Jaaltinkweg 2

Jaaltinkweg 2 - Gegevens

Jaaltinkweg 2

 • Huidige benaming

   

  Boelink

  Oudste vermelding: 1473 (Leenregister bij 't Goet te Alkingh) (Jaaltink)
  Oude benaming boerderij: Baelinck
  Boelinck
  Boelink (1553,1643)
  Bolinck (1616-1618)
  Beulink

  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke, had belangen in de Zelhemmer Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 1 waar (1553, 1643)
  1 stem (1810, 1820, 1822, 1858)
  Broodlevering: rust de plicht op om 1 brood te leveren bij de Muldersfluite

 • Huidig adres Jaaltinkweg 2
 • Staat in Velswijk (Velswijck)
 • Verbouwing(en) 1852 (muuranker achterhuis)
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Steven Gerritsen, landbouwer
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  L 1044 bouwland
  L 1045 bouwland
  L 1046 heide
  L 1102 bouwland
  L 1103 hakhout
  L 1104 huis en erf

   

  kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

   

  2022 LuchtfotoLuchtfoto 2022  Jaaltinkweg 2 Foto Google

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (P) 1598: Willem Boelinck (Markeboek ZHM)
  (E) 1646: Dimmendael ende Oesterinck (Kreynck)
  (E) 1820: Wander Beulink (Markeboek)
  (E) 1822: Steven Gerritsen (Kadaster)

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829: 224   Steven Gerritsen † en Engelina Booltink
  1840-1847: 224   wed. E Booltink † 1843 van S. Gerritsen 
    224  W. Beulink en W. Sessink
  1848-1850: 224-E125   W. Beulink en W. Sessink
  1851-1860:  E125-E139nw  W. Beulink en W. Sessink, nieuwbouw in 1852
  1861-1870: E139-E23   W. Beulink en W. Sessink
  1871-1880: E23 "Beulink"   W. Beulink en W. Sessink
  1881-1900: E23    W. Beulink †1888 en W. Sessink vertrekt.
  1881-1900:  E23-E18-  zn. Jan Willem Beulink en Hendrika Johanna Weetink vertr. naar E48   "Batshoeve"
  1881-1900:  E23-E18-  Hermanus Rietman †1899 en Hendrika Johanna Hamer
  1881-1900:   E23-E18-  zn. Gerrit Everhardus Rietman *1863 en tr. 1886 met Johanna Evers. 
  1901-1924: E18   G.E. Rietman en J. Evers
  1925-1939: E18-E21   G.E. Rietman en J. Evers
  1940-1964:  E21  zn. Johannes Hendrikus Rietman *1894  
  1965-0000:  Jaaltinkweg 2   J.H. Rietman  †1974
  2007-0000:  Jaaltinkweg 2  J. Haverman

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 41 en blz 85, 09/7

  Beulink
  Beulinkplaatse

 • Opmerking

  Uit: Mensch en land in de middeleeuwen, door B.H. Slicher van Bath.

  Boelinck, erf 1473 (Register Leenakten Gelre en de graafschap Zutphen. 243). Velswijk.

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:  10-0-0
  Boelinck in parceelen versplittert.
  De Zaelweer met huys ende hof. Dimmendael ende Oesterinck.
  tient vrij.
  Huys ende hof 2 sch. Boulant 1 mlr. verpacht
  voor 40 gl. seght wel 12 dlr te duyr is.
    t’ Achterste lange stucke. Hammincks. Weetinck ende Hummelinck
  6 sch. die onder haere steden angeslagen zijn.

  13-12-8

  t’ voorste lange stucke. Will. Boeltinck
  6 sch. gesaeys, selfs gebruicker

    Boelinck Pass ende 5 sch. gesaey. Dimmendael ende Oesterinck

  4-10-8
  Een stuckjen. 2 sch. Jan Convent
  tient vrij, vrij gelt 3e gerve
  2-5-0 Een sch. gesaey. Willem Wicherdinck
    2½ sch. gesaey. Herman Huygen. Dit is bij sijn goet gestelt.
    Putstuk is bij t’ goet Nijenconninck geset.
    Een stuxken, Richter Zelst by Camperman angeslagen.

  7-10-0
  Beyde Boelinx Peskens, Heyendael
  2 koeweydens, jeder 2½ dlr.
    Boelinck Maetjen. de wed. Zelfst (verm. Zelst)
  onder Camperman gebruickt.


  3-7-8
  Een vierdel van t’ achterste stuck uyt het
  goet Boelinck
  . Berent Weetkinck
  groot 1½ sch gesaey
  Noch de selfste een stuck in den Enck
  groot 2 sch. gesaey.
   
   
  Leenregister blz 232 (ao 1473)
  Johan Jaelkinck (Jaaltinkweg 4) vernijt eedt van den goede tot Jaelkinck, in den kerspel van Zelm opt Goy gelegen, daer naest gelant is dat goet tot Hoffstel an d' een ende dat goet tot Baelinck an, d' ander sijde, tot Zutphenschen rechten, 8 Oct. 1473.


  Bronnen: 

  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1553-1810 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 (1553, broodlevering), blz 5 (1553, waar), blz 46 (1643, waar)
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1810-1847 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema): blz 4 en 5 (1810, stem en broodlevering), blz 25 (1820, eigenaar en stem), blz 38 (1822, stem), blz 100 (1829, eigenaar), blz 109 (1830, eigenaar), blz 115 (1831, eigenaar), blz 124 (1833, eigenaar), blz 129 (1833, eigenaar), blz 131 (1834, eigenaar), blz 152 (1846, broodlevering), blz 159 (1858, stem)
  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (bewerking R.J.J. Weetink, 2006), blz 11 (1598, Willem Boelinck , belastingplichtige), blz 18 (1599, zeligen Henrick Buelinck, geschil over waterloop), blz 30 (1603, weg tussen Beulink en Hummelink), blz 160 (1643, verkoop grond in de Wittenbrink, “an Boelinck Maetien”), blz 166 (1645, Jan Boelinck, erfgenaam)
  Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het kwartier van Zutphen (bewerkt door Dr. J. S. van Veen, 1917); Beulink was geen Zutphens leengoed, maar wordt wel verscheidene malen genoemd, blz 232 (1473, Jaelkinck, buurman van Baelinck en het goet tot Hoffstel), blz 243 (1612, Boelinckspas), blz 243 (1473, Hummeldinck, buurman van Eeffdinck (=Hartjes) en Boelink)
  Verpondings-kohieren van het kwartier Zutphen 1646-1650, Richterampt Zelhem (Kreynck), (bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 42, 43 (verponding), Blz 44 (Boelinck maetjen), blz 53( grond Boelinck in gebruik van Berent Weetkink), 54 (grond van Boelinck in gebruik van Wissink (oost van Weetink, noord van Hemmekink gelegen), 55 (grond van Boelinck in gebruik van Groot Wicherdinck (= verm. Hoegen)
  Boerderij- en veldnamen in Zelhem (1998): blz 41 en blz 85, 09/7
  Genealogiedomein (ECAL),pondschatting 1616-1618, transcriptie van A. Lettink Maatman

   

   
Pagina 1 van 2