Hoegenstraat ongenummerd 02

Hoegenstraat ongenummerd 02 - Gegevens

Hoegenstraat ongenummerd 02

 • Huidige benaming

   

  Oudste vermelding: 1696 (Markeboek)
  Oude benaming boerderij: Hoegen (1829)
  Behoorde tot de: Dunsborger Hattemer Marke
  Aantal stemmen in de Marke: 1 waar (1643, voor Wicherink en Wicherink), 
  1 stem (1820, 1822 voor Wicherink of Hoegen),
  1 stem (1858, voor Klein Wicherink)

   

 • Huidig adres Hoegenstraat afgebroken
 • Staat in Velswijk
 • Verbouwing(en) omstreeks 1930 afgebroken
 • Kadaster 1822 .
 • Eigenaar Jean Junior Langlois, directeur der Posterij
 • Woonplaats Doesburg
 • Kadasternummer(s)

   

  L 158 weiland
  L 159 schuur en erf
  L 160 huis en erf
  L 161 boomgaard
  L 162 bouwland

  ligging hoegenDetail uit kadastrale kaart van 1822 (L.C. Machen)

 • (E)igenaars - (P)achters

  (E) 1696: Hendrik Hoegen (Markeboek)
  (E) 1744: Jan Hoegen (Markeboek)
  (E) tot 17-07-1792: Franciscus A.R.P. Baerken en Berendina Vos, ehelieden
  (E) 17-07-1792: Evert Mullink en Willemken Hoegen, ehelieden
  (P) Gart op Hoegen ca 1760-1792? (tr 1761 Dersken Onstenk) (Blijkt te zijn: Gerrardus Wolterinck alias Huskes)
  (P) Vader van Albertus Huiskes tr 1776 Willemina Mullink (*1780) dr van Evert Mullink en Willemina Hoegen
  (E) 1822: Jean Langlois (Kadaster

 • Veldnamen


  Boerderij- en veldnamen in Zelhem (1998),
  blz 50 , blz 84, 08/4 en 85, 09/1

  Het Hoegen

 • Opmerking

   

  In 1824 (Markeboek DHM 1810-1847, blz 57) is er sprake van “het allodiale Erve en goed Hoegen” als onderdeel van de goederen Wicherdinks of Wijcherdinks

  Boerderij bestaat niet meer. Kadastrale en topografische kaarten geven aan dat het tracé van de Kruisbergseweg nagenoeg over Hoegen ligt. Na de aanleg van de Kruisbergseweg zijn volgens T.B. Scholten op de Leempot, tijdens het ploegen, stenen aangetroffen die duiden op fundamenten. Dit werd bevestigd door de ploeger zelf: Alfons Kleve van Weetink. 
  Volgens J.W. Eggink van de Wilgenhof, is de boerderij Hoegen ca. 1930 afgebroken.

   

  Hummelink Arnhemsche courant 25 06 1816

   Krantenartikel uit Arnhemsche courant 25-06-1816

  Bronnen

  Markeboek Dunsborger Marke, 1553-1810 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema) blz 5 (waar), blz 46 (1643, waar), blz 63 (1696, eigenaar), blz 97 (1740, belasting aangegraven gronden), blz 100 (1744, eigenaar). 
  Markeboek Dunsborger Hattemer Marke, 1810-1847 (transcriptie A. Menkveld/J. Renema), blz 4 en 5 (1810, stem en broodlevering), blz 25 (eigenaar in 1820 en stem), blz 38 (1822, stem, Wicherink of Hoegen), blz 47 (1823, eigenaar), blz 57 (1824, geschil over eigendomsrechten, voormalige eigenaars) blz 87 (1828, eigenaar), blz 105 (1829, eigenaar), blz 121 (1832, eigenaar), blz 124 (1833, eigenaar), Blz 127 (toebedeelde grond bij het opheffen van de Marke (1833) (Groot en Klein Wicherink), blz 129 (1833, eigenaar), blz 131 (1834, eigenaar), blz 142 (1846, eigenaar), blz 152 (1846, broodlevering door Hoegen met Wicherdink), blz 155 (1847, eigenaar), blz 159 (1858, stem)

  Kwartierstaat Hendrikus Martinus Jansen (38) (OTGB 06.91). 
  J.W. Eggink op de Wilgenhof (mei 2007)
  A. Kleve op Weetink (juni 2006)
  J.B. Scholten op de Leempot (juni 2006)

   

Pagina 1 van 2