Hummeloseweg 65

Hummeloseweg 65 - Gegevens

Hummeloseweg 65

 • Huidige benaming

  Blanken Hoeve

  Oudste vermelding: 1792 (DTB)

  Oude benaming boerderij: de Leeuwerik

 • Huidig adres Hummeloseweg 65
 • Oude straatnaam Grooteweg van Doesborgh naar Zelhem. Grindweg
 • Staat in Velswijk / Wittebrink
 • Verbouwing(en) C.A. 1900 Nieuwbouw  "De Leeuwerik"  in 1942 aanbouw nieuw voorhuis
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Berendina Hendriksen wed. van Gerrit Leewrik en kinderen
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

   

  K 452 elzenbosch
  K 453 bouwland
  K 454 huis en erf. 
  K 455 heide. 
  K 515 heide


  kadasterkaartKadastrale kaart 1822 (L.C. Machen)

   

   

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (P) ca 1775- 1792: Berend Bruggink alias Molenkamp († 1792 op de Leeuwrik) / Stiene Molenkamp (DTB)

  (E) 1822: De kinderen van Gart Leewrik (Kadaster)

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
   
  1829: 194  Hendrikus Hassink (Hissink) en wed. Berendina Hendriksen (van Gerrit Hendrik Leewrik)  en kinderen
  1829: 194  Joannes Schilderink en Frederika Wentink inwonend.
  1840-1860: 194-E 43  zn. Gart Hendrik  Leeuwrik tr. met Berendina Hendrika Besselink.
  1861-1870: E 43-E 57  G.H. Leeuwerik en B.H. Besselink.
  1871-1880: E 57-E 57  G.H. Leeuwerik en B.H. Besselink.
  1881-1900:  E 57  G. H. Leeuwerik, vertr 1895 naar Doesburg. B.H. Besselink † 1892.
  Derk Jan Besselink en dr. Johanna Hendrika Leeuwerik vertr. 1893 naar Doesburg.
  Sloop/nieuwbouw molenaarshuis voor Hendrik Scholten en Gerritjen Minkhorst. 
  In 1889/1890 bouw van de Beltmolen aan de overkant van de straat door H. Scholten.
  1901-1924: E64-67-E 65 

  Hendrik Scholten, † 1906 en Gerritjen Minkhorst.
  Evert Jan Wolsink tr. 1908 met wed. Gerritjen Minkhorst.

  1925-1939: E 65-65-E 65  E. J. Wolsink en G. Minkhorst.
  1940-1964: E65  E. J. Wolsink †1956 en G. Minkhorst †1941.
  1965-2005: E 65
  Hummelosewg 65 

  Hendrik Jan Oldenhave tr. met dr. Aleida Elisabeth Wolsink.
  H.J. Oldenhave†1976 en A.E. Wolsink†2003
  zn. Louis Oldenhave tr met Grada Heij vertr. naar Hummeloseweg 76.  (woonhuis bij de molen)

  2005-0000: Hummelosewg 65   Fam. Blankespoor

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 91 kaart 15/7

 • Opmerking

   

  "De Leeuwerik" werd de molenaarswoning behorende bij de "Wittebrinkse molen". 

   

  Op 15 mei 1869 verkocht Hendrik Leeuwerik een stukje grond om de bouw mogelijk te maken voor de bouw van Het evangelisatiegebouw, wat later de school zou worden van de Wittebrink.

  Deze woonboerderij had vroeger de naam De Leeuwerik. In 1942 is door aannemer Van Campen uit Zelhem een nieuw woongedeelte voor het oude achterhuis geplaatst. Het is niet bekent of er toen ook een stuk weggebroken is. Omstreeks of na 1880 heeft de school aan de Wittebrink wederom een stukje grond gekocht van De Leeuwerik om de school te vergroten. Het achterhuis moet dus van voor die tijd zijn, het is niet bekend wanneer het achterhuis gebouwd is, ook is het niet bekend of het achterhuis op een nog oudere boerenplaats is gebouwd.

  Op het hek prijkt nu het bordje De Blanke Hoeve, de bewoners zijn op zoek naar bouwtekeningen en oude foto's om dit pand, van binnen en van buiten, weer in de oude staat terug te brengen.

   

Pagina 1 van 2