Hummeloseweg 47-47a

Hummeloseweg 47-47a - Gegevens

Hummeloseweg 47-47a

 • Huidige benaming

   

  Over de boerderij: Sligtkamp

  Oudste vermelding: 1378 (Register Lab)

  Oude benaming boerderij

  Slichtkynning (1378)
  Slickennyng (1405)
  Slichtkynningh
  Slichkemminck
  Slichkinck
  Schlichtkamp (1616-1618)
  Slicht kamp (1629)
  Sligtkamp (1829)

   

  Behoorde tot de: Zelhemmer Hattemer Marke

  Aantal stemmen in de Marke: 1

  Broodlevering: rust de plicht op een roggebrood te leveren op de Zelhemmer Brink

   

   

 • Huidig adres Hummeloseweg 47 en 47a
 • Oude straatnaam Groote weg van Doesborg naar Zelhem (1829) Grintweg (1829)
 • Staat in Winkelshoek (Gooi (Goie)
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Baron Frederik Otto van Wintgen, rentenier
 • Woonplaats Munster
 • Kadasternummer(s)

   

  L 895 bouwland
  L 896 huis en erf
  L 897 boomgaard

   

   kadasterkaart

  Detail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

   

   

   

 • (E)igenaars - (P)achters

  (E) 1378: Henrick Slichtkynning

  (E) 1405: Evert Slickennyng

  (E) >1405: Wendel Weetkingk, met heuren momber Egbert Meyerinck 

  (E) 1424: Evert Slichtkenningh (zn Evert)

  (E) 1460: Egbert Slichkinck

  (E) 1484: 1484: Bernt Slichtkenninck (broer Egbert)

  (E) 1496: Gerrit Slichtkenninck (zn Egbert en Catrin) (Thonis Regeninck is “hulder”’, dwz uitvoerder)

  (E) 1503: Huysfrou Thonis Slichtkenninx

  (E) 1520: Anthonia Slichtkenninx, huysvou Sweer Wymelinx (zus Catrin)

  (E) 1556: Gerrit Slichtkenninck (zn Anthonia)

  (E) 1558: Henrick Slichtkenninck (broer Anthonia)

  (E) 1559: Gerrit Slichtkenninck (zn Geertgen)

  (E) 1561: Thonis Slichtkenninck (verm. zn van Henrick; zijn moeder is Johanna)

  (E) 1594: Bernt Slichtkenninck (broer Thonis)

  (E) 1595: idem

  (P) 1598: Jellis Slichtkemminck (Markeboek ZHM)

  (E) 1620: Bernt van Kervenhem

  (E) 1641: Anna van Kervenheym

  (E) 1646: Juffr. van Carvenheim (Kreynck)

  (E) 1647: Wyse van Kervenheym

  (P) 1648: Wilhem op Slichkemminck (Markeboek ZHM)

  (E) 1652: Jr. Roeber als nieuwe erfgen van S. (Markeboek ZHM)

  (E) 1653: Maria Louisa Vrydach (dr Wyse) (Hulder Felix Frederick Rauwer to Reineck, haar echtgenote)

  (P) 1653: Willem Slichtkemminck (Markeboek ZHM)

  (E) 1664: Wegens Slichkemminck, den Heer Rauwber (Markeboek ZHM)

  (E) 1669: Anna Sibilla Vrijdach (zus Maria Louisa)

  (E) 1678: Holtinge van 27’ Maeij 1678 Novitien, den Heer Sweeden wegens Slichtkemminck (Markeboek ZHM)

  (E) 1683: Johan Everart van der Heiden ende Anna Johanna van Sweten (eheluyden)

  (E) 1712: Johan Everhard van der Heiden

  (E) 1712: Richardis Maria Wendelina van der Heiden, dochter, gehuwd met Joan Bernard Wintgens)

  (P) 1729: Hendrik Slichtcamp (ws samen op de boerderij met Berent Slightcamp (ws otr 1739 Aaltje Aalderink) (DTB Doetinchem), Hendrik Slightcamp junior en Berte Sligtcamp) (kerkenreckenboeck)

  (E) 1748: Anton Frans van Wintgens (zn Richardis)

  (E) 1764: Joseph Anton van Wintgens

  (E) 1822: Baron Frederik Otto van Wintgen (Kadaster) (zn Anton Frans)

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829
   
  1829:  175   wednr. Albert Toonk (van Geertruid Roessink) (zn Frerik Toonk en   Margariet Wentink))
   zn. Garrit Toonk (* Zelhem 1799) en Hendrika Toonk (*Zelhem 1799,   dr van Lammert Toonk en Berendina Joolink) (tr Zelhem 1818)
  1840-1847:  175  wednr. A. Toonk † 1844
   G. Toonk en H. Toonk
  1848-1850:  175  G. Toonk en H. Toonk
  1851-1860:  E1  G. Toonk en H. Toonk (schoonouders)
   Hendrik Jan Looman (*1838, zn van Gerhardus Looman en Garritjen   Beeftink) en Aaltjen Toonk (*1840) (dr.) (tr Zelhem 22-01-1857)
  1861-1870:  E1  G. Toonk † 1864 en H. Toonk † 1864
   H.J. Looman en A. Toonk
  1871-1880:  E2  H.J. Looman† 1878 en A. Toonk † 1878
   Derkjan Toonk (*1848, zn van Fredrik Toonk en Janna Beeftink) en   Johanna Berendina Molekamp (*1841, dr Garrit Molenkamp en   Engliena Wassink) (tr Zelhem 1869)
   wednr. Teunis Molekamp (van Janna Barink) vertr. 1879 naar C82 (inw.   schoonvader)
  1881-1900:  E2   D.J. Toonk Sr.en J.B. Molekamp † 1922
   D.J. Toonk Jr (*1886) tr. Zelhem 1914 met Diena Anna Wentink   (*1894, dr van Garrit Hendrik Wentink en Janna Hendrika Reindsen)
  1901-1924:  E2 - E2  D.J. Toonk en J.B. Molekamp
  1925-1939: E2 - E2 - E2   wednr. D.J. Toonk Sr. van J.B. Molekamp † 1926
   D.J. Toonk Jr. en D.A. Wentink
  1940-1964: E2   D.J. Toonk en D.A. Wentink † 1946
  1965-1971:  Hummeloseweg 47   wedn. D.J. Toonk † 1971 van D.A. Wentink.
  1971-0000: Hummeloseweg 47  zn. D.J. Toonk
  2008-0000: Hummeloseweg 47  Henri en Daniëlle Toonk
  2008-0000:  Hummeloseweg 47A   J.H.A. Jaaltink

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: blz 66, blz 91 krt 15/8, blz 92 krt 16/1,3,4

   

  Veldnamen:
  Rouwbroeck
  Slichtkamp (boerderij) (krt 16/3)
  Slichtkampsland (bouwland) (krt 16/4)
  Slichtkampswei (weiland) (krt 15/8)
  Slichtkampswei (krt 16/1)

 • Opmerking

  Bronnen: Artikel door: Rob Weetink
  Register op de Leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, het Kwartier van Zutphen (bewerkt door Dr. J. S. van Veen (1917)), blz 223, 224 (volgnr 74)
  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (Bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1598, broodlevering), blz 10 (1598, Jellis Slichtkemminck, belastingplichtige), blz 30 (1603, Slichtkemminck; geschil over weg tussen Aegelinck en Slichtkemminck), blz 39 (1610, t goet Slichkemminck; Bulsenbroik dient een hek te maken in zijn lijkweg tussen Agelinck en Slichkemminck), blz 127 (1634, Slichcamp; verplichting n.a.v. schouw), blz 169 (1645, Slichkemminck; opdracht de weg van de enk tussen Aegelinck en Slichkemminck te openen), blz 181 (1648, Wilhem op Slichkemminck; boete wegens het met geweld weghalen van paarden uit het schuthok), blz 192 (1652, Slichkemminck; Jr. Roeber als nieuwe erfgenaam), blz 199 (1653, Willem Slichtkemminck; klacht over door Berent Bolsenbroeck aangelegd dijkje), blz 209 (1660, het goedt Slichtkemminck; geschil over het recht van schaepsdrift), blz 231 (1667, Slichkemmick; erfgenaam, de Heer Rauwber, absent bij Jaarholting), blz 235 (1669, Slichtkemminck; varken geschut door scheutter Jan Muller), blz 242 (1675, Slichtkemminck; erfgenaam afwezig bij Jaarholting), blz 243 (1676, idem), blz 249 (1678, Slichtkemminck; de Heer Sweeden nieuwe erfgenaam)
  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen 1646-1650 (Kreynck) (Bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 36 (Slichtkemminck; juffr. van Carvenheim. Verponding), blz 72 (afdracht aan Juffr. van Carvenheim), blz 80 (afdracht voor “Peerdegehalt aan de Landtdrost der Graefschap Zutphen”

  12 Eeuwen Lambertikerk (Gerrit Rijsdorp, 2007), blz 96, kerkenreckenboeck 1729 (orgelfonds)
  Zelhem- DTB NGG
  Genlias- BS  Register op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen, Het Kwartier van Zutphen
  Dat goet te Slichtkynningh met allen sijnen tobehoren, gelegen in den kerspel van Zelem, ten Zutphenschen leen heeft ontfangen Henrick Slichtkynning, anno 1378.
  Evert Slickennyng, a°. 1405.
  Wendel Weetkingk, met heuren momber Egbert Meyerinck beleent sijnde, draegt dit op aen Evert Slichtkenningh, a°. 1424.
  Egbert Slichkinck, erve sijnes vaders Everts, a°. 1460.
  Idem, anno 1465.
  Idem vernijt eedt van den goede tot Slichkinck met sijnen tobehoren, in den kerspel van Selm op den Goy gelegen, daer naest gelant is mijn joncker van Bronckhorst an d'een ende dat goet tot Oegelinck an d' ander sijde, tot Zutphenschen rechte, 7 Oct. 1473.
  Bernt Slichtkenninck 1), erve sijnes broders Egberts, 21 Aug. 1484.
  Gerrit Slichtkenninck, erve sijnes vaders Bernts, erft voort op Catrin Slichtkenninx, sijn moder, a°, 1496. Thonis Regeninck hulder. Eadem, huysfrou Thonis Slichtkenninx, vernijt eedt, a°. 1503.
  Anthonia Slichtkenninx, huysvrou Sweer Wymelinx, erve harer suster Catrin voorn., 12 Junii 1520.
  Eadem eedt vernijt, 11 Sept. 1538, 30 Junii 1544, 8 Junii 1556.
  Gerrit Slichtkenninck, erve sijner moder Anthonia, erft op Henrick Slichtkenninck, sijner moder broder, 12 Sept. 1558.
  Idem doet selver eedt, 22 Nov. 1558.
  Geertgen Slichtkenninx erft op haren soon Gerrit Slichtkenninck, 28 Junii 1559.
  Thonis Slichtkenninck, erve sijnes vaders Henrix, 13 Maii 1561.
  Idem tuchtigt sijn moder Johanna, eodem die. Bernt Slichtkenninck crigt 6 weken uutstel, 17 Aug. 1594.
  Idem als erve sijnes broders Thonis beleent, 3 Sept. 1595 2).
  Bernt van Kervenhem bij opdragt Bernt Slichtkennincks beleent, 11 Nov. 1620.
  Anna van Kervenheym, erve haeres broeders Beernts, beleent, 17 Febr. 1641.
  Wyse van Kervenheym, erve haerer suster Anna beleent, 19 Mey 1647.
  Maria Louisa Vrydach, erve haeres moey Wyse van Kervenheym, beleent, 15 Nov. 1653. Hulder Felix Frederick Rauwer to Reineck, haer man.
  Eadem tuchtigt haeren man voorn., eodem die. Anna Sibilla Vrydach, weduwe van Salomon van Keppel tot Meyerinck, erve haeres susters Maria Louisa, beleent, 18 Nov. 1669 3).
  Eadem ende haere kinderen 3) draegen dit leen op aen Johan Everart van der Heiden ende Anna Johanna van Sweten, eheluyden, die daermede beleent sijn, 23 April 1683.
  Richardis Maria Wendelina van der Heiden 5) laet approberen het maeggescheid tussen haer en haer broeders 6) opgerigt, 22 Nov. 1712.
  Deselve als erfgenaem haerer ouderen Johan Everhard van der Heiden ende Anna Johanna van Sweten en uyt kragt van 't maeggescheid beleent, 22 Nov. 1712.
  Anton Frans van Wintgens, erfgenaam sijns moeders Richardis Maria Wendelina van der Heyden, beleent, 5 Oct. 1748.
  Joseph Anton van Wintgens 7), minderjarig, erfgenaam sijns vaders Anton Frans van Wintgens, beleend, 5 Junij 1764.
  1) In de akte staat eigenlijk Slichtken.
  2) Hier heet het goed Slichtkemminck of Slichtkamp. De spelling van dezen naam is zeer onvast. Behalve de genoemde vormen vindt men nog Slichtkemeninck.
  3) In deze akte wordt de man van Maria Louise Rauber genoemd.
  4) Van deze wordt in de akte alleen een zoon Diederik genoemd.
  5) Gehuwd met Joan Bernard Wintgens (akte).
  6) nl. Diederik Assueer Anthoni en Gerhard Willem Joseph (akte).
  7) Zijn moeder was Maria Theresia van Elmendorf (akte).

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreijnck:

  72-14¬ Slichtkemminck. Juffr. van Carvenheim
  Huys ende hof 2 spint. boulant 8 mlr 3e gerve.
  4 koeweydens. Betaelt de Pontschatting.
  op dit weydelant genoemt Rouwbroeck staet een bosken van opgaende. holt, zijn een morgen groot
  Beswaer 9 sch. Rogge. Doesborchsche mate 1 mlr haver ende 24 stv. Peerdegehalt ande lantdrost.

Pagina 1 van 2