

  E124

  J. Veldkamp en G. Smeenk vertr. 1851 naar E6
  Barend Hendrik Essink tr. met Derkje Lettink

  1861-1870:

  E138

  B.H. Essink en D. Lettink

  1871-1880:

  E22

  B.H. Essink (Obelink) †1878 en D. Lettink

  1881-1900:

  E22

  wed. D. Lettink (van B.H. Essink)
  zn. Bernard Hendrik Essink tr. met D.W. Lettink.(nichtje?)

  1901-1924:

  E17

  B.H. Essink vertr. 1920 naar Ruurlo, D.W. Lettink †15-4-1908
  Hendrik Jan Looman (†29-11-1922) tr. met Frederika Johanna Hebbink

  1925-1939:

  E17 - E20

  wed. F.J. Hebbink (van H.J. Looman)
  zn. Derk Jan Looman tr. 1924 met Johanna Berendina Wentink

  1940-1964:

  E20

  D.J. Looman en J.B. Wentink

  1965-0000:

  Jaaltinkweg 4

  D.J. Looman† 1991 en J.B. Wentink † 1989

  0000-0000:

   Jaaltinkweg 4

  Lammert  Looman
  loonbedrijf L. Looman

   
   
  1829:  219   Jan Veldkamp en Aaltjen Wennekink
  1840-1847:  219  J. Veldkamp en A. Wennink †1843
   zn. Jan Veldkamp tr. met Garritjen Smeenk
  1848-1850:  219  wednr. J. Veldkamp van A. Wennink
   J. Veldkamp jr.en G. Smeenk
  1851-1860:  E124   J. Veldkamp en G. Smeenk vertr. 1851 naar E6
   Barend Hendrik Essink tr. met Derkje Lettink
  1861-1870:  E138  B.H. Essink en D. Lettink
  1871-1880: E22   B.H. Essink (Obelink) †1878 en D. Lettink
  1881-1900:  E22   wed. D. Lettink (van B.H. Essink)
   zn. Bernard Hendrik Essink tr. met D.W. Lettink.(nichtje?)
  1901-1924: E17   B.H. Essink vertr. 1920 naar Ruurlo, D.W. Lettink †1908
   Hendrik Jan Looman †1922 tr. met Frederika Johanna Hebbink
  1925-1939: E17 - E20   wed. F.J. Hebbink (van H.J. Looman)
   zn. Derk Jan Looman tr. 1924 met Johanna Berendina Wentink
  1940-1964:  E20  D.J. Looman en J.B. Wentink
  1965-0000: Jaaltinkweg 4   D.J. Looman †1991 en J.B. Wentink †1989
  0000-0000: Jaaltinkweg 4

  Lammert  Looman
  Loonbedrijf L. Looman

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 52 en blz 85, 09/6

  Jaelkinckslag
  Jaelkinkx koemaet
  Jaeltinx veltkamp
  Jaaltink
  Jaaltinkland
  Jaaltinkweg
  Ravenacker
  de Kamp

   
 • Opmerking
   

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:
   
  10-5-8
  Jaeltinck, Z Gerlick Winter.
  Huys ende hof. 2 sch. boulant 8 mlr. 3e gerve
  4 beest weydens slecht lant. 20 dlr. vrij gelt
  2 vercken of 6 dlr.
  t’ beswaer afgetrocken blijft.
  Noch een kampken van 7 sch. gesaey. 3e gerve.
  Beswaer. 3 mlr. Rogge an Jonker Munster 2 mlr Rogge an Juffr. Carvenheim.
  ½ mlr Rogge ende ½ Boeckweit, an Marquerinck met den smallen thient.
  5 oft 6 stv.
  1 mlr haver ende 24 st. peerdegehalt ande lantdrost. Zutphensche mate
  Holtgewas 

   

   

  Arrest op het halve erve Jaeltinck wegens winkelwaren aen de weduwe van
  Hardger van Zelst tot Doesborg gelevert door Frederic van Landeren 15 jul. 1707

  BENNINCK Roeloff
  , gedoopt (NH) op 11-10-1696 te Zelhem, overleden v 1743. Lenen Zutphen nr. 81 "t Goet te Alkingh, met sijnen tobehoren, in den kerspel van Zelm, ten Zutphenschen leen ontfingh", Roeloff Bennink, die dit leen opgedragen krijgt als "Jaelkinkx koemaet" door Swen Agnes Crop, weduwe Elfers, erfgenaam haars moeys Johanna Judith ten Oever, na 1 Junii 1741; op 30 augustus 1743 gaat dit over op Johanna Coops, zijn weduwe, pro se en namens hare onmundige kinderen; vlg. Kerckenreckenboek Herv. kerk te Zelhem: in 1729 "Dewijl veele uijt de gemeente van Zelhem begeerigh waeren om een orgel alhier in de kerke te hebben .... hebben de onderstaande persoonen daerop tot maekinge van het selve aeen belooft ende betaelt wanneer het selve alhier in de kerke in de maent december 1729 wierde opgeright betaelt Uijt het dorp Zelhem:" o.a. Roelof Bennink, zoon van Arent BENNINCK en Grietje WILLINCK.
  Gehuwd voor de kerk (1) v 1727 met Grietjen NN.
  Gehuwd voor de kerk (2) v 1728 met Janna COOPS, gedoopt op 27-01-1702 te Zelhem. Zutphense lenen nr 84, Selm, Dat goet tot Rosyng met allen sijnen tobehoren, in den kerspel van Zelem tot eenen Zutphenschen rechte, Cunera Margaretha Coops beleent als erfgenaam haars moeders Metjen Enserink, en uyt hoofde van geapprobeerd magescheyd (tussen Janna Coops, gehuwd met Gerrit Dickers, Hermina Coops en Cunera Margaretha Coops (akte)) 26 Februari 1750. Dochter van Hendrik COOPS en Metjen ENSERINK.

  BENNINCK, Roeloff. Lenen Zutphen nr. 81 "t Goet te Alkingh, met sijnen tobehoren, in den kerspel van Zelm, ten Zutphenschen leen ontfingh", Roeloff Bennink, die dit leen opgedragen krijgt als "Jaelkinkx koemaet" door Swen Agnes Crop, weduwe Elfers, erfgenaam haars moeys Johanna Judith ten Oever, na 1-6- 1741; op 30-8- 1743 gaat dit over op Johanna Coops, zijn weduwe, pro se en namens hare onmundige kinderen.

  BENNINK Roelof, wordt na zijn vaders dood op 9-10-1792 beleent met tGoet te Alkingh Selm, (Aelkingh, Jalekinck, Jaeltinck.

  BENNINK, Arnoldus wordt in oud-rechterlijke stukken genoemd als hospes van Het Witte Paard te Zelhem, gedoopt (NDG) op 08-08-1728 te Zelhem, overleden op 30-01-1773 te Zelhem op 44-jarige leeftijd, begraven op 05-02-1773 te Zelhem, wordt volgens Lenen Zutphen nr 81, Selm, op 27-01-1758 beleent met 't Goet te Alkingh (Jaeltinck), als erfgenaam sijner ouderen Roelof Bennink en Janna Coops; wordt in de notulen van het Markeboek van de Dunsborger en Hattemer Marke vermeld op 4 augustus 1767, op 2 augustus 1768, op 1 augustus 1769 over het poten van bomen aan de Braake, welke nog niet waren geremoveert.
  Gehuwd voor de kerk ca 1750 te Zelhem? Echtgenote is Barendina ENSERINCK, gedoopt (NDG) op 22-01-1719 te Zelhem, overleden op 19-09-1788 te Zelhem op 69-jarige leeftijd, begraven op 23-09-1788 te Zelhem. Volgens het "armenreckenboek" van Zelhem, aangelegd in 1645, aangevuld en voortgezet tot en met 1795, inv.nr. 35 van de N.H. kerk te Zelhem, is op pag.142 beschreven: "1774 den 22 Aug. van de weduwe van Arnoldus Bennink voir het doodelaken en lievdegifte van haar man 12-0-0", dochter van Hermen ENSERINCK

  BENNINK, Ba(e)rent, wordt volgens Lenen Zutphen nr 81, Selm, op 13 januari 1774 beleent met 't Goet te Alkingh (Jaeltinck), als erfgenaam sijns broeders Arnoldus en maakt dit leen deylbaar onder sijne natelatene kinderen, eodem die; Volgens het "armenreckenboek" van Zelhem, aangelegd in 1645, aangevuld en voortgezet tot en met 1795, inv.nr. 35 van de N.H. kerk te Zelhem, is op pag.145 beschreven: "1790 den 8 Jan. armen-oertjes (heffing) van de verkofte eiken en peppelenboomen op Wassink, Haank en van B.Bennink 13-14-12"
  Ged. (NDG) Zelhem v 1732, overl. Zelhem 15-09-1791, begr. Zelhem 20-09-1791.

  BENNINK, Ba(e)rent gedoopt (NDG) v 1732 te Zelhem, overleden op 15-09-1791 te Zelhem, begraven op 20-09-1791 te Zelhem, wordt volgens Lenen Zutphen nr 81, Selm, op 13 januari 1774 beleent met 't Goet te Alkingh (Jaeltinck), als erfgenaam sijns broeders Arnoldus en maakt dit leen deylbaar onder sijne natelatene kinderen, eodem die; Volgens het "armenreckenboek" van Zelhem, aangelegd in 1645, aangevuld en voortgezet tot en met 1795, inv.nr. 35 van de N.H. kerk te Zelhem, is op pag.145 beschreven: "1790 den 8 Jan. armen-oertjes (heffing) van de verkofte eiken en peppelenboomen op Wassink, Haank en van B. Bennink 13-14-12", zoon van Roeloff BENNINCK (zie III.2) en Janna COOPS.
  Gehuwd voor de kerk op 11-05-1760 te Doetinchem met Berendina EELTINK, 20 jaar oud, gedoopt (NDG) op 01-01-1740 te Doetinchem, zij betaalt, als weduwe, vlg. Kerckenreckenboek Herv. kerk te Zelhem de inlage voor haar man Barend 0- 20-01-1801, dochter van Kaerle ELTINCK (Karel en Carel) en Cunegunda COOPS.

  BENNINK, Roelof, herbergier; stond in 1793 beschreven als boekhouder van de diaconie te Zelhem, gedoopt (NDG) op 31-05-1761 te Zelhem, overleden op 08-10-1813 te Zelhem op 52-jarige leeftijd, wordt volgens Lenen Zutphen nr 81, Selm, op 9 oktober 1792 beleend met 't Goet te Alkingh (Jaeltinck), nae dode van desselvs vader Barent; (Aelkingh, Jalekinck, Jaeltinck); waarschijnlijk is hij de R. Bennink, die wordt vermeld in de notulen van het Markeboek van de Dunsborger en Hattemer Marke op 3 maart 1795, zoon van Ba(e)rent BENNINK (zie IV.8) en Berendina EELTINK.
  Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 14-12-1794 te Zelhem (NDG) met Gerharda (Gradeken) NIJENHUIJS, gedoopt v 1774 te Zelhem, dochter van Hendrik NIJENHUIJS.

   

  Bronnen: 

  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1553-1810 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 (1553, broodlevering), blz 5 (1553, waar), blz 26 (1622, eigenaar), blz 28 (1628, eigenaar), blz 46 (1643, waar)
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1810-1847 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 en 5 (1810, stem en broodlevering), blz 25 (1820, eigenaar en stem), blz 38 (1822, stem), blz 87 (1828, eigenaar), blz 104 (1829, eigenaar), blz 109 (1830, eigenaar), blz 115 (1831, eigenaar), blz 121 (1832, eigenaar), blz 124 (1833, eigenaar), blz 131 (1834, eigenaar), blz 142 (1846, eigenaar), blz 153 (1846, broodlevering), blz 155 (1847, eigenaar), blz 159 (1858, stem)
  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke, 1598-1678 (bewerking R.J.J. Weetink, 2006), blz 8 (1553, broodlevering), blz 11 (1553, Thonis Jaeltinck, belastingplichtige), blz 18 (1569, waterloop bij Jaeltinck Slach), blz 122 (1634, Johan Jaltincks varkens ongeoorloofd in de enk) , blz 131 (1634, Jan Jaeltinck, boete n.a.v. schouw)
  Boerderij- en veldnamen in Zelhem (1998): blz 52 en blz 85, 09/6
  Register op de Leenaktenboeken
   van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen (Mr. J.J.S. Baron Sloet en Dr. J.S. van Veen), het kwartier van Zutphen (bewerkt door Dr. J.S. van Veen, 1917), blz 232 t/m 234 (tGoet te Alkingh)
  Verpondings-kohieren van het kwartier Zutphen
  , 1646- 1650, Richterampt Zelhem (Kreynck) (bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 40, 42, 70, 73, 75, 78 en 80
  ORA Landdrostambt Zutphen -
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805
  Stamboom Bennink
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman

Pagina 1 van 2