Hummeloseweg 59

Hummeloseweg 59 - Gegevens

Hummeloseweg 59

 • Huidige benaming

  de Fayer

  Oudste vermelding: 1613

  Oude benaming boerderij:

  Vaijershof (1613)
  Vayershoff (1620)
  Vaijershof (1707)
  Vaeijershoff (1721)
  Vaijershoff (1729)
  Vaijers Hof
  De Vaijer (1829)

  Behoorde tot de: Zelhemmer Hattemer Marke

  Aantal stemmen in de Marke: 1

  Broodlevering: rust de plicht op een roggebrood te leveren op de Zelhemmer Brink

 • Huidig adres Hummeloseweg 59
 • Oude straatnaam Groote weg van Doesborg naar Zelhem (1829) Grintweg (1829)
 • Staat in Winkelshoek
 • Verbouwing(en) ca. 1852 en in 1920
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Lammert Buunk, landbouwer
 • Woonplaats Zelhem
 • Kadasternummer(s)

  K 356 heide
  K 357 bouwland
  K 358 uitweg als heide
  K 359 elzenbosch
  K 360 bouwland
  K 361 weiland
  K 362 huis en erf
  K 363 bouwland

   

   kadasterkaartDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters

   

  (E) 1646: Tonnis Tenck (Kreynck)

  (P) 1707: Henrik Jansen op de Vaijershof (laat dochter Geertruijt dopen) (DTB)

   1702-1729: Henrik Jansen op de Vaijershof (laat 7 kinderen dopen in de periode van 1702- 1724, waaronder Janna (*1702)) (DTB)

  (P) 1729: Hendrih Vaijershoff, Jacob Vaijershoff, de dochter van Vaijershoff (kerkenreckenboeck)
  (Opm. RW: Hendri is ws Henrik Jansen op de Vaijershof; Jacob kan een zoon zijn van Henrik; hij valt echter niet onder de kinderen die Henrik laat dopen. Hij tr Geertjen NN en laat 3 kinderen Vajershof dopen, t.w. Henrika (1741), Hendrick (1748) en Geertjen (1750). De dochter van Vaijershof is ws Janna Jansen (1702), die belijdenis doet in 1726) (DTB)

  (P) ca 1759-1795: Lijbrand Berendsen (Vaijers) tr Grietjen Buunk (1732). Zij laten 3 dochters dopen, t.w. Hendrika (1759), Stijntjen (1766) en Jenneken (1774)

  (P) ca 1795- 1846: Lammert Buunk (*1773 †1846) (zn Garrit Buenk (Buijink) en Willemina Polman(s))
  tr (1) Zelhem 1795 dr Jenneken Berendsen (*1774 †1809)
  tr (2) Anna Geertruij Gesink (Venderink?) (ook Vrogten) († <1813)
  tr (3) Zelhem 1813 Janna Garritsen (*1784 †1841) (dr Egbert Garritsen en Dore Memelink)

  (E) 1822: Lammert Buunk (Kadaster)

 • Bevolkingsregister en huisnummers vanaf 1829

     

  1829:  215 Lammert Buunk
  Gart Hendrik Lenderink *1793 boerenknecht en Harmina Hulshof*1797  dienstmeid tr Steenderen 1821 vertr. vóór 1840 naar D13nw  nieuwbouw aan overkant van de weg in de Winkelshoek
  1840-1847:  215 zn Gart Jan Buunk *1799 en Willemina Sligtkamp *1805 dr Hendrik  Sligtkamp en Aaltjen Buenk (Buunk)tr Zelhem 1834
  1848-1850:  215 Gart Jan Buunk en Willemina Sligtkamp vertrekken in 1848 naar D19 een in 1844 nieuw gebouwde boerderij aan de overkant van de weg in de Winkelshoek bij de Wittebrinksemolen, nu Hummeloseweg 74 Willem Jansen *1823 arbeider zn. Hendrik Willem Janssen en Janna   Assink en Clasiena Beesthorst *1825 dr. Jan Beesthorst en Garritjen   Naavs (Naafs) tr Zelhem 1846.
  1851-1860: E23  W. Janssen en C. Beesthorst vertr. 1852 naar D6nw. nieuwbouw van De  Fayer aan de overkant van de weg in de Winkelshoek. zn Berend Buunk *1826 en Johanna Berendina Hofs * Doetinchem   Ambt 1832 dr. Jan Hendrik Hofs en Hermina Harterink tr Doetinchem   Ambt 1852 komen in 1852 van Ambt- Doetinchem
  1861-1870: E22  B. Buunk en J.B. Hofs
  1871-1880:  E46 B. Buunk en J.B. Hofs
  1881-1900:  E46  B. Buunk † 1892 en J.B. Hofs
  zn Hendrik Jan Buunk *1862 en Jantje Willemsen *Hengelo Gld 1860.  dr. van Nicolaas Willemsen en Harmina Bensink tr Hengelo Gld 1887.
  1901-1924:  E40 - E41 H.J. Buunk en J. Willemsen
  1925-1939: E40 - E43 - E44  zn.Bernard Buunk † 1935 en J. Willemsen † 1934
  zn. Johan Buunk tr. 1932 met Jantje Maalderink.
  Hendrik Jan Tieleman *1868 Aalten voerman tr. 1888 met Johanna  Willemina Buenink vertrekken naar Aalten. 
  1940-1964: E44  J. Buunk en J. Maalderink
  Johannes Albertus Hendrikus Boenink  ( Bennie)* 1926 komt van B46 (de Keizer Heidenhoek) tr. 1952 met L.J. Buunk
  1965-0000: Hummeloseweg 59  J.A.H. Boenink † 1993 en L.J. Buunk † 1986
  0000-0000: Hummeloseweg 59  M. Nijenhuis

    

 • Veldnamen


  Boerderij en Veldnamen Zelhem. 
  blz: 92 kaart 16/1

  De Vayer (boerderij)

 • Opmerking

   

   

  Verpondingsregister 1646-1650 in 't Rigterambt Zelhem, door Gerhardt Kreynck:

  Vaijers Hof. Tonnis Tenck
  9-0-  Huysken ende hof'ken 1 sch. voer 6 dlr


  Opdragt van de halfscheid van huijs en hof den Vaijershof genaamt, eenerzijds
  allernaast de Leusinkmaate en anderzijds allernaast de gemene weg in de
  zoogenaamde Winkelhoek, door Gerrit Hoegen en Gerritjen Bolsenbroek
  ehelieden, aan Liebrant Berentsen en sijn vrouw Grietjen Buenk en erven 28 apr. 1759

  12 mei 1721
  Opdragt van ¾ parten van Vaeijershoff, door Gosen Weetink en sijn
  huijsvr: cum suis aen Henric Vosscamp en Lubbertina Vaeijershoff ehel
  en erven

   Bronnen:

   

  Markeboek Zelhemmer Hattemer Marke 1598-1678 (Bewerking R.J.J. Weetink, 2007), blz 8 (1598, broodlevering), blz 57 (1613, Vaijershof; verzoek van Jan Loomans een stukje grond grenzend aan Vaijershof en Luissinck mate hietlant te mogen kopen), blz 82 (1620, Vayershoff; Johan Loeman krijgt toestemming het beoogde stukje grond te kopen), blz 116 (1633, Johan Vaijers; “Die vorsters wordt gelast den thuen (= omheind stukje grond) van Johan Vaijers te besichtigen, end daervan naeder rapport doen.”)
  Verpondings-Kohieren van het Kwartier Zutphen 1646-1650 (Kreynck) (Bewerking R. Weetink, OTGB, 2006), blz 40 (verponding)
  Boerderij- en Veldnamen in Zelhem (1998), blz 68, blz 92 krt 16/1
  12 Eeuwen Lambertikerk (Gerrit Rijsdorp, 2007), blz 95, kerkenreckenboeck 1729 (orgelfonds); Hendri Vaijershoff, Jacob Vaijershoff, de dochter van Vaijershoff.
  ORA Landdrostambt Zutphen
  Protocol van opdrachten, kentenissen, pandschappen, alsmede renteverschrijvingen
  Periode 1696-1805
  OTGB 1990
  , Kwartierstaat Geurtsen (voorgeslacht Rudolph Tieleman)
  OTGB 1997, Inleiding op de genealogie van de familinaam Beunk

Pagina 1 van 2