Jaaltinkweg 3/3a

Jaaltinkweg 3/3a - Gegevens

 • Huidige benaming

   

  Hartjes v/h Eeftink

  Oudste vermelding: 1473 (Register Leenakten, als Eeffdinck)

  Oude benaming boerderij:
  Eefdinck
  Eftinck
  Eeftink (1553)
  Eefttinck (1616-1618)
  Eeftink Harties 
  Hartjes (1829) 

  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 1 waar (1553, Eeftink, 1643 Eeftink Harties)
  1 stem (1810, 1820, 1822, 1858)
  Broodlevering:   Rust de plicht op om 1 brood te leveren bij de Muldersfluite
  Staat in: Velswijk-(Velswijck)
  Verbouwing(en): vermoedelijk een grote verbouwing in 1881
  Bouwjaar ca. 1930 (kadaster)
  1992: interieur helemaal vernieuwd

 • Huidig adres Jaaltinkweg 3 en 3a
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Johan Leopold de Haas, Commissaris van Politie
 • Woonplaats Zutphen
 • Kadasternummer(s)

   

  L 1056 bouwland
  L 1057 onbebouwde grond
  L 1058 weiland
  L 1059 heide
  L 1060 hakhout
  L 1061 huis en erf
  L 1062 bouwland
  L 1063 bouwland
  L 1073 bouwland
  L 1076 bouwland
  L 1087 bouwland


  kadasterkaart

  Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

   

  Luchtfoto 1 en 3 2021Luchtfoto 2022 met daarin vermeld de huisnummers 1 en 3 Foto Google

   

   

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (E) 1646: Z. Faes Peters ende Brugginck (Kreynck)
  (E) 1744: Berent Leenen (Markeboek)
  (P) ca 1522 Besselinck
  (P) 1821: Hendrik Wossink (Markeboek)
  (E) 1822: Johan Leopold de Haas (Kadaster)

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829: 226   wednr. Hendrikus Wossink
   Arnoldus Wossink en Jenneken Nijhuis vertr. ca. 1840 naar C145.   Huis opgeheven.
  1840-1847: 226a   Berend  Massink grond eigenaar (Markeboek) woonde zelf in de   Smidstraat naast 'Het Roode Hert".
  1848-1850:    Geen bewoning gevonden. 
  1851-1860:    Geen bewoning gevonden. 
  1861-1870:    Geen bewoning gevonden. 
  1871-1880: E24   Afsplitsing (Hummelink Jaaltinkweg 5) Nieuw gebouwde boerderij.
  1881-1900: E24a-E20    Roelof Hendrik Jan Massink en Elisabeth Vrogten komen van huis
   A9 Smidsstraat (6) Zelhem-Dorp. zn. van Berend Massink.
  1901-1924:  E20-E20  R.H.J. Massink †1914 en E. Vrogten †1909
  1901-1924: E20-E20  zn. Berend Massink †1922  tr. met Aleida Johanna Luimes .
  1901-1939: E20-20-E23  Arie van Gelder tr. in 1923 met wed. Aleida Johanna Luimes
   (van Berend Massink)
  1940-1964: E23   A. van Gelder en A.J.Luimes †1959
  1965-1985:  Jaaltinkweg 1  Zn.Johannes van Gelder en Johanna Arnolda  Berendina Massink  †   1985 gaan naar Jaaltinkweg 1a 
  1965-1996: Jaaltinkweg 3   Herman Jolink †1996 en Johanna Dimmendaal †1969
   komen van   Jaaltinkweg 5 
  1965-0000: Jaaltinkweg 3a  zn Arie van Gelder †ca.1992
  1965-2021: Jaaltinkweg 1  zn Leenderd  van Gelder  † 2005
  1996-2009:  Jaaltinkweg 1a  Johannes van Gelder † 2009
  1992-0000: Jaaltinkweg 3a   R. Young
  1996-0000: Jaaltinkweg 3   M.G.A.  Bourgondiën

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 48 en blz 78, 02/7,8. 

  Hartjesplaats
  Boomstuk

 • Opmerking

   

  Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Zutphen

  Eefdinck, erf 1473 (Register.Leenakten Gelre en de graafschap Zutphen. 243) Velswijk.

   
  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  81-16- 
  32-14-
  Eftinck (1) Z. Faes Peters ende Brugginck
  Huys ende hof 3 sch. boulant 9 mlr 3e gerve
  opgaende boomen
  5 koeweydens slecht lant.
  Pacht 30 dlr, doch seght dat te duyr is, t' beswaer afgetrocken blijft
  Beswaer. 2 mlr. Rogge an Juffr. Carvenheim 4 stv. Thuis (=verm. thins) an de lantschap

  Een stuck lants, 2 sch. gesaeys Herman Hoijgen op de derde gerve

  (1) Eeftinck, thans Hartjes

   
  Verband van 1/6 part van het goet Hartjes voor eene somma van 700 gulden
  door Everhard Ketjen aen sr. Jacob Huslij 21 nov. 1733
  20 jun. 1737 geroijeert
   
  De naam Eeftink kwam van Hendrik Jan Eeftink, hij woonde op "de Gotte"nu Velswijkweg 3, in 1844 als hij vertrekt was dit huis nr. 227 en de hoofdbewoner Derk Bolsenbroek en Maria Stikkink. Hendrik Jan Eeftink en Johanna Bolsenbroek vertrekken in 1944 naar huis 339 om op kamer te wonen

  hartjes Algemeen Handelsblad 13 10 1837Krantenartikel uit Algemeen Handelsblad 13-10-1837

   

  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke:
   1553-1810 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 5 (1553, waar), blz 46 (1643, waar), blz 100 (1744, eigenaar)
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke:
   1810-1847 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 en 5 (1810, stem en broodlevering), blz 25 (1820, eigenaar en stem), blz 33 (1821, bouwman), blz 38 (1822, stem), blz 103 (1829, eigenaar), blz 137 (1845, eigenaar), blz 142 (1846, eigenaar), blz 153 (1846, broodlevering), blz 155 (1847, eigenaar), blz 159 (1858, stem en eigenaar)
  Boerderij- en veldnamen in Zelhem:
   (1998): blz 48 en blz 78, 02/7,8. Zowel naam Eeftink als Hartjes wordt niet vermeld.
  Register op de Leenakteboeken:
   van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen, Mr. J.J.S. Baron Sloet en Dr. J.S. van Veen (1917), blz 243
  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen:
   1646-1650, Richterampt Zelhem, Kreynck, bewerking R.J.J. Weetink (2006), blz 43, 73 en 79
  ORA Landdrostambt Zutphen: 
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen 
  Periode 1696-1805
  Dhr J. van Gelder (* 1934) - algemeen en huisnummers (Oktober 2006)
  Dhr M. Bourgondiën- algemeen en oude foto’s (Oktober 2006)
  Genealogiedomein (ECAL):
  ,pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman

    Lijsken Besselinck, ged. ca 1522, rel. Harties Harties, op ten Goede Harties of Effinck
  458. Rijckman/Rijckwijn Besselinck, ged. ca 1475, ovl. ca 1557, tr (1) ca 1505 Tege; uit dit huwelijk 2 kinderen
  459. tr (2) ca 1510 Wisse Addincks; uit dit huwelijk 7 kinderen
  Bron: Kwartierstaat van Reind Abbink door J. Bakker- ten Have (OTGB 2015. 17 e.v.).  Datum: 20-07-2015.

   

Pagina 1 van 2